Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (215) Info Info
   • Kommunal myndighet (207)
   • Gård (1)
   • Övriga (3)
   • Ej fastställd (3)
   • Person (släkt) (1)

 • REGISTER
  • Alla (62)
  • Uppslagsverk (40)
   • Rosenbergs geografiska lexikon (1) Info Info
   • Svenskt biografiskt lexikon (39)
  • Brev (22) Info Info

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 277
1. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 12102

Utfärdat: 13820202, Västerås
Innehåll: Bo Jonsson, drots i Sverige, bortbyter till Olof Haraldsson och dennes hustru Ingegerd Berigersdotter 9 2/3 öresland jord i Säby, 6 2/3 öresland i Edeby, Lund och Brunsvik, 2 markland i Ekeby i Lossa ...
138,15764

2. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 12549

Utfärdat: 13840000
Innehåll: ”Itt pergementz breff, at Boo Jonsson (Grip) drost i Sverige skiffte och wplott thill Lasse i Ytrabergha wty Birkesta sochen itt halft markland iord wdy Berghum och iii 1/2 ort. land iordh wdy Kärestu...
138,0859

3. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 11998

Utfärdat: 13811009, Kopparberget
Innehåll: Bo Jonsson tillskriver ’sin gode vän’ ärkebiskop Birger (Gregersson) och kapitlet i Uppsala angående kungens kansler Henrik van Ranten. Liksom utfärdaren och flera av hans och ärkebiskopens ...
136,53064
Digitaliserat material finns

4. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Bo Jonsson (Grip)

Yrke: Drots, Godsägare
Död: 1386
136,26553

5. Svenskt biografiskt lexikon
135,35205

6. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Grip, Bo Jonsson Olofson, Jaeppa Magnusdotter, Ingeborg

År och antal: 1385 (1)
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar
98,33858

7. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 10916

Utfärdat: 13761205, Nyköping
Innehåll: Bo Jonsson (Grip) tillskriver magister (Peter Olofsson, generalkonfessor i Vadstena kloster) och meddelar att han själv, hans hustru och döttrar jämte övriga i hans hushåll är vid god hälsa ...
96,35255
Digitaliserat material finns

8. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 11376

Utfärdat: 13790000
Innehåll: ”Bo byte sjg til Vines. Mccclxx nono, Ramsdal j Edbo i TjvstaD.v.s. Tjust..”
95,69574

9. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 11928

Utfärdat: 13810628, Nyköping
Innehåll: Bo Jonsson, drots i Sverige, kungör i öppet brev att han beslagtagit all Karl Nilssons egendom i Södermanland på grund av de stora och mångfaldiga förbrytelser denne fällts för, vilket är al...
95,344284
Digitaliserat material finns

10. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 12632

Utfärdat: 13840416, Vadstena
Innehåll: Bo Jonssons testamente.
95,01457

11. Svenskt biografiskt lexikon
89,995514

12. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 14453

Utfärdat: 13950815, Åbo
Innehåll: Knut Bosson (Grip) erkänner att han av Jakob Abrahamsson (Djäken) emottagit Bo Jonssons pantlän i Finland, nämligen Åbo med fögderiet, Kastelholm med fögderiet på Åland, Warcholm [=Wartholm], det nya ...
88,70424

13. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 3544

Utfärdat: 13280607
Innehåll: Johan Tomasson (Grip) erkännmer sig ha fått av herr Bo Nilssons änka, fru Cecilia, och deras barn sin hustrus andel i kläder och annat med två mark silver.Utfärdaren, drotsen Knut Jonsson, dennes hust...
88,55711

14. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: (Aspenäsätten), Ulf Jonsson

Yrke: Lagman, Riddare, Riksråd
Död: tidigast 1393
82,71117

15. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Anund Jonsson (lejonansikte)

Yrke: Riddare, Riksråd
Död: 1397
82,092026

16. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 10302

Utfärdat: 13730000
Innehåll: ”Legiferi O-Gothiae: ... Bo Jonsson grip ...1373”
78,44418

17. Arkiv
Titel: CENTRALA KANSLIET
Tid: 1863 – 1970
Arkivbildare/upphov: CENTRALA KANSLIET (1863 – 1970)

Förvaras: Regionarkivet- Region Stockholm
78,04052

18. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 24894

Utfärdat: 14460304, Stockholms slott
Innehåll: Kung Kristofers dom i målet mellan riddaren Magnus Gren och Ficke Bülow ang. rätten till Bro, som fru Helga Anundsdotter skulle ha sålt till Bo Jonsson (grip).
77,0168

19. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 21112

Utfärdat: 14290113, Stockholms rådstuga
Innehåll: Knut Uddsson (Vinstorpa-ätten), Nils Bosson (Natt och Dag), Bengt Pogwish, riddare, Henneke Bekman, Hans Kröpelin, Karl Ormsson (Gumsehuvud), Matts Ödgislasson (Lillie), Nils Jönsson (Oxenstierna) av ...
76,42191

20. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 7841

Utfärdat: 13600926
Innehåll: Jöns, prior i Kalmar, fru Bothild, änka efter herr Johan Kettilsson (Puke), Herman Hunsel, borgare i Kalmar, och hans hustru Elisabet, intygar att de var närvarande när fru Margareta (Petersdotter Por...
76,38102
Digitaliserat material finns