bild
Arkiv

Borgmästare och Råd före 1636


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/0091
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/DsyduRkUXwPISBjl7ayQzC
Omfång
11,2 Hyllmeter 
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Kungsklippan)

Innehåll

Inledning (äldre form)Inledning

Borgmästare och råd före 1636

”Föreliggande förteckning omfattar Stockholms borgmästares och råds arkiv före 1636. Arkivet överskrider gränsåret 1636 i enstaka fall, då en serie blott innehåller någon enda volym utöver detta år. Arkivarien Östman var vid sitt frånfälle sysselsatt med att upprätta en utförlig, på djupgående undersökningar grundad förteckning över Borgmästare och råds arkiv till 1636. Vid hans död förelåg som resultat därav utarbetade förteckningar över vissa serier, som här meddelas som bilagor. Stockholms borgmästare och råds samt Norra förstadens arkiv ha var för sig genomgående numrerats med ett nummer för varje bunden volym resp. buntomslag för lösa handlingar eller tunnare häften."

Citat ur förteckningen över Stockholms borgmästare och råds arkiv, upprättad av Carl-Fredrik Corin.

Denna förteckning har 1989 omskrivits, men den ursprungliga volymbeteckningen har bibehållits, eftersom arkivet flitigt har utnyttjats i litteratur om Stockholms äldre historia. De i äldre förteckningen upptagna " spridda volymer och samlingar " har borttagits och förtecknats för sig.

Stockholms stadsarkiv 1989-07-19
Ulla Johanson

Protokollen 1592-1635 finns utgivna i tryck och består av 23 delar. I varje utkommen volym finns notapparat samt person, ort, och sakregister med sidhänvisningar till protokollstexten.


Pergamentomslag i arkivet
Flera av volymerna i Borgmästare och råds arkiv är inbundna i medeltida pergamentomslag. Nedan följer Jan Brunius genomgång av dessa omslag, med uppgift om volymnummer i arkivförteckningen, information om respektive volym och information om pergamentets ålder, ursprung och innehåll.

1. Vol. 93. Saköre av Stockholms stad 1569. 2 fol., 2 sp., 34 r. 1100-talet (ca 1150-75). Möjl. Frankrike p g a skriften. Hieronymus, ”Adversus Iovinianum” (Lib. I, par.23, tr. Patrologia Latina 23, c. 221-352).

2. Vol. 93. Saköre av Stockholms stad 1578. 2 fol., 2 sp. Breviarium. 1100-talets mitt. Trol. Sverige. Katalogiserat i Riksarkivets databas som Br 432, Fr 22519. 1 rv Proprium de tempore: Nativitas vig; Nativitas (jul); 2rv Proprium de sanctis: Lucia, Thomae ap.

3. Vol. 93. Saköre av Stockholms stad 1583. 2 fol., 2 sp., 30 r. Missale. 1400-t. Trol. Sverige. Proprium de tempore: 1rv Passio sec Iohannem; 2 rv Fer IIII p pascha- Fer V p pascha.

4. Vol. 94. Saköre av Stockholms stad 1611. 1 fol., 2 sp., 23 r. Breviarium. 1300-t. Proprium de sanctis: Mariae nativitas.

5. Vol. 94. Saköre av Stockholms stad 1598. 1 fol., 2 sp. Bibel. 1100-t./1200-t. Text ur Jeremias (Ier 23,1-25,7). Röda initialer typiska för tyska böcker medan skrift och annat är mer engelsk-fransk.

6. Vol. 94. Saköre av Stockholms stad 1591. 2 fol., 1 sp. Breviarium eller antifonarium. 1400-t. Trol. Sverige. Proprium de tempore: Sabbato sancto, Oratio Ieremiae (Tenebrae). Threni 5.110; Lectio III, böner.

7. Vol. 94. Saköre av Stockholms stad 1626. 1 fol., 2 sp. Lexikaliskt verk (Papias och Donatus omnämns). 1400-t.

8. Vol. 95. Saköre av Stockholms stad 1623 (tidigare använt). 2 fol., 3 sp., 39 r. Kanonisk rätt. 1200-talets andra hälft eller slut. Enligt Gullick pergament från södra Frankrike eller Italien, initialerna är italienska, skriften är Anglo-French, vilket tyder på en bok skriven av en engelsman i södra Europa, något inte ovanligt.

9. Vol. 96. Söderströmspenningar 1568. 2 fol., 2 sp., 30 r. Breviarium 1300-t/1400-t. Skrivet för eller i Skandinavien p g a Olav. Proprium de sanctis: 1rv Laurentii; 2rv Olavi.

10. Vol. 96. Söderströmspenningar 1572. 2 fol., 2 sp., 31 r. Missale Upsalense novum, tryckt 1513. Proprium de tempore: 1rv Parasceve, 2rv Sabb. sancto.

