Begränsa ditt sökresultat

Resultatet begränsat på:
 • Ta bort Landsarkivet i Göteborg
Ta bort begränsning
 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (26) Info Info
   • Person (släkt) (26)

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-20 av 26
1. Arkiv
Titel: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv -...
Tid: 1632 – 1953
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
76,08017

2. Volym
Allmän anmärkning: Inb. Friherrebrev (på pergament) för överintendent...
Tid: 1746
Tillhör arkiv: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv - GLA/A0487
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
1,7940902

3. Volym
Allmän anmärkning: Handl. rör. släkterna Barts, Hårleman, Schmeer, Hi...
Tid: 1632 – 1847
Tillhör arkiv: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv - GLA/A0487
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
1,448362

4. Volym
Allmän anmärkning: Brev från Carl H Pfeffer till föräldrarna rådman H...
Tid: 1783 – 1876
Tillhör arkiv: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv - GLA/A0487
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
1,1549869

5. Volym
Allmän anmärkning: "Minne av (hovrättsrådet) C (arl) H. Pfeffer", inb...
Tid: 1815 – 1876
Tillhör arkiv: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv - GLA/A0487
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
1,1179028

6. Volym
Allmän anmärkning: Tryckt ang. justitierådet E.W. Bredberg. Häri ingå...
Tid: 1951
Tillhör arkiv: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv - GLA/A0487
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
1,1150395

7. Volym
Allmän anmärkning: Div. inbjudningsbrev från hovet till förste livmed...
Tid: 1876 – 1908
Tillhör arkiv: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv - GLA/A0487
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
1,1143801

8. Serie
Titel: Se anmärkning
Tillhör arkiv: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv - GLA/A0487
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
1,1123977

9. Volym
Allmän anmärkning: "Minne av (justitierådet) er(ik) Wilh(elm) och Hed...
Tid: 1787 – 1869
Tillhör arkiv: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv - GLA/A0487
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
1,111849

10. Volym
Allmän anmärkning: Tryckta böcker (förv. i kartong). Häri ingår: Gott...
Tid: 1754 – 1953
Tillhör arkiv: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv - GLA/A0487
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
1,1088758

11. Volym
Allmän anmärkning: Justitierådet E.W. Bredbergs kassabok 1861-1869. H...
Tid: 1830 – 1869
Tillhör arkiv: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv - GLA/A0487
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
1,1084653

12. Volym
Allmän anmärkning: Brev till H Wilhelm Bredberg, svenska korresponden...
Tid: 1826 – 1877
Tillhör arkiv: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv - GLA/A0487
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
1,0919333

13. Volym
Allmän anmärkning: Hyllningsadress till v. häradshövding Erik Bredber...
Tid: 1899 – 1930
Tillhör arkiv: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv - GLA/A0487
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
1,0919333

14. Volym
Allmän anmärkning: Koncept till ämbetsuppsatser såsom PM ang. järnhan...
Tid: 1832 – 1905
Tillhör arkiv: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv - GLA/A0487
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
1,0919333

15. Volym
Allmän anmärkning: Särtryck om H.W. Bredberg mestadels fröf. av Birge...
Tid: 1917 – 1945
Tillhör arkiv: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv - GLA/A0487
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
1,0919333

16. Volym
Allmän anmärkning: "Flensburgska släktträdet", ritat av Anna Flensbur...
Tid: 1915
Tillhör arkiv: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv - GLA/A0487
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
1,0893956

17. Volym
Allmän anmärkning: "Minne av H.W. Bredberg", inb. samlingsvolym (förv...
Tid: 1819 – 1912
Tillhör arkiv: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv - GLA/A0487
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
1,0870887

18. Volym
Allmän anmärkning: "Wargentins minne" inb. vol. (förv. i kartong) bl....
Tid: 1743 – 1799
Tillhör arkiv: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv - GLA/A0487
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
1,0870887

19. Volym
Allmän anmärkning: H.W. Bredbergs utgivna och outgivna dikter i manus...
Tid: 1834 – 1877
Tillhör arkiv: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv - GLA/A0487
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
1,0854135

20. Volym
Allmän anmärkning: Rådman Erik Bredbergs lyriska dikter, tal m. m. 17...
Tid: 1697 – 1869
Tillhör arkiv: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv - GLA/A0487
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
1,0854135