Från Johan Adler Salvius till Axel Oxenstierna

Axel Oxenstiernas skrifter och brev

Datering
Datering 1632-12-06 (Or: st.v./st.n.) Hamburg
Reg. nr
Reg. nr 4654
Innehåll
Innehåll Svar på AO:s skrivelse den 14 november med underrättelse om kungens död och ett paket till riksrådet. Paketet har skickats vidare till Sverige. Salvius redogör för reaktionerna och den politiska situationen: antisvenska stämningar i Hamburg; tätare kontakter mellan Kursachsen och Danmark som förmodas göra sitt bästa för att skilja de protestantiska ständerna från Sverige; samtidigt rädsla för att svenskarna kommer att tillkalla Frankrikes stöd; det ryktas att kungen dödats av någon på svensk sida; lämpligt läge att ta upp alliansförhandlingar med ständerna i nedersachsiska kretsen; om förläggning av regementen vid Weser (i stiften Bremen och Verden), i Wismar och Mecklenburg. Om Salvius' planerade resa till Mecklenburg.
Original/avskrift
Original/avskrift Orig, egenh.
Språk
Språk Svenska
Förvaring/signum
Förvaring/signum RA/Oxenstiernska samlingen Axel Oxenstierna av Södermöre//E 708 A
Andra exemplar
Andra exemplar Samtida kopia i samma volym.
Litteratur
Litteratur Lundgren 1945, s. 59 f.
Senast ändrad
Senast ändrad 2013-03-15
Utgivare av brevtext
Utgivare av brevtext Per-Gunnar Ottosson/Helmut Backhaus
Digitalt material
Digitalt material Brevtexten