Johan Gyllenstierna

Svenskt biografiskt lexikon

Yrke
Yrke Generalguvernör, Hovkansler, Lantmarskalk, Riksråd
Född
Född 1635
Död
Död 1680
Band
Band 17 (1967-1969), sida 610