bild
Volym

[Arkivfragment]

Arkivfragment

Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0449/4
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/MNh1oFS3lqkxs8mhQ3XLP3
ArkivinstitutionRiksarkivet i Täby, Krigsarkivet

Innehåll

Allmän anmärkningBx, KAFLE-OTTERBERG

KAFLE, Axel, kornett, 1649-1708.
Skrivelse (med bilaga) från L Kindbergh 25/5 1706;

KAGG, Lars, greve, riksmarskalk, 1595-1661.
Skrivelse från Carl Bonde 1637;

KARL XIV JOHAN, svensk konung, 1763-1844.
Skrivelse från marskalk Berthiers adjutant, Paris 26/3 1809;

KARLSTRÖM, Gustaf Ulrik, ryttmästare, 1718-1799.
Resolution å tjänstebyte 18/11 1767
(från Biografica 1943);

von KEMPHEN, Anders, överstallmästare.
Brev (skadat) från ryttmästare Peter Stiernheim 19/11 1720;

KIELLANDER, Ludvig, major, 1825-1902.
Handlingar från beväringsmötet 1863 vid Kronprinsens husarregemente (acc 85/1976);

KIHLBERG, Erik, Enebyberg.
1-4) Brev från överstelöjtnant Axel Mollstadius 12/7 1949, 1775, 7/6 och 28/5 1950,
5) Riksluftskyddsförbundets förtjänsttecken i brons 28/4 1945,
6) SLO-Nytt, maskinskriven skämttidning;

KJERRULF, von Wolffen, Isak, major 1760-1809.
Skrivelse från Anna Persdotter 24/3 1809;

KLINCKOWSTRÖM, Ture Leonard, president, 1735-1821.
1) 7 st handlingar angående Hedvig Eleonora von Fersens kvarlåtenskap 1801-1807 (attester, redovisningar, räkenskaper),
2) 37 st handlingar från Otto Reinhold Möllersvärds dödsbo 1803-1804, varav 3 st brev till Klinckowström från G F Mörner, 1 st från J Strömfelt och 1 st från J Hagdahl;

KLINGENSTIERNA, Zakarias, kapten, regementskvartermästare, 1699-1741.
1) Skrivelse från landshövdingen friherre Magnus Adolf von Kothen 26/9 1736,
2) Regementskvartermästarefullmakt (kopia) 17/11 1736
(från Biografica);

KLINGFELDT, Clas Göran, överste, 1718-1811.
Brev från överstelöjtnant Nils Klingfeldt 30/10 1759
(från Biografica);

KLINGSPOR, Arvid, kapten, landstormsbefälhavare, född 1864.
Brev till Alfred Evers 6/5 1913
Acc 13/1980;

KLINGSPOR, Joen Philip, generalmajor, 1714-1786.
Skrivelse från riksrådet greve Sven Bunge 4/8 1772;

KLINGSPOR, Wilhelm Mauritz, greve, fältmarskalk, 1744-1814.
Skrivelse från överste Georg Cedergren (med bifogat läkarbetyg) 15/3 1809;

KNOCH, överstelöjtnant.
Skrivelse från friherre Alexander Erskien 21/11 1646;

KOCK, Johan, kronobefallningsman.
1) Skrivelse från landshövdingen greve Michael Cosswa Anckarsvärd 5/5 1806,
2) Skrivelse från landshövdingeämbetet i Kalmar 12/5 1806,
3) Dito 6/10 1808;

KREIJENFELS, Johan von, krigskommissarie på Kolberg 1656.
10 brev från våren 1656 (från oordnade handlingar);

KRUSENSTJERNA, Wilhelm Ernst, överste, 1846-1931.
Program vid avtäckandet av Axel Oxenstiernas bildstod 10/3 1890
(från Biografica 1946);

KUHLBERG, Kristoffer, lagman i Kymmenegårds lagsaga.
Skrivelse från friherre Carl David Skogman 9/6 1809;

KULANDER, Karl Oscar, inspektionskonstapel.
Uniformsbestämmelser för Kungl Flottans poliskår 1899 (acc 102/1977);

