bild
Serie

Projekt i Staffanstorps kommun

Arkitekt SAR Ingeborg Hammarskjöld-Reiz' arkiv


Serien i arkivbox.

ReferenskodTidAnmärkning 
11956 – 1961Entreprenadhandlingar, stiftelsen Staffanstorpshus 1956-1958 (inbunden).
A 158 Punkthus i Staffanstorp 1956-1961.
 
21950 – 1964A 101 Arkitekttävling om centralskola och kommunaladministrativa byggnader i Staffanstorp 1954, 1961.
A 131 Fastigheten Stanstorp 1:227 i Staffanstorp 1959.
A 135 Radhus vid Lindvägen (Stanstorp) i Staffanstorp 1955-1959.
A 139 Vetrinär E. Anderssons villa i Staffanstorp 1955-1959.
A 144 Bensinstation Vaacum Oil i Staffanstorp 1956.
A 182 Arkitekttävling om kedjehus i Staffanstorp 1958.
Handlingar angående förvärvsarbetande efter yrke, arbetsplatsens belägenhet och antalet personbilar. Även bostäder efter byggnadsår, storlek och standard 1960.
Handlingar angående befolkningen i Brågarp, Skånebyn och Stanstorp enligt 1962 års mantalsuppgifter.
Generalplan för Staffanstorp, Befolkningsstatistik m.m. 1950, 1960-1964.
 
31968 – 1974Generalplan för Staffanstorps kommun och samhälle (A 220, A 314, A 339, A 405) 1968-1974. 
41972 – 1990Generalplan för Staffanstorps kommun (1972-1990), 1972. Utvecklingsplan för Staffanstorps samhälle (1972-1990), 1972. Utvecklingsplan för Hjärups samhälle (1972-1990) 1972. Kommunöversikt för Staffanstorps kommun 1977. Avvikande format i blått pappersomslag. 
51976 – 1980, odat.Företagsförteckning över Staffanstorps samhälle, Hjärups samhälle samt Staffanstorps glesbygd 1976.
Arealberäkningar i Staffanstorps samhälle 1977.
Handlingar angående boendetäthet, beräkning av folkmängd, åldersfördelning m.m. inom Staffanstorps kommun 1979. Även odat.
Företagsinventeringar i Staffanstorp 1978, 1980, även odat.
 
61963 – 1987Staffanstorp, områdesplaner 1969-1980, spridda år.
Förslag till byggnadsplan för de södra delarna av Staffanstorps samhälle (A 220, A 283, A 306, A 336, A 398) 1966-1977, spridda år. Förslag till byggnads- och stadplan för de norra delarna av Staffanstorps samhälle (A 239, A 258, A 308, A 313, A 321) 1963-1987.
 
71960 – 1987A 297 Förslag till stadsplan för de centrala delarna av Staffanstorp (A 220) 1971-1979.
Förslag till stadsplan och byggnadsplan, ändring av stadsplan m.m. för Brågarp 6:1 m.fl. (Kyrkbyn) i de centrala delarna av Staffanstorpssamhälle (A 199, A 220, A 312, A 342, A 419) 1960-1987. Spridda år.
 
81961 – 1969A 220 Staffanstorps kommun. Handlingar angående behovet av lokaler i city 1964-1965.
A 228 Enfamiljshus på del av Hjärup 21:3 samt affärs- och bostadsbyggnad på fastigheten Stanstorp M 1:104 i Staffanstorps kommun 1961-1963.
A 279 Typhus för Hjärup, Walter Bengtsson, Skånska Cement 1965-1969.
A 290 Kontors- och lagerbyggnad för Elverket i Staffanstorp 1966-1967.
A 305 Affärs- och bostadshus vid torget i Staffanstorp 1964-1965, 1968-1969.
 
91974 – 1981A 220 Staffanstorp. Stadsarkitektens delegationsärenden 1974.
A 220, A 377a Kommundelsplan för Nevishögs kyrkby 1974-1975.
Förslag till byggnads- och stadsplan m.m. för Brågarp 6:1 m.fl. (kyrkbyn) i Staffanstorps kommun (A 342, A 408) 1977-1981.
Beskrivning till tombyggnad av Brågarp 6:288 i Staffanstorp 1980.
 
101959 – 1968A 271 Kommunalhus och fjärrvärmecentral i Staffanstorp 1966-1967.
A 271 Kommunalhus i Staffanstorp 1959, 1963-1968.
 
