Torsdag den 28 september, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Carl August Dohna

Svenskt biografiskt lexikon

Yrke
Yrke Kavalleriofficer
Född
Född 1691
Död
Död 1744
Band
Band 11 (1945), sida 337