bild
Serie

Volymförteckning

Manuskriptsamlingen

 Volymer (50 st)

ReferenskodAnmärkning 
Se: SE/HLA/9010002/Vol./212Gårdsregister för Borgsjö socken 1600-1850 av K-I Ångström.
Ingår i avskrifts- och kopiesamlingen. Tidigare uppmärkt som volym 45 i Manuskriptsamlingen.
 
1Hiort, Helen,
Ångermanland under landshövding Örnskölds tid. (uppsats för historiska proseminariet, vårterminen 1941).
 
2Avskrifter av tryck rör P A Örnsköld.
1. Örnsköld P A, Tankar om Norrlands rätta uppodlingssätt;
2. Allmogens i Västernorrlands län riksdagsmäns oförgripliga anmärkningar vid landshövdning Örnskölds riksdagsberättelse 1769;
3. Wasell, Johan J, Upplysning til de anmärkningar... Stockholm 1770; samt
4. Nordin C G, Minnesteckning av P A Örnsköld, 1808.
 
3Strömbäck, S,
Hjälpreda för "Bogar" och unga skolmästare, utgiven av Noemis, f.öre detta bogar, 1906. (Lev 26/1948).
 
4Nordenfeldt, N J,
En framtids-saga. Föredrag hållet den 16 Juli 1908 vid åminnelsefesten öfver segern vid Solumsjön å Hernön den 16 Juli 1907.
 
5aHjorth, C W,
Genealogiska anteckningar 1-2. (Lev 10/1949).
 
5bHjorth, C W,
Genealogiska anteckningar 1-2. (Lev 10/1949).
 
6Qvist Andersson, Benct,
Anmärkningar uti Hvarjehanda förefallande Ämnen. Samlade på Resan i England af (Kronofogdens i Norra Hälsinglands fögderi). (Defekt).
 
7Role för Tjensteflickan Anna Stina... uti pjecen Riddare Candidaten. Bröllopskväde. (Ur Häradsskrivarens i Södra Helsinglands fögderi arkiv). 
8Släkten Westman. II. Manuskript och material. (Lev 34/1951). 
9Ahl, G,
Släkten Spilhammar. (Bilaga till I.D. 634/1945).
 
10Pehrsson, Matts,
1. underläkare vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala: 2 släktutredningar
1) "Epidermolysissläkten" från Arvidsjaur.
2) "Osteopetrossläkten" från Piteå landsf.
(Bil aga till. I.D. 123/1956).
 
11Eskilsson, Eva.
Västernorrländska kommissionen 1670, särskilt med avseende på Ångermanland. (Uppsats framlagd vid historiska proseminariet vid Stockholms universitet vårterminen 1962 [Kumlien] ).
 
12Hellbom, Algot.
Medelpads inbyggarre 1300-1708.
I. Alnö-Njurunda Stockholm, oktober 1972 (UD 469/1973).
 
13Hellbom, Algot.
Medelpads inbyggare 1300-1708.
II. Selånger-Tynderö + Sundsvall, Stockholm; oktober 1972 (UD 469/1973).
 
14Stattin, Robert.
Nensjö-släkter (Ehrenclo, Nenzelius), släkten Lenaesius från Nyland (ID 167/1979).
 
15Lundkvist, Tyko.
En nordångermanländsk finnsläkt.
 
16Gustavsson, Gustav,
Finländare i Härnösandsområdet 1808-1939.
 
17Sundberg, P J,
Reminiscences (ID 1212/1975).
 
18Ulander, Brita,
Personregister till Nora tingslags häradsrätts renoverade domböcker 1638-1768 (luckor). (UD 1383/1976).
 
19Dahlberg, Erik Johan,
Samlingar om Högsjö socken (Xerokopia av original hos Högsjö hembygdsförening).
 
20Hellbom, Algot,
Bönder och hemman i Medelpad 1708-1774, oktober 1976.
 
21Åkerlund, Jacob, skolmästare,
dagbok 1782-1814. Xerokopia, utförd i landsarkivet 1978 av originalet, som förvaras i Ockelbo Hembygdsförening. Se J Bidners uppsats "Skolmästare Jacob Åkerlund och hans gamla dagbok" i Pålsgården 1977.
 
22Carlgren, W M,
Anteckningar i skilda ämnen, omkring 1900. (Lev 131/1973).
 
23Hellbom, Algot,
Bönder och gårdar i Medelpad 1300-1800
I. Alnö-Njurunda.
 