11. Vol. 96. Söderströmspenningar 1573. 1 fol., 2 sp., 42 r. 1300-t. Teologisk text, trol. Sverige (ej identifierad i PL eller CEDOC).

12. Vol. 96. Söderströmspenningar 175. 2 fol., 2 sp., 31 r. Missale. 1300-t. Kvadratnotation. 1rv. Proprium de tempore: Dom XXI-XXII p. pent.; 2rv. Proprium de sanctis: Fabiani et Sebastiani; Agnetis; Vincentii; Pauli conversio.

13. Vol. 96. Söderströmspenningar 1576. 2 fol., 2 sp., 35 r. Missale. 1400-t. Gotisk notation. Skrivet i Tyskland p g a notationen. 1rv-2rv Proprium de tempore: 1rv Dom I in XL; 2rv Fer. III in XL[1]- Fer. IIII in XL[1].

14. Vol. 96 Söderströmspenningar 1578. 2 fol., 1 sp., 10 notr. Graduale. 1300-t. Kvadratnotation. 1rv-2rv Proprium de tempore: Epiph. – Dom. II p. epiph.

15. Vol. 96. Söderströmspenningar 1581. 1 fol., 2 sp., 13* r. Bibel. 1100-talet (1170- 1180-t.) Enligt Gullick samma skrivare som skrev Fr 32 och Fr 11281+11306 i Riksarkivets databas, båda cistercienciska lectionarier, men också diplomet DS 66, en urkund för Viby kloster daterad till 1167-1174/85. Skrivaren kom troligen från Alvastra kloster och skrev för Viby eller var hemmahörande i Viby kloster. Innehåll: Jesaja (1r Is 51,9-51,12; Is 51,16-51,19; 1v Is 54,4-54,7; 63,17- 64,2.).

16. Vol. 97. Söderströmspenningar 1601. 1 fol., 2 sp. Breviarium. 1300-t. Kvadratnotation. Proprium de tempore: Fer. IIII p. oct. Epiph.

17. Vol. 97 Söderströmspenningar 1602. 1 fol., 2 sp. Breviarium. 1300t. Kvadratnotation. Blad ur samma handskrift som nr 16. Proprium de tempore: Fer IIII- Fer V.

18. Vol. 97. Söderströmspenningar 1603. 1 fol., 2 sp., 20*r. Missale 1200-talets mitt. Kvadratnotation. Canon missae.

19. Vol. 97. Söderströmspenningar 1604. 1 fol., 1 sp. Antiphonarium. 1400-t. Sverige. Samma handskrift som Fr 827 (codex 1235) i Riksarkivets databas och Helsinki Fragmenta membranea, F.m.IV.187. Innehåll: Innocentes.

20. Vol. 97. Söderströmspenningar 1606 (tidigare användning: Måns Nilssons räkenskap 1605). 1 fol., 1 sp. Graduale. 1400-t. Dominikanskt. Sverige?. Blad ur samma handskrift som Fr 8735 i Riksarkivets databas. 1rv-2rv Commune sanctorum: commune apostolorum.

21. Vol 98. Söderströmspenningar 1607-08. 1 fol., 2 sp., 32*r. Missale. 1400-talets senare hälft. Proprium de tempore: Fer V- Fer VI in XL[4].

22. Vol. 98. Söderströmspenningar 1610-1611. 2 fol., 2 sp., 21 r. Missale. 1300-talets förra hälft. Proprium de sanctis: 1rv Basilidis soc.; Viti et Modesti; Botulphi; Marci et Marcelliani; Gervasii et Prothasii; 2rv Petri et Pauli.

23. Vol. 98. Söderströmspenningar 1616-1617. 2 fol., 2 sp., 27*r. Lectionarium officii eller legendarium. 1400t.? Vita beatae Birgitta, börjar med lectio IIII. Senare har någon avkortat läsningarna, och siffrorna 8 och 9 i margen anger den senare ordningen. Siffrorna 6-8 fol 2 anger läsningarna för oktaven (incipit: ”gloriosa”).

24. Vol. 98. Söderströmspenningar 1622-1623. 2 fol., 2 sp., 39 r. Petrus Lombardus, Sententiae. 1200-talets senare hälft. Blad ur samma codex som i Riksarkivets databas Fr 3206, 11095, codex 1614, möjl. Theol AA 116.

25. Vol. 99. Räkenskap för stadens accis 1571. 1 fol., 1 sp., 7 r. Antiphonarium. 1400t. Proprium de tempore: Fer III Adv.[3].

26. Vol. 100. Vågböcker 1572. 1 fol., 2 sp., 30 r. Missale. 1200-talets mitt. Sverige. Katalogiserat i Riksarkivets databas som Mi 619, Fr 27471. Proprium de tempore: Sabb. in XL[3] – Dom IIII in XL.

