bild
Serie

Kartor och ritningar från Instämda och vädjande civila mål (Liber Causarum)

Svea Hovrätt

 Kartor / ritningar (19 st)

ReferenskodTitelTid 
A:2[Skiss över Boda gård i Trökörna sn (Skaraborgs län). 1600-talets början.]1610 – 1620 
A:3[Översikt Kärrbo sn i Västmanlands län från 1610-talet.]1610 – 1619 
A:4-6[Skisser av Karmansbo ägor i Heds sn (Västm.) 1624.]1624 – 1624 
A:7[Skiss över ägor till Höja, Salnecke mfl gårdar i Gryta sn (Uppsala län) från 1620-talet.]1627 – 1627 
A:8[Perspektiv av magasin i kvarteret Hippomenes i Stockholm stad. År 1628.]1628 – 1628 
A:9[Plan av tomter i kvarteret Hippomenes. År 1632.]1632 – 1632 
A:10[Plan av Claes Edens stenhus och tomt med mera i Uppsala. 1620-tal.]1629 – 1629 
A:11-12[Två ägokartor över norra Uppsala stad och södra Vaksala sn. År 1630.]1630 – 1630 
A:13[Skiss över Borshults ägor, Lemnhults sn (Jönköpings län). År 1632(?)]1632 – 1632 
A:14-15[Stockholm. Norrmalm. Planskisser över två tomter från 1630-talets början.]1634 – 1634 
A:16-17[Skisser över Johan Bagges gods i Roslagen, Estuna och Husby snr (Stockholms län). År 1638 och 1640,1638 – 1640 
A:18[Västerlövsta sn (Västm.). Staffansbo, ägor. 1659.]1639 – 1639 
A:19[Ervalla sn (Örebro län). Rågång mellan torpa och Röstorp.1643 – 1643 
A:20[Stockholms stad. Plan över kvarteret Cygnus från 1640-talet.]1643 – 1643 
A:21[Västmanlands län. Aspensjöarna i Västanfors fors sn? 1640-talet.]1643 – 1643 
A:22-25[Kartskisser rörande ägor i Vadsbro och Skyllinge snr. i Södermanlands län. 1640-talet,]1648 – 1648 
A:26[Örebro län. Kartskiss över Laxån från Laxsjön till toften. Omkr 1650.]1649 – 1649 
A:27[Stockholm. Norrmalm. Plan av tomter Vid Kungsgatan från omkring 1650.]1650 – 1650 

 Serier (1 st)