bild
Serie

Häftade

Flottans arkiv

 Volymer (123 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11701 – 1721Anna Maria sjukskepp. Karlskrona. Alexander Bång Kapten
Bremen, skepp. Karlskrona. Carl Hans Wachtmeister Kapten, Olof Unge Kapten
Bremen, skepp. Karlskrona. Carl Hans Wachtmeister Kapten
Bremen, skepp. Karlskrona. Hans Huusman Kapten, Carl Wachtmeister Kapten, Gustaf Wattrangh Vice amiral
Bremen, skepp. Karlskrona. Olof Unge, Kapten, Erich Groth Kapten, Klas Ankarcreutz d:o, Gustaf Grubb d:o, Carl von Frischen d:o, Hans Humpa d:o
Bremen, skepp. ?
Bremen, skepp. Karlskrona. Olof von Unge Kommendör
Carlskrona, skepp. Karlskrona. Peter Feiff Kommendör
Carlskrona, skepp. Karlskrona. Axel Grubbe Kommendör
Dromedarius. Karlskrona. Aron Siöstierna Kapten
Dromedarius, lastskepp. Karlskrona. Anders Gran Kapten
drottning Ulrica Eleonora, skepp. Karlskrona. Thomas Rajalin Kommendör
Enigheten, skepp. Karlskrona. de Prou Amiral
Enigheten, skepp. Karlskrona. Jonas Sobruuff Artillerikapten
Enigheten, skepp. Karlskrona. Michael Henck Amiral, Gustaf Psilander Amiral
Enigheten, skepp. Karlskrona. Erland Hederstierna Kommendör
Estland, skepp. Karlskrona. Gustaf Wattrang Vice amiral
Estland, skepp. Karlskrona. Gustaf Grubbe Kapten, Anders Siöstierna Kapten
Estland, skepp. Karlskrona. Clas Johan Fogelhuvud Kapten
Falken, skepp. Karlskrona. Johan Caspar Printz Kapten
Falken, fregatt. Karlskrona. Johan Uggla Kapten, Carl Gustaf Ulrik Kapten
Falken, fregatt. Karlskrona. Johan Uggla Kapten
Fenix, skepp. Karlskrona. E. D. Taube Kapten
Fenix, skepp. Karlskrona. Casper Printz Kapten
Fenix, skepp. Karlskrona. Jean Caspar Printz Kapten
Fransman, skepp Thet Cronskiepp
Fredrika Amalia, skepp. Karlskrona. Petter Krook Kapten
Fredrika Amalia, skepp. Karlskrona. Michel Henck Kapten
Fredrika Amalia, skepp. Karlskrona. Hans Ridderheim Kommendör
Gotland, skepp. Karlskrona. Corvits Paulin Kapten, Anders Sund Kapten
Gröna Jägaren, brigantin. Karlskrona. Alexander Bång Kaptenlöjtnant
Göija, brigantin. Karlskrona. Erland Schierna Kapten
Göja, brigantin. Erik Groter Löjtnant
Göja, brigantin. Karlskrona. Alexander Haijock Kaptenlöjtnant
Göta, skepp. Karlskrona. Nils Ehrenschiöld Kapten
Göta, skepp. Karlskrona. Michael Bloom Kommendör
Göta Lejon, skepp. Karlskrona. Ankarstierna Amiral
Göta Lejon, skepp. Karlskrona. Johan Casper Printz Kommendör
Jaramas, fregatt. Karlskrona. Gustaf Raab Kapten
Jungfrun, brigantin. Stockholm. Lars Fägerman Löjtnant
Karlskrona, skepp. Karlskrona. Petter Pley Kapten
Konung Karl, skepp. Karlskrona. Hans Wachtmeister Amiralgeneral
Lifland, skepp. Karlskrona. Hans Huusman Kapten
Luren, galleja. Karlskrona. Leonard Lauterback Kaptenlöjtnant
Nordstierna, skepp. Karlskrona. Clas Sparre Vice amiral
Nordstierna, skepp. Karlskrona. Carl Henrik von Löwen Schoutbynacht
Oxen, skepp. Stockholm. Petter Krook Kapten
Persianske Köpman, lastskepp. Karlskrona. Paul Apelbom Löjtnant
Pommern, skepp. Karlskrona. Gust. Wilh. von Gerdten Kapten
Pommern, skepp. Karlskrona. Gustaf von Gertten Kapten
Postilion,fregatt. Karlskrona. Jonas Örnfelt Kapten
Prins Carl, skepp. Karlskrona. C. H. von Löwen Schoutbynacht
Prins Carl, skepp. Karlskrona. Clas Sparre Vice amiral
Prins Carl Fredrik, skepp. Karlskrona. Gustaf Wattrang Vice amiral
Prins Carl Fredrik, skepp. Karlskrona. Diedrik Ankarstierna Kapten
Prins Carl Fredrik, skepp. Karlskrona. Gustaf Grubbe Schoutbynacht
Prinsessan Hedvig Sofia, skepp. Karlskrona. Carl Hans Wachtmeister Schoutbynacht
Reval, skepp. Karlskrona. Hans Kiörning Kapten
Reval, skepp. Helsingfors. Kapten H. Kiörning
Riga, skepp. Karlskrona. Ulrik Gustaf Gyllenborg Kapten
Riga, skepp. Karlskrona. Kapten C. G. Ullrich
Skåne, skepp. Karlskrona. Hans Wulff Kapten
Skåne, skepp. Karlskrona. Hans Ankarstierna Kapten
Skåne, skepp. Karlskrona. Aron Siöstierna Kommendör
Småland, skepp. Karlskrona. Nils Ehrenschiöld Kapten
Stockholm, skepp. Karlskrona. Gustaf von Gerten Kommendör
Stromboli, bombkitz. Karlskrona. Carl Gustaf von Schantz Kapten
Svarta Örn, fregatt. Karlskrona. Christofer Wagner Kapten
Sverige, skepp. Karlskrona. Gustaf Grubb Kapten
Södermanland, skepp. Karlskrona. Carl Wachtmeister Kapten
Södermanland, skepp. Karlskrona. Erik Johan Lillie Schoutbynacht
Thomas, skepp. Stockholm. Petter Forsman Löjtnant
Uppassaren, brigantin (halvgalär). Karlskrona. Anders Eneberg Löjtnant
Wachtmeister, skepp. Karlskrona. Erland Stierna Kapten
Wachtmeister, skepp. Karlskrona. Anton Wrangel Kapten
Wenden, skepp. Karlskrona. Psilander Major
Verden, skepp. Karlskrona. Anton Wrangel Kapten
Verden, skepp. Karlskrona. Michael Spalding Kapten
Westmanland, skepp. Karlskrona. Petter Feiff Kapten
Westmanland, skepp. Karlskrona. Paul Unbehawen Kommendör
Wiborg, skepp. Karlskrona. Anders Siöstierna Kapten
Wrede, skepp. Karlskrona. Carl Raab Kapten
Vreden, bombkitz. Karlskrona. Lars Dahl Artillerilöjtnant
Åskedunder, bombkitz. Karlskrona. Sven Lind Artillerilöjtnant
Öland, skepp. Karlskrona. Evert D. Taube Kapten
Öland, skepp. Johan Anckarstierna Kapten
Öland, skepp. Karlskrona. Jacob Runquist Kapten
Örns pris, fregatt. David Ankarlo Kapten
Ösel, skepp. Karlskrona. Anders Sund Kapten
Ösel, skepp. Karlskrona. Axel Grubbe Kapten
 
