bild
Serie

Volymer i löpande nummerordning

Berndeska släktarkivet

 Volymer (2 st)

ReferenskodAnmärkning 
1Kaptenen Pehr Bernhard Berndes (1750-1826):
- Biografiska anteckningar 1821 (avskrift)

Bergsrådet Fredrik Anton Berndes (1791-1871):
- Brev (odat) från brodern, gravören Johan Bernhard Berndes (1792-1834). Med anteckning på brevet av F.A. Berndes 1834 om broderns bortgång.
- Bodelning och arvskifte 1872

Maria Isabella Berndes, f. Wegelin (1800-1873), gift med föregående:
- Mottagen tillfällesdikt, minnessak, kuvert

Majoren, godsägaren Johan Berndes (1827-1897):
- Brev från brodern, disponenten Gustaf Fredrik Berndes 1855

Lärarinnan Alice Berndes, Örebro (f. 1866)
- Manuskript: släktanteckningar rörande dels släkten och dess härkomst, dels kopparstickaren Anton Ulrik Berndes och kaptenen Pehr Bernhard Berndes.

Eleanor Berndes, gift Lilliehöök (f. 1887)
- Skissbok
- Foton, stick etc rörande släkten Berndes
 
2Disponenten Gustaf Fredrik Berndes (1834-1913):
- Betyg och utnämningar
- Nekrologer
- Testamente 1890
- Mottagna brev från:

Fadern, bergsrådet Fredrik Anton Berndes (1791-1871): 1852-67
Modern Maria Isabella Berndes, f. Wegelin (1800-1873): 1850-67 och odat.
Systern Hedda Berndes, g. von Essen (f. 1877): 1855-62 och odat.
Brodern, majoren och godsägaren Anton Berndes (1827-1897): 1854-63
Kusinen, jägmästaren Johan Berndes (1834-1877): 1854-55

Övriga brevskrivare:
Riksdagsmannen Anders Cederström (1834-1894): 1854-57 och odat.
Wilhelm Delin: 1855-56
August Lundberg: 1856-58
Hovmarskalken och riksdagsmannen Patrik Reuterswärd (1820-1907): 1861
Frans Westberg: 1856
m.fl.