bild
Volym

[Brev och skrivelser samt handlingar i ekonomiska frågor]

Rosencrantzska samlingen. Medlemmars ur släkten Rosencrantz arkiv

Grunddata

ReferenskodSE/LLA/30104:6/A/1
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/VLc7xy2cjQFNQePSo1HPM4
Datering
16151783(Tidsomfång)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Lund

Innehåll

Allmän anmärkningBunt. Fuktskadad. Spridda år. Omfattar handlingar tillhöriga Palle Rosencrantz (1587-1642), Holger Rosencrantz (ca 1590-1658), Börje Rosencrantz (1618-1679), Sophie Amalie Huitfeldt (1649-1711), Axel Rosencrantz (1650-1712), Holger Rosencrantz (1688-1758), Johan Rosencrantz (1721-1797) och Christian Rosencrantz (1727-1784).

Innehåll:
a) Palle Rosencrantz (1587-1642.
Brev 1615-06-25 från Axel Rosencrantz .
b) Holger Rosencrantz (ca 1590-1658).
Handlingar av ekonomisk natur 1643-1649 bl.a. jordebok 1648-01-13 (2 ex.) över Fröllinge gods i Halland.
c) Börje Rosencrantz (1618-1679).
Handlingar rörande skiftet efter kanslern Jens Bielke 1660-1661, bl.a. jordeböcker över Canae Strömgaard och Hollengaard 1660. Handlingar rörande skiftet efter Vibeke Corfitzdotter Thott 1671 och odat. Handlingar rörande Börje Rosencrantz' Opbud 1663-1664.
Försäljningen av Sörup 1665.
Handlingar av ekonomisk natur 1660-1683 bl.a. omfattande Börje Rosencrantz' skuldfordringar 1660-1666, skuldfordringar hos Börje Rosencrantz 1660-1683.
d) Sophie Amalie Huitfeldt, f. Rosencrantz (1649-1711). Koncept 1692-01-27 rörande en gård i Stiby.
e) Axel Rosencrantz (1650-1712). Koncept 1675-1694.
Brev och skrivelser från Alunbruket (oläsligt namn) 1704.
Anders Andersson Ebeltoft 1683-1686 och 1700.
H. Gyllenpalm 1695 (fragment).
Nils Hiarmaal 1689.
Sten Holck 1694 (def.).
Jöran Lange 1690.
Börje Rosencrantz 1674.
Otto Velling 1695.
P. Worm 1691.
Handlingar rörande skiftet efter Börje Rosencrantz 1675-1700 och odat.
Handlingar rörande en gård i Fjärrestad 1692-1693.
Caneströms gods i Norge 1676-1679 samt Rosencrantzska begravningsplatsen i Benestads kyrka 1711.
Obligationer och likvidationer med tillhörande handlingar 1670-1688.
Räkningar och Kvittenser 1677-1708.
Förteckning med tillhörande handlingar på brev och dokument (1682-1688).
f) Holger Rosencrantz (1688-1758).
A.J. Mormans och Maria Sophia Rosencrantz' inbördes testamente 1718.
Handlingar i tvist rörande laga delning av Örups skog och mark 1725-1727.
Protokollsutdrag angående gravställe i S:t Petri kyrka i Malmö 1730.
Brev från H.J. Askelund 1742.
g) Johan Rosencrantz (1721-1797).
Rättegångshandlingar 1759-1767.
h) Christian Rosencrantz (1727-1784).
Brev från:
J. Rosencrantz m.fl. till en assessor Kock i Karlskrona 1767.
Chr. Rosencrantz' till kronobefallningsmannen Malmborg 1767.
Axel Hamilton till okänd adressat
1783.
Handlingar angående husesyn 1768.
Restlängd över kronoskatter 1770.
Delning av nr 6½ Svenstorps by
1774.
Utsökningsmål 1782.
j) Två i äldre tid sammanhäftade buntar.
Obligationer och kvittenser rörande åtskilliga medlemmar av släkten Rosencrantz 1644-1707. Handlingar huvudsakligen berörande Börje och Axel Rosencrantz samt Anne Thott.

Tillgänglighet

SekretessNej