bild
Volym

[Arkivfragment]

Arkivfragment

Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0449/1
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/PyYWxUtLnoTHslls780qd6
ArkivinstitutionRiksarkivet i Täby, Krigsarkivet

Innehåll

Allmän anmärkningBx, ADDENS-BÖÖS;

ADDENS, Otto Gustaf, löjtnant, f 1783 i Wirmo, Finland.
Kammarrättsutslag 30/10 1812 (från Biografica 1943);

ADELSTIERNA, Nils Gavelius, 1663-1735, hauptman över Hedvig Eleonoras livgeding 1705-1719.
1) skrivelse från Johan Söderqvist 23/8 1714. 2) skrivelse från Johan Holenius 29/3 1710 jämte kopia av attest. 3) skrivelse från Olof Törnberg 20/4 1710 jämte kopior av arrendekontrakt. 4) skrivelse från Jonas Lillie 23/4 1710 jämte balansräkning. 5) skrivelse från överste Carl Breitholtz 25/4 1714 (se: Schürer von Waldheim J A V, autografsamling nr 9. 6) Två skrivelser från borgmästare Olof Törnberg 24/7 1709;

ANKERLO, Carl Magnus, sekundlöjtnant 1689-1717.
1-3) Fullmakter 13/10 1709, 18/11 1710 och 16/2 1712. 4) Avsked, oktober 1713;

ADLERSTAM, Gustaf Ulrik, överstelöjtnant 1773-1845,
1-2) koncept, 3) skrivelse från amiralen Anton Johan Wrangel 23/7 1789, 4) Brev från Svante Lidmark 31/10 1792 (från Biografica 1943);

ADLERSTRÅHLE, Jonas, generalmajor 1684-1759,
Skrivelse från W M Kopsve 7/1 1737;

AKRELL, Carl Fredrik, generallöjtnant, chef för Topografiska kåren 1779-1868.
1) Avskrift av vördsamt memorial, undertecknat Tibell 18/6 1811, 2) Manuskript till en liten komedia framförd i anldening av Akrells 50-årsdag den 13/1 1829 (acc 1958/10);

ALBREKT av Brandenburg, markgreve. Skrivelse från Anna Eleonora av Braunschweig-Lüneburg 3/4 1641 (acc 27/1923);

ALENIUS, Simon, mönsterskrivare, död 28/4 1773.
Intyg från Lars Dahlbeck 29/7 1758 (från Biografica 1943);

AMINOFF, Gregori, överstelöjtnant 1674-1732.
Fullmakt 3/10 1702 (från Biografica 1943);

AMINOFF, Gregorius Adolfsson, överste, 1788-1847.
Skrivelse från landshövding Fredrik von Born 6/1 1833 (från Biografica 1943);

AMINOFF, Johan Gabriel, generalmajor 1767-1828,
1) Utdrag ur Krigskollegii protokoll 2/3 1797, 2) Skrivelse från kronprins Oscar 12/7 1824 (från Biografica 1943);

AMINOFF, Tönnes, stabskapten 1800-1863. 1) Simdiplom 1814, 2) Utdrag ur teologiska fakutetens protokoll i Uppsala 1816, 3-10) Fullmakter 1817-1846, 11) Avskrift av testamente 1829, 12) Ordensbrev 1843, 13) Medlemsbrev från Svenska jägarförbundet 1850, 14) Konstitutorial 1853, 15) Särtryck (ordningsregler vid Uppsala universitet), (från Biografica 1943);

AMINOFF, Tönnes Feodor, kapten 1848-1897,
1-2) inbjudningskort, 3-5) matsedlar 1873-1881 (från Biografica 1943);

AMORIN, Carl Knut, löjtnant 1772-1868. Skrivelse från överstelöjtnant Florus Jacob Axel Toll 13/10 1809 (från Biografica 1943);

ANCKARSVÄRD, Carl Henrik, greve överste 1782-1865.
3 st koncept 1813 (från Biografica 1943);

ANCKARSVÄRD, Pehr Christoffer, major 1779-1814.
3 st kvitton på fullmaktslösen (från Biografica 1943);

ANCKER, Bo Christer Bertilsson, redaktör, född 1924.
Inskrivningsprov (Ip), centrala värnpliktsbyrån 1944 (acc 108/1977);

ANDERS Joensson, ståthållare på Korporje. Skrivelse från riksamiralen friherre Carl Carlsson Gyllenhielm 6/11 1616 (jfr Nauman s. 106);

ANDERS, Månsson, lagskriven knekt vid Östgöta regemente.
Legopass 7/9 1669.

