Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (45) Info Info
   • Statlig myndighet (9)
   • Gård (4)
   • Förening (1)
   • Företag (3)
   • Övriga (1)
   • Ej fastställd (19)
   • Person (släkt) (13)

 • REGISTER
  • Alla (20)
  • Sjukvård (12)
  • Uppslagsverk (5)
  • Brev (2) Info Info
  • Statsförvaltning (1)
   • Konselj (1) Info Info

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-20 av 68
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Mörner, C Otto

Yrke: Arméofficer
Född: 1781
Död: 1868
130,78192

2. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Mörner, C Birger

Yrke: Diplomat, Författare
Född: 1867
Död: 1930
95,37382

3. Svenskt biografiskt lexikon
89,06633

4. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Karl XIV Johan f. 1763 d. 1844

Mottagare: Mörner af Morlanda, Carl Otto (Otto) f. 1781 d. 1868
År och antal: 1810
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar
86,95933

5. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Mörner af Morlanda, Axel Otto f. 1774 d. 1852

Mottagare: Ehrensvärd, Gustaf Carl Albert August f. 1787 d. 1860
År och antal: 1820 (1)
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar
84,82371

6. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Lantförsvarsdepartementet

Datum: 1870-05-25
Ärendemening: Officersbefordran för kadetterne Otto Wilhelm Smith vid Nerikes regemente. G.A.R. Baeckström vid Helsinge regemente. G.M. Tisell vid Wermlands regemente. C.A. Odén vid 1:sta LifGrenadierregementet. N....
78,96396

7. Arkiv
Titel: HERMELINSKA SLÄKTFÖRENINGENS ARKIV. KONSTNÄREN M.M...
Tid: 1739 – 1978
Arkivbildare/upphov: HERMELINSKA SLÄKTFÖRENINGENS ARKIV. KONSTNÄREN M.M. OLOF HERMELINS SAMLING (1827 – 1913)

Förvaras: Eskilstuna stadsarkiv
76,72344

8. Arkiv
Titel: HERMELINSKA SLÄKTFÖRENINGENS ARKIV. KONSTNÄREN M.M...
Tid: 1739 – 1978
Arkivbildare/upphov: HERMELINSKA SLÄKTFÖRENINGENS ARKIV. KONSTNÄREN M.M. OLOF HERMELINS SAMLING (1827 – 1913)

Förvaras: Eskilstuna stadsarkiv
76,71152

9. Arkiv
Titel: Stadsingenjörskontoret
Tid: 1636 – 1954
Tillhör arkiv: Stockholms stadsingenjörskontor

Förvaras: Stockholms stadsarkiv
75,306496

10. Arkiv
Titel: Pressarkivets tidningstecknarsamling

Förvaras: Riksarkivet (depå: Marieberg)
75,17536

11. Svenskt biografiskt lexikon
75,10633

12. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Årsberättelser

Årtal: 1885
Län: Östergötlands län
75,05963

13. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1896
Län: Kronobergs län
75,05884

14. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1882
Län: Stockholms län
75,05172

15. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1884
Län: Stockholms stad
75,050705

16. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1905
Län: Stockholms stad
75,04704

17. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1892
Län: Stockholms stad
75,04648

18. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1905
Län: Stockholms stad
75,043076

19. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1895
Län: Stockholms stad
75,04006

20. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1880
Län: Södermanlands län
75,038734