bild
Volym

[Arkivfragment]

Arkivfragment

Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0449/6
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/YTh0sgMi4aMuDHPKHFN4u1
ArkivinstitutionRiksarkivet i Täby, Krigsarkivet

Innehåll

Allmän anmärkningBx, SCHERERN-SÖDERMARK

SCHERERN, Theodor, postmästare i Georgethal.
Skrivelse från hertig Albrecht av Sachsen-Weimar-Eisenach 1/7 1622
(acc 1923/29);

SCHERFFEN, Johann Christoph, skrivare.
Skrivelse från hertig Albrecht av Sachsen-Weimar-Eisenach 21/2 1634
(acc 1923/32, se även Hinningern, A);

SCHLIPPENBACH, Wolmar Anthon, generalmajor, 1658-1739.
Skrivelse från Kanslikollegium 11/9 1703;

SCHLYTERN, Herman, krigsråd, 1689-1750.
1-5) Brev från Ursula Christina Bjelke, f Törne, 2/2, 13/2, 16/2, 2/10 och 6/11 1733,
6-7) Brev från överstelöjtnant Johan Manderstierna 25/5 och 7/9 1733
(från Biografica 1943);

von SCHULTZENHEIM, Conrad Theodor, generallöjtnant, 1768-1837.
1) Skrivelse från överstelöjtnant Johan Carl Wendel 31/3 1811,
2) Skrivelse från major Carl Jacob von Schantz 21/4 1811,
3) Skrivelse från överste Carl Johan Nauckhoff 31/5 1811;

von SCHWERIN, Claus Philip, friherre, generalmajor, 1689-1748.
Brev från major Henric Kleihe 26/10 1731
Brev från landshövding Georg Bogislaus Staël von Holstein 24/3 1758;

von SCHWERIN, Philip Bogislaw, friherre, general, 1687-1733.
Brev från fänrik Samuel Ekdelundh 6/4 1727;

SCHWERTFÄGER, musikant vid Västgöta-Dals regement.
Skrivelse med räkning från värdshusvärden JC Carlberg 31/8 1837
(se: Dybeck, Herman: samlingen "pecoralia" nr 38);

SCHÜRER VON WALDHEIM, Johan Axel Victor, kapten 1847-1922.
Autografsamling rörande chefer vid Västmanlands regemente:
1) Bengt Bagge 30/11 1627
2) Bengt Bagge, avskrift 16/1 1628
3) Bengt Bagge, odaterat
4) Erik Stenbock 20/5 1630
5) Johan Lilliehöök, avskrift 2/12 1638
6) Gabriel Kurck, odaterat
7) Peter Creimer, odaterat
8) Axel Sparre, brev till Carl Gyllenstierna 25/10 1669
9) Carl Breitholtz, brev till Nils Adelstierna (avskrift) 25/3 1714
10) Otto Christian von Pahlen 10/4 1746
11-12) Samuel Gustaf Stierneld, odaterat
13) Gustaf Fredrik von Rosen, brev till I Röngren 15/6 1750
14) Jonas Cronstedt 31/8 1772
15) Jonas Cronstedt, brev till ej namngiven kamrer 16/1 1773
16) Fredrik Posse, odaterat
17) Fredrik Adolf, hertig av Östergötland, brev till WM Pauli 30/3 1778
18) Lars Stiernstam, brev till hertig Fredrik Adolf 12/7 1787
19) Adolf Ludvig von Friesendorff 26/10 1804
20) Pehr Brändström, brev till ej namngiven general 1/2 1809
21) Adolf Ludvig von Friesendorff 3/10 1809
22) Gustaf von Troil, brev till Pehr Brändström 16/7 1812
23) Carl Albert Leijonflycht 5/5 1813
24 och 30) Fredrik Ludvig Ridderstolpe, odaterade
26, 29 och 31) Carl Fredrik Wilhelm von Tuné 16/5 1825, 8/2 1836 och 13/8 1845
27-28) Carl Otto Palmstierna 1835
32-22) D August L Silfverstolpe, brev till A Reutersköld 27/3 1884
(acc 1954/17);

SCHÜTZERCRANTZ, Johan Herman, konteramiral, 1762-1821.
Skrivelse från statssekreterare Bernhard Christoffer Quiding 6/6 1811;