KULLBERG, Anders Hansson, soldat i Frändefors socken.
Intyg 28/9 1723;

KULLBERG, Olof, registrator, 1747-1807.
Fullmakt 2376 1767;

KULLMAN, ERIC W

Förteckning på dem av ecclesiastikstaten i Göteborgs stift, som 1787 blivit befordrade och vad de därför har erlagt i Chartae Sigillata Recognition utom stämplade papperet.
Daterat i Göteborg 29 oktober 1788.
KUYLENSTIERNA, Carl Eric Christian, kapten, 1817-1893.
Skrivelse från Birger von Linde (odat)
(se: Dybeck, Herman: samlingen "pecoralia " nr 18);

LAGERBERG, Carl, kommendör, 1787-1859.
Resolution ang förflyttning 14/7 1853
(från Biografica 1945);

LAGERCRANTZ, Carl, auditör, 1819-1867.
Auditörsfullmakt 12/12 1844, bouppteckning 1867
(från Biografica 1945);

LAGERCRANTZ, Gustaf Wilhelm, överste, 1849-1925.
Hyllningsdikt av kapten Per Fredrik Carl Hellström 12/4 1914. Överlämnad enligt förordnande 13/9 1928 av Anna lagercrantz
(från Biografica 1945);

LAGERHJELM, Gabriel Johan, överste, 1677-1741.
Skrivelse från kapten Carl Ehrenstolpe 1/11 1731;

LAGSTRÖM, arrendator.
2 st skrivelser från Anders Hansson Brunbergh 15/12 1705 och 3/5 1706;

LAIDONER, Johan, general, estnisk överbefälhavare, 1884-1952.
Avskrift av brev samt Karin Saaren-Karlstedts sammanställning om hans liv;

LANDSBERG, Henrik, major vid Viborgs läns infanteriregemente.
Skrivelse från överstelöjtnant Wilhelm Wrangel af Fall 29/10 1674
(från Biografica 1952);

LANNERUS, Abraham, kyrkoherde i Skatelöv 1679. Död 1697.
2 st brev från Nicolaus Klintinus 3/4 och 10/4 1672 (jfr Hahn, Canutus);

von LANTINGSHAUSEN, Jacob, Albrekt, friherre, general, 1699-1769.
1-2) Brev från friherre Carl Gustaf Wennerstedt 2/3 och 14/3 1760,
3) Brev från grosshandlare Abraham Arfwedson 6/6 1760,
4) Brev från D Dahlin 18/6 1760,
5-6) Brev från friherre Reinhold Armfelt 21/6 och 10/9 1760,
(från Biografica 1943), jfr acc 1886/20;

LARS Andersson, soldat.
Intyg 26/4 1647;

LARS Eriksson, sventjänare.
Attest från Gustav Persson 7/5 1669;

LARS Holgersson, kammarskrivare, räntmästare.
Skrivelse från Mats Törne 6/9 1581
(jfr Nauman s 103);

LASSE Andersson, hövitsman (?).
Skrivelse från Nils Clausson 2/7 1603;

LEIJER, Jesper Emanuel, kapten, 1761-1823.
1-3) Brev från kapten Carl Axel Leijer 29/10, 9/11 1813 och 7/9 1814,
4) Brev från kapten Johan Jesper Leijer 10/8 1814
(acc 1901/30-31 från Krigshandlingar 1941, från Biografica 1945);

LEIJONHUVUD, Abraham, friherre, major, 1757-1806.
Skrivelse från sergeant Sven Lindman 5/1 1776;

LEIJONHUFVUD, Axel Christer Gregorsson, friherre, överste, 1819-1904.
1) Koncept till reseräkning 1849,
2) Skrivelse från chefsämbetet vid Hälsinge regemente 2/12 1846,
3) Skrivelse från chefsämbetet vid Hälsinge regemente 29/9 1846,
4) Kopia av skrivelse till chefsämbetet vid Hälsinge regemente från generalbefälet vid 5. militärdistriktet 16/2 1849,
6-7) Skrivelser från Krigskollegium, artilleridepartementet 10/5 och 28/6 1849,
8) Skrivelse från chefsämbetet vid Hälsinge regemente 17/8 1849,
9) Brev från prosten Carl Johan Holm 1/10 1865
(från Biografica 1946);

