bild
Serie

Nummerserie

Svea Hovrätt

 Kartor / ritningar (123 st)

ReferenskodTitelTid 
1:1[Karta över Haparanda by i Norbottens län 1728.]1728 – 1728 
2:1[Karta över Vällsta och angränsande gårdar i Eds och Sollentuna socknar, Stockholms län 1600-tal.] 1640 – 1669 
2:2[Karta över Vällsta och angränsande gårdars skogar i Sollentuna och Eds socknar 1600-tal.]1640 – 1669 
3:1[Karta över gränsen mellan Glanshammar och Örebro härader 1651.]1651 – 1651 
4:1[Karta över landskapsgränsen mellan Dalarna, Hälsingland och Gästrikland 1600-tal.]1600 – 1699 
5:1[Regleringsplan över Alingsås stad 1728.]1728 – 1728 
6:1[Geometrisk karta över södra delen av Ormesta ägor 1600-tal.]1630 – 1669 
7:1[Geometrisk karta över Spörtslinge i Alunda socken, Uppland 1703.]1703 – 1703 
8:1-4[Kartor och beskrivningar rörande rågångar i Bo socken i Stockholms län]1700 – 1703 
9:1[Kopia av karta över Ekeby i Börje socken, Uppland 1764.]1636 – 1764 
10:1[Karta över rågången mellan Hacksta och Sävsta i Näs socken, Uppsala län 1653.]1653 – 1653 
11:1[Geometrisk karta över byn Kolke i Frustuna socken, Södermanlands län 1685.]1685 – 1685 
12:1[Beskrivning till karta över Gunnersta frälsehemman i Husby socken, Södermanlands län 1724.]1724 – 1724 
13:1[Geometrisk karta över Bjursta i Håtuna socken, Uppsala län 1713.]1713 – 1713 
14:1[Karta över rågången mellan Gavels ägor och Näsbo skogen i Knutby socken, Uppsala län 1600-tal.]1600 – 1699 
15:1[Karta över Aggarön i Kärrbo socken, Västmanlands län 1600-tal.]1600 – 1630 
16:1[Geometrisk karta över sätesgården Frösåker i Kärrbo socken, Västmanlands län 1650.]1650 – 1650 
17:1[Geometrisk karta över Hälgesta och Fornby i Köpings stad, Västmanlands län 1675.]1675 – 1675 
18:1[Kopia av Geometrisk karta över Kallax by i Nederluleå socken, Norrbotten 1754.]1645 – 1754 
19:1[Karta över Snöåns skog i Norrbärke socken, Kopparbergs län 1720.]1720 – 1720 
20:1[Geometrisk karta över Breåker, Hämra och Stig i Sidensjö socken, Västernorrlands län 1735.]1735 – 1735 
21:1[Plan över kvarteret Bryggaren i Stockholm från 1700-talets senare hälft.]1750 – 1799 
22:1[Beskrivning till plan över G. H. Gyllengranats gård i kvarteret Krejaren i Stockholm 1671.]1671 – 1671 
23:1-4[Plan och beskrivningar över Lennart Torstenssons tomt i kvarteret Lejonet i Stockholm 1696.]1696 – 1696 
24:1[Plan över Johan Törnboms tomt i kvarteret Moraset i Stockholm 1767.]1767 – 1767 
25:1[Plan över Forssjö gård och ström i Stora Malms socken, Södermanlands län 1600-talets mitt.]1635 – 1669 
26:1[Karta över Ytttraheden i Säters landsförsamling, Kopparbergs län 1759.]1759 – 1759 
27:1[Kopia av karta över Åsby äng i Säterbo socken, Västmanland 1700-talets första hälft.] 
