Proveniens ej registrerad

Organisation (upphörd)

KategoriEj fastställd
ReferenskodSE/KrA/78
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/ndsFr0N4rX61p03GjpvwY3


Arkivbeskrivning
Likvidationer, flottan (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Forna kadetters arkiv (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Officerskursen 1939
Ingår i: Officerskurser (Karlbergskurser), Samling rörande
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Äldre svenska och finska fästningar
Ingår i: Fästningsarkiv
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Infanteribefälhavarstaber (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Finland, Viborgs läns 2:a dragonregemente
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Sverige, Drottningens livregemente till häst
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Provtryck
Ingår i: Sveriges officiella kartverk
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Landstormsområden (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Anteckningar om trofeer (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Fiktiva kartor (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Oxehufvudska arkivet (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Roterings- och utskrivningslängder (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Tur- och anciennitetsrullor (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Registerband till Flygvapnets beredskapshistorik
Ingår i: Beredskapsverket
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Sverige, rytteri Småland
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Trakten kring Stockholm i IX blad
Ingår i: Sveriges officiella kartverk
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Finland, infanteri Åbo län
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Göta artilleriregemente
Ingår i: Kammarkollegiets och Statskontorets rullor
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Finland, infanteri Viborgs läns 1:a och 2:a infanteriregemente
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Arméns flotta, Sveaborgs eskaders räkenskaper
Ingår i: Räkenskaper, flottan
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Arméns flotta (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sump. Kammarrätten, Kammarkollegiet, Statskontoret (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Telefonkartan, telegrafkartan
Ingår i: Sveriges officiella kartverk
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Arméns flotta, Stralsund-Landskrona eskaders räkenskaper
Ingår i: Räkenskaper, flottan
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sverige, rytteri Västergötland
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Krigshandlingar 1788-1790 (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Durchtågsräkenskaper (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Porträttfotografier: Indelta soldater, båtsmän m.m. (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Ammunitions- och tygförråd (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Hannoverska räkenskaper 1813-1815
Ingår i: Krigskommissariatshandlingar
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Handlingar rörande operationerna Rädda Danmark, Rädda Norge
Ingår i: Beredskapsverket
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Karlskrona stations räkenskaper
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Arkliräkningar 1535-1629 (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Försvarsområden, 6. (Övre Norrlands) militärområde
Ingår i: Försvarsområden 1939-1975
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Tjänsteförteckningar för i armén kvarstående officerare (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Inskrivnings- och rullföringsområden (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Fotografier av fanritningar (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Beredskapsminnen (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Krigshandlingar 1788-1790, allmänt
Ingår i: Krigshandlingar 1788-1790
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sverige, rytteri Adelsfanan
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Officerskursen 1940
Ingår i: Officerskurser (Karlbergskurser), Samling rörande
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Stockholms stations räkenskaper
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Norrlandskustens marindistrikt
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Tyg-, ammunitions- och gevärsförråd (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Räkenskaper för Gotlands kustartielleriförsvar
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Tidningsurklipp (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Negativ till fotografier av kartor, ritningar och planscher (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Sverige, Riksänkedrottningens livregemente till häst
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Räkenskaper för Ålandsdetachementet
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Hovjaktvarvets räkenskaper
Ingår i: Räkenskaper, flottan
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Särtryck ur generalstabskartan
Ingår i: Sveriges officiella kartverk
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Enskilda arkiv (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sveriges officiella kartverk (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Finland, Åbo och Björneborgs läns dragoner
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Sverige, infanteri Dalarna
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Sverige, Norra skånska rytteriregementet
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Utländska manöverplaner (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Fartyg och fartygsförband, Stockholm, räkenskaper
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sverige, Skånska dragonregementet
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Inskrivningsböcker (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Utländska kartor (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sverige, infanteri Kronobergs län
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Räkenskaper för Vaxholms fästning
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Provinsialskrivarnas räkenskaper i Sverige och Österbotten
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Flygkartan
Ingår i: Sveriges officiella kartverk
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Fanritningar (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Tygstationer (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Höjdkartan
Ingår i: Sveriges officiella kartverk
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Byggnader
Ingår i: Tält och byggnader
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Stockholms eskaders räkenskaper
Ingår i: Räkenskaper, flottan
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sjökarteverksmedel
Ingår i: Räkenskaper, flottan
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Militärgeografi (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Flygkommandon (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Sverige, infanteri Uppland
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Fartyg och fartygsförband Karlskrona (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Värvade utländska infanteriregementen, fotfolk Ba 296-305 (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Utländska kartor (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Sjövärnskåren
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Krigen 1813-1814 (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Fastigheterna Skridskoremmen 1 och 2
Ingår i: Intresseföreningar för officerare och befäl