ANDERSSEN, Jürgen Christoffer, löjtnant. Fullmakt 18/4 1711 (från Biografica 1943);

ANDERSSON, E.
Brev från Carolina Andersson (odat). Se Dybeck nr 1;

ANDERSSON, Johannes, gevärssmed född 1822 i Jerns socken, Ör.
Skrivelse från P Nordström 4/12 1852. Se Dybeck nr 2;

ANDERSSON, Lars, regementsskrivare vid Jönköpings infanteriregemente.
Skivelse från bataljonsprästen Sven Lindeen och fänrik Nils Starkman 16/7 1708;

ANDERSSON, Torbjörn, fortifikationskamrer, krigsråd, 1697-1780.
Skrivelse från ingenjör Bengt Wilhelm Carlberg 10/10 1750;

ANGEL, Carl, kapten, 1769-1821.
1-3) order 1807-1809, 4) skrivelse från generalmajor Abraham Bäck 3/11 1809. (från Biografica 1943);

ANSHELM, Casimir, kurfurste, ärkebiskop av Mainz, 1583-1647.
Skrivelse från Julius av Sachsen-Lauenburg 25/10 1630. (acc 1923/33);

APOLLOF, Magnus Johan, löjtnant, död 10/8 1704.
Fullmakt 7/12 1700 (från Biografica 1943);

APOLLOF, Reinhold Johan, löjtnant, 1744-1807.
Permission 3/3 1758;

ARENFELT, Christoffer Otto, sekundlöjtnant, död 6/8 1700.
Fullmakt 11/3 1699 (från Biografica 1943);

ARMFELDT, Erik Larsson, kommendant, död 1660.
Brev från friherre Erich Kruse 2/5 1658;

ARMFELDT, Gustaf Mauritz, greve, general, 1757-1814.
Brev från Gustaf III 17/6 1790;

ARSENIUS, John Axel Fredrik, ingenjör, marindirektör, 1858-1946.
13 st brev från ryttmästaren Sam F Arsenius 1877-1878 (från Biografica 1943);

AUGUST av Sachsen, hertig (andre son till kurfursten Johahn Georg) 1614-1680. Skrivelse från Margaretha av Sachsen 17/1 1649 (acc 1923/35);

AUSTRELIUS, sekreterare.
Skrivelse från Elisabeth Robertsonia von Struan 8/4 1675;

AXELSSON, assessor (? von Axelsson, Axel, friherre, landshövding, 1729-1790).
1) Skrivelse från överestelöjtnant Johan de Frietzcky 15/9 1760, 2) skrivelse från general Gustaf Adolf von Siegroth 13/6 1760;

AXELSON, Carl Fredrik, major, 1844-1909. Skrivelse undertecknad av garnisonsmanskapet vid Stockholms garnison, u å. (acc 1951/11);

BACKMAN, Gustave Armand, ryttmästare, 1789-1871.
1-3) 2 st regementsskrivelser 1832 jämte kopia, 4) Koncept 1832;

von BALTZAR, August Wolfgang, generalmajor, 1715-1795.
Skrivelse från general Gustaf Adolf von Siegroth 7/7 1775;

BANÉR, GUSTAF, hovmarskalk, riksråd, 30/5 1547-20/3 1600
Brev daterat Reval 10 november 1588

BANÉR, STEN, riksråd, 1546-20/3 1600
Brev daterat Reval 28 januari 1598

BANÉR, Svante, friherre, riksråd, 1624-6/5 1674.
Brev från överste Heinrich Albedyhll 6/5 1674;

BARCK, Nils Anton, greve, hovmarskalk, 1789-1856.
Skrivelse från kammarherre, friherre Corfitz Beck-Friis 1/2 1838;

BARCKENBOM, Daniel, överstelöjtnant, 1693-1767.
Avsked 19/9 1722 (från Biografica 1943);

BARNEKOW, Mathilda, f Montgomery
maka till förvaltare Louis Casimir Barnekow, 1853-1928.
Avskrift av brev från systern Gabriella Montgomery 19/6 1870 (acc 6/1974);

von BECKER, Abraham Gideon, kapten 1754-1819.
1) Fullmakt 25/8 1777, 2) Transportresolution 2474 1791, 3-4) Fullmakter 9/9 1799 och 29/7 1808;

BELFRAGE, Henric Johan, överstelöjtnant, 1640-1706.
Kungl brev av den 4/12 1672 (från Biografica);

BENNET, Jakob, Wilhelm, major 1790-1832. Tillståndsbevis för inteckning 1/1 1820;

BENZELSTIERNA, Lars Jesper, underlöjtnant, 1808-1880.
Order 2/10 1836;

BENZELSTIERNA (före adlandet Benzelius), Olof, assessor, 1678-1726.
Fullmakt 27/3 1713 (från Biografica 1943);

BERDEN, Albrekt, befallningsman.
Kopia av skrivelse från landshövding Johan Gran 18/1 1672;

