bild
Volym

[Arkivfragment]

Arkivfragment

Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0449/3
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/cRVh36gJs4APUCSO003kJ1
ArkivinstitutionRiksarkivet i Täby, Krigsarkivet

Innehåll

Allmän anmärkningBx, FALKENHJELM-JÖNSSON

FALKENHJELM, Anund, överste, död 1697.
Fullmakt 12/9 1693
(acc 1942/6);

FEIF, Casten, friherre, president, 1661-1739.
Skrivelse från överkommendanten friherre Wilhelm Bennet 9/4 1718
(jfr Nauman, s 118);

von FEILITZEN, August, Gustaf Reinhold, konteramiral, 1815-1898.
Fullmakt som kaptenlöjtnant vid flottan 31/1 1855 (acc 23/1956);

von FEILITZEN, Eva Charlotta, f Sternleuw, 1771-1817.
12 st brev från hennes make major Johan von Feilitzen, mars-april 1809 (acc 1900/51);

FERGER, Frantz Erdtman, kapten, född 1683.
2 st fullmakter 11/11 1715, 26/6 1718
(från Biografica 1944);

von FERSEN, Hans, greve, generallöjtnant, 1683-1736.
Brev från kapten greve Carl Stenbock 3/5 1722 (från Biografica 1946);

FILIP MORITZ, av Hanau, greve.
Skrivelse från överste David Fredrik von Siegroth 22/10 1632;

FJELLSTRÖM, Samuel, kapten.
Skrivelse från Anders Hall i Edsåsen 6/6 1837;

FLEETWOOD, Carl Hartvig, friherre, generalmajor, 1675-1729.
Srkivelse från O Zackrisson 18/1 1707;

FLEETWOOD, Georg Wilhelm, generalmajor, landshövding, 1669-1728.
Skrivelse från generalmajoren, friherre Sten Arvidsson Sture 14/12 1721;

FLEMMING, Claes, ståthållare, död 1616.
Skrivelse från Carl IX 25/10 1597;

FLEMMING, Herman, friherre, överste, 1763-1808.
1) Resolution å tjänstebyte 19/2 1777
2) Fullmakt 12/1 1793
3)Ordensbrev 1/11 1797
(från Biografica 1944);

FOCK, Reinhold Otto, överste, 1700-1770.
Skrivelse från löjtnant Friedrich von Engelbrecht 26/9 1758;

FORNELL, Johan Magnus Edvard, major, 1840-1895.
1) Intyg från officersexamen 5/6 1860
2-9) Fullmakter och förordnanden 1860-1882
10-13) Resolutioner ang kvartsående i regementet 1883-1889,
14) Avskrift av dylik resolution 7/10 1889
15) Avsked 18/4 1890
16) Resolution ang inträdande i regementet 5/9 1890,
17) Ordensbrev 1/12 1891,
18-19)Fullmakter 1892-1893,
20) Resolution ang transport 30/12 1893,
21) Resolution ang kvarstående i armén 9/2 1894
(från Biografica 1944);

FORSMAN, Stina.
Brev från kapten Lars Forsman 16/8 1707;

FRANCKE, Bengt, fänrik vid Älvsborgs regemente, 1689-1741.
Skrivelse från Johan Ådahl 28/2 1729;

FREDRIK ADOLF, hertig av Östergötland, 1750-1803.
Brev från överste Lars Stiernstam 6/7 1787
(se: Schürer von Waldheim, JAV: autografsasmling nr 18);

FREIDENFELT, Christoffer, generalmajor, 1689-1743.
Skrivelse (meritförteckning) från löjtnant Lars Mörling 6/10 1731 (från Biografica 1952);

FREIJTAG, Johan Gustav, major, 1753-1838.
Skrivelse från J A Petersen 4/9 1790
(från Biografica);

FRIBERG, N, kronolänsman, hovrättskommissarie, Ahletorp.
Skrivelse från Beata Hansdotter 29/4 1837
(se Dybeck, Herman: samlingen Pecoralia nr 15), (acc 1950/103);