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Flaggkartor (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Örlogshandlingar (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Vägbreddskartan, översiktskartan
Ingår i: Sveriges officiella kartverk
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Räkenskaper för värvade livregementen till fots
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Redogörelseverket för norska fälttåget 1812-1817
Ingår i: Krigskommissariatshandlingar
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Utländska Krigsplaner (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Upplands tre- och femmänningskavalleriregemente
Ingår i: Kammarkollegiets och Statskontorets rullor
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Räkenskaper för Marinens nybyggnadscentral, Göteborg
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Föreläsningar och idrottsövningar
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Finland, infanteri Tavastehus och Nylands län
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Utredningar
Ingår i: Beredskapsverket
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Försvars- och befästningsplaner (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Provinsialskrivarnas räkenskaper i Finland
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Kriget i Pommern 1805-1807 (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Regementsräkenskaper - 1723 (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Hemsö fästning
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Fotografisamlingarna (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Övriga historiker, sammanställningar och promemorior
Ingår i: Beredskapsverket
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Fartyg och fartygsförband Stockholm (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Krigsrustningar 1772-1773 (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Laholm landstormsområde Lo 8a, Halmstad Lo 8b, Varberg Lo 9a, Kungsbacka Lo 9b samt Avdelning L
Ingår i: Landstormsområden
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Kriget i Tyskland 1813-1814 (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Vaxholms kustartilleriregemente
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Marketenteriredogörelser
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Förvaltning i allmänhet
Ingår i: Krigshandlingar 1788-1790
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Officerskursen 1938
Ingår i: Officerskurser (Karlbergskurser), Samling rörande
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Fältkassör Nesselius räkenskaper för svenska armén i Tyskland 1813, 1814
Ingår i: Krigskommissariatshandlingar
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Officerskursen 1910-1911
Ingår i: Officerskurser (Karlbergskurser), Samling rörande
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Jönköpings infanteriregemente
Ingår i: Äldre regementshandlingar
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Militieräkningar (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Oidentifierade kartor och ritningar (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Räkenskaper för Sjökarteverket
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Krigsrustningar 1801 (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Utländska kartor (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Arméns truppslagscentra (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Rariteter (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Arkivfilmsamlingen (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Anteckningar om troféavbildningar (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Arméns flotta, Åbo eskaderns räkenskaper
Ingår i: Räkenskaper, flottan
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Gnistredovisningar
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Supplement
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Domböcker (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Avskriftssamlingen (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Rullföringsområden (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Suppliker (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Fartyg och fartygsförband, Karlskrona, räkenskaper
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Amiralitetsinkvarteringskassans räkenskaper
Ingår i: Räkenskaper, flottan
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Stockholms stations räkenskaper
Ingår i: Räkenskaper, flottan
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Gotlands kustartillerikår
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Officerskursen 1890-1891
Ingår i: Officerskurser (Karlbergskurser), Samling rörande
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Kustsignalväsendet
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Ordres de bataille (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Beredskapsverket (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Sjökrigshögskolan, sjökrigsskolan
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Finland, infanteri Savolax och Nyslotts län
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Handlingar överlämnade från Försvarsdepartementet
Ingår i: Beredskapsverket
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Manuskriptsamlingen (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Huvudredogörelse
Ingår i: Beredskapsverket
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Räkenskaper för Karlskrona örlogsvarv
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Karlskrona fästning
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Kontrollofficerares arkiv (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sverige, infanteri Skaraborgs län
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Nya nummerserien (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Finland, Dragoner under Gustav och Johan Creutz
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Örlogsflottans räkenskaper, 1634-1800
Ingår i: Räkenskaper, flottan
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Skeppsgossekåren i Marstrand
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sjöexpeditioner, loggböcker
Ingår i: Flottans arkiv
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Bypärmar
Ingår i: Svensk internationell militär verksamhet (FN-arkiv m m)
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Tält
Ingår i: Tält och byggnader
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Sydkustens marindistrikt
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Skidspårskartan
Ingår i: Sveriges officiella kartverk
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Arméns flotta, södra kommissariatets räkenskaper
Ingår i: Räkenskaper, flottan
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Tillfälliga förband (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Flottans arkiv (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sveriges Krig (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Flera bataljoner
Ingår i: Svensk internationell militär verksamhet (FN-arkiv m m)
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Regementstidningar (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Uniformsplanscher (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sjöexpeditioner, skeppsmönsterrullor
Ingår i: Flottans arkiv
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Tryckta stadsplaner (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Marinens ritningar (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Lots-, båk-, och fyringsstatsmedel
Ingår i: Räkenskaper, flottan
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Krigsdomare (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Krigsövningar