LEIJONHUFVUD, Carl Erik Axelsson, friherre, överstelöjtnant, 1853-1921.
Diplom från Société Académique Internationale 1919
(från Biografica 1945);

LEIJONHUFVUD, Carl Greger, friherre, överste, 1786-1857.
Skrivelse från kapten Johan Gustav Unander 17/7 1817;

LEWENHAUPT, Adam Ludvig, greve, general, 1659-1719.
Skrivelse från guvernören greve Nils Stronberg 18/6 1708
(acc 1923/9);

LIEDBERG, Johan Martin, född 1790, Ulvstorp.
1-2) Skrivelser från Anders Hurtig 28/5 1835 och 5/7 1837,
3) Skrivelse från A Levan 13/4 1828
(se Dybeck, Herman: samlingen "pecoralia" nr 19-21);

LILJENSPARRE, Carl Ulrik, överste, 1774-1851.
Skrivelse från kommendant Carl Olof Cronstedt 16/10 1810;

LILLIE, Jean Abraham, friherre, överste, 1675-1738.
1-2) Skrivelser från Dominicus Holst 10/8 och 1/12 1732 (från Biografica 1945)
3) Skrivelse från löjtnant Jonas Bredberg 19/8 1732;

LILLIECRONA, Carl, häradshövding, 1620-1674.
Skrivelse från Johan Myrman 3/10 1671;

LILLIEHÖÖK, Bengt, major, 1660-1713.
Skrivelse från Adolf von Lindh (?) 6/4 1706;

LILLIENBERG, Anders Daniel, friherre, lagman, 1711-1777.
Brev från konung Adolf Fredrik , odat
(från Biografica 1946);

LILLIENBERG, Daniel, ryttmästare, 1772-1840.
Utdrag ur Krigskollegii protokoll 22/11 1798;

LILLIESKÖLD, Erik, ryttmästare, 1627-1687.
Skrivelse från generalguvernören friherre Gustaf Evertsson Horn 8/3 1658;

LILLIESTRÅLE, Carl Ingemar, major, 1764-1819.
1-2) Fullmakter 21/1 1778 och 11/6 1789
3-4) Resolutioner å placering 14/4 1791 och 19/12 1796
(från Biografica 1946);

LINDBERG, Anders, kronolänsman.
Skrivelse från Johan Linderstedt 30/3 1734
(acc 1997/39);

LINDBOHM, Lars Robert, kamrerare, 1835-1915.
Skrivelse från Stig Ennlöf, Landskrona 16/4 1888;

von der LINDE, Lorentz, friherre, riksråd, fältmarskalk, 1610-1671.
Brev från landshövding Johan Hård af Segerstad 26711 1667;

LINDE, Svante (Sven), kapten, 1735-1795.
Skrivelse från De Laval 5/4 1782;

LINDEBERG, Karl, sjukhusskrivare vid Garnisonssjukhuset i Stockholm.
Anonym skrivelse 28/4 1882;

LINDGREN, Thor Axel, kammarmusiker, Stockholm.
1-2) Kontrakt mellan Kungl Livregementets dragoner och Knut Alexander Dorff 19/6 1883 och 12/4 1898,
3) Kontrakt mellan Kungl Livregementets dragoner och Thor Axel Lindgren 12/4 1898
(acc 1957/76);

LINDHIELM (före adlandet Lindeberg), Mårten Grelsson, friherre, överste, landshövding, 1638-1720.
1-2) Skrivelser från Kammarkollegium 25/2 och 9/3 1695,
3) Kungl Maj:ts skrivelse 4/4 1695
(acc 1940/11);