SCHÖNSTRÖM, Abraham Daniel, generalmajor 1729-1809.
Skrivelse från biskop Mårten Göran Wallenstråle 29/9 1792;

von SEGEBADEN, Achates, major född 1771.
Permission 1/2 1796
(acc 23/1956)

von SETH, Gabriel, greve, krigsråd, riksråd, 1690-1774.
Skrivelse från överstelöjtnant Marcus Tungelfelt 5/4 1717;

SEYLER, Hans, vallackare.
Respass 3/1 1813;

SILFVERGREN, Nils Persson, sekreterare i Krigskollegium, död 1653.
Skrivelse från ståthållare Johan Berendes 16/3 1647;

SILNAEUS, Nicolas, kamrerare.
Skrivelse från A Schmidtberg 17/27/6 1704;

SITTRON, Anders Larsson.
Brev från Llars Månsson (?) och Måns Andersson ifrån Giästraby 20/1 1720;

SIXTUS, Fredrik, kapten vid Bergsregementet, avsked 1721.
3 st fullmakter 20/12 1709, 8/2 1711 och 5/6 1714
(från Biografica 1946);

SJANGBOIR, A.
Tre brev. Två från H Johansson och ett från Ernest Ridsing;

SJÖBERG, Carl Herman, assessor, regementsskrivare vid Skaraborgs regemente 1807.
Avsked 5/2 1856
(från Biografica 1946);

SJÖBLAD, Erik, friherre, amiral, guvernör, 1647-1725.
Skrivelse från kommendanten Casper Gottlieb Witting 18/3 1709;

SJÖCRONA (före adlandet Cronsjoe), Peter, överste, 1802-1864.
Fullmakt 5/3 1822
(acc 1943/6);

SJÖGREN, Ola Nnilsson, korpral vid norra skånska infanteriregementet, född 1863.
Brev från soldaten nr 40 Jöns Lindqvist 6/5 1892;

SJÖSTEDT, J, kamrerare, hospitalssyssloman i Skara.
Brev från LC Lundenstierna 10/3 1830
(se: Dybeck, Herman: samlingen "pecoralia" nr 39);

SKÖLDARM (före adlandet Pontelius), Jonas (Johan), krigsråd, 1719-1778.
3 st brev 1772 och 7 st brev 1773 från kapten Johan Isac Falck,
fullmakt utfärdad av friherre Erica Armfeldt 13/7 1772,
15 st handlingar ang överstelönen vid Kalmar regemente 1771-1773
(från Biografica 1943);

SNECKENBERG (före adlandet Schnack), Jacob, räntmästare, 1625-1697.
Skrivelse från Hans Billing 11/11 1678;

SOLBERGH, Matthias, kamrerare.
Brev från Herman Rudolf Stapelmohr 18/10 1718;

SOOP, Erik Mauritz, ryttmästare, 1686-1730.
Fullmakter 13/76 1710, 19/2 1712, 14/7 1716 och 22/6 1719
(från Biografica 1946);

SOOP, Erik, ryttmästare, 1719-1756.
Fullmakt 27/9 1753
(från Biografica 1946);

SPARRE, Axel, greve, fältmarskalk, 1652-1728.
Kungl brev 8/7 1724;

SPARRE, Jan, greve, generallöjtnant, 1715-1791.
Brev från fältmarskalken greve Augustin Ehrensvärd (odat);

SPRENGTPORT, Carl Henrik, generalmajor, 1687-1770.
Skrivelse från generalen, friherre Carl Gustaf Armfelt 4/3 1721;

STACKELBERG, Bernt Otto, friherre, fältmarskalk, 1703-1787.
Skrivelse från överste Stephan Aminoff 21/11 1761
(från Biografica 1943);

STACKELBERG, Carl Adam, friherre, generallöjtnant, 1669-1749.
Skrivelse från Petrus Lyth 5/2 1718
(från Biografica);

STAËL VON HOLSTEIN, Georg Bogislaus, friherre, fältmarskalk, landshövding, 1685-1763.
1) Skrivelse från Kanslikollegium 17/6 1729 (avskrift),
2) Kungl brev och instruktioner ang S. anförtrodd förrättning att bestyra om de till landet komna ryska truppernas inkvartering 1743 (19 folioblad);

STARENFLYCHT, Theodor Wilhelm, major, 1790-1866.
1) Avsked10/9 1811
2) Fullmakt 21/2 1826
(från Biografica 1946);

von STEDINGK, Curt Bogislaus Ludvig Christoffer, greve, fältmarskalk, En av Rikets Herrar, 1746-1837.
Skrivelse från generaladjutantsexpeditionen för armén 1/5 1833;