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Fotokartan
Ingår i: Sveriges officiella kartverk
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Svensk internationell militär verksamhet (FN-arkiv m m) (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Tornérhielms regemente, värvat inhemskt infanteriregemente
Ingår i: Värvade infanteriregementens arkiv
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Arméns intendenturförråd (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Räkenskaper för Gotlands marindistrikt
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sverige, Södra skånska rytteriregementet
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Livgardet till fots
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Kammarkollegiets och Statskontorets rullor (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Militiehemman mm arkiv (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Krigsrustningshandlingar 1742-1758 (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sverige, rytteri Upland
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Indelningsverk och jordeböcker (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Kontrollofficerare
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Försvarsområden, II (Nedre Norrlands) militärområde
Ingår i: Försvarsområden 1939-1975
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
försvarsminister Per Edvin Skölds handlingar
Ingår i: Beredskapsverket
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Räkenskaper för Marinens centrala beklädnadsverkstad, Karlskrona
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Älvsborgs kustartillerikår
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Handritade Kartverk (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Varia (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Meritförteckningar (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Skånska ståndsdragonerna
Ingår i: Kammarkollegiets och Statskontorets rullor
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Finland, Viborgs läns 1:a dragonregemente
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Kriget 1741-1743 (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Fordon (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Öresunds marindistrikt
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Svea livgarde
Ingår i: Kammarkollegiets och Statskontorets rullor
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Krigskommissariatet, sump
Ingår i: Krigskommissariatshandlingar
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Flygplansritningar (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Karlskrona kustartilleriregemente
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
FN-verksamhet, läkarhandlingar
Ingår i: Svensk internationell militär verksamhet (FN-arkiv m m)
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Förteckning över bandade intervjuer
Ingår i: Beredskapsverket
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Officerskursen 1902
Ingår i: Officerskurser (Karlbergskurser), Samling rörande
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Rullor från Sumpen (Kammarrätten, Kammarkollegium, Statskontoret)
Ingår i: Kammarkollegiets och Statskontorets rullor
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Uppgifter om svenska fanor och standar (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Värvade infanteriregementens arkiv (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Räkenskaper för Kustflottan
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Meritförteckningar, flottan (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Finska handritade kartor (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Stockholms eskaders räkenskaper -1757
Ingår i: Räkenskaper, flottan
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sverige, infanteri Västgöta/Dal
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Göteborgs eskader, station, depås räkenskaper
Ingår i: Räkenskaper, flottan
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Försvarsområden, III. (Västra) militärområdet
Ingår i: Försvarsområden 1939-1975
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Arméns flotta, Pommerska kommissariatets räkenskaper
Ingår i: Räkenskaper, flottan
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Inspektioner och Brigader (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Bildbyråers fotografier från världskrigen
Ingår i: Fotografisamlingarna
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Fotostatsamlingen (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Krigshandlingar 1808 - 1809 (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Officerskursen 1927
Ingår i: Officerskurser (Karlbergskurser), Samling rörande
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Krigsfiskaler (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Tryck
Ingår i: Beredskapsverket
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Arkivfragment (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Värvade utländska kavalleriregementen (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Finland, Nylands och Tavastehus läns rytteriregemente
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Sverige, infanteri Älvsborg
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Sverige, infanteri Östergötland
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Artilleriregementets förläggning i Stralsund. Månadsrullor (med extrakt ur mönsterrullor t.o.m. 1741)
Ingår i: Kammarkollegiets och Statskontorets rullor
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Räkenskaper för Utredningar
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Finland, infanteri Österbotten
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Krigshandlingar Stora nordiska kriget (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sverige, infanteri Skåne; Blekinge; Halland
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Förvaltning. Sjukvård.
Ingår i: Krigshandlingar 1788-1790
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sjökort
Ingår i: Sveriges officiella kartverk
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Storamiralens regemente, värvat inhemskt infanteriregemente
Ingår i: Värvade infanteriregementens arkiv
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Generalmönsterrullor (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Uppgifter rörande militära förband m.m. (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Krigshandlingar, Pommerska kriget 1757-1762 (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Förslag 1677-1889 (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Arméns flotta, finska eskaderns räkenskaper
Ingår i: Räkenskaper, flottan
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Arméns fälttjänstövningar (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Historiska planscher (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sverige, infanteri Kalmar län
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Utländska kartor (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Militärdistrikt (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Konceptkartan
Ingår i: Sveriges officiella kartverk
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Örlogsflottans räkenskaper, 1841-1872
Ingår i: Räkenskaper, flottan
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sverige, rytteri Östergötland
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Arméns flotta, krigsredogörelses räkenskaper 1788-1790
Ingår i: Räkenskaper, flottan
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Generalstabskartan
Ingår i: Sveriges officiella kartverk
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Stockholms örlogsvarv, ekonomisektionen (v...
