bild
Arkiv

Kristinehamns högre allmänna läroverks handskriftssamling


Grunddata

ReferenskodSE/VA/50713
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/kildvmjX8qEy20P8MCz0DD
ExtraID50713
Omfång
10 Hyllmeter  (-, Lev.nr. 8/73, tilläggsleverans 920109.)
Datering
1431 – 1955  (Tidsomfång)
ArkivinstitutionVärmlandsarkiv, Region Värmland (depå: Arkivcentrum Värmland)
Arkivbildare/upphov
Fryxell, Fredrich (1724 – 1805)
Alternativa namn: Fryxell, Fredrik
Kategori: Person (släkt). Litterärt och journalistiskt arbete (Folklivsforskare)
Kategori: Person (släkt). Övrigt administrativt, kameralt och kontorstekniskt arbete (Kamrer)
 
Schéele, Frans Adolf von (1795-10-21 – 1863-07-20) (Serie F 1 r.)
Alternativa namn: Schéele, Franz Adolf von
Kategori: Person (släkt). Ej klassificerade personer
 
Löf, Axel Emanuel (Läroverksadjunkt mm, Kristineha (1880-04-09 – 1951-06-18) (Serie F 1 q: 1-53)
Kategori: Person (släkt). Pedagogiskt arbete
 
Adlersparre, Carl August (Albano) (Skriftställare, (1810 – 1862) (Serie F 1 a)
Kategori: Person (släkt). Litterärt och journalistiskt arbete
Kategori: Person (släkt). Adel
 
Lagerlöf, Magnus (Kyrkoherde, Nyeds församling) (1778 – 1844)
Kategori: Person (släkt). Religiöst arbete
 
Högre allmänna läroverket i Kristinehamn (1850-tal – 1968)
Alternativa namn: Kristinehamns HAL
Alternativa namn: Kristinehamns högre allmänna läroverk
Kategori: Statlig myndighet. Läroverk -c1968
 
Garney, Johan Carl (Övermasmästare) (1740-12-26 – 1808-04-18)
Alternativa namn: Garneij, Johan Carl
Alternativa namn: Garnei, Johan Carl
Kategori: Person (släkt). Stål-, metall-, gjuteri-, verkstads-, och byggnadsmetallarbe (Övermasmästare, metallurg)
 
Broström, Anders Fredrik (Boktryckare, Kristineham (1835-05-28 – 1915-06-29)
Kategori: Person (släkt). Grafiskt arbete (Boktryckare)
 
Björkman, Peter (Kyrkoherde, Kristinehamn) (1791 – 1854)
Kategori: Person (släkt). Religiöst arbete
 
Fernow, Erik (Teolog, Kristinehamn) (1735-03-04 – 1791-02-05)
Kategori: Person (släkt). Religiöst arbete
Kategori: Person (släkt). Ej klassificerade personer
 
Wenergrund, Cajsa (Född Fosselius, Kristinehamn) (1752 – 1840-02-15)
Kategori: Person (släkt). Ej klassificerade personer
 
Haak, Pehr Reinhold (Stadsläkare, Kristinehamn) (1783-07-16 – 1864-02-01)
Kategori: Person (släkt). Hälso- och sjukvårdsarbete (Stadsläkare)
 
Högvall, Petrus (Kyrkoherde) (1743-05-15 – 1808-03-26)
Kategori: Person (släkt). Religiöst arbete
 
Larsson, Andreas (Kristinehamn) (1820-06-05 – 1880-02-02)
Kategori: Person (släkt). Ej klassificerade personer
 
Brunius, Carl Georg (1792 – 1869)
Kategori: Person (släkt). Arkitekter
Kategori: Person (släkt). Religiöst arbete
 
Frykholm, Magnus (Kyrkoherde, Millesviks socken) (1802-04-02 – 1892-08-15)
Kategori: Person (släkt). Religiöst arbete
 
Bergqvist, Frans (Överstelöjtnant) (1852-02-26 – 1944-08-11)
Kategori: Person (släkt). Militärt arbete
 
Tegnér, Esaias (Skald, biskop) (1782-11-13 – 1846-11-02) (Serie F 1 s)
Kategori: Person (släkt). Religiöst arbete (Biskop)
Kategori: Person (släkt). Litterärt och journalistiskt arbete
Kategori: Person (släkt). Författare
 
Lignell, Anders (1787-02-11 – 1863-04-13)
Kategori: Person (släkt). Pedagogiskt arbete (Lärare)
Kategori: Person (släkt). Religiöst arbete (Kyrkoherde)
Kategori: Person (släkt). Författare (Författare)
Kategori: Person (släkt). Politiker (Riksdagsman)
Kategori: Person (släkt). Övriga ej yrkesklassificerade personer (Teologie doktor)
 