21735 – 1762Adolf Fredrik. skepp. Karlskrona. J. G. Kreckel Kommendörkapten
Adolf Fredrik. skepp., Karlskrona. Nils Lillja Kommendörkapten
Adolf Fredrik. skepp. Karlskrona. Nils Lilja Kommendörkapten
Anklam. galliot. Karlskrona. Johan Malmberg Medelstyrman
Bremen, skepp. Karlskrona. Israel Ekaman Kommendörkapten
Finland, skepp. Karlskrona. Mårten Kullenberg Kapten
Charlotta, lastdragare. Karlskrona. Petter Holm Kaptenlöjtnant
Carlshamn Castell, fregatt. Karlskrona. Carl Raab Carlsson Skeppskapten
Carlshamn Castell, fregatt. Karlskrona. Nils Lillia Extra kapten
Carlshamns Castell, lastdragare. Karlskrona. Mattias Ström Kaptenlöjtnant
Carlshamns Castell, fregatt och sjukskepp. Karlskrona. Thomas Blässingh Kaptenlöjtnant
Catharina, kofferdiskepp. Karlskrona.
Demin, galliot. Karlskrona. Martin Malmö. Överstyrman
Demin, galliot. Karlskrona. Jonas Bäckman Överstyrman
Drottningholm, skepp. Karlskrona. Werner Raab Kapten
Drottningholm, skepp. Karlskrona. Henrik Otto von Schantz Kaptenlöjtnant
Drottningholm, skepp. Karlskrona. Samuel Åkerhielm Kommendörkapten
Drottning Ulrica Eleonora, skepp. Karlskrona. Johan von Uthfall Amiral
Drottning Ulrica Eleonora, skepp. Karlskrona. Evert Didrik Taube Överamiral
Dyker, gallär. Karlskrona. Johan Witting Extra kapten
Däcksjakten, n:r 1. Karlskrona. Olof Ahrenbeck Överskeppare
Däcksjakten n:r 2. Karlskrona. Carl Petter Malmgren Överskeppare
Ekholmsund, fregatt. Karlskrona. Lorentz Boije Extra skeppskapten
Ekholmsund, fregatt. Karlskrona Israel Ekman Kommendörkapten
Ekholmsund, fregatt. Karlskrona. Bengt Gustafsson Castanie Kaptenlöjtn.
Enigheten, skepp. Karlskrona. Aron Siöstierna Vice amiral
Enigheten, skepp. Karlskrona. Johan von Rajalin Kommendör
Espingen No. 1. Karlskrona. Jonas Hahn Löjtnant
Espingen n:r 2. Karlskrona. Simon Lärka Överskeppare
Espingen n:r 2. Karlskrona. Cornelius Borg Överskeppare
Espingen n:r 2. Karlskrona. Lars Lind Underskeppare
Fama, fregatt. Karlskrona. Nils Lillia Extra Kapten
Fama, fregatt. Karlskrona. Nils Psilander Skeppskapten
Finland, skepp. Karlskrona. Falkengren Vice amiral
Finland, skepp. Karlskrona. Petter Wahrberg Kaptenlöjtnant
Finland, skepp. Karlskrona. Carl Adolf Sneckenberg Kommendörkapten
Flundran, galliot. Karlskrona. Jonas Beckman Överstyrman
Flundran, galliot. Anders Eriksson Lång Löjtnant
Freden, skepp. Karlskrona. Paul Hederstierna Skeppskapten
Freden, skepp. Karlskrona. Erik Ramsell Kaptenlöjtnant
Fredricus Rex, skepp. Karlskrona. Axel Lagerbielke Am:tskapten
Fredricus Rex, skepp. Karlskrona. Petter Diursson Kommendörkapten
Fredrika Amalia, skepp. Karlskrona. Axel Lagerbielke Am.kapten
Fredrika Amalia, skepp. Karlskrona. Axel Lagerbielke Am.kapten
Fredrika Amalia, skepp. Karlskrona. Magnus Grubbe Kommendörkapten
Friheten, skepp. Karlskrona. Paul Stolt Kommendör
Friheten, skepp. Karlskrona. Joh. Wilh. Dubordieu Kommendörkapten
Friheten, skepp. Karlskrona. Petter Diursson Kommendörkapten
Gäddan, esping. Karlskrona. Anders Hessling Extra kaptenlöjtnant
Göja, brigantin. Karlskrona. Gustaf Otto Siöstierna Kaptenlöjtnant, Christopher Falkengren Löjtnant
Göta, skepp. Karlskrona. Johan Biörck Amiralitetskapten
Göta Lejon, skepp. Karlskrona. C. Falkengren Kommendörkapten
Hessen Cassel, skepp. Karlskrona. Clas von Stauden Kommendör
Hessen Cassel, skepp. Karlskrona. JG. Kreckel Kommendörkapten
Hoppet, kofferdiskepp. Karlskrona.
Horn, gallär. Karlskrona. Matthias Johan Ädelberg Skeppskapten
Illerim, fregatt. Karlskrona. Otto G. Siöstierna Kommendörkapten
Jaramas, fregatt. Karlskrona. Petter Diursson Kapten
Jaramas, fregatt. Karlskrona. Carl Ad. Sneckenberg Extra kapten
Kalmar, galliot. Karlskrona. Niclas Bauman Löjtnant
Kronoberg, gallär. Karlskrona. Matthias Petter Stiernheim Kapten
Lagerberg, gallär. Karlskrona. Olof Rajalin Kaptenlöjtnant
Laxen, esping. Fredrikshamn. Johan Lax Extralöjtnant
Laxen, brännare. Karlskrona. Erik Sundberg Extra kapten
Löparen, galliot. Karlskrona. G. Ramunder Överstyrman
von Löwen, gallär. Karlskrona. Bengt G. von Castanie Löjtnant
Makrillen, hukert. Karlskrona. Hans Axel Grüner Kaptenlöjtnant
Månen, lastdragare. Karlskrona. Christoffer Falkengren Löjtnant
Månen, lastdragare. Karlskrona. Petter Lång Extra kapten
Månen, lastdragare. Karlskrona. Carl Gustaf Hammar Kaptenlöjtnant
Månen, lastdragare. Karlskrona. Olof Ramberg Kaptenlöjtnant
Nordstiernan, kofferdiskepp. Karlskrona.
Phoenix, fregatt. Karlskrona. Petter Holm Kaptenlöjtnant
Pollux, brigantin. Karlskrona. Christ. Ludv. Jägerschöld Kaptenlöjtn., Claes Diedrich Breitholtz Kaptenlöjtn.
Pommern, skepp. Karlskrona. Georg Strandh Skeppskapten
Pommern, skepp. Karlskrona. Martin Falk Am:tskapten
Pommern, skepp. Karlskrona. Carl Stålhandske Kapten
Pommern, skepp. Karlskrona. Hind. Åberg Kommendörkapten
Posthornet, jakt. Karlskrona. Didrik Pettersson Överskeppare
Postillion, fregatt. Karlskrona. Jonas Åberg Kapten
Postryttaren, galliot. Karlskrona. Baltzar Scheel Löjtnant
Prins Wilhelm, skepp. Karlskrona. Daniel J. Adelberg Kapten
Postryttaren, galliot. Karlskrona. Carl Hans Humpa Löjtnant
Postryttaren, hukert. Karlskrona. Joh. Jac. Wessman Kaptenlöjtnant
Prins Carl Fredrik, skepp. Karlskrona. Nils Gyllenskruf Kommendörkapten
Skeppsholmen, hukert. Karlskrona. Hans H. Hysing Kaptenlöjtnant
Prins Wilhelm, skepp. Karlskrona. Henrik Wilhelm Pley Kapten
Prins Wilhelm, skepp. Karlskrona. Israel Ekman Kommendörkapten
Sjöhästen, brigantin. Karlskrona. Johan Stare Extra kapten
Snaren Sven, galliot. Karlskrona. Carl Hans Humpa Löjtnant
Snaren Sven, galliot. Karlskrona. Jonas Hahn Löjtnant
Snaren Sven, galliot. Karlskrona. Anders Mörenberg Flaggstyrman
Solen, sjukskepp. Karlskrona. Arvid Träne Kaptenlöjtnant
Solen, lastdragare. Karlskrona. Carl Magnus Hederstierna Kaptenlöjtnant (?)
Sophia Charlotta, skepp. Karlskrona. Gustaf Cronhielm Am:tskapten
Sofia Charlotta, skepp. Karlskrona. Staffan Cederschiöld Kommendörkapten
Sparre, skepp. Karlskrona. Johan L. Hammarhielm Kapten
Stockholm, skepp. Karlskrona. Georg Ziegelhoff Kapten
Stockholm, skepp. Karlskrona. Hans Otto von Schantz Kommendörkapten
Stockholm, skepp. Karlskrona. Joh. Wilh. Du Bordieu Kommendörkapten
Stören, lastdragare. Karlskrona. Lars Boije Extra kapten
Stören, lastdragare. Karlskrona. Adolf Gyllenskepp Kaptenlöjtnant
Sundsvalls vapen, fregatt. Karlskrona. Rutger Lillia Extra kapten
Sverige, skepp. Karlskrona. Rulla över manskap av Södermanlands kompani, som varit inmönstrat å skepp.
Svärdfisken, lastdragare. Karlskrona. Nicolaus C. Bauman Löjtnant
Svärdfisken, lastdragare. Karlskrona. Erik Sundberg Kapten
Svärdfisken, lastdragare. Erik Möller Kaptenlöjtnant
Södermanland, skepp. Karlskrona. Per Staffan Cederschiöld Kommendörkapt.
Tordön, bombkitz. Karlskrona. Samuel Åkerhielm Kaptenlöjtnant
Tumlaren, hukert. Karlskrona. Anders Arvidsson Uller Extra löjtnant
Tumlaren, hukert. Karlskrona. Martin Fredric Möller Extra kaptenlöjtnant
Tumblaren, hukert. Karlskrona. Mattias Estberger Kaptenlöjtnant
Ture, fregatt. Karlskrona. Carl A. Sneckenberg Extra kapten
Wellingk, gallär. Karlskrona. Math. Petter Stiernheim Extra kapten
Verden, skepp. Karlskrona. Hans Hindrich Hysing Am.kapten
Verden, skepp. Karlskrona. Johan Hansson Ström Am:tskapten
westmanland, skepp. Karlskrona. Mauritz Adolf von Krusenstierna Am.kapten
Åkerhielm, gallär. Karlskrona. Hans D. Wessman Kapten
Åskedunder, bombkitz. Karlskrona. Johan Martin Kapten
 
31763 – 1779Charlotta, lastdragare. Karlskrona. Carl Adam Raab Kaptenlöjtnant
Göija, brigantin. Karlskrona. C. L. Fleming Kapten
Karlskrona, hukert. Karlskrona. Carl Magnus Wagenfelt Löjtnant
Makrillen, hukert. Karlskrona. Peter Warberg Löjtnant
Måhnen, lastdragare. Karlskrona. Jonas Segerbrant Kaptenlöjtnant
Månen, lastdragare. Karlskrona. Gustaf Fredrik Hagenfelt Kaptenlöjtnant
Postryttaren, hukert. Karlskrona. Johan Ädelberg Löjtnant
Postryttaren, hukert. Karlskrona. Johan Carl Tingwall Löjtnant
Snäll, galliot. Karlskrona. Daniel Sarcowius Flaggstyrman
Swerdfisken, lastdragare. Karlskrona. Carl Ludv. Flemming Kapten
Solen, lastdragare, Karlskrona,Carl Magnus Hederstierna
Prins Carl, örlogsskepp,Gibraltar, Jaen Benzelstierna,
Wasa, örlogsskepp, Karlskrona, Carl Gustav Grubbe
Karlskrona, hukert, Karlskrona, Lorents Warberg
 
41780 – 1784Bellona. fregatt. Karlskrona. Hans Fahlstedt Överstelöjtnant
Bellona. fregatt. Karlskrona. Hans Fahlstedt Överstelöjtnant
Fredricus Rex, skepp. Karlskrona. Carl Wilh. Kuyllenstierna Överstelöjtn.
Göta Lejon, skepp. Karlskrona. Fredrik Wagenfelt Överste
Prins Carl, skepp.
Prins Fredric Adolf, skepp.
Upland, fregatt. Karlskrona. Salomon von Köhler Major
 
51788:1Kilduin, fregatt. Karlskrona. J. L. Ruthensparre Kapten 
61788:2Chefsslupen. Sveaborg. Aug. Hammarberg Sergeant
Diana, fregatt. Karlskrona. H. M. Kock Kapten
Disa, örlogspohjanma. sveaborg. C. F. Wallenstierna Löjtnant
Gustaf Adolf, skepp. Karlskrona. Harald af Christiernin Överstelöjtnant
Illerim, fregatt. Karlskrona. Carl Magnus Hederstierna Major
 
71788:3Kanonjollen No. 1. Sveaborg. Aug. Hammarberg Furir
Kanonslupen No. 1. Sveaborg. Möllersvärd Fänrik
Kanonslupen No. 3. Sveaborg. Silvius Fänrik
Kanonslupen No. 5. Sveaborg. Warenberg Fänrik
Kanonslupen No. 6. Sveaborg. Brodd Fänrik
Kanonslupen No. 7. von Unge Fänrik
Kanonslupen No. 8. Sveaborg. Hammarfelt Fänrik
Kanonslupen No. 9. Sveaborg. Otto Tandefeldt Fänrik
Kanonslupen No. 10. Sveaborg. Bengt Qvist Fänrik
Kanonslupen No. 11. Sveaborg. J. C. Palmfeldt Fänrik, Gustaf Hagelberg Fänrik
Kanonslupen No. 14. Sveaborg. von Rajalin Löjtnant
Kanonslupen No. 15. Sveaborg. G. Ad. von Düben Löjtnant
Kanonslupen No. 16. Sveaborg. Axel Cronstedt Löjtnant
Kanonslupen No. 17. Sveaborg. C. Diedrichs Löjtnant
Kanonslupen No. 18. Sveaborg. G. G. Wallenstein Löjtnant
Kanonslupen No. 19. Sveaborg. Gust. Klerck Löjtnant
Kanonslupen No. 20. Sveaborg. Per af Trolle Löjtnant
Kanonslupen No. 21. Sveaborg. C. von Sjöholm Löjtnant
Kanonslupen No. 22. Sveaborg. C. J. Munck Löjtnant
Kanonslupen No. 23. Sveaborg. Carl Arnkihl Fänrik
Kanonslupen No. 24. Sveaborg. Armfeldt Löjtnant
 
81788:4Kronolotsjakten, Sveaborg. M. Ankarsvärd Överste
Kronoproviantslupen. Sveaborg. Elias Boxberg Överstyrman
Mörsarebarkassen No. 1. Sveaborg. Fr. Vilh. Jaekell Kapten
Mörsarebarkassen No. 2. Sveaborg. Anders F. Wiman Fänrik
Mörsarebarkassen No. 3. Sveaborg. Linderos Sergeant
Mörsarebarkassen No. 4. Sveaborg. von Tonken Sergeant
Ragvald, turuma. Sveaborg. C. G. Brummer Kapten
Sigurd Ormöga, turuma. Sveaborg. C. R. Alander Kapten
Skonertbarkassen No. 3. Sveaborg. Hjärne Fänrik
Skonertbarkassen No. 5. Sveaborg. Favorin Fänrik
Skonertbarkassen No. 8. Sveaborg. Ad. Fr. Blåfjell Fänrik
Skonertbarkassen No. 9. Sveaborg. Dorpp Fänrik
Skonertbarkassen No. 10. Sveaborg. Klase Fänrik
Sprengtporten, fregatt. Sveaborg. Victor von Stedingk Överstelöjtnant
Sällan Värre, turuma. Sveaborg. Didr. von Kraemer Kapten
Vattenskutan No. 1. Sveaborg. Hindrich Holmberg Styrman
Vattenskutan No. 2. Sveaborg. Gustaf Löfgren Skeppare
Vattenskutan No. 3. Sveaborg. Joh. Enholm Styrman
Öppna barkassen No. 1. Sveaborg.
Öppna barkassen No. 2. Sveaborg.
 
91789:1Assistence, kutter
Bellona, fregatt
Hedvig Elisabet Charlotta, skepp
Kilduin, fregatt
London, kutterbrigg
Posse, galär
Rättvisan, skepp
Ulla Fersen, fregatt
 
101789:2Anna Elisabet. jakt. Sveaborg. F. W. Jaekell Kapten
Brynhilda. pohjanma. Sveaborg Wallenstierna Kapten
Camilla, fregatt. Karlskrona. A. U. Sheldon Major
Catharina Losch, halvchebeque. Sveaborg. Unander Fänrik
Enigheten, proviantfartyg. Sveaborg. Erik Wikström Överstyrman
Falk, fregatt. Sveaborg. Aulin Löjtnant
Ferdinand, sjukskepp. Sveaborg. Mönsterrulla över konvalescenter.
Fortunatus, jakt. Sveaborg. Joh. G. Sped. Skeppare
Freden, proviantfartyg. Sveaborg. Cammerat Överstyrman
Fredric Ulric, förrådsfartyg. Sveaborg. Börje Petterson Överstyrman
Gäddan, proviantfartyg. Sveaborg. Nordlund Överstyrman
Hector, fregatt. Åbo. Rudolph Cederström Kapten
Hedvig Elisabet Charlotta. Karlskrona. Simon Ringheim Major
Helsingland, gallär. Hälsingfors. Angersten Kapten, Ad. Ludv. Heidenstam Löjtnant
Jämtland. Hälsingfors. Georg af Trolle Löjtnant
 
111789:3Kanonbarkassen No. 1. Sveaborg. Dan Justander Fänrik
Kanonbarkassen No. 5. Sveaborg. Simon Granberg Fänrik
Kanonbarkassen No. 6. Sveaborg. Olof Klase Fänrik
Kanonbarkassen No. 8. Sveaborg. Eph. Melan Fänrik
Kanonbarkassen No. 9. Sveaborg. Ek Fänrik
Kanonbarkassen No. 10. Sveaborg. Backman Fänrik
Kanonslupen No. 4. Sveaborg. Axel Hellström Sergeant
Kanonslupen No. 5. Sveaborg. Gabriel Lenning Sergeant
Kanonslupen No. 16. Sveaborg. I. M. Brummer Löjtnant
Kanonslupen No. 18. Sveaborg. N. J. Rahmn Löjtnant
Kanonslupen No. 19. Sveaborg. Fredr. Sutthoff Löjtnant
Kanonslupen No. 24. Sveaborg. Tandefeldt Fänrik
Kanonslupen No. 25. Sveaborg. Brandt Fänrik, Palmstruch Löjtnant
Kanonslupen No. 30. Sveaborg. Basan Löjtnant
 
121789:4Konung Gustaf III, skepp. Karlskrona. Erik Klint Överstelöjtnant
London, kutterbrigg. Göteborg. Bornander Löjtnant
Makrillen, jakt. Sveaborg. Hjelmstierna Major
Mercurius, sjukskepp. Sveaborg. Kjellman Doktor
Mörsarebarkassen No. 1. Sveaborg. Gottsman Fänrik
Mörsarebarkassen No. 2. Sveaborg. C. J. von Torcken Fänrik
Mörsarebarkassen No. 4. Sveaborg. Arnkihl Fänrik
Palmstierna, gallär. Hälsingfors. Axel R. Egerström Fänrik
Prins Carl, skepp. Karlskrona. Joh. Albr. Sahlstedt Major
Proviantslupen. Sveaborg. Elias Boxberg Överstyrman
Ragnar Lodbrok, turuma. Sveaborg. C. P. Hårdh Kapten
Riksens ständer skepp (flyttad från volym B:61).
Rättvisan, skepp.
Sigurd Ormöga, turuma. Sveaborg. Jönsson Kapten
Skonertbarkassen No. 3. Sveaborg. P. A. Spaak Fänrik
Småland, gallär. Hälsingfors. Per Monthell Kapten
 
131789:5Solen, lastbrigg. Sveaborg. von Hasselman Fänrik
Tapperheten, skepp. Karlskrona. Wagenfelt Överstelöjtnant
Thetis, fregatt. Karlskrona. Thingwall Major
 
141789:6Thora, jakt. Sveaborg. Hind. Wendelin Överstyrman
Trolle, fregatt. Sveaborg. C. G. Brummer Kapten
Udenma, sjukskepp. Sveaborg. Forsius Löjtnant
Vattenskutan No. 1. Sveaborg. Gust. Löfstadius Lotslärling
Vattenskutan No. 2. Sveaborg. Jacob Enberg Skärgårdsstyrman
Vinst och förlust, jakt. Hälsingfors. Hjort Sergeant
Wrede, gallär. Hälsingfors. C. T. Morin Fänrik
Wästervik, gallär. Hälsingfors. Carl Hansson Kapten
Ömheten, skepp. Karlskrona. N. A. Ekenman Major
 
151790:01aBarthelemy, jakt
Camilla, fregatt
Collding, jakt
Disa skonert
Dragon, kutterbrigg
Dristigheten, skepp
Dygden, skepp
 
161790:01bEnigheten, skepp
Ettna, hukert
Euridice, fregatt. Karlskrona. Carl Daniel Feif Kapten
 
171790:02Finland, skepp. Karlskrona. Treutiger Am:tskapten
Fredricus Rex, skepp. Karlskrona. Gustaf von Castanie Major
Fröja, fregatt. Karlskrona. Christoffer Grubbe Major
Fäderneslandet, skepp. Karlskrona. Thingwall Major
Försiktigheten, skepp. Karlskrona. Hans Fahlstedt Överste
 
181790:03Gallathea, fregatt. Karlskrona. F. H. von Walden Kapten
Grip, fregatt. Karlskrona. Lars Söderdahl Kapten
Hedvig Charlotta, skepp. Karlskrona. Naukhoff Överstelöjtnant
Prins Ferdinand, skepp. Karlskrona. Zachau Major, Wittlock Major
 
191790:04Husaren, kutterbrigg. Karlskrona. And. Cöster Löjtnant
Illerim, fregatt. Karlskrona. Anton J. Wrangel Kapten
Jaramas, fregatt. Karlskrona. O. R. Cederström Kapten
Jaritslav, fregatt. Karlskrona. Johan Gahm Kapten
Jägaren, fregatt. Karlskrona. Eric Cedergren Kapten
Konung Gustaf III, skepp. Karlskrona. Erik Klint Överstelöjtnant
 
201790:05Lovisa Ulrika, skepp. Karlskrona. Carl Améen Överstelöjtnant
Manligheten, skepp. Karlskrona. Gustaf Pley Major
Månan, bombkitz. Karlskrona. Hahn Fänrik
Prins Carl Fredrik, skepp. Karlskrona. Wittlock Major
Prins Fredrik Adolf, skepp. Karlskrona. Ekenman Överstelöjtnant
 
211790:06Barthelemy. kutter. Karlskrona. C. G. Hartmansdorf Fänrik
Riksens Ständer, skepp. Karlskrona. Gustaf von Castanie Major
Rättvisan, skepp. Karlskrona. Lars Wollin Överstelöjtnant
Sophia Magdalena, skepp. Karlskrona. F. W. Lejonankar Överste
Tapperheten, skepp. Karlskrona. Carl E. Wagenfelt Överstelöjtnant
Thetis, fregatt. Karlskrona. Pettersson Major
 
221790:07Ulla Fersen, fregatt. Karlskrona. H. D. Blom Kapten
Wasa, skepp. Karlskrona. Adolf Hellman Major
Vladislav, skepp. Karlskrona. O. W. Fust Överste
 
231790:08Assistence. kutter. Karlskrona. Skiner Löjtnant
Chefsslupen vid 2:dra divisionen. Karlskrona. J. C. Sjöholm Kapten
Diana, fregatt. Karlskrona. Hans Mart. Kock Major
Kanonbarkassen n:r 9. Karlskrona. Fabian Casimir Roswall Löjtnant
Zemire, fregatt. Karlskrona. Neuendorf Kapten
Äran, skepp. Karlskrona. Holdtz Överstelöjtnant
Ömheten, skepp. Karlskrona. Grubbe Major
 
241790:09Chefsbåten No. 1. Sveaborg. Dan. Lindström Skärgårdsstyrman
Ehrenpreutz, gallär. Hälsingfors. Joh. C. Strandman Löjtnant
Ekeblad, gallär. Hälsingfors. Isac Ritterberg Fänrik
Elfsborg, galär. Stockholm. Gust. Lennman Fänrik
Fluga, rekognoserjakt Stockholm. J. Wessbeck Fänrik
Gamla, udenma. Sveaborg. Asping Löjtnant
Gehu, jakt. Sveaborg.
Gott Hopp, transportfartyg. Sveaborg. Giönberg Överstyrman
Gustava, jakt. Stockholm. Fredrik Sutthof Löjtnant
 
251790:10Gehu, proviantfartyg. Göteborg. Järfgren Underskeppare
Halvgallären No. 2. Sveaborg. O. J. Amerien Fänrik
Halvgallären No. 4. Sveaborg. Åberg Fänrik
Hector, fregatt. Karlskrona. Olof Cederström Kapten
Hjalmar, hemmema. Hälsingfors. C. F. Wallenstierna Kapten
Hoppet, ammunitionsfartyg. Sveaborg. C. M. von Torcken Flaggstyrman
von Höpken, gallär. Stockholm. Adolf Wrangel Löjtnant
Johanna Elisabeth.
 
261790:11Kanonbarkassen No. 1. Sveaborg. Roos Fänrik
Kanonbarkassen No. 2. Sveaborg. Gust. Christiernin Fänrik
Kanonbarkassen No. 5. Sveaborg. Starck Fänrik
Kanonbarkassen No. 7. Sveaborg. Bourghausen Fänrik
Kanonbarkassen No. 9. Sveaborg. Renström Fänrik
Kanonbarkassen No. 10. Sveaborg. W. Celzger Fänrik
Kanonbarkassen No. 11. Sveaborg. Lölf Fänrik, Grubbe Löjtnant
Kanonbarkassen No. 12. Sveaborg. Israel C. Åberg Fänrik
Kanonjollen No. 2. Sveaborg. Stenberg Överstyrman
Kanonjollen No. 4. Sveaborg. Sillman Sergeant
Kanonjollen No. 5. Sveaborg. Jonas Lundevall Styckjunkare
Kanonjollen No. 6. Sveaborg. Petrell Sergeant
Kanonjollen No. 10. Sveaborg. Renström Styckjunkare
Kanonjollen No. 11. Sveaborg.
Kanonjollen No. 16. Sveaborg. Redelin Styckjunkare
Kanonjollen No. 17. Sveaborg. Rese Medelstyrman
Kanonjollen No. 18. Sveaborg. Forsman Styckjunkare
Kanonjollen No. 19. Sveaborg. Niklas Klenberg
Kanonjollen No. 22. Sveaborg. Sneck Sergeant
Kanonjollen No. 27. Sveaborg. Hellsten Sergeant
Kanonjollen No. 31. Sveaborg. Wästerlund Sergeant
Kanonjollen No. 36. Sveaborg. Coijander Sergeant
Kanonjollen No. 46. Sveaborg. Qvick Styckjunkare
Kanonjollen No. 49. Sveaborg.Lihr Överstyrman
Kanonjollen No. 51. Sveaborg. Jonas Lundevall Styckjunkare
Kanonjollen No. 53. Sveaborg. Magnus Borgman Fänrik
Kanonjollen No. 62. Sveaborg.
Kanonjollen No. 73. Sveaborg. Carl Möller Arklimästare
Kanonjollen No. 74. Sveaborg. Joh. Thegerström Arklimästare
Kanonjollen No. 75. Sveaborg. Olof Lindelius Skeppare
 