24Hellbom, Algot,
Bönder och gårdar i Medelpad 1300-1800
II. Selånger-Tynderö.
 
25Stattin Robert,
Bönder och hemman i Dal 1694-1890.
Kopia av originalmanuskript hos Dals hembygdsförening (förvarat i kyrkoarkivet i Dal).
I. Ägarelängd.
II. Register till släkttavlor.
III: 1 Notiser till släkttavlor (huvudsakligen hämtade från kyrkböcker). Släkt nr 1-48.
 
26Stattin, Robert,
Bönder och hemman i Dal 1694-1890.
Kopia av originalmanuskript hos Dals hembygdsförening (förvarat i kyrkoarkivet i Dal).
Del III: 2 Notiser till släkttavlor, Släkt nr 49-167.
 
27Stattin, Robert,
Bönder och hemman i Dal 1694-1890.
Kopia av originalmanuskript hos Dals hembygdsförening (förvarat i kyrkoarkivet i Dal).
Del IV. Utdrag ur domböcker med personregister och ordförklaringar.
V. Rättelser och tillägg.
 
28Wickberg, E,
Anteckningar om Länsmän inom Gävleborgs län. (Avskrift av förteckning 76/1950).
 
29Helleberg, S B,
Kort historik över aktiebolagsinstitutets utveckling i Sverige 1951. (I.D 470/1951).
Saknas vid inventering 2024-02-19.
 
30Hellbom, Algot,
Personregister till "Inbyggare i Njurunda under fem sekler".
 
31Bylund, Thord,
Sammanställning av arbetare vid Matfors bruk 1793-1850.
 
32Niklasson, Kjell,
Släkten Nalin från Edsele socken.
 
33Niklasson, Kjell,
Personer som inflyttat från Härnösands landsarkivdistrikt till Escanaba, Michigan (1 ex i expedition). Se även mikrokort SAKNAS.
 
34Några dagboksanteckningar från Ernst Candells ungdom född 1877 i Torsång. Gåva av Lars G Candell 10/10 1981. 
35Hansen, Christina, född Nordberg (1843-1928),
Hemmets bok, nedskriven 1915. Maskinutskrift. (Lev 59/1981).
Anmärkning: Eugenia Christina Hansen, född Nordberg, var dotter till prosten och kyrkoherden i Nordingrå Jonas Nordberg och hans hustru i 2:a giftet Brita Christina Ulander.
 
36Svanberg, Per,
Anteckningar och funderingar kring Hemsö kapell, 1981 Xerokopia.
 
37Hellbom, Algot,
Bönder och gårdar i Medelpad (utökat manuskript), gåva av författaren.
 
38Allegård, Tage,
Kompendium utarbetat i Hässjö-Tynderö pensionärsförenings studiecirkel "Bygd i förvandling".
Del I , 1978 (Lev 12/1983). Översänt till Sundsvalls kommunarkiv 93-07-20.
 
39Allegård, Tage,
Kompendium utarbetat i Hässjö-Tynderö pensionärsförenings studiecirkel "Bygd i förvandling".
Del II, (Lev 12/1983). Översänt till Sundsvalls kommunarkiv 93-07-20.
 
40Allegård, Tage,
Kompendium utarbetat i Hässjö-Tynderö pensionärsförenings studiecirkel "Bygd i förvandling".
Del III, (12/1983). Översänt till Sundsvalls kommunarkiv 93-07.20
 
41"The Olson history" - personhistoria från Bodums och Dorotea församlingar 1867-1981 (Lev 68/1991). 
42Sandström, Erik,
Manuskript "Lapparna" (Lev 36/1986).
 
43Egerblad, Ossian,
Nybyggen och nybyggare i Lycksele socken. (Lev 124/1993).
 
44Isak Allan Vikstens memoarer (Lev 93/1993). 
46Lidbom, Verner,
Krönika över Södra Ullånger, 1968. Ur Enskilt arkiv A:174, Sven Vallmarks samling.
 
47Hall, Bo G,
Strandhugg längs Ångermanälven. Ur Enskilt arkiv A:174, Sven Vallmarks samling.
 
48Wasell, Olof,
En brasilienfarares minnen. Lev 4/1996.
Info/
 
49Bylund, Thord,
Dr Bengt Saléns släktträd. Släktträdet ritat av Lillemor Hagström. Rulle, förvaras i kart- och ritsamlingen.