bild
Volym

[Arkivfragment]

Arkivfragment

Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0449/7
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/NlisZmIcH4UhtzrdE2XyzQ
ArkivinstitutionRiksarkivet i Täby, Krigsarkivet

Innehåll

Allmän anmärkningBx, TAUBE-ÖRNSKÖLD

TAUBE, August Gustaf, greve, ryttmästare, 1833-1900.
1) Fullmakt 15/5 1852
2-3) Resolutioner 7/5 1836 och 29/1 1861
4) Fullmakt 10/11 1863
5-7) Tranportresolutioner 5/4 1864, 15/8 1865 och 30/5 1873
8) Fullmakt 30/5 1873
9) Transportresolution 9/5 1879
10) Avsked 13/6 1884
(från Biografica 1946);

TAUBE, Fredrik Wilhelm, greve, generalmajor, 1813-1888.
3 st brev från kapten Fredrik A Drake 27/4 1885, 22/10 1886 och ett odaterat
(skänkta till Krigsarkivet 1935 av översten friherre Gustaf Leuhusen);

TAWAST, Arvid Henriksson, överste, ståthållare, omkr 1540-1599.
Skrivelse från Henrik Claesson Horn 4/12 1583
(jfr Naumann s 100);

TAWAST, Johan Henrik, greve, general, en av Rikets Herrar, 1763-1841.
Kungl brev 11/2 1823
(acc 1960/55);

TEGENSKÖLD, Carl Fredrik, friherre, generalmajor, 1665-1735.
1-8) Skrivelser från löjtnant Bengt Ubström mars-december 1727 och 19/3 1733
(från Biografica 1946),
9-10) Skrivelser från löjtnant Hans Arckenholtz 8/6 och 21/9 1727
(från Biografica 1943),
11) Skrivelse från riksrådet greve Magnus Julius De la Gardie 18/12 1727
12) Skrivelse från Olof Trygg 26/2 1733
12) Skrivelse från löjtnant Simon Kiempe 10/3 1733;

TEGENSKÖLD (för adlandet Tegman), Gustaf, kapten, 1637-1709.
Brev från löjtnant Harald Canterhielm 27/5 1695;

TEGNÉR, Clara Emanuela, f Thorell, 1827-1917, maka till överste Lars Gustaf Tegnér.
4 st från maken, daterade Christiania 23/4, 27/4, 1/5 och 5/5 1870
(från Biografica 1947);

von TELL, Philip Carl, major, 1840-1928.
Koncnept till uppsatsen "Min första rekryt", daterat Stockholm i maj 1927;

TESSIN, Nikodemus, greve, riksråd, övermarskalk, 1654-1728.
Skrivelse från hovkansler Gustav Henrik Müllern 5/5 1705
(jfr Naumann s 119);

TESTRUP, Mathias, kvartermästare vid Älvsborgs regemente.
Skrivelse från överste Georg Johan de Besche 8/8 1806;

THEDIN, Nils, löjtnant vid Älvsborgs regemente, född 1687.
Fullmakt 19/8 1742
(från Biografica 1946);

THELNING, Otto Johan, befallningsman, Munstorp.
Kopia av skrivelse från Pehr Jonsson 24/12 1824
(se: Dybeck, Herman: samlingen "pecoralia" nr 40);

THORELL, Oscar Reinhold, auditör, 1839-1914.
Brev från överste Lars Gustaf Tegnér 6/8 1864;

von THUN, Carl Ludvig, kapten, född 1752.
Fullmakt 30/5 1781
(från Biografica 1946);

TIDBECK, Anders, kammarskrivare, 1766-1811.
Transportresolution 3/5 1805;

TIGERKLO (före adlandet Loccenius), Albrekt, sekreterare, död 1709.
1-2) Skrivelser från överste Claes Niethoff 27/6, 6/7 1675,
3) Skrivelse från överste Johan Gripenvalt 8/7 1675,
4) Skrivelse från major Jonas Herring Behmer 12/3 1689;

TOTT, Achatus (Åke Henriksson), greve, riksråd, fältmarskalk, 1598-1640.
1) Skrivelse från Jacob Woolle 19712 1628,
2) Skrivelse från generalmajor Alexander von Essen 24/3 1631 (jfr Naumann s 115),
3) Skrivelse till kamreraren Olof Andersson Strömsköld 17/11 1646 (från Folke Wernstedts arkiv, acc 47/1967);

