bild
Volym

[Arkivfragment]

Arkivfragment

Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0449/2
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/zEt8w5V9WII0Nz5NFzEsp0
ArkivinstitutionRiksarkivet i Täby, Krigsarkivet

Innehåll

Allmän anmärkningBx , CALONIUS-ESSEN

CALONIUS, August Wilhelm, kapten, 1777-1817.
Ordensdiplom 25/8 1814 (från Biografica 1943);

von CAMPENHAUSEN, Herman, Johan, överstelöjtnant, 1684-1748.
Brev från fänrik Johan Günterfors 14/9 1734;

CANTERSTEN, Carl, överintendent, född 1651.
Avskrift av månsterrulla om rusthåll 23/7 1689 (acc 23/1956);

CASSEL, Johan, löjtnant, 1759-1832.
1) Fullmakt 24/3 1784, 2) Koncept 1790, 3) Brev från fältmarskalken greve C B L C von Stedingk 19/5 1790, 4) Brev från major Olof Bökman 12/4 1799, 5) Avsked 27/3 1810 (från Biografica 1943);

de CAULAINCOURT, markis.
1) Skrivelse från Chevalier de Marmiesse 25/6 1760, 2) dito 3/7 1760;

CEDERBIELKE, (före adlandet Rudberus) Johan, friherre, justitiekansler, landshövding, 1677-1752.
Skrivelser från Jesper Petraeus 10/5 1742;

CEDERBLAD, Daniel Wilhelm, krigsråd, 1812-1880.
3 st förordnanden 13/6 1867, 9/6 1871 och 6/6 1873 (från Biografica 1943);

CEDERCRONA, Gustaf Adolf, major, 1783-1853.
Fullmakt 6/7 1803;

CERVIN, Salomon, major, 1817-1888. Fullmakt 1/7 1833 (acc 47/67);

CHRISTENSON, Sigurd Otto Alexis, major, 1878-1954.
Skrivelse från professor Rolf H H Lagerborg 1/12 1950 (acc 1952/343);

CLAZETTI, S, minister.
1) Skrivelse från Lucien Bonaparte (odat), 2) Kopparstick föreställande L Bonaparte;

CLERCK, Lorents, friherre, generallöjtnant, landshövding, 1653-1720.
Skrivelse från generallöjtnant Georg Lybecker 15/11 1712;

COIJET, Gustav Wilhelm, friherre, generalmajor, 1678-1730.
Skrivelse från Jonas Händig 8/10 1710;

COLLING, Johan, landskamrerare.
1) Skrivelse från Krigskollegium 3/5 1774, 2) Skrivelse från notarie Peter Barck 25/5 1774 (från Biografica 1943);

CORSSAR, Carl, fabrikör.
Kungl Maj.ts utslag 5/9 1816. Acc 1898/176 (från Biografica 1943);

CREUTZ, Gustav, greve, överste, landshövding, 1683-1746.
Skrivelse från överste Otto Magnus Wolfelt 16/9 1731;

CREUTZ, Gustav Otto, friherre, överstelöjtnant, 1686-1717.
Skrivelse från Mårten Linman 16/8 1715;

CREUTZ, Johan, greve, landshövding, riksråd, 1651-1726.
2 st skrivelser från regementsskrivare Sam Wijnblad 5/5 1710 och 9/12 1711;

von CRON, Carl Wilhelm, överstelöjtnant, 1683-1732.
Fullmakt 4/11 1706 (från Biografica 1943);

CRONA, Zackarias, assessor och kronofogde i Blekinge län.
2 st skrivelser från Karlskrona landskontor 25/9 och 26/9 1808 (jfr Durchtågsräkenskaper: Blekinge län 1808);

CRONHIELM, Gustav, greve, riksråd, 1664-1737.
1) Skrivelse från landshövding Axel Faltzburg 7/3 1714, 2) Skrivelse från befallningsman Olof Warenberg 17/4 1716 jämte koncept till Cronhielms svar;

