bild
Volym

[Arkivfragment]

Arkivfragment

Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0449/5
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/xl7nYUDfFq23009WEAm8z6
ArkivinstitutionRiksarkivet i Täby, Krigsarkivet

Innehåll

Allmän anmärkningBx, OTTOSSON-SCHARNHORST

OTTOSON, Johan Alfred, löjtnant, född 1882.
Kontrakt, betyg, tjänsteförteckning, pensionsbrev, (acc 7/1974);

OXEHUFVUD, Christer Gustaf, överste, 1831-1917.
1) Konstitutorial 11/12 1852
2)-3) Fullmakter 12/4 1853, 9/6 1855
4) Resolution å transport 1/10 1861
5) Konstitutorial 17/7 1863
6) Avsked 14/7 1869
7) Resolution å transport 15/8 1871
8-9) Fullmakter 4/10 1872, 1/5 1874
10-11) Kungl brev och fullmakt 22/4 1881
12) Fullmakt 19/10 1888
13) Konstitutorial 15/3 1889
14-15) Kungl brev och fullmakt 18/4 1890
16) Fullmakt 25/6 1892
17) Avsked 6/4 1894
(från Biografica 1946);

OXEHUFVUD, Olof Axel, kapten, regementsintendent, 1856-1957.
1) Fullmakt 10/12 1880
2) Resolution å lön 4/6 1884
3) Fullmakt 29/8 1888
4-7) Förordnanden 13/3, 22/5 1891, 30/9 1892, 17/3 1902
8) Fullmakt 31/12 1894
9) Resolution å återintträde i Armén 1/3 1895
10) Kungl brev 27/1 1896 (avskrift)
11) Resolution å transport 30/12 1898
12) Avsked 29/3 1899
13) Kungl brev 11/1 1902 (avskrift)
14) Avsked 30/6 1911
15) Utnämning 23/12 1914
(från Biografica 1946, jfr Enskilda arkiv);

OXEHUFVUD, Rolf Erik Georg, kapten 1846-1923.
1) Fullmakt 15/11 1867
2) Resolution å transport 23/3 1869
3) Fullmakt 3/5 1878
4) Resolution å transport 13/10 1882
5) Fullmakt 3/2 1888
6) Resolution å transport 6/8 1891
7) Avsked 9/7 1896
(från Biografica 1946);

OXENSTIERNA, Axel, greve av Södermöre, rikskansler, 1583-1654.
Skrivelse från överste Moritz August von Dehn 26/2 1634
(acc 1921/119);

OXENSTIERNA, Gabriel Gabrielsson, greve av Korsholm och Vasa, riksamiral, riksråd, 1586-1656.
Brev från Sten Påvelsson 2/4 1645
(från Biografica 1952, jfr Naumann s 117);

PAIJKULL, Heinrich, kapten.
Skrivelse från överste Anders Munck af Sommernäs 14/9 1672;

PALM, Erich, befallningsman, Höjentorp.
3 st skrivelser från rikskanslern greve Magnus De la Gardie, 8/9, 10/10 1683, 23/4 1684
(rest av MG De la Gardies arkiv ?, jfr Naumann s 113 f, se vidare Arkivfragment: Palm, Per, samma proveniens);

PALM, Jöns, faktor i Jönköping.
Skrivelse från riksrådet friherre Gustaf Kurck 14/8 1676;

PALM, Per, stallmästare, Höjentorp.
2 st skrivelser från rikskanslern greve magnus Gabriel De la Gardie 22/4, 18/10 1684
(samma proveniens som de under Palm, Erik, här förtecknade handlingarna);

PALMCRANTZ (före adlandet Beckius), Magnus, sekreterare, 1653-1703.
Brev från överste Adolf Magnus Klingspor 16/7 1700;

PALMCRANTZ, (före adlandet Malmberg) Peter, generalkrigskommissarie, 1672-1738.
Skrivelse från okänd avsändare (slutet saknas);

PALME, Johan, befallningsman.
1-3) Skrivelser från landshövdingeämbetet i Kalmar 13/3, 9/5 och 12/5 1808,
4) Attest från major Erik Magnus Söderberg 15/3 1808
(jfr Durchtågsräkenskaper: Kalmar län 1808);

PALMGREN, Catharina, Karlskrona.
Brev från generalmajoren friherre Anders Lagercrona 13/7 1717;

PALMQVIST, Fredrik Georg Stjernklo-Lilljenberg, friherre kapten, 1801-1861.
1-2) Fullmakter 12/6 1843 och 24/10 1845, Avsked 20/6 1853, Ordensbrev 28/4 1854
(från Biografica 1946);