TRANSCHÖLD (före adlandet Trana), Johan, lantmäteridirektör, 1656-1699.
Skrivelse från generallöjtnanten, friherre Blechert Wachtmeiser 4/1 1696;

TRAUTWETTER, Johan Reinhold, friherre, generallöjtnant, 1676-1740.
1) Skrivelse från major Henric Barthold Kleihe 26/10 1731,
2) Skrivelse från Gustaf Wargh 13/10 1731;

TROTZIG, Mårten.
Koncept till kontrakt 1693;

TÖNNES, Hindersson (Hindriksson), kamrerare.
Skrivelse från Måns Andersson 23/12 1628
Skrivelse från A Larsson 7/8 1637;

TÖRNE, Mats, kammarsven.
Skrivelse från Nils Gregersson 28/2 1582
(jfr Naumann s 102);

TÖRNEBLAD, Carl, överstelöjtnant, 1774-1850.
1-3) Fullmakter 24/6 1776, 5/2 1780 och 16/5 1791,
4) Resolution 23/6 1794,
5) Fullmakt 12/6 1800,
6-7) Resolutioner 8/9 1800 och 26/10 1801,
8) Fullmakt 4/5 1805,
9) Riddarbrev av Svärdsorden 3/7 1809,
10-11) Fullmakter 8/5 1810 och 7/10 1814,
12) Resolution 8/11 1814,
13) Avsked 14/5 1815
(från Biografica 1947);

TÖRNEBLADH, Carl Eggert, kapten, 1816-1875.
1) Fullmakt 27/9 1834,
2) Resolution 15/11 1834,
3) Fullmakt 2/2 1838,
4) Resolution 20/8 1841,
5) Konstitutorial 11/12 1852,
6) Fullmakt 12/4 1853,
7-8) Resolutioner 6/6 1856 och 19/3 1861,
9) Riddarbrev av Svärdsorden 28/1 1863,
10) Avsked 9/2 1864
(från Biografica 1947);

TÖRNSTEN, A, Marstrand.
Brev från hustrun Petronella Larsson 12/9 1834
(se: Dybeck, Herman: samlingen "pecoralia" nr 41);

ULFSPARRE, Ernst Gustaf, överstelöjtnant, 1763-1840.
Skrivelse från generalmajoren, friherre Carl Ulrik Silversköld 22/2 1808;

ULNER, Carl Hans, konteramiral, sjöminister 1852-1857, 1796-1859.
Kallelse till ledamot i Krigsvetenskapsakademien 1851
(acc 2005/88);

von UNGERN-STERNBERG, Mattias Alexander, friherre, fältmarskalk, 1689-1763.
Skrivelse från Frans Hellman 21/10 1717
(från Biografica);

UTHOFF, Johan.
1) Skrivelse från Johan Wideman 14/4 1609,
2) Skrivelse från Sven Ribbing 18/5 1619
(jfr Naumann s 116);

WACHENFELT, löjtnant.
Skrivelse från B J Lilliehöök 15/9 1765;

WACHTMEISTER, Fritz, generalmajor, 1646-1723.
Kungl resolution på memorial 7/10 1696
(acc 23/1956);

WACHTMEISTER AF JOHANNISHUS, Gustaf, greve, general, 1757-1826.
Skrivelse från landshövdingen greve Johan Adam Cronstedt 10/4 1813 jämte bilagt särtryck;

WALLENBLAD, Peter Arfvidsson, hovpredikant och kyrkoherde i Träslöf, 1765-1831.
2 st skrivelser från pastor Anders Biursten 28/6 1820 och 10/7 1823;

WALLENDAHL, Carl, notarie i Krigskollegium, död 1768.
1) Fullmakt 23/10 1734,
2) Fullmakt 8/11 1738,
3) Fullmakt 31/3 1748
(från Biografica 1947);

WALLENSTJERNA, Olov Gabriel, överstelöjtnant, 1747-1810.
Skrivelse från generalmajoren friherre Nils A Cronstedt 30/6 1795;