FRÖLICH, Ulrik Kristoffer, generalauditör, 1678-1756.
Skrivelse från grevinnan Birgitta Dorothea Lewenhaupt 31/3 1718 (från Biografica 1946);

FUNCK, Fredrik Adolf Ulrik, överstelöjtnant, 1746-1814.
Resolution om transport 22/5 1770 och 23/2 1774 (acc 23/1956);

GADD, Sven Andersson, regementsskrivare, född omkr 1640.
2 st skrivelser från regementskvartermästare Herman Lambrecht 29/5 och 6/6 1670;

GEDDA, Georg, överste, 1755-1806.
1) Skrivelse från kapten Carl Gustaf Dahlfeldt 21/9 1799,
2) Skrivelse från löjtnant Fredric Leonard Drake 577 1803,
3) Skrivelse från generalmajor Carl Borgenstierna 19/5 1806;

af GEIJERSTAM, Carl Gustaf, stationsinspektor, 1836-1918.
1) Förordnande 3/2 1871
2) Resolution å förordnande 20/3 1874;

von GIRS, Aegidius, landskamrer i Jönköpings län, död 1717.
Skrivelse från landshövdingen friherre Mårten Lindhielm 2/7 1698;

GIÖTERBERG, Jacob, guvernementssekreterare i Hedvig Eleonoras livgeding, död 1732.
Skrivelse från greve Carl Gyllenstierna 11/10 1712;

GLANZENSTIERNA, Lorentz, överstelöjtnant, 1706-1774.
Avskrift av generalkrigsrättens utslag 30/1 1766;

GRAAFF, Måns Joensson, regementskvartermästare.
Skrivelse från Jesper St Lindemark 28/7 1625;

GRAHM, Georg Martin, ryttmästare, född 1773, avsked från Skånska dragonregementet 8/12 1812.
Protokollsutdrag från Krigskollegium 8/10 1801;

GREFBERG, G, justitieråd, född 1879.
1) Brev från Nils Berlin 26/2, 6/3 1918 samt ett telegram,
2. Brev från Ebbe H:son Hernlund 3/4 1918;

GREGG, Kerstin Persdotter, gm Per Nilsson Wargh.
1) Brev från Per Nilsson Wargh 1/5 1674
2) Fullmakt för Kerstin Gregg från Per Nilsson Wargh 1/8 1674
3) Brev från Per Nilsson Wargh 16/9 1674
(från Biografica);

von GREIFF, Johan Ludvig Bogislaus, överste, hovjägmästare, 1757-1828.
Koncept till ödmjuk promemoria ang "Jägeristatens försättande på militärisk fot" 1906;

GREVILLIUS, Carl Fredrik, kapten, 1834-1933.
"En kommendering på Elfsborgs fästning 1856", uppsats av CF Grevillius. Acc 1904/69
(från Biografica 1944);

GREVILLIUS, Fredrik, överste, född 1891.
Brev från kapten Carl Fredrik Grevillius 20/10 1927. (från Biografica 1944);

GROTENFELT, Bernt Adolf, överste, 1769-1836.
Skrivelse från fältmarskalken greve Johan August Sandels 3/9 1807
(acc 1923/6);

GROTTE, Erik Petter, stabskapten vid Västgöta-Dals regemente, född 1723, avsked 1777.
1) Avsked 1748
2-4) Fullmakter 1749-1752
5) Fullmakt 1753 (acc 1905/81)
6-8) Transportresolutioner 1758-1763 (acc 1905/81)
9-10) Fullmakter 1763-1769 (acc 1905/81)
11) Transportresolution 1771 (acc 1905/81)
12) Ordensbrev 1772 (acc 1905/81)
13) Koncept till ed 1772 (acc 1905/81)
14) Avsked 1772 (acc 1905/81)
(från Biografica 1944);

GRUBBE, Carl Christoffer, major, 1720-1797.
Skrivelse från löjtnant Erik Gustaf Schwarzenhoff 22/12 1779;

GRÖNHAGEN, Adam Fredrik, major, 1720-1797.
Skrivelse från löjtnant Mårten Gustaf Ehrenborg 16/11 1761;