CRONHIELM, af Flosta, Lars Fredrik, greve, major, 1811-1880.
1) Betyg från Uppsala universitet 12/5 1827, 2) Utdrag av teologiska fakultetens protokoll därstädes 11/12 1826 (prästbevis överfört till Biografica 1956);

CRONSTEDT, Carl, general, 1672-1750.
2 st brev från Fredrik I, 7/1 1731 och18/1 1734 (från Biografica 1943);

CRONSTEDT, Jacob, landshövding, 1668-1751.
Skrivelse från Krigskollegium 9/8 1720;

CRUSENSTOLPE, Johan Fredrik Sebastian, ministerresident, 1801-1882.
Fullmakt 3/5 1825 (från Biografica 1943);

DAHL, Jacob Ivar, kapten, 1866-1934.
5 st förordnanden 1901-1904;

DAHLBERG, Erik, greve, fältmarskalk, 1625-1703.
1) Kungl brev 18/12 1675, 2) Skrivelse från Fromoldt von Lode 12/8 1692 (överförd till Utländska krigsplaner, band XI nr 61), 3) Skrivelse från Wilhelm Douglies, odat (1697?), 4) odaterad skrivelse underteckand "unterthänigsten knecht", (från Krigsarkivets oordnade handlingar 1958);

DAHLMAN, Lars, landshövding, 1680-1752. 1) Skrivelse från överste Axel Rutensköld 12/7 1717, 2) Skrivelse från Wollmar Bokman 27/7 1717, 3) Skrivelse från Abel Schmaltz 2/3 1720;

D´ALBEDYHLL, Michael Christer, Carl, friherre, kapten, 1832-1898.
Brev från August Johanssson 31/1 1876;

DANDANELL, Fredrik Magnus Leonard, överste, 1802-1864.
Officersexamensbetyg 1821 (acc 1942/13);

DANIELSSON, Anders, bonderiksdagsman, 1784-1839.
Kungl brev om flyttning av Älvsborgs kompanis, Västgöta regementes samlingsplats 11/8 1818 (acc 23/1956);

DANKWART-LILLIESTRÖM, Claes, kapten, 1688-1738.
Fullmakt 3/1 1716 (från Biografica 1943);

DE BRUCE, Erik, överstelöjtnant, 1720-1784. 1) Resolutuion å tjänstebyte19/8 1776, 2) Avsked 8/10 1776 (från Biografica 1943);

DE LA BARRE, Reinhold Johan, överste, död 1724.
Brev från generalen friherre Gustaf Zühlich 24/7 1712;

DE LA GARDIE, Magnus Gabriel, greve, rikskansler, 1622-1686.
1) Koncept (5 skadade ark utan datum), 2-3) Skrivelser från borgmästare och råd i Schlepstadt 2778 och 4/9 1649, 4-7) Skrivelser från kammarpresidenten Gert Antoniison Rehnskiöld 25/10, 6/11, 9/11 och 15/11 1649, 8-9) Skrivelser från Friedrich von Lewen juni och 28/6 1655, 10) Skrivelse från kommendant Viktor Aderkas 31/3 1656, 11) Skrivelse till M G De la Gardie i hans egenskap av president i kammarkollegium från honom själv 16/7 1653, 12-17) Skrivelser från generalmajor Fabian Aderkas 5/2, 7/2, 10/2, 11/2, 22/2 och 20/4 1658, 18-20) Skrivelser från överste Hans Christoffer Treutsch von Butlar 12/9 1644, 24/7 och 6/11 1667 (acc 1917/44), 21) Skrivelse från kapten Knut Drake af Hagelsrum, odat (förvärvad till KrA 1892 enligt påteckning).
(Handlingar nr 1-20 överfördes i januari 1958 till Arkivfragment från KrA:s oordnade handlingar);

DE LA GARDIE, Magnus Julius, greve, riksråd, överstemarskalk 1668-1741.
Skrivelse från fältmarskalken greve Carl Gustaf Dücker 15/11 1718 (acc 1917/80);