LINMAN, Carl Mårtensson, mönsterskrivare, född 1717.
Brev från kyrkoherde Jacob Hofstadius 14/1 1760
(från Biografica 1953);

LITHOU, Gustaf, fänrik, skald, 1692-1753.
Skrivelse från Nils Dahlsteen 5/3 1729
(från Biografica);

LJUNGGREN, Jonas Jakob, kommerseråd och expeditionssekreterare, 1755-1820.
Brev från major Carl Johan Ljunggren 2/11 1813
(acc 1896/543);

LJUNGMAN, Anna Christina, Åmål.
Brev från Petter Sandbärg 5/10 1832
(se: Dybeck, Herman: samlingen "pecoralia" nr 22);

LOCK, Bertil Carlsson, var kaptenlöjtnant 1661.
Brev från hustrun Carin Andersdotter Lock 31/3 1671
(från Biografica 1946);

LOMB, Magnus, regementsskrivare vid Västgöta kavalleriregemente 1659-1682.
Skrivelse från regementsskrivare Anders Gregersson 12/7 1659;

LOVISA ULRIKA, drottning, 1720-1782.
Brev från riksrådet, greve Gustav Fredrik von Rosen 18/7 1748;

LOVISIN, Carl Arvid, friherre, statsråd, general, 1772-1847.
Kungl brev 21/8 1845
(från KrA:s oordnade handlingar 1957);

LUBKOWILTZ, Powel, överste.
Order från kejserliga högkvarteret 11/8 1647
(acc 1917/32);

LUDVIG av Anhalt-Göthen, furste, 1579-1650.
1) Skrivelse från kansler Simon Malsius 11/8 1634 (acc 1923/22),
2) Skrivelse från överste Wilhelm von Brinck 26/7 1636 (acc 1921/25),
3) Skrivelse från överste Gottfrid Heister 3/6 1639 (acc 1921/115),
4) Skrivelse från överstelöjtnant Martin Lange 25/1 1640 (acc 1921/45);
5) Skrivelse från Jacomo de Colombo 18/6 1640 (acc 1921/116),
6) Skrivelse från friherre Moritz August von Rochow 18/12 1641 (acc 1921/53),
7) Skrivelse från generallöjtnat Alexander Erskien 16/1 1645 (acc 1921/108);

LUNDBERG, Anders, vagnmakare.
Fullmakt 10/11 1790
(acc 1951/70);

LUNDGREN, Niclas, korpral vid Västgöta kavalleriregemente.
Brev från N Billsten 25/1 1729;

LUNDQVIST, Magnus, sekreterare i Örebro.
Skrivelse från S H Lönnroth 22/2 1729;

LYBECKER, Georg, friherre, generallöjtnant, landshövding, död 1718.
Skrivelse från generalen greve Carl Nieroth 2/7 1709;

LÜNING, Franz, J O, fanjunkare vid Jönköpings kompani av Smålands grenadjärbataljon.
Handrulla påbörjad 1848
(acc 63/1951);

LÖFGREN, Adolf Wilhelm, indelt husar, född 1883.
Kontrakt och avskedspass
(acc 7/1974);

LÖFGREN, Andreas, lärfyrverkare vid artilleriet i Stralsund.
Respass utfärdat av kommendanten, friherre Johan Reinhold Trautwetter 28/6 1722;

MAGNUS, Larsson, häradshövding och assessor i Svea hovrätt, död 1674.
Skrivelse från Jöran Collan 20/9 1670;

MAGNUSSON, Niklas, kronorättare, Stora Lyckö.
Skrivelse från N Alstrin 15/2 1834
(se: Dybeck,Herman: samlingen "pecoralia" nr 23);

MALMBERG, Thorild, fröken, fil lic, Stockholm, död 1949.
1) Brev från Axel Ryman 15/11 1913,
2) Brev från C S Simpler 177 1901;

MEICHEL, madame.
Ballongbrev 1870
(acc 1993/51);

