Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (6) Info Info
   • Övriga (2)
   • Ej fastställd (4)

 • REGISTER
  • Alla (77)
  • Brev (57) Info Info
  • Uppslagsverk (20)

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-20 av 84
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Bengt Gregersson

Yrke: Biskop
Död: 1338

2. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: (Lillie), Bengt Gregersson

Död: 1499

3. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 32945

Utfärdat: 14930613, Telgie
Innehåll: Bengt Gregersson, Folke Gregersson och mäster Matts Gregersson, väpnare, säljer med samtycke av sin far herr Gregers Mattsson till borgmästare, råd och menighet i Arboga vissa tomtören därstädes, nord...

4. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 32017

Utfärdat: 14880221, Arboga
Innehåll: Bengt och Folke Gregersson ger herr Gustav Olsson, riddare, fullmakt att inlösa två gods i Bergs och Ryssby socknar i Sunnerbo.

5. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 33096

Utfärdat: 14940603, Stockholm
Innehåll: Sveriges rikes råd, riddarna Erik Ottesson och Bengt Kristiernsson samt väpnarna Nils Bosson, Bengt Gregersson, Erik Turesson, Sten Kristiernsson, Peter Ragvaldsson och Bengt Karlsson intygar att fru ...
Digitaliserat material finns

6. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 1939

Utfärdat: 13010424, Uppsala
Innehåll: Karl Gregersson upprättar sitt testamente; för det första insätter han i brist på legitim avkomma sin bror Magnus, Greger Knutsson, Filip Ingevaldsson, sin syster tillika Filip Ingevaldssons hustru sa...
Digitaliserat material finns

7. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 6720

Utfärdat: 13540331, Källstad
Innehåll: Johan Gregersson, såsom fullmäktig för Björn Håkansson, utfärdar skötebrev till kung Magnus på hemmanen Källstad (Dals härad) och Kedevad i Herrestads socken (nu Strå socken, Dals härad).Utfärdaren sa...
Digitaliserat material finns

8. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 2391

Utfärdat: 13101203
Innehåll: Magnus Gregersson kungör att han till förmån för sin son Peters själs salighet med samtycke av dennes änka Helena och på inrådan av hans morbror(?) prior Israel i Sigtuna till konventet i Sigtuna skän...
Digitaliserat material finns

9. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 1858

Utfärdat: 12991205, Uppsala
Innehåll: Karl Gregersson kungör att han gjort ett jordabyte med ärkebiskop Nils i Uppsala, varvid ärkebiskopen av honom fått 12 öresland i byn Valla i Skepptuna socken, 2 1/2 örtugland i Runö i Åkers socken, 1...
Digitaliserat material finns

10. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 33670

Utfärdat: 14990000, Kolmården
Innehåll: Folke Gregersson (Lillie) skriver till sin bror herr Bengt Gregersson och meddelar att han i Linköping på s:t Peters dag (26/9) med herr Bengt Åkesson, fru Kristina och herr Erik Eriksson kommit övere...
Digitaliserat material finns

11. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: (Lillie), Matthias Gregersson

Yrke: Ärkebiskop
Död: 1520

12. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Faderson, Nils Ragwaldson, Peder Matsson, Greger Gregersson, Bengt

År och antal: 1494 (1)
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar

13. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: (Lillie), Folke Gregersson

Yrke: Riddare, Riksråd
Död: 1507

14. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 3832

Utfärdat: 13310921, Djupvik
Innehåll: Hemming Gregersson, Eskil Eskilsson och Gertrud Johansdotter medger biskop Bengt i Åbo rättighet att fritt disponera sina fäderne- och mödernegods i Ledinge (sannolikt i Knivsta so...
Digitaliserat material finns

15. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 26579

Utfärdat: 14541003, Vadstena
Innehåll: Riddarna Erik Nipertz, lagman i Östergötland, Jöns Lagaposse, Bo Nilsson, Bo Karlsson, Henrik Mattsson och Bengt Gregersson samt väpnarna Erik Larsson, Detlev Larsson, Peter Bonde, Lars Olofsson, Röre...
Digitaliserat material finns

16. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 24792

Utfärdat: 14450814, Arboga
Innehåll: Matts Garp och Peter Gregersson, borgmästare i Arboga, intygar att herr Lars Nilsson, kyrkoherde i Köping, 1438 till Bengt i Säby sålt en tomt och stuga i Arboga etc.
Digitaliserat material finns

17. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 32948

Utfärdat: 14930619, Telge (= Södertälje)
Innehåll: Biskop Henrik i Linköping, biskop Kort i Strängnäs, riddarna Sten Sture i Gripsholm, riksföreståndare, Nils Sture, Gregers Mattsson, Åke Jönsson, Karl Knutsson, Nils Fadersson, Erik Ottesson och Ivar ...

18. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 35451

Utfärdat: 15060624, Stockholm
Innehåll: Ärkebiskop Jakob, biskop Matts, Svante Nilsson, Knut Eskilsson, Sten Turesson, Erik Trolle, Sten Kristiernsson, Folke Gregersson, Kristiern Bengtsson, Nils Eskilsson, Bengt Arendsson, rikets råd, förs...

19. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 1315

Utfärdat: 12850823
Innehåll: Dekanen B (Bengt) i Lund utfärdar sitt testamente såsom följer: till kyrkan i Lund skänker han sin jord i ”bialthorp”, vars avkastning årligen skall fördelas bl.a. på kyrkans byggnadskassa, kaniker oc...
Digitaliserat material finns

20. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 1698

Utfärdat: 12960600
Innehåll: Björn ”Neff” och hans hustru Kristina, Tomas Jonsson och hans hustru Katarina, Karl Gregersson och hans hustru Ragnburg samt Ragnvald ”Vlwasæ son” kungör att de givit fru Ragnfrid, änka efter lagmanne...
Digitaliserat material finns