Torsdag den 8 juni, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen. Beställningsfunktionen till läsesal kommer att vara helt avstängd under tiden som arbetet pågår.

Carl August Dohna

Svenskt biografiskt lexikon

Yrke
Yrke Kavalleriofficer
Född
Född 1691
Död
Död 1744
Band
Band 11 (1945), sida 337