Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (19) Info Info
   • Företag (2)
   • Övriga (1)
   • Ej fastställd (11)
   • Person (släkt) (5)

 • REGISTER
  • Alla (13)
  • Uppslagsverk (7)
  • Bouppteckningar (3) Info Info
  • Folkräkningar (2) Info Info
  • Närings- och yrkesliv (1)
   • Sjömanshus (1) Info Info

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 36
1. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Laestadius, Carl Erik

Födelseår: 1834
Län: Norrbottens län
Folkräkningsår: 1870

2. Sjömanshus - liggare
Namn: Lästadius, Carl Eric

Födelseår: «födelseår saknas»
Sjömanshus: Härnösands sjömanshus
Typ av dokument: Liggare

3. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Læstadius, Carl Eric

Yrke: Präst
Född: 1775
Död: 1817

4. Bouppteckningar
Namn: LAESTADIUS, CARL ERIK

Årtal: 1880
Hemort: Gammelstad, NEDERLULEÅ
Anhörigs namn: LAESTADIUS, MARIA KATARINA
Digitaliserat material finns

5. Bouppteckningar
Namn: LÖFGREN, ANNA ELISABET

Årtal: 1871
Hemort: Gammelstad, NEDERLULEÅ
Anhörigs namn: LAESTADIUS, CARL ERIK
Digitaliserat material finns

6. Bouppteckningar
Namn: Laestadius, Carl Eric

Årtal: 1817
Hemort: Kvikkjokk, Kvikkjokk
Anhörigs namn: Holmbom, Christina Margareta

7. Svenskt biografiskt lexikon

8. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Læstadius, Petrus

Yrke: Präst, Skriftställare
Född: 1802
Död: 1841

9. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Læstadius, Lars Levi

Yrke: Botanist, Väckelsepredikant
Född: 1800
Död: 1861

10. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Carl Erik

Födelseår: 1866
Län: Norrbottens län
Folkräkningsår: 1870

11. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Bergman, Carl H

Yrke: Präst, Skriftställare
Född: 1828
Död: 1909

12. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Hasselberg, Carl J E

Yrke: Kyrkohistoriker, Präst
Född: 1856
Död: 1938

13. Arkiv
Titel: Bergman Olson - Almska samlingarna

Förvaras: Stockholms stadsarkiv (depå: Kungsklippan)

14. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Rönblom, Hans-Krister

Yrke: Författare, Tidningsredaktör
Född: 1901
Död: 1965

15. Volym
Allmän anmärkning: Handlingar, avskrifter och annat underlag till kyr...
Tid: odat.
Tillhör arkiv: Prästsläkten Hasselbergs samling
Arkivbildare/upphov: Hasselberg, Carl-Olof (Kyrkoherde) (1931 – 2008) Arkivbildare/upphov: Hasselberg, Carl Jonas Erik (1856 – 1938) Arkivbildare/upphov: Hasselberg, Bertil (1897 – 1965)

Förvaras: Riksarkivet i Härnösand (depå: Kusthöjden 46)

16. Sökmedel
Arkivförteckning: Erik Nordbergs arkiv (pdf)
Tid: 1600-tal – 1800-tal
Tillhör arkiv: Kyrkoherde Erik Nordbergs arkiv
Arkivbildare/upphov: Nordberg, Erik (1896 – 1971)

Förvaras: Umeå universitetsbibliotek

17. Serie
Titel: TIDNINGSURKLIPP CAJH HOLM 1952-1953
Tillhör arkiv: AB HELSINGBORGS STADSTEATER
Arkivbildare/upphov: AB HELSINGBORGS STADSTEATER (1921 – -)

Förvaras: Helsingborgs stadsarkiv

18. Volym
Allmän anmärkning: Anställningskontrakt Lorensbergsteatern och Stadst...
Tid: 1926 – 1963
Tillhör arkiv: STADSTEATERN
Arkivbildare/upphov: GÖTEBORGS STADSTEATER (1918)

Förvaras: Regionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad

19. Volym
Allmän anmärkning: Anställningskontrakt: Afzelius-Wärnlöf, Birgit Ahl...
Tid: 1933 – 1945
Tillhör arkiv: STADSTEATERN
Arkivbildare/upphov: GÖTEBORGS STADSTEATER (1918)

Förvaras: Regionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad

20. Volym
Allmän anmärkning: 25. Utdrag ur Medelpads domböcker 1582-1690 av Alg...
Tillhör arkiv: Avskrifts- och kopiesamlingen
Arkivbildare/upphov: Arkivbildare ej fastställd

Förvaras: Riksarkivet i Härnösand (depå: Kusthöjden 22, Rosenbäcken)