271790:12Kanonslupen No. 4. Sveaborg. Forsius Fänrik
Kanonslupen No. 9. Sveaborg. Elfving Fänrik
Kanonslupen No. 10. Sveaborg. Stolpe Fänrik
Kanonslupen No. 11. Sveaborg. P. Eklund Fänrik, J. C. Melan Fänrik
Kanonslupen No. 12. Sveaborg. Sonberg Fänrik
Kanonslupen No. 18. Sveaborg. B. A. Gartman Fänrik
Kanonslupen No. 19. Sveaborg. S. Granberg Fänrik
Kanonslupen No. 20. Sveaborg. J. G. Åman Löjtnant
Kanonslupen No. 21. Sveaborg. Sköldarm Fänrik
Kanonslupen No. 22. Sveaborg. Kallberg Löjtnant
Kanonslupen No. 25. Sveaborg. von Unge Fänrik
Kanonslupen No. 26. Sveaborg. M. R. de Pont Kapten
Kanonslupen No. 27. Sveaborg. von Düben Kapten
Kanonslupen No. 28. Sveaborg. Måns Roos Fänrik
Kanonslupen No. 32. Sveaborg. C. E. de Frese Löjtnant
Kanonslupen No. 34. Sveaborg.
Kanonslupen No. 38. Sveaborg. Blom Fänrik
Kanonslupen No. 40. Sveaborg. Silverarm Löjtnant
Kanonslupen No. 51. Sveaborg. Mallén Fänrik
Kanonslupen No. 53. Sundsvall. Odelius Fänrik
Kanonslupen No. 56. Sundsvall. Joh. Aurell Fänrik
Kanonslupen No. 57. Sundsvall. Kersner Fänrik
Kanonslupen No. 76. Fagerström Fänrik
Kanonslupen No. 79. Sveaborg. J. A. Aleberg Fänrik
Kanonslupen No. 87. Sveaborg. Joh. Ad. Moberg
Kanonslupen No. 90. Sveaborg. Jonas Daniel Åhlbotten Fänrik
Kanonslupen No. 90. Göteborg. Em. Renström Löjtnant
Kanonslupen No. 99. Göteborg. Carl Eric Tharmouth Fänrik
Kanonslupen No. 100. Göteborg. Gust. Tottstedt Fänrik
Kanonslupen No. 118. Arenkil Fänrik
Kanonslupen No. 120. Sveaborg. Kapfelman Fänrik
Kanonslupen No. 125. Sveaborg. Laurbäck Fänrik
Kanonslupen No. 126. Gottskalk Fänrik
Kanonslupen No. 130. Sveaborg. Wallin Fänrik
 
281790:13Catharina Losch, halvgalär. Sveaborg. Holmberg Fänrik, Qvist Löjtnant
Kokslupen No. 7. Sveaborg. Berendt Appelbom Överstyrman
Laxen, proviantbåt. Sveaborg.
Margareta, proviantbåt. Sveaborg
Mörsarebarkassen No. 2. Göteborg. G. Marquardt Fänrik
Mörsarebarkassen No. 3. Göteborg. Hans Johan Schöld Fänrik
Mörsarebartkassen No. 3. Sveaborg. Nycander Fänrik
Mörsarebarkassen No. 4. Sveaborg. Arenkil Fänrik
Mörsarebåten No. 3. Stockholm. A. G. Capfelman Fänrik
Mörsarebåten No. 8. Sveaborg. P. B. Berndes Kapten
Naqus, brännare. Sveaborg. Degerbeck Styrman
Nerike, gallär. Stockholm
Nioårsslupen No. 22. Sveaborg. Nyholm Skärgårdsstyrman
Norden, turuma. Sveaborg. J. G. Olander Kapten
Ragnar Lodbrok, turuma. Sveaborg. Matteisen Kofferdikapten
 
291790:14Pajcan No. 11. Sveaborg. Altén Löjtnant
Palmstierna, gallär. Axel Egerström Löjtnant
Pettersburg, gallär. Sveaborg. Trolle Löjtnant
Proviantbåten No. 5. Sveaborg. And. Hägg Högbåtsman
Proviantbåten No. 6. Göteborg.
Proviantbåten No. 6. Sveaborg. And. Utvik Medelstyrman
Proviantbåten No. 10. Åbo. Jacob Behrman Överskeppare
Proviantbåten No. 11. Stockholm. Anders Sjöberg Överskärgårdsstyrman
Proviantslupen No. 4. Sveaborg. Christ. Ruth.
Rekognoscerslupen No. 2. Sveaborg.
Roslagsbåten No. 3. Sveaborg. Juslén Sergeant
Roslagsbåten No. 4. Sveaborg. Anders Gjerding Medelstyrman
von Rosen, gallär. Planting Bergloo Löjtnant
Ryska halvgallären No. 5. Sveaborg. Wallis Fänrik
Schultens jakt. Sveaborg. Lagerstedt Överstyrman
Sigurd Ormöga, sjukskepp. Sveaborg. Carl Granberg Fänrik
Skonertbarkassen No. 6. Sveaborg. Sierck Fänrik
Småland, gallär. Stockholm. Carl Ahlm Löjtnant
Sprengtporten, fregatt. Otto Pettersson Löjtnant
Starkotter, hemmema. J. H. Schultzecrantz Kapten
Stockhom, gallär. A. F. Virgin Kapten
Svanstierna, skuta. Sveaborg.
 
301790:15Taube, gallär Hälsingfors. Carl Fr. Kuhlhjelm Kapten
Teckenbergs jakt. Sveaborg. Toll Kapten
Tigern, pråm. Sveaborg. Lieutenant Baron Armfeldt
Travaillebåten No. 70. Sveaborg. Wellingh Sergeant
Tulljakten. Sveaborg. Jönsson Kapten
Två Bröder, proviantfartyg. Sveaborg. Otto Rob. Björckbom Medelstyrman
Vattenskutan No. 4. Lars Ström Högbåtsman
Westgötadal, gallär. Hälsingfors. H. W. Petterson Kapten
Wreede, gallär. Hälsingfors. Otto Wilh. Wrangel Löjtnant
Westervik, gallär. Hälsingfors. C. F. Nordberg Löjtnant
Öppna barkassen No. 67. Sveaborg. Fr. Ad. Seipel Styrman
Örn, chefsfartyg. Sveaborg. Mats Linckman Skärgårdsstyrman.
 
311790:16Adjutantslupen. Sveaborg
Alexander. Fregatt. Svensksund. P. Monthell Major
Alexander. Kutterbrigg. Stockholm. Cl. Collander Fänrik
Alexander. Kutterbrigg. Sveaborg. Clas Collander Fänrik
Amadis. Jakt. Stockholm. Joh. Georg af Sillén Löjtnant
Charlotta, fregatt. Karlskrona. And. Henr. Nåtberg Fänrik
Bombfartyget No. 9. Sveaborg. Arent von Kappfellman Löjtnant
Birger Jarl, turuma. Sveaborg. And. A. Ramsay Kapten
Amphion. jakt. D. Mesterton Fänrik
Bombfartyget No. 9. Sveaborg. Arent von Kappfellman Löjtnant
Brynhilda, pohjanma. Sveaborg. Ankarfeldt Löjtnant
Bröttorp, skuta. Sveaborg. Henrik Ekbom Skärgårdsstyrman
Catharina Losch, halvchebeque. Sveaborg. Holmberg Fänrik
Chefsgallären. Sveaborg. Divisionschef: Schariff Kapten, Fartygschef: Falkman Fänrik
Couriern, kutter. Sveaborg. J. H. Seipell Fänrik
St. Catharina, fregatt. Sveaborg. Schiöström Kapten
 
321793:1Camilla, fregatt. Karlskrona. H. M. Kock Major
Colding, jakt. Karlskrona. Carl Fredrik Berg Överstyrman
Diana, fregatt. Karlskrona. An. J. Wrangel Major
Dragon, kutterbrigg. Karlskrona. Carl Ullner Kapten
Euredice, fregatt. Karlskrona. E. von Flaten Major
 
331793:2Assistence. kutter. Göteborg. Peter Holm Löjtnant
Gallathe, fregatt. Karlskrona. A. R. Cederström Major
Husaren, brigg. Karlskrona. And. Cöster Am:tslöjtnant
Providence, kutter. Karlskrona. Engelhart Löjtnant
Tapperheten, skepp. Karlskrona. M. Palmquist Överste
 
341794:1Diana, fregatt
Dristigheten, skepp
Fäderneslandet, skepp
Försiktigheten, skepp
 
351794:2Galatahe, fregatt
Grip, fregatt
Husarn, kutterbrigg
Manligheten, skepp
 
361794:3Prins Fredrik Adolf, skepp
Ulla Fersen, fregatt
Wasa, skepp
Äran, skepp
 
371795:1Camilla, fregatt
Diana, fregatt
Dragon, kutterbrigg
Dristigheten, skepp
Euredice, fregatt
Fröja, fregatt
 
381795:2Fäderneslandet, skepp
Försiktigheten, skepp
Gallathe, fregatt
Göta Lejon, skepp
Manligheten, skepp
Prins Fredrik Adolf, skepp
 
391795:3Chefsbåten no. 1
Ulla Fersen, fregatt
Wasa, skepp
Äran, skepp
 
401796:1Bellona. fregatt. Karlskrona. O. Gustaf Cederström Major
Dristigheten, skepp. Karlskrona. Nils Elias Pettersson Överstelöjtnant
Fröja, fregatt. Karlskrona. C. H. Gegerschöld Major
Fäderneslandet, skepp. Karlskrona. H. Martin Kock Överstelöjtnant
Göta Lejon, skepp. Karlskrona. Henrik Joh. Nauckhoff Överste
Jaramas, fregatt. Karlskrona. Gustaf P. Nordenankar Major
 
411796:2Konung Adolf Fredrik. Karlskrona. Carl Gegerfeldt Överstelöjtnant
Konung Gustaf III, skepp. Karlskrona. Rudolf Cederström Major
Manligheten, skepp. Karlskrona. Christopher Grubb Överstelöjtnant
Mjölnarehästen, mjölgallär. Karlskrona. Lilljequist Underskeppare
Prins Fredrik Adolf, skepp. Karlskrona. B. von Platen Överstelöjtnant
Äran, skepp. Karlskrona. C. A. Treutiger Överstelöjtnant
 
421797Bellona. fregatt. Karlskrona. Chr. Grubbe Överstelöjtnant
Husaren, brigg. Karlskrona. Joh. Peterson Kapten
Jaramas, fregatt. Karlskrona. C. F. Améen Major
Manligheten, skepp. Karlskrona. Rudolph Cederström Major
Thetis, fregatt. Karlskrona. David Gustaf Blessingh Major
 
431798Dragon, kutterbrigg. Karlskrona. Otto Pettersson Kapten
Etna, hukert. Karlskrona. J. Olsson Fänrik
Fröja, fregatt. Karlskrona. Anton Johan Wrangel Överstelöjtnant
Jaramas, fregatt. Karlskrona. E. Ankarloo Major
Ulla Fersen, fregatt. Karlskrona. Olof G. Cederström Major
 
441799 – 1800Höök, kutter. Karlskrona. von Gerdten Löjtnant
Jaramas, fregatt. Karlskrona. M. P. Graméen Major
Måsan, jakt. Karlskrona. Weisberner Fänrik
Proviantslupen No. 7. Åbo. Mathias Lundstedt Överskeppare
Roxen, vattenskuta. Karlskrona. C. F. Hasselgren Underskeppare
Thetis, fregatt. Karlskrona. C. G. Tornquist Överstelöjtnant
Ulla Fersen, fregatt. Karlskrona. C. A. Blessingh Major, P. Ulner Kapten
Ulla Fersen, fregatt. Karlskrona. Hampus Fahlstedt Am:tskapten
 
451801:1 
461801:2Diana, fregatt. Karlskrona. L Söderdahl Överste
Disa, kutterbrigg. Karlskrona. Améen Kapten
Dristigheten, skepp. Karlskrona. sebastian von Krusenstierna Överstelöjtnant
Espingen n:r 6. Karlskrona. O. Åberg Flaggskeppare
Espingen n:r 18. Karlskrona. Martin Löfström Överskeppare
Espingen n:r 27. Karlskrona. M. Westerberg Underskeppare
Euredice, fregatt. Karlskrona. G. Cederschiöld
Fröja, fregatt. Karlskrona. Rudolf Cederström Konteramiral
 
471801:3Försiktigheten, skepp. Karlskrona. David G. Blessing Överstelöjtnant
Gallatea, fregatt. Karlskrona. Neuendorf Major
Husaren, kutterbrigg. Karlskrona. C. Ullner Major
Hök, kutter. Karlskrona. C. Pettersson Löjtnant
Konung Gustaf III, skepp. Karlskrona. G. von Castanie Överstelöjtnant
 
481801:4Konung Gustaf III, skepp. Karlskrona. G. von Castanie Överstelöjtnant
Lindholmen, vattenskuta. Karlskrona. Petter Bremer Högbåtsman
Manligheten, skepp. Karlskrona. Christ. Grubbe Överstelöjtnant
 