28:1[Karta över gränsen mellan sätesgården Mem och Blinnestad i Tåby socken, Östergötlands län 1630-tal.]1630 – 1639 
29:1[Geometrisk karta över norra delen av Mem sätesgårds ägor i Tåby socken, Östergötlands län 1630-tal.]1630 – 1639 
30:1[Geometrisk karta över Libby i Täby socken, Stockholms län 1688.]1688 – 1688 
30:2-3[Karta över rågångarna mellan Gribby, Libby och Tjula byar i Täby socken, Stockholms län 1695, samt ett kuvert adresserat till Lars Svanhals.]1695 – 1695 
31:1[Karta över Baggböle laxfiskes belägenhet i Umeå älv, Västerbottens län 1830.]1830 – 1830 
32:1[Beskrivning till geometrisk karta över Uppsala stads åkrar 1699.]1699 – 1699 
33:1[Karta över ödehemmanet Skälby i Vada socken, Stockholms län 1784.]1754 – 1754 
34:1[Geometrisk karta över en åkervret vid Vaxholm tillhörande rådmannen Joachim Thims, Stockholms län 1721.] 1721 – 1721 
35:1[Karta över området mellan byarna Palle, Obogal, Tamse och Ukse i Sankt Petri socken, Järva län, Estland 1666.]1666 – 1666 
36:1[Kartskiss över en okänd by vid ett vatten, 1600-tal]1600 – 1699 
37:1[Karta över norra delen av Västerbotten med Kemi och Torne lappmarker, 1785.]1785 – 1785 
38:1[Karta över Västerbottens lappmarker, 1743.]1743 – 1743 
39:1-5[Översiktskarta rörande militärdistrikts och rothållsregementens utsträckning inom sodra och mellersta Sverige, 1875.]1875 – 1875 
40:1-8[Topografiska kårens karta öfver Sverige, 1839-86.]1839 – 1886 
41:1-22[Topografiska kårens karta över Sverige, 1865-77.]1865 – 1877 
42:1-2[Generalstabskarta över Östhammar samt en plan för indelning av generalstabens karta över Sverige, södra delen, 1880.]1880 – 1880 
43:1[Salabladet av generalstabens karrta över Sverige, 1885.]1885 – 1885 
44:1[Karta över rågången mellan Knutsbo, Bergshyttan, Skinnarbo med flera byar i Folkärna socken samt Bårs bys ägor i Möklinta socken, Västmanland, 1786.]1786 – 1786 
45:1-3[Generalstabskarta över Västervik, Tjusts härad, Kalmar län, 1883.]1878 – 1883 
46:1[Karta över Rådmansö och Vätö socknar, Stockholms län, 1739.]1739 – 1739 
47:1-9[Karta över, samt mätningsprotokoll till, Ly- och Sjuhundra häraders allmänning med Husby, Skederid, Rimbo, Fasta och Edsbro socknar, Stockholms län, 1805-06.]1805 – 1806 
48:1[Karta över rågången mellan Strängnäs stad och Näsbyholm säteris ägor, Södermanlands län, 1767.]1767 – 1767 
49:1-42[Karta över Rönö och Hölebo härad, Södermanlands län, 1901-06.]1901 – 1901 
50:1-6[Karta över Fryksdals härad, Värmland, 1884-92.]1884 – 1889 
51:1[Utdrag av en avvittringskarta över Kubbe byskog samt några skatteskogar i Anundsjö socken, Västernorrlands län, 1785.]1755 – 1755 
52:1[Kopia av karta över Kakuböle utby, Arnäs socken, Västernorrlands län, 1809.]1697 – 1697 
53:1[Kopia av geometrisk karta över nedre och övre Ljusdals bergsfrälse skog, Aspeboda socken, Kopparbergs län, 1842.]1741 – 1741 
54:1[Utdrag av karta över Avesta bruk och Djeknehyttans ägor, Avesta socken, Kopparbergs län, 1770-76.]1770 – 1776 
55:1[Kopia av karta över Wäxsjö bys inägor, Bollnäs socken, Gävleborgs län, 1816.]1792 – 1793 
56:1[Kopia av karta över Vårdsätra säteri med lilla Gåttsunda och Herrängen, Bondkyrka socken, Uppsala län, 1759.]1690 – 1690 
57:1[Kopia av karta över Getingarne, Bro socken, Stockholms län, 1792.1770 – 1784 
58:1-3[Kartor över kronoparker i Burträsk socken, Västerbottens län, 1837-1907.]1837 – 1907 
59:1[Utdrag av en karta över Törunda ägor, Dingtuna socken, Västmanlands län, 1816.]1778 – 1780 
60:1[Utdrag av en del av en karta över Wendle och Törunda ägor, Dingtuna socken, Västmanlands län ca 1800.]1695 – 1695 
61:1[Kopia av en karta över Dunker socken och allmänning, Södermanlans län, 1777.]1678 – 1678 
62:1[Utdrag av en karta över Dunker socken, Södermanlands län, 1803.]1803 – 1803 
63:1[Karta över rågången mellan Dunkers kronoallmänning och prästgården Dahl, Dunkers socken, Södermanlands län, 1796.]1776 – 1796 
64:1-2[Kopior av Kartor över kvarter 33 i Falu stad, Dalarnas län, 1862.]1761 – 1782 
65:1[Karta över Daniel Erssons del i Gunsarvet, Falu landsförsamling, Dalarnas län, 1802. 