DE LA GARDIE, Pontus Fredrik, greve, riksråd, krigsråd, 1630-1692.
Skrivelse från krigsrådet frieherre Gustaf Kurck, odat;

von DELLVIG, Bernt Wilhelm, överste 1686-1741.
Fullmakt 7/8 1714 (från Biografica 1943);

von DERNATH, Gerhard, greve, överste, guvernör, 1668-1740.
1) Skrivelse från president Bernhard Cederholm 6/6 1718, 2) Skrivelse från L von Sallern 23/8 1718;

DE RON, Carl Edward, kornett, 1811-1858.
1) Betyg 7/5 1832 (från Biografica 1943)
2) Kungl resolution 20/7 1833 (acc 1945/24);

DIDRON, Frantz Carl, överstelöjtnant, 1679-1749.
Fullmakt 26/8 1723 (från Biografica 1943);

DIDRON, Johan Fredrik, generallöjtnant, 1686-1747.
Generalkrigsrättens resolution 8/10 1736;

zu DOHNA, Heinrich, kejserlig befälhavare.
Brev från James Ramsay 3/1 1637;

DORCHIMONT, Wilhelm Albrecht, generalmajor, landshövding, 1783-1861.
1) Skrivelse från kronofogde Johan Georg af Sillén 14/5 1832, 2) Skrivelse från komminister Johannes Hardin 2675 1833
(Se Dybeck, Herman: samlingen Pecoralia nr 5, 6);

DORPSTEDT, George, landskamrer, Skaraborgs län.
Skrivelse från Egidius Girs 6/10 1706;

DOUGLAS, Wilhelm, greve, kammarherre, överstelöjtnant, 1646-1674.
Brev från friherre Gabriel Leijonssköld, februari 1671 (från Biografica 1946);

DRAKE, Erik, professor, 1788-1870.
Brev från kammarherre Johan Gabriel Eketrä 30/8 1854;

DRAKE, Fredrik Amadeus, kapten 1821-1898.
3 st teckningar (rebusar) (skänkta till Krigsarkivet 10/10 1934 av major Folke Rudelius);

DRANGEL, Axel Robert Emil, major, 1860-1923.
Dansprogram 1883 (gåva av major Robert Drangel, Karlskrona grenadjärregemente);

DRUHL, Johan, Otto, kornett.
Fullmakt 27/8 1715;

DURLING, Leonard Henrik, löjtnant, 1812-1888.
1) Konstitutorial 17/3 1828
2) Fullmakt 23/4 1831, 3) Avsked 19/4 1834
(acc 1899/89);

DYBECK, Herman, överstelöjtnant, 1850-1926.
Dybecks samling av honom själv benämnd "Pecoralia och icke-pecoralia", innehållande diverse handlingar (92 st) mestadels brev och avskrifter av brev (acc 1950/103);

DÜCKER, Carl Gustaf, greve, riksråd, fältmarskalk, 1663-1732.
Skrivelser från överste Ernst Gustaf von Willebrant 24/3 1722;

von DÜRING, Arp, major vid Brehmiska dragonregementet.
Fullmakt 20/3 1703;

EDELSVÄRD, Adolf Wilhelm, major, 1824-1919.
Brev från generaldirektör Sigfrid Wieselgren 24/6 1907 (från Biografica 1943);

EDENHIELM, Erik, generalmajor, 1736-1808.
Resolution på adligt stånd 16/10 1777 (acc 23/1956);

EDHOLM, Edvard Georg, major, 1872-1951.
Konfirmationsintyg 13/5 1888 8från Biografica 1943);

EECK, Johan Fredrik, överste, 1758-1820.
Ödmjuk promemoria, Sundsvall 1/4 1815 (acc 23/1956);

EHRENGRANAT, Axel Wilhelm, överste, 1786-1861.
Skrivelse från Anders Olsson 24/4 1837 (se Dybeck, Herman, samlingen Pecoralia nr 7)
(acc 1950/103);

EHRENGRANAT, Carl Jonas Axel, kapten, domänintendent, 1819-1890.
Skrivelse från lantmätare Carl Johan Wennergren 26/11 1842;

EHRENHEIM, Carl Gustaf, överste, 1830-1918.
Skrivelse till överstelöjtnant Carl Warberg 30/1 1890;