491801:5Mjölnarehästen, mjölgallär. Karlskrona. Anders Pettersson Underskeppare
Roxen, vattenskuta. Karlskrona. Carl Hellström Högbåtsman, Abr. Majbom Högbåtsman
Styrbjörn, hemmema. Karlskrona. Bogge Överstelöjtnant
Svalan, brigg. Karlskrona. Améen Fänrik
Tapperheten, skepp. Karlskrona. Hans Martin Kock Överstelöjtnant
Valfisken, lastskepp. Karlskrona. S. Mannerstedt Kapten
Wasa, skepp. Karlskrona. P. G. Lagerstråle Överstelöjtnant
Wladislaff, skepp. Karlskrona. C. A. Norman Major
 
501802 – 1803af Chapman, fregatt. Karlskrona. Lars Fischerström Major
Delfin, brigg. Karlskrona. H. A. Sjöbohm Kapten
Flundran, skonert. Karlskrona. Fredr. Nyman Flaggskeppare
Fortuna, jakt. Karlskrona. J. Björck Flaggskeppare
Jaramas, fregatt. Karlskrona. Jacob Henrik Hjelm Kapten
Kanonsluparna n:r 3, 4, 10, 61, 62, 63, 67, 70, 71. Karlskrona. Gustaf Nordberg Kapten
Kanonsluparna n:r 58, 59, 69, chefsbåten n:r 5. Karlskrona. C. M. Wolfram Löjtnant
Kanonsluparna n:r 68, 64, 57. Karlskrona. C. Th. Morén Löjtnant
Lindholmen, vattenskuta. Karlskrona. Petter Bremer Högbåtsman
Mjölnarehästen, mjölgallär. Karlskrona. Anders Pettersson Underskeppare
Måsen, jakt. Karlskrona. Elias Lindberg Underlöjtnant
Mälaren, vattenskuta. Karlskrona. Jöns Humle Högbåtsman
Simpan, jakt. Karlskrona. M. Westerberg Underskeppare
Sköldpaddan, skonert. Karlskrona. And. Åberg Flaggskeppare
Sprengtporten, fregatt. Karlskrona. O. R. Hammarfelt Major
Svalan, brigg. Karlskrona. Osterman Löjtnant
Valfisken, lastskepp. Karlskrona. Lilljequist Kapten
 
511804Delfin, brigg. Karlskrona. Silfwersvärd Major
Flundran, skonert. Karlskrona. Fredrik Nyman Flaggskeppare
Fortuna, jakt. Karlskrona. Sommar Överskeppare
Gäddan, skonert. Karlskrona. N. F. Wentzell Löjtnant
Mjölnarehästen, gallär. Karlskrona. M. Rundquist Högbåtsman
Mälaren, vattenskuta. Karlskrona. Jöns Hwarle Högbåtsman
Roxen, vattenskuta. Karlskrona. Petter Bremer Högbåtsman
Rudan, jakt. Karlskrona. Magn. Isberg Överskeppare
Simpan, jakt. Karlskrona. J. Björk Flaggskeppare
Sköldpaddan, skonert. Karlskrona. Anders Åberg Flaggskeppare
Svalan, brigg. Karlskrona. H. Blomstedt Löjtnant
Walfisken, lastskepp. Karlskrona. Strömberg Kapten
Vänta litet, brigg. Karlskrona. Weidenhjelm Kapten
Vättern, vattenskuta. Karlskrona. Westerberg Underskeppare
 
521805:1Bartolomé. jakt. Karlskrona. Berg Flaggstyrman
af Chapman, fregatt. Karlskrona. Pehr Fr. Hederstierna Överstelöjtnant
Colding, jakt. Karlskrona. Eric M. Rahm Underlöjtnant
Delfin, brigg. Karlskrona. Lars Weidenhielm Kapten
Flundran, skonert. Karlskrona. Jonas Berg Flaggstyrman
Gäddan, skonert. Karlskrona. C. P. Lindberg Löjtnant
Hök, kutter. Karlskrona. Nordensköld Löjtnant
Konung Adolf Fredrik, skepp. Karlskrona. P. A. Psilanderhielm Överstelöjtnant
 
531805:2Prins Fredrik Adolf, Karlskrona. H. M. Kock Överstelöjtnant 
541805:3Prins Fredrik Adolf, Karlskrona. H. M. Kock Överstelöjtnant
Sköldpaddan, skonert. Karlskrona. A. Åberg Flaggskeppare
Svalan, brigg. Karlskrona. Améen Löjtnant
Ulla Fersen, fregatt. Karlskrona. C. Pettersson Kapten
Walfisken, lastskepp. Karlskrona. G. Lilliequist Kapten
Vänta litet, brigg. Karlskrona. Carl Klint Kapten
 
551806:1Bartolomé. jakt. Karlskrona. Johan Olson Löjtnant
Camilla, fregatt. Karlskrona. D. G. Blessing Överstelöjtnant
af Chapman, fregatt. Karlskrona. Georg F. Améen Major
Delfin, brigg. Karlskrona. Klinkowström Kapten
Disa, brigg. Karlskrona. L. Weidenhjelm Kapten
Däckade kanonslupen. Karlskrona. E. W. Rahm Löjtnant
Fortuna, jakt. Karlskrona. Fredr. Nyman Flaggskeppare
Fröja, fregatt. Karlskrona. John Petersen Major
Gäddan, skonert. Karlskrona. Amerin Löjtnant
Staben på örlogseskadern. Karlskrona.
 
561806:2Hök, kutter. Karlskrona, Nordensköld Löjtnant
Jaramas, fregatt. Karlskrona. H. O. Pettersson Major
Laxen, brigg. Karlskrona. C. G. Strömberg Kapten
Lindholmen, vattenskuta. Karlskrona. Kjellberg Högbåtsman
Mjölnarehästen, mjölgallär. Karlskrona. M. Rundquist Högbåtsman
Roxen, vattenskuta. Karlskrona. P. Bremer Högbåtsman
Rudan, jakt. Karlskrona. M. Isberg Överskeppare
Simpan, jakt. Karlskrona. Ab. Björk Flaggskeppare
Sköldpaddan, skonert. Karlskrona. A. Åberg Flaggskeppare
Svalan, brigg. Karlskrona. Améen Löjtnant
Thetis, fregatt. Karlskrona. P. F. Hederstierna Major
Ulla Fersen, fregatt. Karlskrona. C. H. af Trolle Major
Vänta litet, brigg. Karlskrona. Carl af Klint Kapten
Vättern, vattenskuta. Karlskrona. C. F. Hasselgren Underskeppare
 
571806:3Chefsjakten No. 5. Stralsund. I. I. Dorph Kapten
Kanonbarkassen No. 12. Stralsund. Wachtmeister Underlöjtnant, S. U. de Frese Löjtnant
Kanonslupen No. 66. Stralsund. Gabr. Bergström Sergeant
Kanonslupen No. 73. Stralsund. C. M. Meurlund Styckjunkare
Kanonslupen No. 83. Stralsund. C. Lewenhaupt Underlöjtnant
Kokslupen No. 5. Stralsund. Kullberg Flaggjunkare
Kusen, bark. Stralsund. Joh. Roth Styrman
Proviantfartyget. Stralsund. Joach. Müller Styrman
Tärnan, kutter. Stralsund.
 
581807:1Amadis. Jakt. Karlskrona. D. Lindgren Löjtnant
Bartolomé. jakt. Karlskrona. Eric Armfelt Underlöjtnant
Bellona. fregatt. Karlskrona. J. R. Osterman Major, Georg F. Ameen Major
Camilla, fregatt. Karlskrona. Lars Fischerström Major, C. H. af Trolle Major
af Chapman, fregatt. Karlskrona. H. Wolin Major
 
591807:2Bellona. fregatt. Karlskrona. J. R. Osterman Major, Georg F. Ameen Major
Delfin, brigg. Karlskrona. Wridenhjelm Kapten
Disa, brigantin. Karlskrona. J. von Horn Löjtnant
Dristigheten, skepp. Karlskrona. A. A. Norman Överstelöjtnant
Däckade kanonslupen. Landskrona. Kjellberg Flaggjunkare
Fortuna, jakt. Karlskrona. Fredrik Nyman Flaggskeppare
Fröja, fregatt. Karlskrona. Petter Holm Major, Nordenankar Överstelöjtnant
 
601807:3Fäderneslandet, skepp. Karlskrona. Sjöbohm Överstelöjtnant
Gäddan, skonert. Karlskrona. Carl Petter Lindberg Löjtnant
Göta älv. Sveaborg.
Hjälmaren, vattenskuta. Karlskrona. Jöns Humbla Högbåtsman
Hök, kutter. Karlskrona. Ernst Drejer Löjtnant
Jaramas, fregatt. Karlskrona. J. R. Osterman Major, Otto Pettersson Major
 
611807:4Konung Adolf Fredrik, skepp. Karlskrona. C. G. Thornqvist Överstelöjtnant, C. Treutiger Överstelöjtnant 
621807:5 
631807:6Laxen, brigg. Karlskrona. C. G. Strömberg Kapten
Manligheten, skepp. Karlskrona. C. D. Feif Överstelöjtnant
Maria, brigg. Karlskrona. F. N. Bergström Löjtnant
Mjölnarehästen, galär. Karlskrona. M. Rundquist Högbåtsman
Prins Fredrik Adolf, skepp. Karlskrona. O. A. Norman Överstelöjtnant, A. J. Wrangel Överstelöjtnant
 
641807:7Roxen, vattenskuta. Karlskrona. P. Brumer Högbåtsman
Rudan, jakt. Karlskrona. Magnus Isberg Överskeppare
Simpan, jakt. Karlskrona. M. Berggren Överskeppare
Svalan, brigg. Karlskrona. Nordensköld Löjtnant
Tapperheten, skepp. Karlskrona. C. G. Tornqvist Överstelöjtnant
Ulla Fersen, fregatt. Karlskrona. P. Holm Major
Wladislaff, skepp. Karlskrona. C. von Gegerfeldt Överstelöjtnant
 
651807:8Kanonslupen No. 82. Landskrona. Hindr. Munch Underlöjtnant
Kanonslupen No. 83. Landskrona. F. C. Roswall Major, Lewenhaupt Underlöjtnant
Kanonslupen No. 84. Landskrona. Söderstedt Underlöjtnant
Kanonslupen No. 85. Landskrona. Dan. Henr. Fähn Underskeppare
 
661807:9Charlotta Sophia, galeas. Landskrona.
Förhyrda Darserjakten. Stralsund. Escherd Underskeppare
Johannes, proviantfartyg. Landskrona.
Kanonbarkassen No. 12. Landskrona. Wachtmeister Underlöjtnant
Kanonslupen No. 104. Landskrona. Wahrenberg Löjtnant
Kanonslupen No. 106. Landskrona. Wahrenberg Löjtnant
Kanonslupen No. 108. Landskrona. Willich Flaggjunkare
Kanonslupen 110. Landskrona. Joh. Marquart Underskeppare
Kokslupen No. 5. Landskrona. Lampa Underskeppare
Kusen, kronobarkass. Landskrona. Joah. Birns Underskeppare
Magdalena, proviantfartyg. Landskrona.
Prins Gustaf, licentjakt. Stralsund. C. W. Dickelman Löjtnant
 
671808:01Bellona. fregatt. Karlskrona J. Pettersson Major
af Chapman, fregatt. Karlskrona. G. F. Améen Överstelöjtnant
 
681808:02Camilla, fregatt. Karlskrona. C. H. af Trolle Major
Delfin, brigg. Karlskrona. Carl Pettersson Kapten
Disa, brigg. Karlskrona. J. von Horn Löjtnant
Dristigheten. skepp. Karlskrona. Tornquist Överstelöjtnant
Drottningen, fregatt. Karlskrona. Hans Hansson Kapten
 
691808:03Drottningen, fregatt. Karlskrona. Hans Hansson Kapten
Euredice, fregatt. Karlskrona. P. G. Nordenankar Överstelöjtnant, Lagerbjelke Major
 
701808:04Falk, brigg. Karlskrona. C. D. Osterman Löjtnant
Fredrika, fregatt. Karlskrona. C. H. Blessing Överstelöjtnant
Fröja, fregatt. Karlskrona. H. C. Petterson Major
Fäderneslandet, skepp. Karlskrona. P. G. Blässingh Överstelöjtnant
 
711808:05Försiktigheten, skepp. Karlskrona. Hederstierna Överstelöjtnant
Gustaf Adolf, sjukskepp. Karlskrona. Jacobsson Underlöjtnant
Gäddan, skonert. Karlskrona. Fredrik Nyman Flaggskeppare, P. Windahl Underlöjtnant
Göta älv, vattenskuta. Karlskrona. C. Hellström Högbåtsman
Herdinnan, mörsarejakt. Karlskrona. Wolfram Kapten
Hjälmaren, vattenskuta. Karlskrona. J. Humble Högbåtsman
Hök, kutter. Karlskrona. Armfelt Löjtnant
Gustaf IV Adolf, skepp. Karlskrona. Lagerstråle Överstelöjtnant
Staben på örlogseskadern. Karlskrona.
 