STEDT, Nils Gustaf, överste, 1850-1904.
1) Brev från överste B Sten A:son Leijonhufvud 9/2 1896,
2) Brev från generallöjtnant C D Ludvig W W-son Munthe 7/5 1896
(från Biogafica);

STENDAHL, Gustaf Sixten, kapten, postexpeditör, född 1875.
1) Förordnande 15/10 1900
2) Fullmakt 4/11 1904
(acc 1946/1);

STICKE, Nils, befallningsman.
Kopia av skrivelse från fältmarskalken greve Rutger von Ascheberg 22/3 1691;

STJERNGRANAT, Gustaf Georg Henrik, överste, 1806-1871.
Stjerngranats koncept till styrkebesked om generalmajor O A Malmborgs svensk-norska kår i norra Schlewig 21/7 1850
(från KrA:s oordnade handlingar december 1957);

STJERNSPARRE, Erik Peter, överste, 1730-1802.
Skrivelse från fältmarskalken greve Gustaf D Hamilton 29/7 1787;

STJERNWALL, Erik Johan, överste, 1724-1777.
3 st fullmakter 13/9 1772, 6/8 1774 och 13/5 1776,
4 st kvittenser 1776;

STOCKMAN, Georg, befallningsman.
Anskaffningen till Upplands 3 männings kavalleri från landshövdingeämbetet 30/4 1718
(acc 1997/39);

STOCKMAN, Sven, kvartermästare vid Skånska tremänningsregementet till häst.
1-2) Fullmakter 29/3 1711 och 9/8 1718,
3) Avsked 8/8 1721
4) Intyg 1/9 1721
(från Biografica 1946);

STANDBERG, Paul Reinhold, kanslisekreterare, redaktör.
Handlingar rörande Svenska akademiens process mot S 1894 rörande S:s skötsel av Post och inrikes tidningar;

STREITHAMMEL, Christian, major, 1654-1733.
Fullmakt 23/3 1700
(från Biografica 1946);

STREITHAMMEL, Frans Herman, kapten, 1685-1719.
Fullmakter 10/8 1713 och 8/2 1715
(från Biografica 1946);

STROKIRCH, Johan, kamrerare, 1645-1719.
Skrivelse från krigsrådet Johan Hoghusen 29/5 1688;

STROPP, Joachim, krigskommissarie, 1630-1677.
1) Skrivelse från löjtnant Claes Bertelsson Borg 10/7 1674,
2-3) Skrivelse från Antoni Bruijn 20/8 1672 och 15/7 1674,
4) Skrivelse från överstelöjtnant Arvid Reinhold Brunou 7/7 1673 (från KrA:s oordnade handlingar 1957),
5) Skrivelse från Coch (odat),
6) Skrivelse från amiralen, friherre Lorentz Creutz 12/1 1672,
7-8) Skrivelser från Erik Nilsson 6/1 1672 och 20/7 1673,
9) Skrivelse från major Erik Olufsson 9/2 1668,
10) Skrivelse från Anna Catharina Gärffelt 11/1 1674,
11) Skrivelse från Erik Habun 1/4 1674,
12-13) Skrivelser från landshövding Anders Lilliehöök /12 1673 och 12/1 1674,
14) Skrivelse från generallöjtnanten friherre Hans Georg Mörner af Morlanda 22/1 1672,
15) Skrivelse från biskop Magnus Pontinus 3/6 1671,
16) Skrivelse från löjtnant Johan Rahm 15/2 1674,
17) Skrivelse från Jacob Momma Rehnstierna 27/4 1669 (från KrA:s oordnade handlingar 1957),
18) Skrivelse från Jacob Momma Rehnstierna 10/7 1674,
19) Skrivelse från Christopher Rehbinder 10/9 1674 (från KrA:s oordnade handlingar 1957),
20) Skrivelse från tygmästare Arvid von Runneberg 11/2 1674,
21) Skrivelse från häradshövding Gustaf Rydingstierna 26/7 1672,
22) Skrivelse från generalen, friherre Carl J:son Sjöblad 14/5 1672,
23) Skrivelse från överste Johan G.son Sparfvenfelt 12/5 1668 (från KrA:s oordnade handlingar 1957),
24) Skrivelse från Jürgen Stangenberg, 4/8 1674 (från KrA:s oordande handlingar 1957),
25) Skrivelse från kommissarie Johan Stiernflycht 8/5 1674 (från KrA:s oordande handlingar 1957),
26) Skrivelse från Elisabeth Robertsonia von Struan 8/4 1674,
27) Skrivelse från löjtnant Gustaf Andersson Stråle av Sjöared 24/2 1672 (från KrA:s oordnade handlingar 1957),
28) Skrivelse från överste Björn Jönsson Svinhufvud 2/9 1671 (från KrA:s oordnade handlingar 1957),
29) Skrivelse från (oläslig namnteckning) 24/9 1672;