PAULI, Wilhelm Mauritz, generalmajor, 1730-1800.
Skrivelse från hertig Fredrdik Adolf 30/3 1778 (se Arkivfragment: Schürer von Waldheim, JAV, autografsamling nr 17);

PECKLIN, von Löwenbach, Carl Fredrik, friherre generalmajor, 1720-1796.
Kopia av brev från fänrik Johan Wilhelm Schmerfelt 15/8 1763;

PEDER, Hansson, kamrerare.
1) Skrivelse från Arvid Olufsson (1653?)
2) Skrivelse från Pär Joensson Brask 8/11 1653;

PER, Abrahamsson, soldat, Bollnäs.
Frisedel 14/2 1648;

PER, Nilsson, Vislanda.
Frisedel sept 1666
(från Biografica 1946);

PERSSON, Pehr, artillerist, Wendes artilleriregemente.
Avskedspass 28/2 1818
(acc 44/69);

PETER, Eriksson, soldat vid Sprengtportenska regementet, född 1749.
Skiljobrev 1783;

PERSSON, Bror Uno Clarence.
Volontärkontrakt
(acc 1979/83);

PETER Jöransson, soldat.
Pass 4/10 1664;

PETERSSSON, Helge.
"matematiska anteckningar efter löjtnant Norinder", 1895;

PEYRON, Claes, överste, född 1899.
Arbetspapper om träffningen vid Bornhöft 1813
(acc 1116/1978);

PFARENN, Casper, lantkommissarie i Anhalt.
Brev från Gedeon Holcks 3/8 1640
(acc 1921/39);

PFEIFFER, Carl Friedrich, fältskär, 1735-1761.
Fullmakt 11/7 1757;

PILGREN, pastorsadjunkt, magister.
Kopia av brev från gymnasisten "Joh.Fil-r" 20/2 1820
(se: Dybeck, Herman: samlingen "pecoralia" nr 35);

PISCATOR, Bengt, kapten, 1792-1853.
Brev från trumslagaren I Molto (?) 30/1 1836
(se Dybeck, Herman: samlingen "pecoralia" nr 36);

von PLATEN, Ernt Fredrik Bogislaus, kapten, 1824-1884.
3 st officersexamensbetyg 1844 och 1845;

von PLATEN, Philip Julius Bernhard, friherre, fältmarskalk, 1732-1805.
Skrivelse från majoren greve Carl Fredrik Dücker 5/5 1776;

von PLATEN, Philip Julius, major 1798-1871.
1) Fullmakt 1/3 1813
2) Konstitutorial 16/11 1814
3-4) Fullmakter 17/1 1815 och 4/11 1817
5) Resolution å löjtnantsindeling 7/9 1824
6) Fullmakt 15/1 1831
7) Ordensbrev 6/2 1843
8) Resolution å transport 30/4 1844
9) Ordensbrev 29/7 1850
10-11) Kungl brev och avsked 7/3 1854
12) Koncept
(acc 1943/6);

POHLMAN, Georg (Jürgen) Hinrich, kornett.
Brev från kapten Gotthard Wilhelm von Essen af Zelle 26/2 1674;

POLACK, Jakob, handelsman, Sundsvall.
Skrivelse från krigsrådet friherre Johan Henrik Friesenheim 13/1 1719;

PONTELIUS, Julius, inspektor, 1687-1772.
Skrivelse från gevaldiger Johan Bergrahm 11/11 1745;

PONTIN, Magnus, hovnotarie, 1675-1716.
Brev från August de S:t Pol 17/6 1709;

PONTINUS, Magnus Johannis, magister, biskop, 1623-1691.
Brev från Margareta Jönsdotter (Gerdzlovius) 27/5 1671
(från Biografica);

POSSE, Carl Henrik, greve, generallöjtnant, 1767-1843.
Skrivelse från generalen greve Gustaf Mauritz Armfelt (odat)
(från Biografica 1943);

POSSE af Säby, Christer, friherre överste, 1776-1836.
Kallelsebrev från Skaraborgs läns hushållningssällksap 29/1 1818;

POSSE, Knut, generallöjtnant, överståthållare, 1640(?)-1714.
Skrivelse från Karl XII (odat)
(acc 1909/7);

PREUTZ, Bengt Erik, krigsråd, 1688-1758.
Fullmakt 23/5 1728;