GUSTAF Hartwijksson, bonde i Säxmäki socken.
Bestyrkande från generalmönsterkommissarieämbetet 25/11 1667;

GUSTAF III, konung, 1746-1792.
Egenhändigt koncept (acc 1893/34);

GUSTAF IV ADOLF, konung, 1778-1837.
Skrivelse från landshövdingen greve Michael Cosswa Anckarsvärd 5/5 1808;

GUSTAVSSON, Adolf, fänrik, död 1812.
Skrivelse från generallöjtnant Casimir Reuterskiöld 18/4 1812;

GYLDENHOFF, Baltasar Thile, friherre, landshövding, krigsråd, 1626-1689.
1) Skrivelse från regemensskrivare Georg Gerlindt 1775 1670,
2) Skrivelse från överste Johan Herman von Campenhausen 18/3 1671,
3) Skrivelse från överste Henrik vonVicken 1477 1671,
4-5) Skrivelser från överste Sven Andersson Ranck 24/1, 28/1 1674,
6) Skrivelse från överste Gustaf Anrep 15/5 1678 (från Biografica 1943),
7-8) Skrivelser från Krigskollegium 18/10 och 17/12 1678,
9) Skrivelse från friherre Carl Gabriel Bååt 27/11 1678,
10) Skrivelse från lanshövding Mauritz Posse 7/12 1678,
11) Skrivelse från generallöjtnant, friherre Blenchert Wachtmeister (odat) (jfr Nauman s 116);

GYLDENHOFF, Catharina, f von Reichow, gm överstelöjtnanten friherre Baltzar Gyldenhoff.
Skrivelse från J M Åman 4/3 1711;

GYLLENADLER, Samuel Jacob, major, landshövding, 1752-1804.
Skrivelse från Magnus Fredrik Brahe, en av rikets herrrar, 14/3 1792
(från Biografica);

GYLLENBÖGEL, David Adam, överste, 1733-1815.
Brev från överste Harald Åkerstein 4/9 1807
(från Biografica 1944);

GYLLENHIELM, Carl Carlsson, friherre, riksamiral, 1574-1650.
1) Brev från Anders Joensson 2/7 1617,
2) Brev från Simon Lange, juni 1618,
3) Brev från riksskattmästaren greve Gabriel Oxenstierna, amiral Nils Stiernsköld och Adam Schaffer 4/12 1618,
4) Brev från Jakob Hyll 4/7 1625,
5) Brev från Olof Jakobsson 25/4 1644
(jfr Nauman s 116);

GYLLENGRANAT, Carl August Burchard, friherre, amiral, 1787-1864.
"Ett historiskt minne", berörande CAB Gyllengranat (förf okänd)
(från Nya nummerserien 1000A, gåva av G Unger);

GYLLENRAM, Adolf Fredrik, kapten, 1820-1885.
Skrivelse från regementsskrivaren Per Zachris Lund 10/6 1850;

GYLLENROTH (före adlandet Roth), Jonas, generalauditör, 1630(?)-1682.
Skrivelse med bortriven underskrift, daterad Kalmar 9/2 1680;

GYLLENSTIERNA, af Lundholm, Axel Fredrik, friherre, överste, landshövding, 1678-1751.
Skrivelse från fältmarskalken friherre Gotthard Wilhelm Marchs von Würtemberg 28/6 1745;

GYLLENSTIERNA af Steninge, Karl, greve, Kungl råd, guvernör, 1649-1723.
Skrivelse från fältmarskalken greve Axel Sparre 25/10 1699 (se: Arkivfragment: Schürer von Waldheim JAV, autografsamling nr 8);

GYLLENSTIERNA af Fogelvik, Nils, greve, Kungl råd, fältmarskalk, 1648-1720.
1) Skrivelse från Karl XII 22/12 1710 (delvis chiffer), acc 1911/16,
2) Skrivelse från överste Jacob Danckwardt-Lillieström 21/12 1717;

