bild
Arkiv

Per Sondéns excerpter


Grunddata

ReferenskodSE/RA/721123
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/n9BYFecRrH6d0G02H087k3
Omfång
0,5 Hyllmeter 
1 Volymer 
Datering
1553 (Tidsomfång)
16101648(Huvudsaklig tid)
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): F häfte, F-exp/pärm
ArkivinstitutionRiksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg)
Arkivbildare/upphov
Sondén, Per
Kategori: Person (släkt)

Innehåll

Allmän anmärkningSe äv AOSB-redaktionens arkiv i RA
Inledning (äldre form)Per Sondéns excerpter om Axel Oxenstierna.

Per Sondén (1853-1955) var född i Linköping, men kom att växa upp i stiftstaden Skara.
Hans studieår i Uppsala inföll på 1870-talet där han blev fil.dr. i historia 1884 på en gradualavhandling om Nils Bielke och det svenska kavalleriet.
Per Sondéns lärare från Uppsala C.G. Malmström ledde honom så småningom in på Oxenstiernaforskning och lockade honom till Riksarkivet. Där tjänstgjorde han i 36 år.
Vid sidan av arbetet på Riksarkivet tjänstgjorde Per Sondén även som lärare i Beskowska skolan och Wallinska skolan på 1880- och 1890-talen. År 1920 avgick han med pension från sin befattning, som förste arkivarie och 1934 promoverades han till filosofie jubeldoktor.

På Riksarkivet förvaras Per Sondéns excerpter för en biografi över Axel Oxenstierna. Materialet omfattar smärre delar av manuskript samt kronologiskt ordnade excerpeter rörande främst Axel Oxenstierna men även ett
antal som berör Johan Skytte. Samlingen som förvaras i 1 vol. överlämnades till Riksarkivet genom Jan Liedgren 1985. Se även AOSB-redaktionens arkiv i Riksarkivet (720702).Gun-Britt Aagård

Ämnesord

Ämnesord, person/institution
Oxenstierna, Axel.

Kontroll

Skapad1997-09-16 00:00:00
Senast ändrad2004-05-06 00:00:00