PURZELNN, Jonas, uppbördsamn för Mähren.
Skrivelse från hertig Albrecht av Sachsen 17/1 1628
(acc 1923/30);

von QUILLFELDT, Carl Fredrik, överste, 1710-1794.
Brev från kaptten Johan Fredrik Svinhufvud 23/4 1791
(se: Dybeck, Herman: samlingen "pecoralia" nr 37);

RETTIG, Oscar Edvard, jur kand, löjtnant, född 1894.
1) Konstitutorial 28/7 1916
2-3) Fullmakter 30/8 1918, 5/7 1923
(från Biografica 1945);

RETTIG, Per Edvard, överste, 1849-1928.
1) Fullmakt 17/5 1872
2) Transportesolution 19/8 1873
3) Fullmakt 10/9 1877
4) Tranpostresolution 20/8 1883
5) Fullmakt 5/8 1892
6) Ordensutnämning 1/12 1894
7-8) Fullmakter 2/2 1900 och 12/8 1902
9) Avsked 12/8 1904
10-12) Förordnanden 15/5, 19/6 1905 och 21/3 1908
13) Fullmakt 9/6 1911
14) Ordensbrev 6/6 1913
15-16) Medaljdiplom 24/5 1922 och 15/2 1926
(från Biografica 1945);

REUTERHOLM, Nils Esbjörnsson, landshövding, friherre, krigsråd, 1676-1756.
Skrivelse från major Gustaf Grönhagen 3/1 1736;

REUTERSKIÖLD, Axel Magnus Otto, överste, 1834-1915.
Skrivelse från överste D August L Silverstolpe 27/3 1884
(se Schürer von Waldheim, JAV autografsamling nr 32);

REUTERSVÄRD, Knut Axel Herman, överstelöjtnant, 1838-1930.
1-2) Bjudningskort
3) Menu 1912;

REUTERSVÄRD, Pontus Henrik Wilhelm,
överste, 1837-1899.
Skrivelse från överste Axel Gustaf Laurell 16/8 1889 jämte bilagt brev till Laurell från generalmajor Johan Fredrik Lilliehöök 27/7 1889;

RHENFELDT, Bengt Hansson, generalkrigskommissarie.
1) Kungl brev 25/10 1659 (acc 1945/24)
2) Kungl brev 13/5 1681 (acc 1897/120);

RIBBING, Lindorm, riksråd, ståthållare, 1569-1627.
Skrivelse från fältherren Johan Banér 5/6 1622;

RIDDERSTOLPE, Fredrik Wilhelm, greve, överkammarherre, riksråd, 1730-1816.
Brev från fältmarskalken Johan Christoffer Toll 8/9 1785;

RIETZ, Nils Birger Emanuel, major, 1865-1945.
Anteckningar i befästningskonst
(jfr Birger Rietz´ samling);

RITZELL, P, bokhållare.
Skrivelse från löjtnant Samuel Nauclér 7/6 1814;

af ROBSAM, Carl Reinhold, major, 1788-1860.
Tillståndsbevis att uppbära lån, undertecknat av översten friherre Ernst Fredrik von Willebrand 19/8 1817;

ROMAN, P, Isak, bruksbokhållare, Karlstad.
Brev från brodern Abraham Roman från norska fälttåget 8/8 1814 (avskrift);

von ROSEN, Friedrich, överste.
Skrivelsse från rikskanslern greve Oxenstierna 14/2 1631 (skrivelsen försedd med stämpeln "Ridderstolpe");

von ROSEN, Fredrik Daniel, överste, 1785-1866.
7 st brev från fältmarskalken Johan Christoffer Toll 1809-1816 (acc 1903/23)
(från Biografica 1946);

von ROSEN, Fredrik Ulrik, greve, landshövding, riksråd, 1731-1793.
Skrivelse från landshövding Anders de Bruce 4/2 1779;

von ROSEN, Magnus, greve, överste, generaladjutant, 1792-1852.
1) Skrivelse från generalmajor Claes Philip von Mecklenburg 23/11 1824
2) Skrivelse från kapten Arvid J Stjernman 20/11 1824;

ROSENCRANTZ
Brev från Palle Rosencrantz till systern Ulrika daterade krigsångfregatten Simoom 13/11 1855 och Headquarters 4th Reg:te cavalry camp Hunters Chapel 11/12 1861, kopia av brev från Fredrik Anton Rosencrantz till brodern Börje 8/8 1865
(acc 1988/20);

ROSENGREN, Adam, husar vid Skånska husarregementet.
Avskedpass 7/6 1832;

ROSENSTRÅLE, Palne Eriksson, fogde, död 1596 och GYLLENCREUTZ, Tyge Larsson, hovmästare, död 1625.
Skrivelse från Anders Larsson 31/7 1585;

ROTKIRCH, Hans, överste och stallmästare, 1595-1654.
Kvitto 19/11 1625
(acc 47/67);

RUDEBECK, Thomas, Johan, major, 1760-1836.
1) Brev från sergeant Jon Fanborg 1/3 1809
2) Brev från Carolina Rudebeck 26/4 1809
3-4) Brev från hustrun Ulrica Christina Ehrenström 20/4 och 1/5 1809
(från Biografica 1946);

RUDELIUS, Alfred Theodor.
Brev från kapten friherre Carl Gustaf Rappe 4/2 1892
(från KrA:s oordnade handlingar 1957);

RUDELIUS, Folke Erik Hjalmar, major, född 1879.
1) Skrivelse från geheimerådet C Johan Oldevig 24/7 1910
2) Brev från Sven Magnus Lagerqvist 10/2 1911
3-4) Brev från kapten Oswald Kuylenstierna 16/1 och 21/7 1912 (brev nr 2-4 från KrA:s oordnande handlingar 1957)
5) Skrivelse från överstelöjtnant C Erik Axelsson Leijonhufvud 3/9 1912
6) Skrivelse från kontrollör Nils Johan A Risberg 11/12 1932
7) Skrivelse från kapten B Arvid Kugelberg 12/5 1933
8) Skrivelse från översten friherre C August Falkenberg 15/11 1933
9) Skrivelse från professor Wilhelm Heraeus 25/2 1934
10) Skrivelse från överste Robert O Marks von Würtenberg 30/5 1934
11) Skrivelse från Runge 3/7 1934
12) Skrivelse från John Lindqvist 20/9 1934 (jämte Rudelius koncept)
13-15) Skrivelse från S A Rittmeister Nils Ångman 27/1 1936 jämte tjänsteförteckning och ordensbrev i avskrift
16-17) Skrivelse från major P J Gustaf Moberg 20/8 och 23/8 1936
18) Skrivelse från doktor Per Clarholm 26/9 1939;

RYDINGSTJERNA (före adlandetg Ryding), Gustaf, landsbokhållare i Västergötland, häradshövding.
Skrivelse från Jan S Broms 19/4 1672
(från Biografica);

RÄÄF, Maria Christina.
Brev till "herr vice amiralen" ang sonen Anders Johan Rääf (proveniens okänd)
7/10 1790
(acc 18/1980);

RÖHR, Henrik, löjtnant.
Skrivelse från överste Christoffer von Güntersberg 15/12 1667;

RÖNGREN, Isac, proviantmästare.
Skrivelse från riksrådet greve Gustaf Fredrik von Rosen 15/6 1750
(se: Schürer von Waldheim JAV, autografsamling nr 13);

RÖÖK, Jacob, auditör vid Närke-Värmlands regemente.
Srkivelse från löjtnant Lars Norman, mars 1729;

SABELFELT, Fredrik, överstelöjtnant, 1680-1738.
Skrivelse från O Borgström 3/7 1734;

SAHLBERG, Anders, regementsskrivare vid Älvsborgs regemente, fortifikationskassör, 1739-1798.

Brev från Brita Cajsa Alin (gm kyrkoherde Nils Sandberg i Wing) 24/11 1783;

SANDBERG, Adolph, regementsskrivare vid Älvsborgs regemente, född 1724.
Brev till brodern kyrkoherde Nils Sandberg 30/3 1761;

SANDBERG, Johan Gustaf, lärling.
Intyg om läroår och arbete 1802;

SANDHJELM, Nils Stuve, kammarråd, 1684-1760.
Skrivelse från auditör Arfved Rörling 5/11 1730;

SCHAEIJ, Peter, faktor, rådman i Arboga, 1613-1673.
Skrivelse från riksrådet greve Gustaf Oxenstierna 4/5 1671
(acc 1941/20);

SCHANTZ, Carl Fredrik, major, 1672-1740.
Brev från kapten Johan David Schantz 25/11 1718;

von SCHANTZ, Carl Jacob, major, 1780-1871.
Egna anteckningar från kriget 1808-1809, biografiska uppgifter mm
(acc 2005/93);

SCHARNHORST, Esias, kapten vid Pommerska dragonregementet.
Brev från fadern Anders Scharnhorst 25/6 1708 (jfr Müller von der Lühnens arkiv)
(från Biografica 1953);


Kontroll

Skapad2009-04-18 15:04:46
Senast ändrad2009-05-15 14:09:45