Från Johan Adler Salvius till Axel Oxenstierna

Axel Oxenstiernas skrifter och brev

Datering
Datering 1636-12-17 Hamburg
Reg. nr
Reg. nr 4770
Innehåll
Innehåll Om svårigheterna att snabba på postgången. - Salvius fruktar att han inte kan resa hem p.g.a. att nya fredsinitiativ kommer från olika håll. Med hänvisning till en skrivelse från Herman Wrangel till Sten Bielke diskuterar Salvius det förslag till stillestånd och utsikter till fred som framförts av kurfurstarna av Sachsen och Brandenburg. Han avråder av olika skäl från att ge sig in på sådana förhandlingar innan kurfurstedagen i Regensburg är avslutad och det står klart vem som får kejsarens förhandlingsfullmakt. - Om kontakterna med hertig Adolf Friedrich av Mecklenburg och rykten om dennes resa till Wien. Det har sagts från flera håll att de tyska ständerna inte vill se någon tysk utan bara svenskar på Sveriges sida av kommissionen. Man tvivlar på att det blir något med konventet i Köln och menar att kejsaren vill förhandla med Frankrike och Sverige samtidigt men på olika orter. Werdenhagen vill göra gällande att Bayern i hemlighet redan gått in i fredsförhandlingar med Frankrike och att det snart blir fred på den sidan. Om Sverige kunde hålla Frankrike kvar i kriget ytterligare en tid och få något ekonomiskt stöd utan för stora förpliktelser, vore det värt att betänka. Holland, England, Frankrike med flera intressenter ser ogärna att Sverige sluter separatfred. - Om Banérs framgångar i fält och fördelningen av trupperna på vinterkvarter.
Original/avskrift
Original/avskrift Orig, egenh.
Språk
Språk Svenska
Förvaring/signum
Förvaring/signum RA/Oxenstiernska samlingen Axel Oxenstierna av Södermöre//E 708 B
Senast ändrad
Senast ändrad 2013-03-15
Utgivare av brevtext
Utgivare av brevtext Per-Gunnar Ottosson/Helmut Backhaus
Digitalt material
Digitalt material Brevtexten