bild
Arkiv

Hofdala godsarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/31149
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/2qSHsucIiag508jbrN00a3
ExtraID31149
Omfång
6 Hyllmeter  (-)
Datering
(1425) – 1980  (Tidsomfång)
VillkorJa
VillkorsanmFörbehåll om 20 år räknat från 2013-01-01 på serierna J 7 A- J 10.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd), Annika Tergius
ArkivinstitutionRiksarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
Arkivbildare/upphov
Hovdala slott
Alternativa namn: Hofdala gods
Kategori: Gård. Gårdar

Innehåll

Allmän anmärkningAlternativt namn: Hovdala slott.
Inledning (äldre form)Hofdala (Hovdala) gods är beläget i Brönnestads socken i Västra Göinge härad. Godset omnämns första gången 1130 men var då beläget på en höjd, Gårdstaliden, längre österut från gårdens nuvarande placering. Den förste kände ägaren nämns 1426 då Magnus Rabeck omtalas som ägare till gården ”före den stora folkdöden” dvs digerdöden. Nästa nämnda ägare är Klemet Skaldra vilken nämns i dokument från 1430 och 1460. Därefter innehades godset av Björn Skaldra g. m. Else Bölle. Deras dotter Mette gifte sig med Christen Laxmand (d.y.) och nämns som innehavare 1485. Därefter ska deras gemensamma söner Mats och Björn Steensen Laxmand ha ägt gården. Ankarslutarna på den äldsta bevarade byggnaden på Hofdala bildar årtalet 1511 vilket talar för att den blev uppförd under bröderna Laxmands ägotid. Runt 1550 övertar Björn Steensen Laxmands dotter Else Björnsdatter Laxmand och hennes make Eilert Grubbe egendomen. De efterföljs 1585 av sin son Siewert (Sigvard) Grubbe g. m. Hillebora Knudsdatter Grubbe. Siewert Grubbe var även innehavare av godset Torup i Bara socken m. fl. skånska egendomar. Vid Siewerts död ärvdes Hofdala av dottern Else Grubbe g. m. den mäktige Jochum Beck. Jochum Beck tvingades dock att lämna Hofdala till sina borgenärer Regitze Grubbe, Christoffer Walkendorf, Christoffer Gjedde och Lave Bille 1648. Borgenärerna skiftade 1656 egendomen sinsemellan innan den 1665 lämnades till försäljning. Köpare var Jöns (Jens) Michaelsson (Mikkelsen) (1621-1690), sedermera Ehrenborg. Denne man härstammade från Jylland och ingick i Christian IV:s armé. Vid tiden för Skånes övergång till Sverige hade han redan Spannarps gods på arrende. Eftersom han, liksom många andra danska adelsmän vid den tiden, var mån om att inte förlora rätten till sin egendom tog han parti för den svenska kungen i samband med övergången. Sidbytet visade sig vara lönsamt och 1670 blev han kommissarie vid skattläggningen av Skåne. 1678 brandskattades Hofdala av de dansksinnade snapphanarna. Egendomen återuppbyggdes 1685 av den lagfarne ägaren från 1665, Jöns Michaelsson. Jöns Michaelsson adlades 1687 under namnet Ehrenborg (adliga ätten nr 1109). Han lät genom sitt testamente 1688 göra fideikommiss av Hofdala vilket dock upphävdes av barnen. Han gifte sig med Anne Gjedde (1629-1709) och hon kom efter hans död 1690 att sitta änka fram till 1709 då deras andre son Michael Ehrenborg (1659-1722) övertog egendomen. Han var gift med Maria Bloomfield (d. 1659) i sitt första gifte och i sitt andra med Henrietta Margareta von Bartholin (1671-1720). Den tredje generationen Ehrenborg kom till Hofdala när Michaels son från andra giftet, Caspar Ehrenborg (1700-1769) ärvde godset 1722.
Casper gjorde 1731 godset till fideikommiss för äldsta manliga arvingar inom släkten Ehrenborg med revidering 1751. (Han gifte sig 1724 med Elisabeth Eufrosyne von Conowen (1709-1755)). Detta visade sig vara klokt då sonen Michael Ehrenborg (1726-1795), g. m. Sigrid von Meijerhelm (1736-1769) inte fick några barn. Vid hans död 1795 kunde han genom fideikommissurkunden ärvas av sin bror Christian Didrik Ehrenborg (1728-1799) g. m. Anna Beata Elisabeth Silfversparre (1741-1802). (Syskonskaran bestod av 17 barn). Hustrun satt änka från makens död 1799 till 1802 då fideikommisset transporterades på sonen Casper Johan Ehrenborg (1768-1828) g. m. Eleonora Christina Gustafschöld (1781-1812). Vid hans död 1828 övertog sonen Christian Abraham Ehrenborg (1805-1879) och hans maka Eva Eleonora Odencrantz (1810-1884) godset. Mellan åren 1879-1884 satt sedan Eva Eleonora som ensam innehavare tills nästäldste sonen Christian Gustaf Teodor Ehrenborg (1842-1892) g. 1:o Eva Amalia Stanislas Barnekow (1839-1880), g. 2:o Hedvig Sofia Ulrika (Ulla) Barnekow (1841-1916), hans äldre broders änka, tog över Hofdala. Han efterträddes 1892 av sin son i första giftet Carl Christian Casimir Ehrenborg (1874-1919) g. m. Johanna Charlotta Lovisa (Lotten) Andersson (1867-1959). Deras son Algot Herbert Casimir Ehrenborg (1896-1981) som övertog egendomen 1919, kom att bli den siste av denna ätt som innehade egendomen. 1944 exproprierades egendomen av Svenska staten och marken runt egendomen har använts som militärt övningsfält.
Idag förvaltas Hofdala av Statens Fastighetsverk. Alla inventarier ägs dock fortfarande av familjen Ehrenborg.

Kontroll

Om postens upprättandeFörteckningen delvis omarbetad 2020 i samband med genomgång av Landsarkivets pergamentsbrevsamling.
Skapad2009-11-24 10:16:46
Senast ändrad2024-05-08 08:31:17