Hammarin, Johan (Kyrkoherde) (1786 – 1850)
Kategori: Person (släkt). Religiöst arbete (Kyrkoherde)
 
Alsterlund, Johan Wilhelm (1821-07-04 – 1891-05-25)
Kategori: Person (släkt). Pedagogiskt arbete
 
Boivie, Carl Martin (Pastorsadjunkt, Väse församli (1807 – 1851)
Kategori: Person (släkt). Religiöst arbete

Innehåll

ArkivhistorikHandskriftssamlingarna deponerades hos Föreningen Värmlandsarkiv år 1973 av skolstyrelsen i Kristinehamn, lev. nr. 8/73. Tillägg inkom 1992-01-09, se serie F 1 u.
Allmän anmärkningFörteckningsnummer 1/14

Den del av samlingen som består av pergamentbrev är införtecknad i arkivet "Värmlandsarkivs pergamentshandlingar" med signum F1A: 1 - 46.
Inledning (äldre form)Kristinehamns allmänna läroverks handskriftssamling (Kristinehamns högre allmänna läroverks bibliotek)

År 1861 donerade George Adlersparres son, C. A. Adlersparre, mera känd under författarnamnet Albano, en större boksamling med en del konstverk och kuriosa till Kristinehamns stad. Donatorns avsikt var att ortens befolkning skulle ställa boksamlingar till förfogande, ej en samling utan på samma gång en Akademia och ett Tusculum. Donatorn avled 1862 och i början av innevarande sekel överflyttades samlingarna till Karlstad, (Värmlands museum). Kollegan Johan Alsterlund som var född i Kristinehamn son till dåvarande kyrkoherden Jonas Alsterlund som blev anställd vid stadens skola. Johan Alsterlund lade grunden till och byggde vidare på de rika samlingar, till vilka läroverket efter hans död blev ägare till. Alsterlunds viktigaste insats blev nog, att han räddade rika samligar till Värmlands och Dals historia vilka sammanbragts av kontraktsprosten och kyrkoherden i Kila pastorat Anders Lignell. Lignell avled 1863 och troligen redan år 1865 överflyttades samlingarna till Kristinehamn, möjligen i samband med att en son till Anders Lignell, Per Lignell, det året uppehöll en tjänst vid läroverket. Lignell utförde på sin tid en högst märklig gärning i stiftet som präst och publicist, och att han därjämnte hann med en forskar och samlare. Han var även riksdagsman vid två ridsdagar 1834 och 1844. Det var då han utförde forskningsarbetet i Riksarkivet men framförallt i det på den tiden svårtillgängliga Kammararkivet, varav resultatet återfinns i hans samlingar. Alsterlund räddningsarbete biträddes av en kollega vid Kristinehamns läroverk, Andreas Larsson, hans minnesruna har tecknats av C. V. Bromander i Värmland förr och nu 1924, han föddes i Bro sn. blev student i Lund vid 28 års ålder och knöts efter långvariga och grundliga universitetsstudier vid Kristinehamns läroverk från höstterminen 1863. Han avled i staden 1880, varvid hans boksamling, 400 band, och hans manuskriptsamling införlivades med läroverkets bibliotek. Axel Em. Löf blev staden Kristinehamns historiker. Hans stora boksamling ca 6000 band, och hans stora manuskriptsamling, 58 volymer tillföll genom testamente läroverket efter hans frånfälle 1951. Avsikten med denna uppsats har egentligen varit att påminna om existensen av de rika samlingar till Värmlands och Dals historia, som ingår i Kristinehamns läroverksbibliotek. Ett flertal brevsamlingar, avskrifter av Diarium Gyllenianum, Värmlandsbeskrivningar, pergament m.m. För en grundligare kännedom hänvisas läsaren till den detaljerade förteckning som förf. publicerat i Värmland förr och nu 1937. Där återfinns dock icke de Löfska samlingarna, vilka tillkom senare. För med historik se Kristinehamns högre allmänna läroverks handskriftssamling D1:1

Arkivbildarkort som upprättats; Kristinehamns högre allmänna läroverks handskriftssamling.
Kristinehamns högre allmänna läroverks bibliotek.

Arkivförteckningen är upprättad av Eva-Gullan Näsström, Värmlandsarkiv, 2014-01-15.
GallringsbarNej

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se även: Handlingar från Kristinehamns Högre Allmänna Läroverk (SE/VA/10044/F 1 a)

Kontroll

Skapad2012-10-17 15:11:14
Senast ändrad2020-04-16 14:09:19