Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (7) Info Info
   • Gård (2)
   • Företag (2)
   • Övriga (1)
   • Ej fastställd (3)
   • Person (släkt) (3)


 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-20 av 31
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Hochschild, Carl F L

Yrke: Memoarförfattare, Utrikesminister
Född: 1831
Död: 1898

2. Svenskt biografiskt lexikon

3. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Posse, Arvid R F

Yrke: Finansminister, Lantbrukare, Riksdagsman, Statsminister
Född: 1820
Död: 1901

4. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Mörner, Carl

Yrke: Fältmarskalk, Ämbetsman
Född: 1755
Död: 1821

5. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Ekerman, Carl Fredrik

Yrke: Borgmästare, Riksdagsman
Född: 1743
Död: 1792

6. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Lilljehorn, Carl Pontus

Yrke: Arméofficer
Född: 1758
Död: 1820

7. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Cronstedt, Carl Olof

Yrke: Arméofficer, Sjöofficer
Född: 1756
Död: 1820

8. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Dævel, Carl Ludvig

Yrke: Arméofficer
Född: 1784
Död: 1854

9. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Nordin, Carl Gustaf

Yrke: Biskop, Historiker, Politiker
Född: 1749
Död: 1812

10. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Lagerheim, Carl Eric (Bergquist)

Yrke: Ämbetsman
Född: 1742
Död: 1813

11. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Ehrensvärd, Albert Carl August Lars

Yrke: Diplomat, Riksdagsman, Utrikesminister
Född: 1821
Död: 1901

12. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Liljensparre, N Henric A

Yrke: Polismästare, Ståthållare
Född: 1738
Död: 1814

13. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Liljencrants, Johan

Yrke: Kollegiepresident, Riksråd
Född: 1730
Död: 1815

14. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Nordin, af, Johan M

Yrke: Bruksidkare, Domare, Landshövding, Politiker
Född: 1746
Död: 1823

15. Svenskt biografiskt lexikon

16. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Ekerman, Beata Charlotte

Yrke: Skådespelare
Född: 1758
Död: 1790

17. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Essen, von, Hans Henric

Yrke: Arméofficer, Riksmarskalk, Statsråd
Född: 1755
Död: 1824

18. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Dreijer, Johan

Yrke: Grosshandlare, Skeppsredare
Född: 1731
Död: 1797

19. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Järta, Hans

Yrke: Politiker, Skriftställare, Ämbetsman
Född: 1774
Död: 1847

20. Svenskt biografiskt lexikon