Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (83) Info Info
   • Statlig myndighet (16)
   • Gård (4)
   • Övriga (11)
   • Person (släkt) (41)
   • Ej fastställd (11)

 • REGISTER
  • Alla (40)
  • Brev (15) Info Info
  • Uppslagsverk (10)
  • Folkräkningar (6) Info Info
  • Bouppteckningar (3) Info Info
  • Visa fler...

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 81-100 av 129
81. Serie
Titel: Se anmärkning
Tillhör arkiv: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv - GLA/A0487
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
1,1071025

82. Volym
Allmän anmärkning: "Minne av H.W. Bredberg", inb. samlingsvolym (förv...
Tid: 1819 – 1912
Tillhör arkiv: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv - GLA/A0487
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
1,1045418

83. Volym
Allmän anmärkning: "Wargentins minne" inb. vol. (förv. i kartong) bl....
Tid: 1743 – 1799
Tillhör arkiv: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv - GLA/A0487
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
1,1045418

84. Volym
Allmän anmärkning: Brev till H Wilhelm Bredberg, utländska korrespond...
Tid: 1821 – 1877
Tillhör arkiv: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv - GLA/A0487
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
1,1044686

85. Volym
Allmän anmärkning: Justitierådet E. Wilhelm Bredbergs och hans makas ...
Tid: 1831 – 1868
Tillhör arkiv: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv - GLA/A0487
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
1,1044686

86. Volym
Allmän anmärkning: H.W. Bredbergs utgivna och outgivna dikter i manus...
Tid: 1834 – 1877
Tillhör arkiv: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv - GLA/A0487
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
1,1042159

87. Volym
Allmän anmärkning: Rådman Erik Bredbergs lyriska dikter, tal m. m. 17...
Tid: 1697 – 1869
Tillhör arkiv: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv - GLA/A0487
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
1,1042159

88. Volym
Allmän anmärkning: Tryckta uppsatser av och om Pehr Wargentin.
Tid: 1903 – 1941
Tillhör arkiv: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv - GLA/A0487
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
1,1042159

89. Volym
Allmän anmärkning: Justitierådet E.W. Bredbergs kassabok 1861-1869. H...
Tid: 1830 – 1869
Tillhör arkiv: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv - GLA/A0487
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
1,1030475

90. Volym
Allmän anmärkning: Tryckta böcker (förv. i kartong). Häri ingår: Gott...
Tid: 1754 – 1953
Tillhör arkiv: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv - GLA/A0487
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
1,0972426

91. Volym
Allmän anmärkning: Tryckt ang. justitierådet E.W. Bredberg. Häri ingå...
Tid: 1951
Tillhör arkiv: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv - GLA/A0487
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
1,0955164

92. Volym
Allmän anmärkning: H.W. Bredbergs kassaböcker 1837-1877 forts av Loui...
Tid: 1837 – 1889
Tillhör arkiv: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv - GLA/A0487
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
1,0805017

93. Volym
Allmän anmärkning: Justitierådet E.W. Bredberg ant. ang. förslag till...
Tid: 1826 – 1869
Tillhör arkiv: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv - GLA/A0487
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
1,0805017

94. Volym
Allmän anmärkning: Brev till H Wilhelm Bredberg, svenska korresponden...
Tid: 1826 – 1877
Tillhör arkiv: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv - GLA/A0487
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
1,0794353

95. Volym
Allmän anmärkning: Hyllningsadress till v. häradshövding Erik Bredber...
Tid: 1899 – 1930
Tillhör arkiv: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv - GLA/A0487
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
1,0794353

96. Volym
Allmän anmärkning: Koncept till ämbetsuppsatser såsom PM ang. järnhan...
Tid: 1832 – 1905
Tillhör arkiv: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv - GLA/A0487
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
1,0794353

97. Volym
Allmän anmärkning: Särtryck om H.W. Bredberg mestadels fröf. av Birge...
Tid: 1917 – 1945
Tillhör arkiv: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv - GLA/A0487
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
1,0794353

98. Volym
Allmän anmärkning: Bollhusteatern: 1. Handlingar 1748-72, odat. 2. Rä...
Tid: 1750 – 1770t
Tillhör arkiv: Överintendentsämbetet

Förvaras: Riksarkivet
0,9830594

99. Volym
Allmän anmärkning: Ang. Mauritz Vellingk 1728 1/4. Sven Leijonmarck ....
Tid: 1727 – 1759
Tillhör arkiv: Svea Hovrätt
Arkivbildare/upphov: Svea hovrätt (1614)

Förvaras: Riksarkivet
0,8196633

100. Volym
Allmän anmärkning: 1 st. Alarm und Feuer Ordonnance gegeb- en Stralsu...
Tid: 1775 – 1801
Tillhör arkiv: Manuskriptsamlingen
Arkivbildare/upphov: Proveniens ej registrerad

Förvaras: Krigsarkivet (depå: Arninge)
0,7676618