66:1[Karta över Lundby bys skog, Faringe socken, Stockholms län, 1776-1802.]1776 – 1802 
67:1[Karta över rågången mellan Österbol och Lundby byar, Faringe socken, Stockholms län, 1844-45.]1844 – 1845 
68:1[Karta över Svärlinge by, fasta socken, Stockholms län, 1776-77]1776 – 1777 
69:1-2[Plankarta samt profiler över en planerad torrläggning av Dalkarlsmyren, Folkärna socken, Dalarnas län, 1900-01.]1900 – 1901 
70:1[Karta över kronoallmänningen Ormeskogen, Fägre socken, Skaraborgs län, 1778.]1778 – 1778 
71:1[Karta över Yngshytteskogen, Färenbo socken, Värmalands län, 1778.]1685 – 1685 
72:1-6[Laga skifteskarta samt skriftliga handlingar rörande hemmanet Bensåsen, Garpenbergs socken, Dalarnas län, 1853.]1853 – 1853 
73:1-43[Karta och beskrivning över Tyskgården, Garpenbergs socken, Dalarnas län, 1854-55.]1854 – 1855 
74:1[Utdrag av en karta över Gröttlingbo socken som visar Gröttlingbo udd, Gröttlingbo socken, Gotland, 1812.]1690 – 1710 
75:1-2[Karta över Gävle stad, 1889-90.] 1889 – 1890 
76:1[Karta över den fasta lantegendomen Brynäs och Hemlinge Sältan, Gävle stad och Valbo socken, Gävleborgs län, 1799.]1779 – 1780 
77:1[Kopia av karta över rågången omkring allmänningen Törnlund, Hammar socken, Örebro län, 1824.]1748 – 1748 
78:1[Geometrisk karta över säteriet Hammar, Hammarö socken, Värmlands län, 1735.]1735 – 1735 
79:1[Karta över Hanebo socken. Upprättad med anledning av skogsavvittring, Hanebo socken, Gävleborgs län 1817-19.]1817 – 1819 
80:1[Utdrag/kopia av en karta över Norrby skog, Hardemo socken, Örebro län, 1803.]1785 – 1785 
81:1[Karta över Göljemuren och där belägna ängar mellan länsgränsen mot Västmanland och Dalälven, Hedesunda socken, Gävleborgs län, 1802.1802 – 1802 
82:1-2[Karta över byn Högsäter från 1809 samt beskrivning till en karta över Wreta skogsdelning från 1758, Hidinge socken, Örebro län.]1809 – 1809 
83:1[Kopia av karta över Wästby skog, Holms socken, Västernorrlands län, 1895.]1802 – 1802 
84:1[Karta över Alvesta, Hubbo socken, Västmanlands län, 1783.]1783 – 1783 
85:1[Geometrisk karta över Täby by, Husby-Sjuhundra socken, Stockholms län, 1768.]1768 – 1768 
86:1[Utdrag/kopia av en karta över Täby, Husby-Sjuhundra socken, Stockholms län, 1808.]1768 – 1768 
87:1-8[Beskrivning till en karta över Hållstad bys ägo- och skogsdelning, Husby-Rekarne socken, Södermanlands län, 1745.]1745 – 1745 
88:1[Kopia av karta över Ökna by, Husby-Rekarna socken, Södermanlands län, 1793.] 
89:1[Karta över Torroms bys skärgård, Häggdångers socken, Västernorrlands län, 1805.]1805 – 1805 
90:1[Kopia av karta över Gåsestens skär, Häverö socken, Stockholms län, 1802.]1640 – 1642 
91:1[Kopia av karta över Måsestens skär, Häverö socken, Stockholms län, 1802.]1640 – 1642 
92:1[Kopia av karta över Måsestens skär, Häverö socken, Stockholms län, 1802.]1710 – 1710 
93:1[Geometrisk karta över Tossa krono nybygge i Keräsjoki by, Karl Gustavs socken, Norbbottens län, 1804.]1804 – 1804 
94:1[Kopia av karta över Västra Tullsta by, Kila socken, Västmanlands län, 1732.]1652 – 1652 
95:1[Uttdrag av laga skifteskarta över Västra Tullsta, Kila socken, Västmanlands län, 1856-57.]1856 – 1857 
96:1[Karta över byarna Algryt och Holmen, Kung Karls socken, Åkerbo härad, Västmanlands län, 1762-78.]1762 – 1778 
97:1[Karta över rågången mellan Stora och Lilla Algryt, Kung Karls socken, Västmanlands län, 1852.]1852 – 1852 
98:1[Kopia av karta över Högby by, Lagga socken, Stockholms län, 1798.]1759 – 1760 
99:1[Utdrag ur karta som visar Burges och Boxarves samskog, Levide socken, Gotlands län, 1793.]1701 – 1701 
100:1[Karta över hemmanet Lekbacken, Lidingö stad, Stockholms län, 1864.]1864 – 1864 
101:1[Utdrag av karta över Vasselhyttan, Lindes socken, Örebro län, 1830-32.]1830 – 1832 
102:1-2[Karta över rågångarna omkring Åkelsta, Lunda socken, Södermanlands län, 1771-72. Samt utdrag av karta över Öllsta, Lunda socken, Södermanlands län, 1800-tal.]1771 – 1772 
103:1[Kopia av karta över Skerplinge bys rågångar och skärgård, Lövsta socken, Uppsala län, 1798.]1746 – 1747 
104:1[Kopia av karta över Sunds skog, Lövsta socken, Uppsala län, 1776-77.]1776 – 1777 
105:1-2[Kopia av lagaskifteskarta över Ahltappen och Finnklipporna i Björsbyn samt utdrag afrån transportkarta över Nederluleå socken, Norrbottens län, 1800-talets senare del.]1850 – 1899 
106:1[Avvittringskarta över Svensarö och mattilda by, Nedertorneå socken, Norrbottens län, 1786-1803.]1786 – 1803 
107:1-10[Karta och protokoll över Å bys ägor, Njurunda socken, Västernorrlands län, 1801.]1801 – 1801 
108:1[Geometrisk karta över Närby skattehemman, Norrala socken, Gävleborgs län, 1695.]1695 – 1695 
109:1[Utdrag från karta över Norr- och Söderbärke socknar 1654 som visar rågången mot Tuna socken, Dalarnas län, 1780.]1654 – 1654 
110:1[Karta över prästgården Hultebys skog, Nyed socken, Värmlands län 1782.]1782 – 1782 
111:1[Utdrag från karta över Nyköping 1696, Södermanlands län, 1747.]1696 – 1696 
112:1[Grundritning över mässings- och pappersbruk i Nyköping, Södermanlands län, 1797.]1797 – 1797 
113:1[Karta över tredje kvarteret och femte stocken i Nyköping, Södermanlands län, 1811.]
1811 – 1811 
114:1[Profil- och planritning över översta våningen i Karlfors kvarn, Nyköping, Södermanlands län, 1910.]1910 – 1910 
115:1[Karta över Kippinge ägor, Närtuna socken, Stockholms län, 1771-72.]1771 – 1772 
116:1[Karta över Skogens, Munsåkers, gislegårds, Torsgårds, pålgårds, Hammargårds, Prästebordets och Liens byskogar, Ragunda socken, Västernorrland, 1700-talets senare hälft.]1750 – 1799 
117:1[Karta över Imnäs åker, äng och utslotter, Ramsele socken, Västernorrlands län 1784.]1784 – 1784 
118:1[Karta över Höven bys skogs- och uppodlingsmarkers fördelning, Resele socken, Västernorrlands län, 1790-91.]1790 – 1791 
119:1[Karta över byn Strands skog och utmark, Resele socken, Västernorrlands län, 1793.]1793 – 1793 
120:1[Kopia av Geometrisk karta över Wettmö, Håfmanstorpet, Simansboda, Lilla Åhlbo och Stora Åhlbo, Romfartuna socken, Västmanlands län, 1742] 
121:1[Karta över skogsmarken till Tomta mfl. hemman, Romfartuna socken, Västmanlands län, 1830-34.]1830 – 1834