GYLLENSVÄRD, Erik Magnus, löjtnant, 1721-1776.
Resolution å tjänstebyte 11/7 1773
(från Biografica 1946);

GYLLING, Abraham, regementsskrivare vid livregementet till häst.
1) Brev från Hans Aspegren 13/11 1705 (från Biografica 1943),
2)Brev från Lars Huus 2/6 1706,
3-4) Brev från Caisa Sophia Westerberg 19/1 och 9/8 1714;

HAIJ, Albrekt Magnus, överste, 1776-1847.
Skrivelse från A G Haqvenius 14/5 1818 (se Dybeck, Herman: samlingen pecoralia nr 16);

HAIJ, Henrik Magnus, överstelöjtnant, 1680-1735.
Konfirmation på kaptensbeställning 1709
(från Biografica 1944);

HALLBECK, Karl Svante, tecknare, illustratör, 1826-1897.
Skrivelse från Carl Georg Starbäck 4/5 1862
(acc 1923/37);

HALLÉN, Malcolm Elof, kyrkoherde i Adelsö socken, född 1858.
Insamlingslista för inköp av regnkappor för landstormsmän i Adelsö 31/8 1914, samt kvittering av de insamlade medlen 17/12 1914 (acc 1988/40);

von HALLE, Joel, överstelöjtnant, 1621-1698.
Legopass 14/10 1659 (från Biografica 1944);

HALLENCREUTZ, Lars Albin, kapten, 1789-1872.
Krigskollegii avskedsbrev 9/7 1812
(från Biografica 1944);

HALLSTRÖM, Anders, kronobefallningsman.
Kopior av två skrivelser om bärande av medaljer för tapperhet till sjöss 3/8 1792, 24/1 1794 (acc 1997/39);

HAMILTON, Jacob Ludvig, friherre, kapten, fransk fältmarskalk, 1698-1767.
1) Fullmakt 6/10 1712
2) Fullmakt 27/3 1716
(från Biografica 1944);

HAMMARSTRÖM, Carl Oskar Napoleon, löjtnant, 1856-1894.
Tjänstgöringsintyg 1872 1885;

HANE, Johan Ludvig, grenadjär vid Första livgrenadjärregementet, Östanstångs kompani, född 1848.
Avskedsbrev (från oordnade handlingar 1976);

HANS, Jönsson i Berga, bonde i Danmarks socken i Uppland.
Skrivelse rörande befrielse från utkommendering 14/5 1673 (från Biografica 1946);

von HARTMANNSDORFF, Carl Jacob, löjtnant, 1779-1853.
Konstitutorial 7/7 1790 (från Biografica 1944);

HASTFEHR, Berndt, kvartermästare 1606, död före 1619.
Attest av överste Wolter Kursell, Reval 12/5 1591 (från Biografica 1944);

HASTFEHR. Wilhelm Henrik, överste lantråd, död 1704.
Skrivelse från generalguvernören greve Axel Julius De la Gardie 8/4 1701;

HEDVIG, Christina Nilssonsdotter, gm "danske desertören" Johan Fredrik Morung.
Pass 31/5 1795;

HEGARDT, Peter Josias, generallöjtnant, 1868-1945.
Dikt från kamratfest, förf av Jockum Åkerman
(acc 38/1959);

HELLSTÉN, Johan, sergeant, född 1772.
Befordran till sergeant, ombord på jakten Amadis 29/10 1804 (acc 23/1956);

HERMAN, Hansson.
Skrivelse från Bastian Willomtz (?) 5/11 1617 med bifogat kvitto av Berendt Custer;

von HERMANSSON, Johan, direktör för fortifikationen, generalmajor, 1726-1793.
Skrivelse från major Olof Reinhold Glansenstierna 6/1 1764;

HERSLOW, Carl Nikolaus, överstelöjtnant,generalkonsul, född 1877.
"Minnesanteckningar rörande frågan om den sammanhängande eller delade linjen för de värnpliktigas utbildning." Stockholm 4/11 1955 (acc 1960/68);

von HERTELL, Gustaf Fredrik, major och kommendant på Carlshamns kastell, 1718-1804.
1) Naturalisationsbrev 12/6 1731
2) Fullmakt 5/11 1752
3) Fullmakt 2/5 1764
4) Fullmakt (avskrift) 7/4 1767
5) Kungl brev om avsked med pension 1776 1782,
6) Utdrag ur rådhusprotokoll 18/10 1790
(acc 1946/47);

