Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (1) Info Info
   • Person (släkt) (1)

 • REGISTER
  • Alla (75)
  • Brev (60) Info Info
  • Uppslagsverk (14)
  • Övriga register (1)

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-20 av 76
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Brynolf Algotsson

Yrke: Biskop, Helgon
Död: 1317
133,88742

2. Svenskt biografiskt lexikon
133,88705

3. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 2695

Utfärdat: 13150829
Innehåll: Biskop Brynolf (Algotsson) i Skara sänder i sitt ställe prästen Henrik att besöka domprosten och kapitlet i Uppsala samt mottaga deras befallningar.Utfärdaren beseglar.
118,71263
Digitaliserat material finns

4. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 1615

Utfärdat: 12940120, ”Jassungi”
Innehåll: Biskop Brynolf (Algotsson) i Skara kungör och tillkännager att han i namn av framlidne skarakaniken magister Nils Oddulfsson, vars testamentsexekutor han är, mottagit 300 mark penningar i gängse mynt ...
118,228714
Digitaliserat material finns

5. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 2581

Utfärdat: 13130815, Skara
Innehåll: Biskop Brynolf (Algotsson) i Skara intygar att framlidne domprosten Bengt Tuneson upplåtit till borgaren Sven Bradhavidher en jordlott på domprostens ägor bredvid Svens gård, mot stängselskyldighet oc...
118,12709
Digitaliserat material finns

6. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 2503

Utfärdat: 13120627, Åmål
Innehåll: Biskop Brynolf (Algotsson) i Skara kungör att domprost Bengt i Skara och biskopens tjänare Sigvard ”swækiæ” i hans närvaro gjort ett jordabyte, varvid det beslöts att domprosten och dennes efterträdar...
118,126495
Digitaliserat material finns

7. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 1426

Utfärdat: 12881203, Kållandsö
Innehåll: Biskop Brynolf (Algotsson) i Skara kungör att han förordnar kaniken magister Nils och herr Bengt till sina befullmäktigade ombud och beviljar dem fullmakt att underkasta honom själv en bannlysningsdom...
118,12552
Digitaliserat material finns

8. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 1442

Utfärdat: 12890000
Innehåll: Biskop Brynolf (Algotsson) i Skara utfärdar borgensbrev för sin far lagman Algot.
117,668

9. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 2560

Utfärdat: 13130409, Odensåker
Innehåll: Biskop Brynolf (Algotsson) i Skara intygar att Erik Mase av Horn givit sina gods, kallade prästbol, i Murhorn och hans hustru Ingrid sin del i samma gård och i Angerstorp till prästboställe i Horns fö...
117,65892
Digitaliserat material finns

10. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 1328

Utfärdat: 12860000, Varnhem
Innehåll: Biskop Brynolf (Algotsson) i Skara till priorn och bröderna av predikarorden i klostret i Sigtuna med löfte om 40 dagars avlat för dem som besöker deras kyrka på långfredagen, de båda korshögtiderna, ...
117,656296
Digitaliserat material finns

11. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 1815

Utfärdat: 12981213, Skara
Innehåll: Biskop Brynolf (Algotsson) i Skara kungör att han tilldelar Ragnvald Mule sin gård Slädene (Slädene socken, Viste härad) med alla tillägor, 1 kvarn i ”offrud”, 1 kvarn i ”thængini”, vilken Magnus Dags...
117,412285
Digitaliserat material finns

12. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 1131

Utfärdat: 12800322, Götala
Innehåll: Biskop Brynolf (Algotsson) i Skara beviljar på begäran av kanikerna att prebendegodsen skall vara fria från biskopstionden och biskopssakören.
117,40987

13. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 2259

Utfärdat: 13080815, Skara
Innehåll: Biskop Brynolf (Algotsson) i Skara kungör att han på förslag av domprosten Bengt i Skara har utsett herr Håkan till ständig vikarie och insatt honom som sådan i kyrkan i Edsleskog, vilken han med dess...
117,407684
Digitaliserat material finns

14. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 2576

Utfärdat: 13130707, Skara
Innehåll: Biskop Brynolf (Algotsson) i Skara stadfäster fru Ingrid Andersdotters testamente på gården Mo till Riseberga kloster, med förbehåll att hon inte bortgivit mer än hon lagligen kunnat disponera.Utfärda...
117,40671
Digitaliserat material finns

15. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 1464

Utfärdat: 12890908, Skara
Innehåll: Biskop Brynolf (Algotsson) i Skara efterskänker fyrtio dagars botfasta årligen för dem som besöker jungfrukyrkan vid cistercienserordens nunnekloster i Vreta, Vreta socken, Östergötland elle...
117,39928
Digitaliserat material finns

16. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 2754

Utfärdat: 13161016, Säckestad
Innehåll: Biskop Brynolf (Algotsson) i Skara vidimerar marsken Tyrgils Knutssons och lagmannens i Värmland, Knuts, pantförskrivning av gods i Västergötland till biskop Isar och domkyrkan i Strängnäs av 1304 14/...
117,235886
Digitaliserat material finns

17. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 2744

Utfärdat: 13160913, Höjentorp
Innehåll: Biskop Brynolf (Algotsson) i Skara ger fullmakt för sin tjänare och frände Håkan Brynolfsson att på hans vägnar hemula hertig Erik och dennes arvingar en kvarn, Bäckekvarn, i Keckestad i Ullervads soc...
117,23515

18. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 2355

Utfärdat: 13100524, Torsö
Innehåll: Biskop Brynolf (Algotsson) i Skara kungör att han med sitt kapitels samtycke gjort ett jordabyte med Håkan Djäkne från ”kidhestadhum”, Arvid Säters svärson, varvid han mottagit Håkans gods i ”kuætægh”...
117,231415
Digitaliserat material finns

19. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 2641

Utfärdat: 13141129, Hadvet
Innehåll: Biskop Brynolf (Algotsson) i Skara intygar den överenskommelse som blivit uppgjord mellan domprosten Bengt å ena sidan och Asgot av Björlanda samt hans grannar å den andra, i närvaro av prästerna Andr...
117,230316
Digitaliserat material finns

20. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 2294

Utfärdat: 13090707, Höjentorp
Innehåll: Biskop Brynolf (Algotsson) i Skara kungör att, eftersom Skara prosteris inkomster under lång tid så förminskats och uttunnats att domprosten inte längre kan leva ståndsmässigt på dem, vill han dryga u...
117,230316
Digitaliserat material finns