Maydell, släkt

Svenskt biografiskt lexikon

Band
Band 25 (1985-1987), sida 287