bild
Serie

Excerpter för biografi över Axel Oxenstierna

Per Sondéns excerpter

I kartong.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11553 – 1648Per Sondéns excerpter för biografi över Axel Oxenstierna.

Förutom ett flertal excerpter som rör Axel Oxenstierna omfattar
samlingen även avskrifter angå-
ende Johan Skytte.

Materialet är kronologiskt ordnat.

Excerpter rörande perioden 1610-
1618.

Excerpter rörande perioden 1621-
1629.

Excerpter rörande perioden 1630-
1639.

Excerpter rörande perioden 1641-
1648 samt utdrag ur rådsprotokoll
1621-1643 (spridda år).

Avskrift av brev dat. 7/4 1553 och undertecknat Margareta Peersdotter samt smärre manu-
skript m m u å.