STRÖMFELT, Gustav Adolph, ståthållare, död 1717.
Skrivelse från Hans Hinrich von (?) 22/9 1701
(acc 1917/80 enl påteckning, stämmer ej med acc katalogen, jfr Naumann s 112);

STRÖMFELT, Harald, friherre, landshövding i Mariestad, död 1707.
1-2) Skrivelser från landshövdingen friherre Mårten Lindhielm 26/4 1704 och 7/3 1705,
3-5) Skrivelser från ryttmästare Axel Pistol 5/5 1704, 16/11 1707 och ett odaterat;

STRÖMFELT, Johan Carl, greve, generallöjtnant, riksråd, 1678-1736.
1-2) Fullmakter 25/5 1719 och 23/6 1720
(acc 1898/172-173, från Biografica 1946),
3-4) Skrivelser från överste Jacob Svinhufvud 19/5 och 9/6 1726;

STUART, Fredrik Christoffer, kammarråd, 1801-1851.
1) Förordnande 30/4 1832
2) Utdrag av Krigskollegii protokoll 8/5 1832;

STURCK, Elisabeth Thoresdotter.
Brev från Jacob Sturck 26/7 1708
(från Biografica);

STURCK, Jean.
Brev från Elias Raam 16/6 1675;

STÅLHANE, Henning, överste född 1872.
1) Transportresolution 17/4 1893
2-3) Fullmakter 23/11 1894 och 1/4 1896
4) Transportesolution 12/8 1902
5-7) Fullmakter 7/10 1904, 8/6 och 14/12 1906
8) Transportresolution 11/10 1912
9) Fullmakt 19/2 1915
10) Transportresolution 28/11 1916
11) Avsked 30/12 1916
12) Transportresolution 21/12 1917
13-15) Fullmakter 20/6 1919, 13/1 och 9/2 1923
(från Biografica 1946);

STÖFWING, Adam Fredrik, kapten, född 1669.
1-2) Fullmakter 8/8 1706 och 23/6 1707
3) Avsked 5/6 1722
(från Biografica 1946);

SVAN, Arvid Jöransson, ståthållare, 1542-1610.
Koncept till brev till Erik N:son Ryning 4/9 1601;

SWART, Anders, kapten.
Skrivelse från överste Johan von Fitinghoff 27/12 1642;

SWARTLING, Fredrik, ingenjör.
Pass för resa till Finland 1882
(från oordnade handlingar);

SVEDENHIELM, Hans Leonard, överste, 1734-1820.
1) Kaptensfullmakt 11/6 1759 (avskrift)
2) Resolution å majorsfullmakt 20/4 1780 (avskrift)
3) Resolution å transport 7/10 1782 (avskrift)
4) Resolution å transport 7/12 1784 (avskrift)
5) Befälhavarfullmakt 24/1 1791
6) Intyg ang majorsfullmakt, odaterat
7) Intyg ang borgensförbindelse 24/7 1786
8) Skrivelse från C Lagerbring 10/1 1792
(från Biografica 1951);

SVEN Andersson, soldat vid Nils Kaggs regemente.
Pass 29/10 1645;

SVEN Jönsson i Töjsjö.
Attest daterad 4/2 1669;

SVENSSON, Märta, Djursholm.
Brev från (?) 13/2 1927;

SVINHUFVUD, Carl Pontus Samuel, överstelöjtnant, 1845-1912.
4 st teckningar
(från Biografica 1946);

SÖDERBERG, Nils Wilhelm, överstelöjtnant, född 1889.
Register över gotländska tidningar 1811-1888
(gåva 1978);

SÖDERBLOM, J P, komminister i Norrala och Trönö.
Ämbets-och tjänsteed 1864;

SÖDERHIELM, Johan Fredrik, överste, 1797-1875.
Brev från kapten Hampus Wännström 1825
(från Biografica 1946);

SÖDERMARK, Ludvig, kapten vid flottan, 1839-1907.
1) Resolution å lön 26/2 1861
2) Fullmakt 25/9 1866
(acc 1945/24);

Kontroll

Skapad2009-04-18 15:05:30
Senast ändrad2009-05-15 14:09:45