WALLQVIST, Carl Gustaf, porslinszinkare.
Anställningsbevis från Kongl Spektaklerna 1809
(från Göta livgardes arkiv 1943);

WANSKIER, Lorentz, löjtnant vid Jämtlands regemente.
Srkivelse från kornetten Mathis Trost 4/5 1674;

WARBERG, Adolf Carlson, överstelöjtnant, 1825-1897.
Brev från kaptenen friherre M C Carl D´Albedyhll 18/2 1876;

WATTZ, Anders, överstelöjtnant.
Skrivelse från Erik Jöransson Tegel 9/11 1627;

von VEGESACK, Johan Fredrik Ernst, friherre, ryttmästare, 1792-1863.
Skrivelse från överste Johan Fredrik Eek 16/4 1816;

von WEISSENFELS, Ellert Johan, löjtnant vid Norra Skånska kavalleriregementet, född 1694.
Fullmakt 26/11 1715
(från Biografica 1947);

WEISSENSTEIN, Alexander, överste, kommendant i Bromberg.
Skrivelse från okänd 1655;

WERNER, Bo H:son, major Livregementets grenadjärer, född 1911.
Tre handlingar överlämnade av en indelt korpral från Västmanlands regemente till Werner och av denne 20/3 1967 överlämnade till Krigsarkivet (acc 19/1967),
Kompaniorder från Strömsholms kompani av Västmanlands regemente 12/3 1844, avlevereringsrulla från Strömsholms kompani på manskap som avgår till Stockholm för att paradera vid Karl XIV Johans begravning 1844, kontrakt mellan roten 72 av Västanstångs kompani och drängen Per August Pettersson 13/10 1844;

WERNSTEDT, Christoffer, ståthållare, 1560-1627.
kvitto 12/3 1605
(acc 47/1967);

WESTÉN, Gustaf, sergeant.
1) Brev från furir Caspar Ulrik Zetterin 14/3 1809,
2-4) Brev från major Carl Reinhold af Robsahm 28/12 1809, 24/2 och 8/3 1810,
5-6) Order 1809,
7-8) Läkarintyg 1809,
9-10)Permissions-och närvarointyg 1809,
11-14) Räkenskapshandlingar 1809
(från Biografica 1947);

WESTER, Arvid Magnus Theodor Evald, överstelöjtnant, 1861-1910.
Stencil av hyllningsdikt till generalmajor O F Taube 1892
(från Biografica 1946);

WESTFELT, G, Munkatorp.
Brev från läkaren Florén 9/4 1813
(se. Dybeck, Herman: samlingen "pecoralia" nr 42);

von WESTRINGEN, Henrik, överstelöjtnant, död 1736.
3 st fullmakter 5/12 1706, 29/10 1715 och 23/6 1720
(från Biografica 1947);

WHITLOCK, Carl Otto, överste, 1789-1839.
Resolution å lön 22/10 1807
(från Biografica 1947);

WIEDEMEIJER, Johan, Bernhard, överste, 1673-1742.
Kungl resolution 3/9 1741
(från Biografica 1947);

WIESEN, Johan David, hovråd, Anhalt.
Skrivelse från M Schlemack 6/5 1636
(acc 1921/54);

WILCKEN, Anders, grovsmed i staden Gützkow i Pommern.
Mästarbrev för honom och sonen Jacob
(jfr Anders Forhells arkiv volym 5);

WILLINGHAUSEN, Christian, befallningsman.
Skrivelse från landshövding Johan Gran 7/9 1667;

de WIJK, Welam, ledare för de kungl järnbruken.
Koncept till skrivelse till vicekansler Erik Larsson Sparre 8/12 1586
(från KrA:s oordnade handlingar 1957);

WIJNBLAD, Axel, ryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente.
2 brev från överste Patrik Patkull 21/1 och 24/2 1672;

VINCRANTZ, A, gardist vid Svea livgarde 1894-97.
Sång-och visbok för Vincrantz, Svea livgarde
(acc 1983/79);

WINBLAD, Olof, överstelöjtnant, 1654-1754.
Bouppteckning över dennes kvarlåtenskap juli 1744;

WINDRUFVA, Petter, kamrerare, 1709-1768.
Skrivelse från Eric Blom 18/4 1753;