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sump. F d sektion 2 (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Arméns flotta, Malmö eskaders räkenskaper
Ingår i: Räkenskaper, flottan
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Fartyg och fartygsförband Göteborg (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Frivilliga i Finland (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Från enskilda till militärhistoriska avdelningen överlämnade handlingar
Ingår i: Beredskapsverket
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Sverige, infanteri Närke/Värmland
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Räkenskaper för Kustfästningarna
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Krigsrustningar 1811-1812 (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Marinpostnummer
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Svenska FN-bataljoner i Mellersta Östern
Ingår i: Svensk internationell militär verksamhet (FN-arkiv m m)
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Utländska kartor (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sverige, infanteri Bergsregementet
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Arméns flotta, Norra skärgårdsflottiljens räkenskaper
Ingår i: Räkenskaper, flottan
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Officerskursen 1911-1912
Ingår i: Officerskurser (Karlbergskurser), Samling rörande
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Räkenskaper för Stockholms örlogsvarv, marinverkstäderna
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Hemsö kustartilleriförsvar
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sverige, infanteri Västerbotten
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Sverige, rytteri Bohuslän/Jämtland
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Sjövärnsflottiljers arkiv (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Räkenskaper för Göteborgs örlogsvarv
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Positionskartor
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Finland, infanteri Tavastehus län
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Räkenskaper för Sjöscoutverksamhet
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Generalkartan
Ingår i: Sveriges officiella kartverk
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Fästningsarkiv (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper från Mecklenburg-Schwerinska regeringen 1813-1814
Ingår i: Krigskommissariatshandlingar
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Svenska FN-bataljoner i Kongo
Ingår i: Svensk internationell militär verksamhet (FN-arkiv m m)
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Gruppfotosamlingen
Ingår i: Fotografisamlingarna
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Försvarsområden, V. (Bergslagens) militärområde
Ingår i: Försvarsområden 1939-1975
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Regementsräkenskaper 1724 – (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Örlogsflottans räkenskaper, 1801-1840
Ingår i: Räkenskaper, flottan
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Ehrenmalms lätta bataljon
Ingår i: Värvade infanteriregementens arkiv
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Flygvapnets flygkartor (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Armémuseum (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Diverse räkenskaper
Ingår i: Räkenskaper, flottan
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sverige, infanteri Jämtlands rytteri
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Sverige Topografiska kartor (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Älvsborgs fästning
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
generalmajor Axel Rappes handlingar
Ingår i: Beredskapsverket
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Marinförvaltningens beredskapshistorik
Ingår i: Beredskapsverket
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Sverige, Drabantkåren
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Sverige, infanteri Jönköpings län
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Räkenskaper för Göteborgs kustartilleriförsvar
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Thure Horns värvade regemente
Ingår i: Kammarkollegiets och Statskontorets rullor
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Göta livgarde
Ingår i: Kammarkollegiets och Statskontorets rullor
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Sverige, Artilleriet
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Landstormsförband (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Fortifikationsbefälhavarna
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Kommittéarkiv (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Värvade utländska regementen, fotfolk. Ba 265 (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sverige, infanteri Jämtlands rytteri
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Svenska FN-bataljoner i Gaza
Ingår i: Svensk internationell militär verksamhet (FN-arkiv m m)
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sverige, stads- och fästningsplaner (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Fältkassör M. Kruses redogörelser 1813, 1814
Ingår i: Krigskommissariatshandlingar
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Krigsdagböcker och övriga dagböcker
Ingår i: Beredskapsverket
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Svenska FN-sjukhuskompanier i Libanon
Ingår i: Svensk internationell militär verksamhet (FN-arkiv m m)
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Rullor flottan
Ingår i: Flottans arkiv
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Försvarsområden 1939-1975 (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Lots-, båk- och fyringsstatsmedel
Ingår i: Räkenskaper, flottan
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Officerskurser (Karlbergskurser), Samling rörande (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Finland, Finska lantdragonskvadronen
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Svenska FN-sjukhuskontingenter i Rafah
Ingår i: Svensk internationell militär verksamhet (FN-arkiv m m)
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Frivilliga motorbåtsflottiljer mm.