BERG, Elias Reinhold, assessor, kronofogde.
Skrivelse från Karlskrona landskontor 25/9 1808 (jfr Durchtågsräkenskaper: Blekinge län 1808, handling nr 293/nr 52);

BERGH, ERICH, tullförvaltare
Skrivelse daterad 11 januari 1678

BERGGREN, Lars Johan, assessor, kronofogde.
3 st skrivelser från Kalmar landskontor 5/5, 9/5 och 27/5 1818 (jfr Durchtågsräkenskaper: Kalmar län 1818, s 83 ff);

BERGGREN, Fredrik Mauritz, jägmästare i Dalslands revir, 1864-1924.
Brev från Åmål 30/10 1905 (acc 20/1977);

BERGIUS, Jonas, kapten, född 1685. 1)Avsked 12/12 1710, 2) Fullmakt 6/4 1716, 3) Fullmakt 27/8 1716 (acc 1905/82);

BERGIUS, Jonas, lantmätare, krigskommissarie, 1674-1740.
1) Konstitutorial 3/3 1710, 2) 14/9 1710, 3) Avsked 2/12 1713 (från Biografica 1943);

BERGMAN, Hans, fänrik 1680-1761.
1) Skrivelse från överste Ludvig Fahlström 28/8 1741, 2-3) Skrivelse från fältmarskalken friherre Georg Bogislaus Stael von Holstein 2/8 och 8/10 1742;

BERGNÉHR, Lars August, major, kustchef i tullverket, 1796-1875.
1) Fullmakt 27/3 1813, 2) Konstitutorial 22/5 1814, 3-4) Resolutioner 21/11 1815 och 23/1 1816, 5) Fullmakt 30/3 1820, 6) Medaljbrev 27/6 1820, 7-8) Fullmakter 2/11 1824 och 17/5 1825, 9) Avsked 1/3 1826, 10) Ordensbrev 25/8 1830, 11) Resolution 30/7 1831, 12-13) Avsked och Kungl brev 7/3 1835, 14) Skrivelse från generaladjutantexpeditionen 13/3 1840, 15-16) Konstitutorial 2/3 1842 jämte kvitto å lösen för detsamma 5/3 1842, 17-18) Avsked 4/12 1847 jämte kvitto 22/1 1848, 19) Intyg från kommendant Carl Ludvig Daevel 29/5 1848 (från Biografica 1943;

BERGQVIST, musikdirektör i Åmål.
Skrivelse från Olof Knape 14/8 1838. Se Dybeck nr 3 (acc 1950/103);

BERGSTOCK, Olof, löjtnant, död 1713. Fullmakt 13/6 1713 (från Biografica 1943);

BERGSTRÖM, Fredrik Severin, Curator ad litem.
Kungl Maj:ts utslag 10/2 1812;

BIELKENSTIERNA, Claes Hansson, friherre, amiral och riksråd, 1615-1662.
Brev från kommendant William Philp 29/8 1658 (jfr Nauman s 110);

BJURMAN, Georg, ingenjör, kravör, 1700-1755.
Ritning av tillskuren klänning 1753 (acc 23/1956);

BJÖRKMAN, Carl Erik, expeditionsvakt på Krigsarkivet.
Brev från kapten Axel Leijer 26/11 1906 (från Biografica 1945);

BJÖRLING, Olof, kapten, 1729-1800.
Brev från fältmarskalken greve Fredrik Axel von Fersen 15/6 1768 (från Biografica 1952);

BJÖRNSTIERNA, Magnus, general, artilleriinspektör 1779-1847.
Brev från överste Per Friedrich Kock, Kalmar 24/8 1818; Undertecknat, odaterat avskedspass, Kungl brev 12/8 1823 (2 st), 10/8 1828 (acc 23/1956);

BJÖRN, Claus, kyrkoherde i Kumla, 1640-1709.
4 st biljetter från olika personer 1670-1671.

BJÖRNSON, Björn, teaterchef, 1859-1942. Föredrag från första världskriget 1914-1915;

BOMAN, Jonas, gardist vid Livgardet till häst. Avskedspass 28/3 1837 (acc 25/1968);

von BONSDORF, Wolf Friedrich d.y., överste och chef för G. O. Stenbocks livdragoner 1657-1661.
Brev från Christof Helündorp (?) 12/2 1665 (från Biografica);

von BORN, Samuel Fredrik, landshövding, 1782-1850.
Skrivelse jämte bilaga från lanshövding Robert Wilhelm Lagerborg 14/4 1830.

BOSTRÖM, Carl Jacob, kronofogde i Västerbottens län.
Skrivelse jämte bilagor från landshövdingen friherre Per Adam Stromberg 1478 1799 (jfr KrA utg skrivelser 1910/14 och utg 1910/4-19);

BRAHE, Magnus, generallöjtnant, 1790-1844. Kungl brev 9/2 och 2/3 1833 (acc 23/1956);

BRANDT, A.
Brev från Anna Andersson 1831 (se Dybeck nr 4);

BRANDT, David.
Några glimtar ur militärlivet vid Kustartilleriet för 50 år sedan (acc 1979/81);

BRATT, Olof Fredrik, överstelöjtnant, 1853-1932.
1) Skrivelse från överste Gustav Reinhold Weidenhjelm 1/4 1873, 2) Brev från major August Poignant 17/7 1878, 3) Brev från intendent Knut A H Reuterswärd 23/4 1924 (Från Biografica 1946), 4) Brev från kanslersekreterare Otto U Croneborg 6/11 1924, 5) Brev från kapten Bror Kugelberg 25/3 1925, 6) Brev från överste Otto Malte Fredrik Ramel 7/11 1925 (överfört från Fanor och standar 1946), 7) Brev från major Axel Gyllensvärd 30/4 1926, 8) Brev från överstelöjtnant Fabian Carl Lundvall 2/7 1927 (från Biografica), 9) Brev från major Karl af Geijerstam 1927, 10) Brev från amiral Jacob Hägg 1929 (från Biografica 1946), 11) Brev från Gustav Lindahl 11/1 1931, 12) Menu 22/10 1929 (från Biografica 1946);

BRAUN, Otto Magnus, överstelöjtnant, 1749-1804.
Skrivelse från generalmajor Abraham Schönström 2676 1792;

BRAUN, Hampus Leonard, kapten, 1804-1857.
Fullmakter 1826 och 1835 (acc 83/1961, Folke Rudelius arkiv);

BREDBERG, Johan Jacob, kapten, 1788-1834.
Skrivelse från löjtnant Mårten Gustav Stenfelt 21/11 1814;

von BREHMER, Johan H, Hauptman över Hedvig Eleonoras livgedding, död 1707. Skrivelse från Jonas P Ljung 28/5 1707 jämte bilagd kopia av memorial 7/12 1706 (jfr Nauman s 112);

BRITTA, Johansdotter.
Brev från maken Lars Rask 29/3 1701 (från Biografica 1946);

BROCKHAUSEN, Kungl kassör.
Skrivelse från Johan Hofstetter 7/2 1650.

BRUNCRONA, Gustaf Adolph, bankokommissarie, 1778-1855.
1) Skrivelse från Vasa landskansli 16/4 1812, 2) Skrivelse från landshövding Carl Constantin De Carnall 19/6 1812;

BRUNELL, Christian, fänrik.
Brev jämte kopia därav från generallöjtnant (Niclas) Claes Danckwart-Lillieström 12/5 1673;

BRUZELIUS, Nils, fältsekreterare, advokatfiskal,1784-1852.
Brev från Psilanderskiöld 2/2 utan år (1813?);

BRÄNDSTRÖM, Per, friherre, generallöjtnant, 1771-1833.
Skrivelse från regementspastor Gustaf von Troil 16/7 1812.
(se: Schürer von Waldheim, J A V, autografsamling nr 22);

BUBB, Hans.
Skrivelse från riksmarsken Axel Ryning 2/7 1604 (acc 1923/2);

de BURGHAUSEN, Bernt Johan, adjutant, löjtnant, 1694-1742.
Skrivelse från kornett Johan Christoffer Wettergreen 15/2 1718;

BURMAN, August, husar.
Anteckningsbok om sjukvård mm förd vid Garnisonssjukhuset i Stockholm 1887 (husar vid Smålands husarregemente). Acc 1993/52;

BURMAN, Gustaf, godsägare, vice häradshövding, 1785-1852.
Skrivelse från fadern, assessor Johan Burman 25/2 1804 (acc 47/67);

BURMAN, Johan, godsägare, assessor, 1741-1811.
Annotationer om sonen Gustafs födelse 30/8 1785 (acc 47/67);

BUSCH, Henrik Karlsson, krigsråd, död före 1728.
Skrivelse från överstelöjtnant Johan Finderus (adlad Hjelmstjerna) 24/3 1714 (från Biografica 1946);

von BYSING, Olof, hovkamrer, 1686-1723.
1) Skrivelse från Johan Ehrenschiöld 10/12 1708 (acc 1921/107), 2-4) Skrivelse från Jacob Greve 23/4 1709, 14/10 1710 samt ett odaterat;

BÖÖS, Johan Eriksson, kammarskrivare i Krigskollegium, död 1653.
1) Brev från Anna Simonsdotter 2/11 1652, 2) Brev från president Petrus Rosensköld 31/1 1653;

Kontroll

Skapad2009-04-17 09:47:11
Senast ändrad2019-06-10 16:26:25