bild
Arkiv

Arkivfragment


Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0449
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/3BbBmi957K2Bcuz17OOe83
Omfång
8 Volymer 
ArkivinstitutionRiksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge)
Arkivbildare/upphov
Proveniens ej registrerad
Kategori: Ej fastställd

Innehåll

Allmän anmärkningSe även samlingen Biografica: se/kra/1051
Volym 1-7 är alfabetiskt ordnade. Volym 8-9 är tillkomna senare och ej infogade alfabetiskt.
Inledning (äldre form)Krigsarkivets samling Arkivfragment innehåller en mängd smärre enskilda arkiv eller delar av enskilda arkiv av mycket varierande karaktär. Omkring 650 arkivbildare är representerade med handlingar, varav de äldsta är daterade till slutet av 1550-talet och de yngsta till 1960-talet.
Samlingen lades upp 1943. Då påbörjades en systematisk genomgång av Krigsarkivets Biografica-samling, varvid sådana handlingar, som kunde anses ha tillhört enskilda arkivbildares arkiv, uttogs och sammanfördes till den nya samlingen Arkivfragment. Arbetet fortsattes de följande åren fram till 1952.*
Huvudparten av handlingarna i Biograficasamlingen, som hopbragts från flera olika håll, även från åtskilliga myndigheters arkiv, saknar accessionsuppgifter. Det har på grund härav i flera fall visat sig omöjligt att säkert fastställa proveniensen, särskilt vad gäller fullmakter, avskedsbrev, intyg och liknande handlingar. Papper av detta slag kan givetvis delvis dels ha blivit kvar i de privata arkiven, dels ha insänts till olika myndigheter och tillhör då rätteligen vederbörande myndighets arkiv. Vid den översyn av Arkivfragment som företogs 1957 befanns det att en mängd handlingar med denna osäkra proveniens överförts till Arkivfragment, medan andra av samma karaktär fått ligga kvar i Biograficasamlingen. På vilka grunder denna fördelning mellan de båda samlingarna skett torde numera inte kunna klarläggas, åtminstone inte utan mycket ingående studier. Någon ny överflyttning har inte företagits och då således handlingar av samma karaktär finns i båda samlingarna, tillrådes forskaren att jämsides med Arkivfrgament även kontakta Biograficasamlingen.
Bland de papper som överförts från Biografica till Arkivfragment märks åtskilliga arkivalier, som Krigsarkivet förvärvat från Hammersamlingen åren 1919-1923. Denna samling innehöll fragment av svenska myndigheters och privata arkiv samt utländska, framför allt tyska furstearkiv (se därom: Meddelanden från Riksarkivet, Ny följd. Serie 1, del VII 1922, Hammersamlingen av Erik Naumann).
Arkivfragment har även tillförts ett mindre antal direkta accessioner. Bland dessa märkes framför allt kapten J A V Schürer von Waldheims autografsamling rörande chefer för Västmanlands regemente (acc 1954/17) och överstelöjtnant Herman Dybecks samling "Pecoralia och icke-pekoralia" (acc 1950/103).
Slutligen har Arkivfragment mottagit tillskott från Krigsarkivets oordnade handlingar.
Vid den genomgång av samlingen som företogs 1957 har förteckningen och brevskrivarregistret (kortregister i forskarsalen, nu även digitalt) kompletterats och korrigerats. Sådana handlingar, som med säkerhet kunde hänföras till myndigheters eller till i Krigsarkivet befintliga privata arkiv, har överförts till sina respektive hemorter. Anteckningar om överflyttning har i varje enskilt fall gjorts i förteckningen.

(Birgitta Törnell)

* enstaka handlingar har senare tillförts.

Ämnesord

Ämnesord, sak
Autografer, J A V Schurer von Waldheim (Svenska ämnesord)

Tillgänglighet

SekretessNej

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se även: Biografica (SE/KrA/1051)

Kontroll

Skapad1998-04-21 00:00:00
Senast ändrad2024-04-25 12:19:53