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Numrerade handlingar (sump) (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Militär-, marin- och flygattachéer (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Rättegångshandlingar (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Livgardet till häst
Ingår i: Kammarkollegiets och Statskontorets rullor
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Södra gränsen, Sjukvård
Ingår i: Krigshandlingar 1788-1790
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Geologiska kartor
Ingår i: Sveriges officiella kartverk
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Utländska sjökort (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Göteborgs örlogsdepå
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Fjällkartan
Ingår i: Sveriges officiella kartverk
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Rullor 1724- (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Krigshandlingar 1672-1679 (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Topografiska kartan
Ingår i: Sveriges officiella kartverk
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Marinens räkenskaper
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Särtryck ur generalstabskartan, arméns övningar och förläggningsorter
Ingår i: Sveriges officiella kartverk
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Räkenskaper för Marinstaben
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Artilleriregementet -1793
Ingår i: Kammarkollegiets och Statskontorets rullor
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Svenska FN-bataljoner på Cypern
Ingår i: Svensk internationell militär verksamhet (FN-arkiv m m)
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Försvarsområden, IV. (Östra) militärområdet
Ingår i: Försvarsområden 1939-1975
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Räkenskaper för Sjöförsvarets kommandoexpedition
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sergelska familjearkivet (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Landsfiskalskartan
Ingår i: Sveriges officiella kartverk
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Invalidtransporter under första världskriget (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Militärhistoriska avdelningens korrespondens med enskilda
Ingår i: Beredskapsverket
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Övningsläger (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Båtsportkort
Ingår i: Sveriges officiella kartverk
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Räkenskaper för Navigationsskolorna
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Svea artilleriregemente
Ingår i: Kammarkollegiets och Statskontorets rullor
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Sverige, infanteri Västmanland
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Arméns flotta, norra kommissariatets räkenskaper
Ingår i: Räkenskaper, flottan
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Ekonomiska kartan
Ingår i: Sveriges officiella kartverk
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Finland, Åbo och Björneborgs läns rytteriregemente
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Topografiska planscher (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Fårösunds kustartilleridetachement, Fårösunds Räkenskaper för kustposition
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Översiktskartan
Ingår i: Sveriges officiella kartverk
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Flottans porträttsamling (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Västra och södra gränsen. Förvaltning i allmänhet
Ingår i: Krigshandlingar 1788-1790
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Förslag och besked över svenska armén under Trettioåriga kriget (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Hårsfjärdens örlogsdepå
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Östgöta infanteriregemente
Ingår i: Äldre regementshandlingar
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Förvaltning, Proviant och furage
Ingår i: Krigshandlingar 1788-1790
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Utländska stads- och fästningsplaner (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Diverse räkenskaper för flera regementen 1636-1658
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Finland, infanteri Björneborgs län
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
general Olof Thörnells handlingar
Ingår i: Beredskapsverket
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Räkenskaper för Västkustens marindistrikt
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Stockholms örlogsvarv
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Uniformsritningar (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Topografiska kårens länskartor
Ingår i: Sveriges officiella kartverk
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Arméns flotta, kanonslupsbrigaden i Karlskronas räkenskaper 1812
Ingår i: Räkenskaper, flottan
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Troféavbildningar (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Eldledningskartan
Ingår i: Sveriges officiella kartverk
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Krigshandlingar 1655-1660 (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Försvarsområden, I. (Södra) militärområdet
Ingår i: Försvarsområden 1939-1975
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Räkenskaper för Älvsborgs kustartilleriregemente
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Arméhunden Dolly (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Äldre mobiliseringshandlingar (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sverige, infanteri Södermanland
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Finland, rytteri Finska Adelsfanan
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Räkenskaper för Blekinge kustartilleriförsvar
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Sidoordnade chefer (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Arméns flotta, eskadern i sundets räkenskaper 1813-1814
Ingår i: Räkenskaper, flottan
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Stockholms kustartilleriförsvar
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Räkenskaper för Marinens centrala intendenturförråd, Linde...
Ingår i: Räkenskaper, marinen
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Krigsrustningar 1848-1856 (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Provisoriska översiktskartan
Ingår i: Sveriges officiella kartverk
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Västgöta ståndsdragoner
Ingår i: Kammarkollegiets och Statskontorets rullor
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Tjänsteförteckningar (Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Värnpliktskontorens samlingsserier
Ingår i: Värnpliktsverket med värnpliktskontor
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge))
 
Änkedrottningens livregemente
Ingår i: Kammarkollegiets och Statskontorets rullor
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)
 
Finland, Karelska rytteriregementet
Ingår i: Regementsräkenskaper - 1723
(Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet)