bild
Volym

[Frans Bergqvist (f.1852) Kapten, Överstelöjtnant och Chef för Kristinehamns kompani]

Kristinehamns högre allmänna läroverks handskriftssamling

Grunddata

ReferenskodSE/VA/50713/F 1 d/2
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/0P1Ac7Wq14wz3TxBdkkqL0
Datering
ca 1800 tal – ca 1940 tal  (Tidsomfång)
ArkivinstitutionVärmlandsarkiv, Region Värmland

Innehåll

Allmän anmärkningSpridda år. Inb i arkivbox. N. 8 Kristinehamns Kompani av Kongl. Livregementet till fot; Stamrulla = Namn på officerare, manskap (nuvarande och förra namn samt födelseort), etc och när tjänsten började, född, samt anteckningar om person ifråga, häri även Rote hållets namn, belägenhet. Bilaga 1. Kompaniet består av...
Bilaga 2. Korpralskapens förläggning i olika socknar. Bilaga 4. Uppgift å spel och korpraler m.fl, Indragna och anslagna rotar, Innehavare av skyttemedalj och skyttemärke. Bilaga 5. Förteckning på manskap som genomgått f.b. underbefälskola eller f.b. korpralskola. Bilaga 6. Förteckning på manskap som genomgått underbefäls-skola, korpral-skola samt volontär-skola. I volymen så är manskapet födda 1840 tal - 1900 tal. Männen är antagna ca: 1880 tal - - ca: början på 1900 talet. Häri även lösa handlingar; Brev, Värmlands Militärpensionskassas stadgar, intyg, kungörelser, tjänsteförteckning, tidningsklipp, minnesanteckningar, Kungl. livregementets grenadjärers inbjudan till avtäckande av regenenters gamla mötesplats, Sanna hed, rest minnessten samt musikprogram, Vilka som varit vid Kristinehamns kompani (kompaniadjutanter) och tjänstgjort åren 1809 - 1926. Soldatminnen från Sannahed, upptecknade av f. Soldaten på Ölme kompani av Kungl. Närkes regemente Lars Lämgren. Handling rörande anställning som officiersaspirant samt inträde i tjänstgöring, tjänstgöringsdetaljer under volontärperioden, gradpassering i Stockholm. Kassarapport och förteckning av inventarier i Kr-hamns rullförvaringsexpedition. Häfte; Forna Närkingars minnesfest den 21/11 1905 (N:o 21 kungl, Närkes regemente har upphört att vara)

Kontroll

Skapad2013-01-15 13:49:00
Senast ändrad2017-10-24 10:44:03