Från Axel Oxenstierna till Wilhelm av Hessen/Lantgreve

Axel Oxenstiernas skrifter och brev

Datering
Datering 1637-06-03 Stockholm
Reg. nr
Reg. nr 116
Innehåll
Innehåll Svar på skrivelse av den 12 maj. AO försäkrar att man kommer att underrätta och konsultera lantgreven ifall det blir fredsförhandlingar. För närvarande finns inga tecken på det. Om Wilhelm har några råd och förslag att ge vill man tacksam ta emot dem. Landständernas i Darmstadt framställning tyder på att de återigen inte kommer att hålla vad de har lovat, något som lantgreven förhoppningsvis kommer att bemöta med fasthet. AO:s återkomst till Tyskland har fördröjts, då man hoppades att fredstraktaterna skulle kunna komma igång på allvar och han då få med sig en instruktion.
Anmärkning
Anmärkning Lantgrevens skrivelse den 12 maj 1637 är tryckt i AOSB II:7, s. 653 ff.
Original/avskrift
Original/avskrift Avskrift
Språk
Språk Tyska
Förvaring/signum
Förvaring/signum Marburg, Hessisches Staatsarchiv Bestand 4 f Schweden, Nr 121
Andra exemplar
Andra exemplar Modern avskrift i AOSB-red 2.
Tryck
Tryck AOSB I:16, s. 90 ff.
Senast ändrad
Senast ändrad 2014-12-11
Utgivare av brevtext
Utgivare av brevtext Helmut Backhaus
Digitalt material
Digitalt material Brevtexten