721808:06Jaramas, fregatt. Karlskrona. Lagerbielke Major
Kanonslupen No. 116. Karlskrona. B. G. Quist Kapten
Konung Adolf Fredrik, skepp. Karlskrona. A. J. Wrangel Överstelöjtnant
 
731808:07Konung Gustaf III, skepp. Karlskrona. N. Pettersson Överstelöjtnant
Laxen, brigg. Karlskrona. Strömberg Kapten
Lindholmen, vattenskuta. Kjellberg Högbåtsman
Lindholmen, vattenskuta. Karlskrona. Kjellberg Högbåtsman
Makrillen, slup. Karlskrona. C. H. Lagström Styrman
Manligheten, skepp. Karlskrona. O. A. Norman Överstelöjtnant
Maria, brigg. Karlskrona. C. G. Warberg Löjtnant
Mjölnarehästen, mjölgallär. Karlskrona. Mattias Rundquist Underskeppare
 
741808:08Prins Fredrik Adolf, skepp. Karlskrona. J. L. Ruthensparre Överstelöjtnant
Roxen, vattenskuta. Karlskrona. P. Bremer Högbåtsman
Simpan, jakt. Karlskrona. L. Pettersson Flaggskeppare, A. Sommar Överskeppare
Sköldpaddan, skonert. Karlskrona. Anders Åberg Flaggskeppare
S:t Bartholomy, jakt. Karlskrona. Rundquist Löjtnant
Svalan, brigg. Karlskrona. Arnold Drejer Löjtnant
 
751808:09Tapperheten, skepp. Karlskrona. C. A. Treutiger Överstelöjtnant
Wasa, skepp. Karlskrona. C. A. Löfman Major
Wladislaff, skepp. Karlskrona. Grubbe Överstelöjtnant
 
761808:10Vänta litet, brigg. Karlskrona. Ameen Kapten
Vättern, vattenskuta. Karlskrona. C. Hasselgren Underskeppare
Äran, skepp. Karlskrona. Ch. Jägersköld Överstelöjtnant
 
771808:11Amiralen. mörsarefartyg. Landskrona, J. Forsander Styckjunkare
Amphitrite mörsarejakt. Landskrona Rehberg Underlöjtnant
Catharina, mörsarejakten. Landskrona. Vogelsang Underlöjtnant
Herdinnan, mörsarejakt. Karlskrona. Wolfram Kapten
Johannes, proviantfartyg. Landskrona.
Kanonslupen No. 18. Landskrona. Hans Vallström Underlöjtnant
Kanonslupen No. 19. Ystad. J. Ågren Underlöjtnant
Kanonslupen No. 40. Ystad. Eric Christiernin Underlöjtnant
Kanonslupen No. 56. Ystad. G. M. Littorin Underlöjtnant
Kanonslupen No. 116. Ystad. B. G. Qvist Kapten
Kanonslupen No. 117. Ystad. Rothoff
Kokslupen No. 5. Landskrona. Joh. Berns Underofficer
Kokslupen No. 9. Ystad. Lindquist Underskeppare
Kusen, bark. Landskrona. Joh. Berns Underofficer
Mercurius, mörsarejakt. Landskrona. Behrling Underlöjtnant
Reconvention, mörsarejakt. Landskrona. Carlstedt Underlöjtnant
Två Vänner, mörsarejakt. Landskrona. Sabelhjerta Underlöjtnant
Wandringsman, mörsarefartyg. Landskrona. Dankwardt Underlöjtnant
Äran, skepp. Karlskrona. Ch. Jägersköld Överstelöjtnant
Örn, kutter. Karlskrona. Silfversvärd Löjtnant
 
781808:12Kanonslupen No. 58. Landskrona. Andersson Underofficer
Kanonslupen No. 59. Landskrona. F. C. Rosvall Major, H. Murck Löjtnant
Kanonslupen No. 66. Landskrona. de Frese Löjtnant, Wigelius Underlöjtnant
Kanonslupen No. 69. Landskrona. Larson Underofficer
Kanonslupen No. 73. Landskrona. Sabelhjerta Löjtnant
Kanonslupen No. 74. Landskrona. von Schoultz Underofficer
Kanonslupen No. 75. Landskrona. Åkerman Underofficer
Kanonslupen No. 82. Landskrona. Meurlund Styckjunkare
Kanonslupen No. 83. Landskrona. Kruse Underofficer
Kanonslupen No. 84. Landskrona. Bergström Sergeant
Kanonslupen No. 85. Landskrona. J. J. Dorph Kapten, von Vogelsang Underlöjtnant
Kanonslupen No. 104. Landskrona. Danckwardt Löjtnant
Kanonslupen No. 106. Landskrona. Pettersson Flaggjunkare
Kanonslupen No. 108. Landskrona. Kulberg Underlöjtnant
Kanonslupen No. 112. Landskrona. Söderstedt Underlöjtnant
Örlogsflottan. Mönsterrulla över staben.
Örlogsflottan. Mönsterrulla över staben på 2:dra divisionen.
 
791809:01Bellona. fregatt. Karlskrona. Lagerbjelke Major
af Chapman, fregatt. Karlskrona. L. G. Silfversvärd Överstelöjtnant
 
801809:02Camilla, fregatt. Karlskrona. G. P. Nordenankar Överstelöjtnant, C. H. Trolle Överstelöjtnant 
811809:03Delfin, brigg. Karlskrona. Grönstedt Kapten
Dristigheten, skepp. Karlskrona. G. Améen Överstelöjtnant
 
821809:04Däckade kanonslupen n:r 2. Karlskrona. Behrling Underlöjtnant
Däckade kanonslupen n:r 4. Karlskrona. Holm Underlöjtnant
Däckade kanonslupen n:r 5. von Vogelsang Löjtnant
Däckade kanonslupen n:r 5. Karlskrona. von Vogelsang Löjtnant
Däckade kanonslupen n:r 6. Karlskrona. Anders Erlandsson Underlöjtnant
Däckade kanonslupen n:r 7. Karlskrona. M. Fehr Underlöjtnant
Däckade kanonslupen n:r 8. Karlskrona. Tybell Underlöjtnant
Däckade kanonslupen n:r 9. Karlskrona. G. Gegerfelt Kapten
Däckade kanonslupen n:r 10. Karlskrona. Aurell Underlöjtnant
Däckade kanonslupen n:r 12. Karlskrona. C. F. Pettersson Underlöjtnant
Däckade kanonslupen n:r 13. Karlskrona. Svartström Underlöjtnant
Däckade kanonslupen n:r 17. Karlskrona. Y. Styff Underlöjtnant
Euredice, fregatt. Karlskrona. C. H. af Trolle Överstelöjtnant
 
831809:05Fredrika, fregatt. Karlskrona. C. A. Blessingh Överstelöjtnant, C. D. Engelhart Major 
841809:06Fröja, fregatt. Karlskrona. C. D. Engelhart Major, C. F. Ameen Överstelöjtnant 
851809:07Fäderneslandet, skepp. Karlskrona. Cederschöld Major
Försiktigheten, skepp. Karlskrona. D. G. Blessing Överste
 
861809:08Konung Adolf Fredrik, skepp. Karlskrona. N. E. Pettersson Överste 
871809:09Jaramas, fregatt. Karlskrona. C. F. von Hauswolff Major
Konung Gustaf III, skepp. Karlskrona. Pettersson Överstelöjtnant
Lyckan, däckad kanonslup. Landskrona. J. J. Dorph Major, M. L. von Schoultz
 
881809:10Manligheten, skepp. Karlskrona. Bläsingh Överste
Prins Fredrik Adolf, skepp. Karlskrona. Nils Pettersson Överstelöjtnant
Svalan, brigg. Karlskrona. Cronstedt Underlöjtnant
 
891809:11Tapperheten, skepp. Karlskrona. Jägersköld Överste 
901809:12Wladislaff, skepp. Karlskrona. Cederström Major
Vänta litet, brigg. Karlskrona. Améen Kapten
 
911809:13Blokeringseskadern. Mönsterrulla över staben.
Äran, skepp. Karlskrona. Bengt Dufwa Major
 
921809:14Drottning Fredrika, chefsfartyg. Landskrona. J. Burmeister Skeppare
Däckade kanonslupen No. 1. Karlskrona. H. Murck Underlöjtnant
Däckade kanonslupen No. 5. Landskrona. C. Rheberg Underlöjtnant
Däckade kanonslupen No. 5. Landskrona. C. Rheberg Underlöjtnant
Däckade kanonslupen No. 6. Landskrona. Granberg Underlöjtnant
Däckade kanonslupen No. 11. Landskrona. G. Hegardt Underlöjtnant
Kanonslupen No. 58. Landskrona. Dankvardt Underlöjtnant
Kanonslupen No. 66. Landskrona. Rotkirck Kapten
Kanonslupen No. 74. Landskrona. Smidt Underlöjtnant
Kanonslupen No. 106. Landskrona. Kullberg Underlöjtnant
Kusen, barkass. Landskrona. Joach. Berns Skeppare
 
931810:1Arendahl. halvgalär. Göteborg. W. von Borsing Löjtnant
der Biederman. lastskepp. Karlskrona. Carl Robert Sandel Löjtnant
Delfin, brigg. Karlskrona. C. Cronstedt Kapten
Flickan, förrådsjakt. Malmö. Lithén Flaggjunkare
Fredrikssund, kanonslup. Malmö. Lindgren Underlöjtnant
Försiktigheten, skepp. Karlskrona. O. G. Cederström Major
Fröja, fregatt. Karlskrona. Engelhardt Major
Fäderneslandet, skepp. Karlskrona. G. A. Améen Major
 
941810:2Däckade kanonslupen No. 2. Landskrona. J. J. Dorph Major
Kanonslupen No. 20. Malmö. Rydberg Underlöjtnant
Kanonslupen No. 21. Malmö. Brusell Underlöjtnant
Kanonslupen No. 22. Malmö. Lindblom Styckjunkare
Kanonslupen No. 26. Malmö. Rehberg Underlöjtnant
Kanonslupen No. 27. Malmö. von Rosen Löjtnant
Kanonslupen No. 29. Malmö. Rundcrantz Underlöjtnant
Kanonslupen No. 42. Malmö. Lindquist Medelstyrman
Kanonslupen No. 81. Malmö. Numelin Underlöjtnant
Kanonslupen No. 86. Malmö. Stålhane Underlöjtnant
Kanonslupen No. 99. Malmö. Beckström Löjtnant
Kanonslupen n:r 100. Malmö. Cronstedt Kapten, Åberg Konstapel
Kanonslupen n:r 101. Malmö. Welker Underlöjtnant
Kanonslupen n:r 102. Malmö. Littorin Underlöjtnant
Kanonslupen n:r 103. Malmö. Hjelm Underlöjtnant
Kanonslupen n:r 104. Malmö. Sandman Underlöjtnant
Kanonslupen n:r 107. Malmö. Jansson Konstapel
Kanonslupen n:r 109. Malmö. Lettman Underskeppare
Kanonslupen n:r 111. Karlskrona. Bergström Lärstyrman
Kanonslupen n:r 112. Malmö. Carlstedt Underlöjtnant
Kanonslupen n:r 113. Malmö. Sandström Underskeppare
Kanonslupen n:r 114. Malmö. Bodeman Underlöjtnant
Kanonslupen n:r 115. Malmö. Westrin Underlöjtnant
Kokslupen n:r 1. Malmö. Dahlgren Medelstyrman
Kokslupen n:r 2. Malmö. Westerberg Överskeppare
Kokslupen n:r 24. Stockholm. Renholm Underskeppare, Sjöberg Underskeppare, Widing Styckjunkare
 