MEIJERFELDT, Johan August, general, 1725-1800.
Skrivelse från generlallöjtnant Erik Lybecker 4/5 1762
(jfr Broomé, s 4 f);

von MEIJERHIELM (före adlandet Meijer), Evert Johan, överstelöjtnant, 1657-1732.
Fullmakt 22/2 1712
(acc 62/1959);

MELANDER, Adolf Fredrik, med dr, 1816-1902.
1-2) Betyg över med kand-examen 18/6 1842,
3-4) Betyg över med lic-examen 12/6 1845,
5) Förordnande att vara läkarestipendiat i Kungl Flottan 12/1 1846,
6) Förordnande att vara sjukhusläkare å allmänna garnisonssjukhuset 15/4 1847,
7) Förordnande att vara regementsläkare vdi livregementets dragonkår 27/3 1848,
8) Öppet brev på avsked som batljonsläkare vid Värmlands fältjägareregemente 8/5 1852,
9) intyg om fullgjord tjänst vid Diakonsjukhuset i Stockholm 16/2 1861,
10) Tjänsteförteckning 12/2 1861
(acc 82/1951);

MELDAHL, John, Lauritz, norsk undersåte,"dreng".
Prästbetyg (attest) 2/6 1815;

MEINANDER, Adolf, major, 1787-1841.
Resolution om ackordsersättning 16/1 1816
(acc 23/1956);

MEINANDER, Berndt Johan, major, 1776-1865.
Resolution om förhöjd pension 19/2 1822
8acc 2371956);

MEINANDER, Curt Fredrik, expeditionschef 1790-1878.
Protokollsutdrag om arvode 18/5 1833
(acc 23/1956);

MELLBERG, Johan, pistolsmed.
Brev (odat) från H Liljeström;

von MENTZER, Johan, överste, 1675-1757.
Skrivelse från Peder Colbiörnsen 2/12 1729
(från Biografica 1952);

MOBERG, Frans August Victor, trumpetare, född 1856.
(från Spårvägsmuseum 1978);

MOBERG, Sven, skeppare.
Krigskollegii skrivelse 13/7 1715;

MODÉE, Nils Eberhard, ryttmästare, född 1792.
1-2) Tjänsteförteckningar 24/1 1833,
3-6) Avskrifter av tjänsteintyg 8/3 1833,
7) Tjänsteförteckning 28/1 1840
(acc 1949/34);

MONTELL, Carl Peter, major, kommendant, född 1761.
Skrivelse från överstelöjtnant Johan Fredrik von Matérn 31/7 1805;

MONTAHN, Johan Jacob, kapten, född 1759.
Skrivelse från major Kjerrulff von Wolffen 7/3 1806
(jfr Arméns pensionskassas meritband nr 39, Älvsborgs regemente);

MORTON, Mårten, krigsråd, 1861-1925.
Dossier ang rättstvist mellan AB Norrvikens villastad och ingenjören Sven Wideberg 1908-1909 (16)
(jfr Arméförvaltningens civila departement, H, övriga handlingar, krigsrådets Mårten Mortons arbetspapper);

MÜLLER
Skrivelse från D Cunitius, Riga 30/9 1678;

MÜLLER von der Lühnen, furstinna, född Lubomirska.
Brev från överstinnan B C de Marschalck 29/3 1708
(jfr överste B Müller von der Lühnen arkiv);

MÖLLER, Christian, kopparslagare i Stockholm.
Köpebrev 3/11 1746
(acc 47/67);

MÖRNER, af Morlanda, Anna Magdalena, fröken, 1802-1866.
Resolution om rusthållare 1/4 1815
( acc 44/69);

MÖRNER af Tuna, Berndt Didrik, friherre, överste, landshövding, 1639-1710.
Skrivelse från Stephan Hjulhammar 12/3 1688
(från Biografica 1945, jfr Nauman, s 120);

MÖRNER af Tuna, Carl, greve, överståthållare, fältmarskalk, riksståthållare i Norge 1755-1821.
Skrivelse från statssekreterare Bernhard Christoffer Quiding 27/7 1813;

MÖRNER af Morlanda, Olof Stellan, ryttmästare, 1850-1912.
Dikt 22/6 1883
(från Biografica 1946);

