Från Johan Oxenstierna till Axel Oxenstierna

Axel Oxenstiernas skrifter och brev

Datering
Datering 1637-07-12 Meldola
Reg. nr
Reg. nr 6262
Innehåll
Innehåll Johan rapporterar om sin fortsatta resa till AO:s gods i Finland. Under tiden 30 juni – 7 juli inspekterade han Nynäs och Monäs. Han ger en översiktlig beskrivning av gårdarna, deras åkrar, ängar, mulbete och fiske. Byggnaderna i Nynäs är förfallna, men gården är ”en aff dee lustigaste och beste” och skulle kunna ge den högsta avkastningen bland alla AO:s gods om man hittar rätt arrendator. - Om stenbrottet i Kimito som enligt stenhuggaren mäster Hindrik inte lämpar sig för brytning av marmor. - Om Gustav Horns angelägenheter.
Original/avskrift
Original/avskrift Orig, egenh.
Språk
Språk Svenska
Förvaring/signum
Förvaring/signum RA/Oxenstiernska samlingen Axel Oxenstierna av Södermöre//E 678
Senast ändrad
Senast ändrad 2018-07-02
Utgivare av brevtext
Utgivare av brevtext Helmut Backhaus
Digitalt material
Digitalt material Brevtexten