951810:3Manligheten, skepp. Karlskrona. af KLint Major
Maria, brigg. Karlskrona. S. Trygger Underlöjtnant
Orust, chefsjakt. Malmö. Olsson Kapten
Sjukbåten n:r 1. Karlskrona. Sundblom Underskeppare
Sköldpaddan, skonert. Karlskrona. Åberg Flaggskeppare
Svalan, brigg. Karlskrona. J. Olsson Kapten
Wictor, chefsjakt. Malmö. Ögnelodh Kapten
Vänta litet, brigg. Karlskrona. C. G. Wahrberg Kapten
Äran, skepp. Karlskrona. Petter Holm Överstelöjtnant
 
961810:4Konung Adolf Fredrik, skepp. Karlskrona. C H af Trolle Överstelöjtnant
Konung Gustaf IV Adolf, skepp. Karlskrona. L G Silfversvärd Överstelöjtnant
Wladislaff, skepp. Karlskrona. G FR Améen Överstelöjtnant
 
971811:1Allena. kokfartyg. Göteborg. C. Lidberg Proviantuppbördsman
Barthelemy. kutter. Karlskrona. E. Lagerberg Underlöjtnant
Flickan, förrådsjakt. Göteborg. Rundqvist Underskeppare
Fortuna, brigg. Karlskrona. A. Erlandsson Underlöjtnant
Fredrikssund, kanonslup. Göteborg. Wellker Underlöjtnant
Göteborg, gallär. Göteborg. Nils Drakenberg Löjtnant
Kanonjollen n:r 15. Stockholm. J. Cartberg Flaggjunkare
Kanonjollen n:r 23. Stockholm. C. G. Rydberg Flaggjunkare
Kanonjollen n:r 24. Stockholm. Nemlander Styckjunkare
Kanonslupen n:r 20. Göteborg. Callenberg Kapten
Kanonslupen n:r 21. Göteborg. Wilhelm Lagerheim Kapten
Kanonslupen n:r 22. Göteborg. Lagerhielm Löjtnant
Kanonslupen n:r 26. Göteborg. Lindgren Underlöjtnant
Kanonslupen n:r 27. Göteborg. Christofferson Underlöjtnant
Kanonslupen n:r 29. Göteborg. Cederwald Löjtnant
Kanonslupen n:r 42. Göteborg. Losch Kapten
Kanonslupen n:r 100. Göteborg. Qvist Kapten
 
981811:2Kanonslupen n:r 48. Göteborg. Malmqvist Konstapel
Kanonslupen n:r 81. Karlskrona. Blomstedt Löjtnant
Kanonslupen n:r 86. Göteborg. Hallberg Underlöjtnant
Kanonslupen n:r 91. Karlskrona. C M Agge Konstapel
Kanonslupen n:r 99. Göteborg. Abr. de Frese Underlöjtnant
Kanonslupen n:r 101. Göteborg. Bergström Underlöjtnant
Kanonslupen n:r 102. Göteborg. Weström Underlöjtnant
Kanonslupen n:r 104. Göteborg. W. B. von Böningh Löjtnant
Kanonslupen n:r 109. Karlskrona Melan Underlöjtnant
Kanonslupen n:r 112. Göteborg. Törnquist Underlöjtnant
Kanonslupen n:r 113. Göteborg. Rydberg Underlöjtnant
 
991811:3Kanonslupen n:r 114. Göteborg. Boije Underlöjtnant
Kanonslupen n:r 115. Göteborg. Littorin Underlöjtnant
Kanonslupen n:r 117. Karlskrona. C C Isberg Underlöjtnant
Kanonslupen n:r 126. Göteborg. D. Hammar Underlöjtnant
Karl Johan, förrådsfartyg, Göteborg.
Kokslupen n:r 2. Göteborg. C. J. Schröder Underskeppare
Mörsareslupen n:r 1. Göteborg. G. von Sydow Löjtnant
Mörsareslupen No. 2. Göteborg. Richman Underlöjtnant
Neptunus, förrådsjakt. Göteborg. Fox Proviantskrivare
Orust, jakt. Göteborg. Paulin Löjtnant
Rekognoscerbåten No. 1. Göteborg. Strömberg Sergeant
Skonertbarkassen No. 10. Göteborg. J. G. Granberg Underlöjtnant
Skonertbarkassen No. 13. Göteborg. Hybinete Underlöjtnant
St. Johannes, brigg. Göteborg. C. G. Hård Major
St. Paul, kanonjolle. Göteborg. M. G. Norberg Major
Svalan, brigg. Karlskrona. C. Cronstedt Kapten
Vänta litet, brigg. Karlskrona. Drejer Kapten
 
1001811:4der Biederman. lastskepp. Karlskrona. C. R. Sandel Löjtnant
Däckade kanonslupen No. 1. Landskrona. Petesche Underlöjtnant
Däckade kanonslupen No. 2. Landskrona. Wollfram Kapten
Däckade kanonslupen No. 4. Landskrona. Granholm Löjtnant
Däckade kanonslupen No. 5. Landskrona. Behrling Underlöjtnant
Däckade kanonslupen No. 13. Landskrona. Bildt Underlöjtnant
Däckade kanonslupen No. 10. Landskrona. Ögnelodh Kapten
Däckade kanonslupen No. 6. Landskrona. Holm Underlöjtnant
Däckade kanonslupen No. 7. Landskrona. Stålhane Underlöjtnant
Däckade kanonslupen No. 8. Söderstedt Underlöjtnant
Däckade kanonslupen No. 9. Landskrona. Gegerfeldt Kapten
Däckade kanonslupen No. 11. Landskrona. Rehberg Underlöjtnant
Däckade kanonslupen No. 12 Landskrona. Bruncrona Kapten
Lyckan, chefsjakt. Landskrona. Dorph Major
 
1011811:5af Chapman, fregatt. Karlskrona. O G Nordenskjöld Major
Euredice, fregatt. Karlskrona. af Klint Major
Fröja, fregatt. Karlskrona. C D Engelhardt Major
 
1021811:6Fäderneslandet, skepp. Karlskrona. O G Cederström Överstelöjtnant
Konung Gustaf IV Adolf, skepp. Karlskrona. C F Hauswolff Major
Manligheten, skepp. Karlskrona. P Holm Överstelöjtnant
Staben på örlogsblockeringseskadern. Karlskrona. C. H. af Trolle Överstelöjtnant
Wladislaff, skepp. Karlskrona. L G Silfversvärd Överstelöjtnant
 
1031812:1Bataljonsfartyget n:r 2. Karlskrona. af Klerker Major
Bartholomy. kutter. Karlskrona Emanuel Lagerberg Underlöjtnant
der Biederman, lastskepp. Karlskrona. Sandel Kapten
Brigadchefsfartyget n:r 4. Karlskrona Silverarm Major
Camilla, fregatt. Karlskrona. C. F. Hauswolf Major
Delfin, brigg. Karlskrona. N. J. Bergström Kapten
Dristigheten, skepp. Karlskrona C. H. af Trolle Överstelöjtnant
 
1041812:2Euridice, fregatt. Karlskrona. Otto Pettersson Överstelöjtnant
Fröja, fregatt. Karlskrona. C. G. Hårdh Major
Fäderneslandet, skepp. Karlskrona. P. Holm Överstelöjtnant
Gustaf den store, skepp. Karlskrona. G. af Klint Överste
Gäddan, skonert. Karlskrona. Fredr. Nyman Flaggskeppare
Göteborg, skonert. Göteborg. Maktin Expeditionskamrer
 
1051812:3Kanonslupen n:r 9. Karlskrona. Öberg Kapten
Kanonslupen n:r 10. Karlskrona. Losch Underlöjtnant
Kanonslupen n:r 16. Karlskrona. Bergström Underlöjtnant
Kanonslupen n:r 17. Karlskrona. Rydberg Flaggjunkare
Kanonslupen n:r 18. Karlskrona. Kreuger Kapten
Kanonslupen n:r 19. Karlskrona. Westin Underlöjtnant
Kanonslupen n:r 23. Karlskrona. Thomé Underlöjtnant
Kanonslupen n:r 28. Karlskrona. Carsberg Flaggjunkare
Kanonslupen n:r 40. Karlskrona. Brunkrona. Kapten
Kanonslupen n:r 43. Karlskrona. Feiff Underlöjtnant
Kanonslupen n:r 44. Karlskrona. Engeström Underlöjtnant
Kanonslupen n:r 45. Karlskrona. Sandberg Underlöjtnant
Kanonslupen n:r 46. Karlskrona. Engeström Flaggjunkare
Kanonslupen n:r 48. Karlskrona. Cederwald Löjtnant
Kanonslupen n:r 50. Karlskrona. Bark Underlöjtnant
Kanonslupen n:r 51. Karlskrona. Kyander Underlöjtnant
Kanonslupen n:r 53. Karlskrona. Almlöf Flaggjunkare
Kanonslupen n:r 54. Karlskrona. Malmberg Kapten
Kanonslupen n:r 56. Karlskrona. Åström Sergeant
 
1061812:4Kanonslupen n:r 87. Karlskrona. W. Ramsay Underlöjtnant
Kanonslupen n:r 89. Karlskrona. Widing Konstapel
Kanonslupen n:r 91. Karlskrona. Stadius Underlöjtnant
Kanonslupen n:r 98. Karlskrona. Melan Löjtnant
Kanonslupen n:r 116. Karlskrona. Blomster Underlöjtnant
Kanonslupen n:r 117. Karlskrona. Hybinette Underlöjtnant
Kanonslupen n:r 118. Karlskrona. Strömbeck Flaggjunkare
Kanonslupen n:r 119. Karlskrona. Blomstedt Löjtnant
Kanonslupen n:r 125. Karlskrona. Blixt Underlöjtnant
Kanonslupen n:r 126. Karlskrona. Lillia Underlöjtnant
Kanonslupen n:r 127. Karlskrona. Tavon Flaggjunkare
Kokslupen n:r 9. Karlskrona. A. Drake Underskeppare
Kokslupen n:r 11. Karlskrona. B. Linde Styckjunkare
Kokslupen n:r 12. Karlskrona. S. Fr. Delander Underskeppare
Kokslupen n:r 24. Karlskrona. Törnquist Medelstyrman
Kokslupen n:r 25. Karlskrona. N. N. Underskeppare
Kokslupen n:r 26. Karlskrona. S. F. Bergström Underskeppare
Konung Adolf Fredrik, skepp. Karlskrona. Löfman Överstelöjtnant
 
1071812:5Konung Gustaf III, skepp. Karlskrona. O. G. Cederström Överstelöjtnant
Manligheten, skepp. Karlskrona. C. P. U. von Schantz Överstelöjtnant
Maria, brigg. Karlskrona. Lagerbielke Kapten
Najaden, lastbrigg. Karlskrona. C. G. Lindberg Löjtnant
Orust, jakt. Karlskrona. Charles Staaf Underlöjtnant
Proviantfartyget n:r 5. Karlskrona. J. E. Sjöberg Underskeppare
Proviantfartyget n:r 14. Karlskrona. Linde Styckjunkare
Rekognosceringsslupen n:r 1. Karlskrona. Linde Styckjunkare
Sjukfartyget n:r 1. Karlskrona. Sångberg Underskeppare
Sjukfartyget n:r 5. Karlskrona. C. Sjöberg Underskeppare
Tartar, loggert. Karlskrona. C. Lagerberg Löjtnant
Äran, skepp. Karlskrona. Lagerbielke Överstelöjtnant
Örlogsflottan. Mönsterrulla över staben.
 