NEUMAN (Nöiman), Christoffer, präst.
Brev från Hans Korp, odat;

NIEROTH, Carl, greve, generallöjtnant, generalguvernör, 1650-1712.
Skrivelse från pastor Johannes Gestrinius 1/3 1711
(från Biografica);

NIGRELL, Johan, krigskommissarie.
Brev från en morbroder, 1700-talets början
(från Biografica 1952);

von NOLCKEN, Fredrik, ryttmästare, 1624-1691.
Obligation från överstelöjtnant Hans Baltzar von Rappold 26/10 1672;

NORDÉN, Johan, löjtnant, född 1877.
Brev från finlandsfrivillige förvaltaren N J Persson 6/4 1918;

NORDENBIELKE, Lars, överste, 1745-1814.
1) Promemoria för herrar Borgström & komp (koncept) 1805,
2) Skrivelse, odat,
3) Skrivelse till major C J Hjerne 5/4 1808,
4) Promemoria (koncept) 1811,
5) Koncept till testamente
(från Nya nummerserien fört 1000B, februari 1999);

NORDSTRAND, Erik, fanjunkare, född 1781.
Brev från C G Sahlström 24/7 1836
(se Dybeck, Herman: samlingen "pecoralia" nr 24);

NORDSTRÖM, Johan E, brukspatron.
1) Skrivelse från bokhållare Lars Jordell 1/11 1837,
2) Lyckönskan på N:s födelsedag 25/3 1836
(se: Dybeck, Herman: samlingen "pecoralia" nr 25-26);

NORINDER, Axel Georg, överstelöjtnant, 1867-1943.
1) Skrivelse från major Olof Kullberg 23/1 1911,
2) Skrivelse från överstelöjtnant Carl Petersén 24/1 1921;

NORLIN, Johan Henrik, kapten 1802-1871.
1) Brev från L C Lundestierna 16/2 1830,
2) Dito, odat
3) Brev från Johan Ek 4/10 1835,
4) Brev från trumslagaren A G Lindgren 7/7 1851,
5) Brev från Olof Lindskog 30/4 1860,
6) Brev från nr 981 Johannes Gustafsson Rapp (odat)
(se: Dybeck, Herman: samlingen "pecoralia" nr 27-32);

von NORRMAN, major.
Skrivelse från generalmajor Josua Adlerbjelke 1/7 1770;

NORRMAN, Carl Gabriel Victor, major, 1834-1908.
2 st brev från kapten Carl Werner Stuart 23/10 1884 och 7/1 1885;

NÄBB, Ambjörn, befallningsman.
1-2) Skrivelse från fältmarskalken greve Otto Wilhelm Königsmarck 15/8 och 27/8 1683,
3) Lista över inbetalda grynepenningar 1685;

ODENCRANTZ, Carl, överstelöjtnant 1768-1840.
Resolution om utbyte av gevär Kristianstad 18/8 1812
(acc 23/1956);

von OLDENSCHÖLD, Axel, kapten 1806-1858.
1) Skrivelse ang skogen förödande från " A Ljg" (odat),
2) Brev från J Andersson 2979 1844
(se: Dybeck, Herman: samlingen "pecoralia" nr 33-34);

OLLINGK, Jonas, konduktör i Marstrand.
Skrivelse från fältmarskalken greve Erik Dahlberg 4/6 1692;

OLOF, Svensson, regementsskrivare.
4 skrivelser från mönsterskrivaren Hans Larsson Brinck 8/1 1670, 10/3 och 27/9 1671, 1 odaterad;

OSTERMAN, Kristoffer, Justus, kommendör, 1833-1908.
Fullmakt att vara sekundlöjtnant vid flottan 12/1 1852
(acc 23/1956);

OTTERBERG, Johan, överauditör, född 1772.
Skrivelse från regementsskrivaren Abraham Isak Finérus 23/7 1823;

Kontroll

Skapad2009-04-18 15:04:18
Senast ändrad2019-06-10 15:57:02