HIERTA, Johan Adam, landshövding, 1749-1816.
Skrivelse från Adolf Fredrik Westfelt 3/8 1806;

HILLARTENN, Bernhardt, uppbördsman.
Skrivelse från hertig Albrecht av Sachsen-Weimar-Eisennach 12/6 1634
(acc 1923/31);

HIMMELMAN, Justus, kronolänsman
Skrivelse från major Gudmund Olof Bökman 2/6 1802;

HINNINGERN, Abraham.
Skrivelse från hertig Albrecht av Sachsen-Weimar-Eisennach 21/2 1634
(se Scherffen, J C);

HJORT, kronolänsman.
Skrivelse från C F Sundler 21/5 1839 (se Dybeck, Herman, samlingen Pecoralia nr 17),
(acc 1950/103);

HOFF, Nils Gustaf (Gösta), kapten, tulltjänsteman, 1885-1953.
Brev från överstelöjtnant Harald Hjalmarson 24/5 1912 (acc 1960/68);

HOLLSTRÖM, brukspatron.
Skrivelse från ryttmästare Axel Christian von Weinbergh 12/7 1732 (acc 1893/27);

HOLMÉN, Israel, fänrik, född 1766.
Konstitutorial 7/7 1790 (från Biografica 1945);

HOLMSTRÖM, Johan Petter, gardist vid Svea livgarde.
Bevis om entledignade 19/1 1813 (acc 1923/4);

HOLSTRÖM, överinspektor.
Kopia av skrivelse från landshövdingen, friherre Samuel von Hyltéen 28/2 1735;

HORNEMAN, Michael Anders, kyrkoherde.
Kyrkoherdefullmakt 1715 (från Biografica 1946);

HULL, Abraham, kronobefallningsman.
Brev från T Ankarcrona 9/8 1744 (acc 1997/39);

HULT, Brita, 1694 gm med professor Jacob Fredrik Below.
Brev från maken 16/7 1709 (från Biografica 1943);

HULT, Otto Bernhard, vice häradshövding, sekreterare i överståthållareämbetet, 1807-1874.
1-4) Brev från hans broder majoren Carl August Albrecht Hult, med tillägg av Gustava Hult 15/4, 4/5 och 23/10 1854,
5) Förteckning på till Fårösund ankomne och ankrade krigsfartyg 1854,
6) Tidningsurklipp om engelska Östersjöflottan 1855
(acc 1951/84);

HULTMAN, Johan, postinspektör i Örebro, död 1717.
Skrivelse från överpostdirektör Johan Schmedman 18/4 1708;

HUMBLE, Håkan, häradshövding.
Skrivelse från Axel Oxenstierna 7/12 1650;

HUMBLE, Nils Adolph, amiralitetskammarråd, generalintendent, landshövding, 1763-1813.
Brev från generalen greve Johan Henrik Tawast 10/12 1809 (acc 1950/36)

von HUMBOLDT, Alexander, friherre, tysk naturvetenskapsman, 1769-1859.
Brev från markis Marie Joseph de Lafayette 11/7 1824;

HYLTÉN-CAVALLIUS, Carl Fredrik, överste, 1853-1930.
1) Koncept (fragment)
2) Bestyrkt översättning till italienskan av brev från överstelöjtnant Ernst F Giese 10/7 1891,
3) Brev från envoyé Carl Nils Daniel Bildt 4/8 1891,
4) Brev från general Gustaf F O Uggla 9/9 1891
5) Skrivelse från överstelöjtnant O Rudolf Hedenblad 21/9 1891,
6-7) Skrivelse från kapten Jacob Göran Crafoord 21/10 och 22/11 1891,
8) Skrivelse från major Arvid E G Bergenstråhle 18/7 1901,
9) Avskrift av tjänstgöringsintyg 1/4 1891,
10) Tjänstgöringsförsäkran 1/7 1891,
11) Tillståndsbevis att vistas utom regementet 26/10 1891,
12) Avskrift av skrivelse från Kungl Lantförsvarsdepartementet till chefen för 1:sta fördelningen 18/7 1890,
13-17) Utdrag och avskrifter av regementsorder 1890,
18-20) Kompaniorder 1890 och 1891
(acc 1942/117);