1081812:6Däckade kanonslupen No. 1. Landskrona. Granholm Löjtnant
Däckade kanonslupen No. 2. Landskrona. Engel Underlöjtnant
Däckade kanonslupen No. 4. Landskrona. G. Samuelsson Underlöjtnant
Däckade kanonslupen No. 6. Landskrona. Almberg Underlöjtnant
Däckade kanonslupen No. 8. Landskrona. Peteche Underlöjtnant
Däckade kanonslupen No. 13. Landskrona. von Sydow
Däckade kanonslupen No. 9. Landskrona. Georg Gegerfeldt Kapten
Lyckan, chefsjakt. Landskrona. Dorph Major
 
1091813:1Allerte. loggert. Karlskrona J. Ahlander Löjtnant, Osterman. Löjtnant
Bataljonsfartyget nr 4. Karlskrona. C U Klercker Major
Bartolomey. kutter. Karlskrona. Jägerberg Underlöjtnant
der Biederman, lastskepp. Karlskrona. Sandel Kapten
Camilla, fregatt. Karlskrona. C. F. von Hauswolf Major
af Chapman, fregatt. Karlskrona. G. Amen Major
Delphin, brigg. Karlskrona. N. J. Bergström Kapten
Däckade kanonslupen No. 1. Landskrona. Granholm Löjtnant
Däckade kanonslupen No. 2. Landskrona. Ögnelodh Kapten
Däckade kanonslupen No. 4. Landskrona. G. A. Samuelsson Underlöjtnant
Däckade kanonslupen No. 5. Landskrona. Söderstedt Löjtnant
Däckade kanonslupen No. 6. Landskrona. A. H. Röö Löjtnant
Däckade kanonslupen No. 7. Landskrona. Stålhane Underlöjtnant
Däckade kanonslupen No. 13. Landskrona. von Sqarw Underlöjtnant
 
1101813:2Erik Segersäll, hemmema. Karlskrona. Martin Major
Experiment, skonert. Ystad. Gyllengranath
Flickan, förrådsjakt. Göteborg. Ol. Kuhlberg Underofficer
Flora, brigg. Karlskrona. Lagerbjelke Kapten
Fredriksund, kanonslup. Göteborg. And. Lidmark Underlöjtnant
Fröja, fregatt. Karlskrona. C. G. Hårdh Major
Fäderneslandet, skepp. Karlskrona. P. Holm Överstelöjtnant
Hoppet, lastskepp. Karlskrona. C. F. Lindberg Löjtnant
Johanna Charlotta, förrådsfartyg. Göteborg. G. J. Hedendal
Kanonslupen No. 9. Karlskrona. Joh. Blomstedt Kapten
Kanonslupen No. 20. Karlskrona. H. Losch Kapten
Kanonslupen No. 21. Karlskrona. Dahlstedt Löjtnant
Kanonslupen No. 22. Karlskrona. Öberg Kapten
Kanonslupen No. 26. Karlskrona. Sjöbohm Löjtnant
Kanonslupen No. 27. Karlskrona. W. B. von Bönningh Löjtnant
 
1111813:3Kanonslupen No. 29. Göteborg. Malmberg Kapten
Kanonslupen No. 30.
Kanonslupen No. 36.
Kanonslupen No. 38
Kanonslupen No. 42. Göteborg. N. Drakenberg Löjtnant
Kanonslupen No. 45. Karlskrona. Buhrman Löjtnant
Kanonslupen No. 48. Karlskrona. Holmgren Flaggkonstapel
Kanonslupen No. 50. Karlskrona. C. G. Gerle Sergeant
Kanonslupen No. 53. Strömbeck Flaggjunkare
Kanonslupen No. 86. Karlskrona. Paco Hårdh Styckjunkare
Kanonslupen No. 87. Karlskrona. J. H. Bohman Underlöjtnant
Kanonslupen No. 99. Göteborg. Silfvius Kapten
Kanonslupen No. 100. Göteborg. P. A. Lunell Underlöjtnant
Kanonslupen No. 101. Göteborg. Gust. Littorin Underlöjtnant
Kanonslupen No. 102. Karlskrona. G. J. Wellingh Styckjunkare
Kanonslupen No. 104. Karlskrona. Christian Boje Underlöjtnant
Kanonslupen No. 109. Göteborg. Segebaden Styckjunkare
Kanonslupen No. 110.
Kanonslupen No. 112. Göteborg. Gustaf Apelberg Underlöjtnant
Kanonslupen No. 113. Göteborg. Adlerberg Flaggjunkare
Kanonslupen No. 114. Göteborg. Barck Underlöjtnant
Kanonslupen No. 115. Göteborg. Forsten Styckjunkare
Kanonslupen No. 117. Karlskrona. Welcher Underlöjtnant
Kanonslupen No. 118. Karlskrona. C. A. Stadius Underlöjtnant
Kanonslupen No. 119. Karlskrona. Köhler Underlöjtnant
Kanonslupen No. 125. Karlskrona. Nohrlin Kapten
Kanonslupen No. 126. Karlskrona. Lilja Flaggkonstapel
Kanonslupen No. 127. Karlskrona. C. F. Lindgren Sergeant
Kokbåten nr 15
Kokslupen No. 14. Karlskrona. Johan Öhman Uppbördsskeppare
Kokslupen No. 2. Göteborg. S. A. Bergström Underskeppare
Kokslupen No. 11. Karlskrona. A. A. Bärnhjelm Uppbördsskeppare
Kokslupen No. 12. Göteborg. Djurberg Styrman
Kokslupen No. 25. Karlskrona, Göteborg. R. Fischer Flaggstyrman
Kokslupen No. 26. Karlskrona, Göteborg. I. Ingberg Underskeppare
Kokslupen No. 28. Göteborg. C. G. Bergman Medelstyrman, Bergström Underskeppare
Kokslupen No. 30. Karlskrona. Westerholm Skärgårdsstyrman, P. G. Berg Konstapel
 
1121813:4Konung Gustaf III, Karlskrona. C. von Schantz Överstelöjtnant
Konung Gustaf III, skepp. Karlskrona. C von Schantz Överstelöjtnant
Loggerten No. 1. Karlskrona. F. A. Löfverström Underlöjtnant
Loggerten No. 4
Lyckan, jakt. Landskrona. I. I. Dorph Major
Malmö, kutter
Manligheten, skepp. Karlskrona. H. O. Petterson Överstelöjtnant
Mörsareslupen No. 1. Göteborg. Törnqvist Underlöjtnant
Mörsareslupen No. 2. Göteborg. Engel Underlöjtnant
 
1131813:5Orust, jakt. Göteborg. C. W. Wolfram Major
Passepartout, loggert. Karlskrona. R. Birnbaum Löjtnant, N. G. Wessman Löjtnant
Patrullbåten No. 2. Göteborg. C. G. Lundberg Underofficer
Puke, loggert. Karlskrona. C. Lagerberg Löjtnant
Sjukbåten No. 3
Skonertbarkassen No. 10. Göteborg. Reinhold Christofferson Underlöjtnant
Skonertbarkassen No. 13. Göteborg. I. F. Brinkman
St. Paul, jakt. Karlskrona. Gustaf H. Nordberg Major
Svalan, brigg. Karlskrona. Christian Blomstedt Kapten
Transportbåten No. 3. Göteborg. Christ. Sandberg Skeppare
Två Bröder, lastbrigg. Karlskrona. C. G. Strömberg Kapten
Victor, jakt. Göteborg. erdtman Underofficer
Vänta litet, brigg. Karlskrona. Arndt Drejer Major
Äran, skepp. Karlskrona. C. H. af Trolle Överste
 
1141813:6Dristigheten, skepp. Karlskrona. Fleming Överstelöjtnant
Euredice, fregatt. Karlskrona. Nordenskjöld Major
 
1151813:7Gustaf den Store, skepp. Karlskrona. H C A Blessing Överstelöjtnant
Kanonslupsdivisionen. Karlskrona. Kreuger Kapten
Konung Adolf Fredrik, skepp. Karlskrona. O G Cederström Överstelöjtnant
 
1161813:8Konung Gustaf III, skepp. Karlskrona. C von Schantz Överstelöjtnant
Oeconomien, kronolastbrigg. Karlskrona. Isberg Löjtnant
Orädd, fregatt. Karlskrona. A. Dreyer Major
Svan, jakt. Karlskrona. Jon. Berg Överstyrman
 
1171814:1 
1181814:2Delphin, brigg. Karlskrona. Blomstedt Major
Dristigheten, skepp. Karlskrona. Améen Major
Däckade kanonslupen nr. 16 Karlskrona Lunell Kapten
Euredice, fregatt. Karlskrona. E Rahm Kapten
Experiment, skonert. Karlskrona.
Flora, brigg Karlskrona. Lagerbjelke Kapten
Fröja, skonert
Fäderneslandet, skepp. Karlskrona. P Holm Överstelöjtnant
Galathé, fregatt. Karlskrona. Carl af Klint Major
Kottka, kutter. Heimberger
Rekognoscerslup No. 1.
 
1191814:3Gustaf den Store, skepp. Karlskrona. C Flemming Överstelöjtnant
Konung Adolf Fredrik, skepp Karlskrona. O G Cederström Överstelöjtnant
 
1201814:4Konung Gustaf III, skepp Karlskrona. L G Silfversvärd Överstelöjtnant
Manligheten, skepp. Karlskrona. H O Pettersson Överstelöjtnant
Orädd, fregatt. Karlskrona. Gyllengranat Löjtnant
 
1211814:5Staben på örlogseskadern. Karlskrona. C. E. af Trolle eskaderchef, överste
Svalan, brigg. Karlskrona. C. G. Långstadius Underlöjtnant
Wladislaff, skepp. Karlskrona. von Hauswolff Major
 
1221815Däckade kanonslupen No. 2. Göteborg. Granberg Underlöjtnant
Däckade kanonslupen No. 6. Göteborg. Röö Löjtnant
Däckade kanonslupen No. 14. Göteborg Ögnelod Kapten
Flickan, jakt. Göteborg. Ryberg Underlöjtnant, Schale Underskeppare
Fredriksund, kanonslup. Strömstad. Wilde Styckjunkare
Glommen, jakt. Strömstad. Schröder Sergeant
Huth, jakt. Strömstad. Bergström Överskeppare
Intendenturfartyg No. 6. Strömstad. Sandberg Underskeppare
Kanonslupen No. 20. Strömstad. Stark Flaggjunkare
Kanonslupen No. 21. Strömstad. Malmberg Löjtnant
Kanonslupen No. 26. Strömstad. Kullman Sergeant
Kanonslupen No. 29. Strömstad. Bong Styckjunkare
Kanonslupen No. 30. Strömstad. Folcker Sergeant
Kanonslupen No. 36. Strömstad. Strömbeck Underlöjtnant
Kanonslupen No. 38.
Kanonslupen No. 42.
Kanonslupen No. 64.
Kanonslupen No. 70. Strömstad. Åkerholm Sergeant
Kanonslupen No. 71. Kraak Styckjunkare
Kanonslupen No. 86. Göteborg. Reuterswärd Underlöjtnant
Kanonslupen No. 87. Göteborg. A. Cronhielm Underlöjtnant
Kanonslupen No. 119. Strömstad. Palmström Sergeant
Kokslupen No. 15. Strömstad. Preutz Underskeppare
Kokslupen No. 24.
Kokslupen No. 25.
Malmö, kutter. Göteborg. Ledmark Underlöjtnant
Paul, jakt. Göteborg. Westerberg Överskeppare
Sjukfartyget No. 4. Strömstad. Strömberg Sergeant
Skonertbarkassen No. 10. Göteborg. Ledmark Underlöjtnant
Skonerten No. 54. Strömstad. Linde Styckjunkare
Transportbåten No. 3. Strömstad. Friman Styckjunkare
Viktor, jakt. Strömstad. Sundquist Överskeppare
 
1231733 – 18731733 Galäreskadern i Stockholm.
1765 Fartyget Blaiseholmen. Persedlar galären Norrköping.
1790 Okänt fartyg mönsterrulla.
1800 fregatten Bellona
1801 Hantverkare och timmermän Stockholms eskadern.
1810 Kanonslupen nr 50
1814 Kanonslup nr 16, 45, 118, 126. Kuttern Ystad.
Innehåller även generalmönsterrulla för C. J. Pihls Coupverdiebåtsmanskompani 1821