EHRENKROOK, Johan, assessor, död 1720.
Skrivelse från landshövding Hans Clerck 12/3 1700;

EHRENSTRAHL, Frans Joakim, kansliråd, landshövding, 1670-1735.
Skrivelse från överste Axel Rutenskiöld 6/7 1714;

EISERMAN, Carl Fredrik, tygskrivare.
Avsked 25/6 1789 (från Biografica 1944);

EK, J P, sergeant, karantänsbefälhavare i Marstrand.
Skrivelse från S Halling 3/10 1853
(se Dybeck, Herman: samlingen pecoralia nr 8);

EKENDAHL, Daniel G, fänrik.
Kammarrättsutslag 11/9 1812
(från Biografica 1944);

af EKENSTAM, Fabian Wilhelm, professor, 1786-1868.
Brev från överstelöjtnant Israel af Ekenstam 18/2 1820;

EKERSTEDT, Anders.
Brev från A G Branting 30/7 1707;

EKMAN, Per, vice kronobefallningsman i Kalmar län.
1) Skrivelse från lansdhövdingeämbetet i Kalmar 13/3 1808,
2) Attest 14/3 1808
(jfr Durchtågsräkenskaper: Kalmar län1808);

EKSTRÖM, Carl Fredric, lavettmakaremästare, 1760-1839.
Konstitutorial 22/1 1790;

EKSTRÖM, Knut Robert, kapten, född 1885.
Skrivelse från major Wiktor Unanader 21/4 1925;

ELDHSTIERNA, Lars, friherre, landshövding, 1626-1701.
1) Skrivelse från Reinhold Zander 8/7 1695,
2) Kopa av kontrakt 1695;

ELLIOT, Hampus, generallöjtnant, 1835-1905.
1) Brev från major Karl Wilhelm Stolpe 171 1885,
2)-3) Brev från kapten Carl Stuart 15/1 och 6/2 1885, 4) Koncept till brev till C Stuart 172 1885;

ELLIS, Philip, krigsfiskal, 1660-1724.
Koncept till skrivelse till Carl Gustaf Skytte 8/6 1717 jämte brevkopia (jfr Krigsfiskalkontorets arkiv, koncept, supplementsserien);

ENBERG, Salomon, major, född omkr 1685.
1) Skrivelse från överste Magnus Stiernstråhle 15/8 1726,
2) Sjukintyg av läkaren Salomon Schütser 24/3 1726;

von ENGESTRÖM, Lars, utrikesstatsminister, 1751-1826.
Skrivelse från generalen greve Hans Henrik von Essen 30/10 1809;

ENNES, Fredrik Olof, löjtnant, 1823-1862.
Skrivelse från överste Johan Abraham Sundmark 11/2 1861;

ERICSSON, Eric, major, 1801-1884.
1) Kopia av skrivelse från "CJF", 1/10 1821
2) Skrivelse från L Björkman 20/3 1830
3) Skrivelse från CF Hiertstedt 9/2 1841
4) Skrivelse från PO Regahl 27/8 1851
(se Dybeck, Herman: samlingen pecorlaia nr 9-12), (acc 1950/103);

ERIK, Andersson, fogde i Tjust och Tunaläns härad 1584-1603.
Skrivelse från häradshövding Arvid Drake 6/3 1597 (jfr Nauman s 105);

ERNST, den fromme, hertig av Sachsen, 1601-1675.
Brev från överste Caspar Ermess 26/8 1642;

von ESSEN, Carl Johan, kapten, 1725-1778.
Skrivelse från generallöjtnant Jonas Cronstedt 11/2 1771;

von ESSEN, af Zelle, Otto Reinhold, kapten, 1736-1777.
Tjänsteförteckning (koncept) 1761
(från Biografica 1944);

von ESSEN, Per Wilhelm Otto, kapten, 1814-1881.
2 st brev från Sven Wilhelm Bagge 4/12 1861 och 2/2 1862 (se Dybeck, Herman: samlingen pecoralia nr 13-14), (acc 1950/103)

Kontroll

Skapad2009-04-18 15:03:14
Senast ändrad2022-06-14 15:49:52