HÅKANSSON, Gustaf, överstelöjtnant, 1867-1939.
Brev från överste Claes Erik Grill 1/12 1897;

HÅRD, af Segerstad, Carl, överste, vice landshövding, död 1704.
Skrivelse från ryttmästare Frans Jacob von Gardemein 22/1 1700;

HÅRD, af Thorestorp, Anders Gustav, premiärkapten, 1684-1757.
Skrivelse från Hans Brunman 18/7 1715;

HÅRLEMAN, Carl, friherre, överintendent, 1707-1753.
Skrivelse från Krigskollegium 3/3 1748;

IGGSTRÖM, Erik, fältkamrer.
1-2) Skrivelse från krigsrådet friherre Johan Henrik Frisenheim 7/3 1719, 21/4 1720,
3) Extract ur uppbördsbok av Samuel Roos 10/6 1719,
4) Skrivelse från Erich (?), Hudiksvall 10/6 1719 (jfr Nauman s 112);

INDEBETOU, Thomas, tygmästare, kapten, född 1774.
Skrivelse från major Johan Henrik von Vicken 28/10 1814;

JACOBSEN, Werner, 1894-1985.
"Minnen från tjänstgöring i tyska armén 1914-1918" (1979), acc 2007/30

JANSSON, Anders Herman, statdräng.
Inskrivningsbok nr 11-132/1887, acc 23/1978;

JOHAN, Erikssson.
Skrivelse från Diedrich von Cappellen (odat);

JOHAN, Johansson, regementsskrivare vid Jämtlands regemente 1671-1681.
Brev från kyrkoherde Nicolaus Malmbeckius 18/12 1671;

JOHAN, Person i Wrå och Christina Andersdotter i Biskopskulla.
Bröllopsgratulation (odat), acc 1990/63

JOHANSSON, Yngve, herr, Sundsvall.
Uppgifter om indelta soldater i Hälsingland och Västerbotten, med fotografier 1953;

JONAS, Pedersson.
2 st skrivelser från tolvmännen i Vibyggerå socken 6/11 1651;

JUHLIN, Johan August, lättmatros, född i Rimbo 1853.
Sjöfartsbok, utfärdad i Stockholm 1876 (från Sumpen);

JULIN, Anders, brukspatron på Nyhammar.
1-5) Brev från major Samuel Appelborn 12/12 1731 (acc 1892), 27/12 1732 (acc 1893/21),
10/11 1735 (acc 1893/4), 25/7 1737 (acc 1892)
6) Brev, adresserat till A Julins maka Christina Remmer, från Magdalena Christina Julin gm major Samuel Appelborn 9/5 1731;

JUNGMARKER, Axel, Christoffer, kapten, 1795-1872.
Skrivelse från major Conrad Magnus von Rosen 14/2 1849;

JÄGERHORN, af Spurila, Georg (Göran) Hindrich, generallöjtnant, 1748-1826.
1) Förordnande 20/1 1790
2) Kungl brev 6/5 1790
3) Fullmakt 16/11 1799
4) Avsked 15/4 1803
5) Avsked 20/12 1804
6) Fullmakt 29/6 1808
7) Kungl brev 4/11 1808
8) Avsked 22/4 1812
(från Biografica 1946);

JÖNS, Nilsson, soldat vid Östgöta infanteriregemente.
Frisedel undertecknad av major Henrik Koskull 19/4 1646 och av landshövdingen friherre Jacob Skytte 22/5 1646;

Kontroll

Skapad2009-04-18 15:03:49
Senast ändrad2019-06-10 14:56:56