111963 – 1972A 271 Kommunalhus i Staffanstorp 1963-1970, 1972. 
121968 – 1986A 302 Hälsohus i Staffanstorp 1968-1970, 1985-1986. 
131966 – 1975A 353 Annex till kommunalhus i Staffanstorp 1966, 1974-1975. 
141973 – 1981A 353, A 380, A 432 Annex till, samt ombyggnad av, kommunalhus i Staffanstorp 1973-1977, 1981. 
151973 – 1975A 363 Bibliotek i Staffanstorp 1973-1975. 
161973 – 1985A 354 Byggnadsplan för del av Gullåkra 1:1, 5:1, 2:4 m.f.l. (Kryddgården) i Staffanstorps kommun 1974-1975.
A 367 Program för säkerställande av riksplaneringens intentioner inom Staffanstorps kommun 1973-1976. Även odat.
A 309, A 383 Byggnadsplan för industriområde i östra Staffanstorp (Hemmestorp 3:5, 3:9 m.fl.) 1968-1985.
 
171975 – 1986A 377 Revideringar och utvidgning av 1972- års generalplan för Staffanstorp 1975-1977, 1986.
A 377a Kommundelsplan för Nevishögs kyrkby (A 220) 1974.
 
181974 – 1990A 385 Försäkringskassa och Polis i Staffanstorps city 1975-1977.
A 390 Byggnadsplan för Sockerbolagets fastigheter Brågarp 1:16, 1:33 m.fl. i Staffanstorp 1975, 1979-1980, 1985-1990.
A 437 Stationsbyn Hjärup 18:1 i Staffanstorp 1981-1984.
 
191975 – 1979A 404 Församlingshem i Staffanstorp 1975-1979. 
201976 – 1980A 404 Församlingshem i Staffanstorp 1976-1980. 
211975 – 1990A 405 Markhushållningsprogram för Staffanstorps kommun 1975-1990. 
221973 – 1982A 425 Hus A-D på Stanstorp 1:31 (1:775) i Staffanstorp 1973, 1976-1982. 
231980 – 1986A 425 Hus A-D på Stanstorp 1:31 i Staffanstorp 1980-1982.
A 441 Hus E och F på Stanstorp 1:31 (1:775) i Staffanstorp 1982-1986.
 
241965 – 1980A 430 Postlokal i ICA-Hallen i Staffanstorp (A 220, A 270) 1965-1966, 1968, 1977-1980. 
251981 – 1985A 438 Ombyggnad av Nevishögs kyrkas bårhus 1981.
A 446 Kv. Sockertoppen i Staffanstorp 1983-1985.
A 459 Busstorg vid Bråhögsplatsen i Staffanstorp 1984-1985.
 
261963 – 1987A 470 Borggård 1:1, norra området, kv. Förgyllaren och Glasblåsaren i Staffanstorp 1963-1987, spridda år. 
271984 – 1988Kyrkbacken i Staffanstorp 1984-1987.
A 487 Kyrkbacken II i Staffanstorp 1987.
Kyrkbacken III i Staffanstorp 1987-1988.
 
281976 – 1987Byggnadsplaner för Kyrkheddinge, Nordanå och Höjebromölla 1976-1985.
Generalplan för Staffanstorps kommun. PM angående områdesplaner för Staffanstorps samhälle: bostadsplan, skol- och barnstugeplan, serviceplan, fritidsplan, industriplan, trafikledsplan 1985.
Material till områdesplan för Staffanstorp och Hjärup 1982-1987.
 
291955 – 1988Skoltomten, Brågarp 27:1 och 6:3 i Staffanstorp 1987.
Protokollsutdrag från Byggnadsnämnden i Staffanstorps kommun m.m. (A 64, A 135, A 199, A 220, A 318, A 400, A 450, A 451) 1955-198, spridda år.
Stanstorp 7:102 i Staffanstorp 1986-1988.
 
301964 – 1989Hjärup - byggnadsplaner (A 220, A A 252, A 318, A 318b, A 325, A 352, A 360, A 361) 1964-1989, spridda år.
Hjärup - ej fastställda byggnadsplaner (A 272, A 272a, A 317, A 360, A 361, A 362, A 418, A 437, A 454) 1967-1989.
 
311989 – 2005Översiktsplan för Staffanstorps kommun 1990-2005, huvudsaklig tid 1989-1990.