WISSING, Adolf, lanträntmästare.
Skrivelse från löjtnant Jan Jansson 25/1 1657;

WITTBERG, Hans Henrik, underlöjtnant, 1823-1907.
Avsked 3/5 1855
(från Biografica 1947);

WOLLFART, N N.
Brev från Olof Horn 14/3 1811;

VOSS, Anders, handelsman.
Skrivelse från W M Kopsve 23/12 1736;

WRANGEL AF SALMIS, Carl Gustaf, greve, fältmarskalk, 1613-1676.
Skrivelse från riksmarsken greve Gustaf Horn av Björneborg 24/9 1644
(acc 1919/87);

WRANGEL AF LUDENHOFF, Carl Johan, friherre, överste, 1688-1742.
Skrivelse från generalmajoren friherre Christer Henrik D´Albedyhll 24/9 1731;

WRANGEL, Claes Fredrik, kapten, 1683-1710.
2 st fullmakter 13/5 1705 och 23/4 1707
(från Biografica 1947);

WULFF, Carl August, kapten, 1857-1941.
2 skaldestycken 1917 och 1923
(från Biografica 1947);

WÅNGBERG, Petter, mönsterskrivare, löjtnants avsked 1735.
Kopia av skrivelse från landshövdingen, friherre Germund Cederhielm 26/5 1722;

ZEEH, Erik Johannes, överstelöjtnant, 1879-1958.
PM ang Zachris Topelius 18/1 1912
(från Biografica 1947);

ZETHELIUS, Ludvig, fältkamrerare, regementsskrivare, 1785-1843.
1) Meritförteckning (koncept) 1/12 1820,
2) Tentamensbetyg 24711 1804,
3) Intyg 4/8 1805,
4) Konstitutorial 8/11 1805,
5) Tjänstgöringsbetyg 10/6 1806,
6) Protokollsutdrag 12/2 1807,
7) Fullmakt 11/6 1807,
8) Resolution å tjänstebyte 27/8 1807,
9) Fullmakt 7/12 1807,
10-11) Avsked (kopia) 176 1813,
12) Avsked 12/10 1815,
13) Konstitutorial 2/11 1816,
14) Protokollsutdrag 19/1 1819,
15) Pass 15/7 1823,
16-17) 2 st räkningar 1840 och 1843
(acc 1902/8, från Biografica 1947);

ZEYBERT, Jacob, fältskär vid Livregementet till häst.
2 st fullmakter 27/6 1706 och 6/10 1716
(från Biografica);

ZIEGELKOW, Otto Fredrik, fältskär vid Västgöta femmännings infanteriregemente.
Fullmakt 1/4 1710
(från Biografica);

ZÜLICH, Gustaf, friherre, general, 1666-1743.
Brev från Ulrica Eleonora 18/5 1738
(från Biografica);

ÅHL, Anders, soldat vid Västgöta regemente 1828-1855.
Brev till föräldrarna 1278 1851;

ÅKERBERG, August, proviantskrivare.
Kammarrättsutslag 6/6 1822;

ÅKERMAN, Jacob, underlöjtnant, född 1771.
Fullmakt 21/10 1808
(från Biografica 1947);

ÅKERSTEIN, Nils Harald Joakim, överstelöjtnant, 1793-1853.
1) Fullmakt 17/1 1815 och 4/5 1850
2-6) Pass 1822-1825
(från Biografica 1947, jfr Enskilda arkiv: Åkerstein);

ÖRN, Anders Gustaf, överste, 1816-1905.
Skrivelse från generalmajoren friherre Ernst Mattias Peter von Vegesack 23/3 1877;

ÖRNEKLOU, Per Adolf, friherre, kapten.
2 st fullmakter 22/10 1700 och 13/10 1705
(från Biografica);

ÖRNESTEDT, Frans Joel, kansliråd, häradshövding, 1624-1685.
Brev från överstelöjtnant Johan Gottfrid Glandorff, odat ( ? juni 1674);

ÖRNSKÖLD, Johan Wilhelm, friherre, överste, 1760-1817.
Riddarbrev 12/8 1815
(från Biografica).

Kontroll

Skapad2009-04-18 15:05:56
Senast ändrad2009-05-15 14:09:45