27. Vol. 101. Vågböcker 1573. 1 fol., 2 sp., 30 r. Missale. 1300-t. Samma handskrift som föregående. Katalogiserat som Fr 27470. Proprium de tempore: Fer II in XL[3] – Fer III in XL[3].

28. Vol 105. Vågböcker 1580. 1 fol., 2 sp. Bibel. 1200-t/1300-t. Katalogiserat i Riksarkivets databas som Bi 32, Fr 211102 (flera blad: Fr 8650, 8684). Text: Gn 41,6-42,14.

29. Vol 106. Vågböcker 1581. 2 fol., 2 sp. Kanonisk rätt. Liber Sextus med glossa av Johannes Andreae. 1300t. Möjl. Frankrike. Katalogiserat i Riksarkivet som Jur Coll 125, Fr 29634. Innehåll: Lib 1, Tit 6, De electione C. 11-16.

30. Vol 106. Vågböcker 1581. 1 fol. Kalendarium (remsa). 1200-talets första hälft. Innehåll: December.

31. Vol. 112 1/2 . Vågböcker 1598-99. 2 fol., 2 sp. Lectionarium officii. 1300-1400t. Katalogiserat i Riksarkivets databas som Leo 31, Fr 25760. Ecl 2,26-3,22, 4,1-5,4.

32. Vol. 115. Vågböcker 1602. 2 fol., 1 sp., 9 r. Graduale. 1400t. Katalogiserat i Riksarkivets databas som Gr 176, Fr 25442. Proprium de tempore: 1rv Fer IIII Fer V p. pascha, 2rv Sabb. sancto.

33. Vol. 116. Vågböcker 1604. 2 fol., 1 sp., 8r. Antifonarium. 1400-t. Sverige. Kvadratnotskrift. Proprium de tempore: Dom. in QL.

34. Vol. 117. Vågböcker 1605. 2 fol., 1 sp., 8r. Antiphonarium. 1300-t. Kvadratnotskrift. Frankrike. Blad ur samma handskrift som Ant 179 i Riksarkivets databas och Helsinki, Fragmenta membranea, F.m.IV.76 + 77, troligen även London, British Library Add. 34388 ff 155-156. För fragmenten se även Carl-Allan Moberg-Ann-Marie Nilsson, Die Liturgischen Hymnen in Schweden, I, 1947, s 186-187 och II, 1991 pl 6.

35. Vol. 118. Vågböcker 1606. 2 fol., 1 sp., 8 r. Antiphonarium. Samma codex som föreg. Proprium de tempore: Nativitas Domini (julafton).

36. Vol. 119. Vågböcker 1607. 2 fol., 1 sp., 8 r. Antiphonarium. Samma codex som föreg. Proprium de sanctis: Andreas.

37. Vol. 122. Vågböcker 1610. 2 fol., 2 sp., 9 r. Antiphonarium /hymnarium. 1300-t. Proprium de tempore: Lamentationes Ieremiae (långfredagen).

38. Vol. 123. Vågböcker 1611. Blad ur Missale Upsalense novum, tryckt 1515, fol. CCIIII.

39. Vol 133. Vågböcker 1619. Blad ur Missale Upsalense novum, fol. CXXIII.

40. Vol. 153. Uppbördsbok för stämpelpenningar 1623. 2 fol., 1 sp., 66 r. 1200-talets andra hälft. Hugo de Sancto Caro, Postilla. Blad ur samma handskrift finns också i Riksarkivets databas som codex 708 och 1597. För Hugo de Sancto Caro se Anja Inkeri Lehtinen, From Fragments into Codices, i Medieval Book Fragments in Sweden, 2005 , s 115ff. Text ur Ct (Canticum Canticorum) 3,1 – 6,2.

41. Vol. 167. Räkenskap för staden 1588-1592. 2 fol., 2 sp., 45-46 r. 1200talets andra hälft. Troligen Frankrike eller England, men kanske Sverige. Bernhard av Clairvaux (Bernhardus Clarevallensis), Homilia super “Missus est”. Troligen inte från några av de manuskript av Bernhard som finns i Riksarkivets databas.

42. Vol 203. Lydert Bödekars förmyndarräk. 1620-1637. 1 fol., 1 sp., 9r. Graduale. 1400t. Kvadratnotation.

43. Vol. 80. Skottebok 1461-1469. Inb i läderband, fodrad med 4 blad av ett psalterium. 4 fol., 1 sp., 16 r. Psalterium. 1150-1250. Tyskland. Innehåll: Psaltaren Ps 18,8-18,13; 22,2-23,2; 58,14-59,4; 59,11-60,5; 65,7-65,14; 66,4-67,3; 77,60 -79,9.

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2023-03-01 12:34:46