bild
Volym

H

Arkivfragment

Grunddata

ReferenskodSE/RA/721034/~/5
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/evEyTD9ccI39rEvbe3ByT9
ExtraID5
ArkivinstitutionRiksarkivet i Stockholm/Täby

Innehåll

Allmän anmärkning- A. Habenicht, glasslipare: pass 1816. Från Nummersamlingen 1939.

- Sven Hakenberg, soldat: pass utfärdat av preussiska legationen i Stockholm 1794.

- Sven Hallenborg: brev från C.G. Hårdh 3/3 1722. Från Kassmans samling 1940.

- Hugo Hamilton af Deserf: brev från Johan Jakobsson 24/3 1647; från Carl Danielsson 3/4 1647; från Jakob Spens 1/11 september 1650; från Hans Albrecht von Treileben 29/9, 6/10, 19/10, 17/11, 24/11 samt 1/12 1655. Från Biographica.

- Carl Harald Constantin von Hamm: betyg 1823, 1826. Acc 12/1949.

- Carl Henric von Hamm: brev från Sw. Bergström 18/7 samt 20/8 1813. Acc 12/1949.

- Lennart Hansson: brev från Peter Danckwardt 11/4 1654; från Magnus Gabriel De la Gardie 1/5 1655; från Arnoldo de Rees 19/2 1654; från Peder Lindormsson Ribbing 7/12 1653; från Wolter Silentz 30/12 1654; från Harald Stake 2/12 samt 9/12 1653. Från Hammersamlingen.

- Payer de Haslach: odaterade anteckning om resrutt Stralsund-Constantinopel. Från Duplettsamlingen 1937.

- Salomon Hedenstierna: brev från Erland Hedenstierna 15/3 1814. Acc 52/1952.

- Sven Adolf Hedin: brev från C. Carter Blake 14/9 1875; från Louis Antoine Léouzon-Leduc 17/1 1876; från V. Molard 6/1 1876; från George Stephens 1/4 1876. Från Hammersamlingen 1939.

- Detlof Christian Heijke: brev från Magdalena Rudenschöld odat. Från Gunnar Kassmans samling 1940.

- Tobias Heinritz: brev från Johan Banér 28/11 1638. Från samlingen Tyskland och tyska kriget 1937.

- John Hepburn: brev från Hugo Hamilton 8/7 1636. Från Biographica.

- Johan von Heppe: brev från G. H. Peblis 15/25 februari resp 2/12 mars 1631.

- Carl Hierta: brev från Eric Reutercrona 10/11 och 6/12 1779, 20/11 1781. Med avskrift av Reutercronas brev 24/10 1779. Från Biographica.

- Lars Johan Hierta: brev från Czerniewski 6/6 1842, 14/3 1843; från Johan Gabriel Richert 29/6 u.å. Från Hammersamlingen 1939.

- Henrik Jakob Hildebrand: Handlingar från försäljning av stenhus vid Lilla Badstugatan, Stockholm, 1753. Från Kommerskollegii sump 1953.

- David Hildebrand: brev från J. Neresius 27/10 1718. Från Biographica.

- Stefan Hirschenstierna: kopior av kungliga brev och instruktion 1651; brev från Christoffer Fredrik von Schwalch 30/4 , 1/5 och 2/5 1651.

- Niclas Hisingh: brev från B. Elfvendahl 11/12 1684, 14/2 1688; från M. Wargh 22/8 1687. Från Hammersamlingen 1939.

- Carl Erlandsson Hiärne: brev från modern Christina Schmidt, odat. Från Biographica.

- Erland Erlandsson Hiärne: brev från Ericus Nykopensis 1/12 1653; från Bengt Andersson, odat; från brodern Thomas Hiärne 28/6 1661; från Adrian Friedrich Lindemann 29/3 1661; från Henrich Riederhoff 24/5 1661.

- Erlandus Jonae Hiaerne: brev från Johannes Petri Stockholmensis 10/2 1654. Från Acta ecclesiastica 1940.

- Henrik Erlandsson Hiärne: brev från Johan Jönsson 15/4 1664. Från Biographica.

- Thomas Erlandsson Hiärne: brev från H.S. Fröst 24/7 1663; från Christina Schmidt 9/12 1663; från brodern Erland Erlandsson Hiärne 5/1, 11/1 1662, 3/7 1663; från D.K. (Rande?) 28/8 1663; från Peter Hansson Törnroos 21/1 1665.

- Gabriel Hansson Hjelmborg: Diarium Francofurtense 1714-1716; Extract ur brev till von Müllern 12/9 1713. Från Duplettsamlingen 1937.

- Peder Andersson Hjorthufvuds hustru Märta Gylta: brev från Bengt Gylta 4/10 1552. Från Biographica.

- Urban Hjärne: brev från Erik Bosin 18/6 1702; från Fromh. Fägerskiöld 26/5 1706; från Olaus Sevelius 28/5 1670.

- Anna Gustava Hochschild: brev från Rutger Fredrik Hochschild 18/7 1795; silhuetter av Rutger Fredrik Hochschild och dennes döttrar (m.fl.) 1802. Acc 1934.

- Henrik Matsson Hogendal: brev från Carl Danielsson 3/4 1647. Från Biographica.

- Henrik Hoghusen: odaterat memorial.

- Hans Hollender (Hollander): brev från Pierre Monnier 25/5 1621.

- Catharina Holm (?): brev från A.L. Palmqvist 1/10 1673. Från Duplettsamlingen.

- Postmästare Karl Emil Teodor Holm: brev från Eric Ihrfors 23/2 1900; tidningsklipp angående Eric Ihrfors frånfälle 1929. Acc 19/1933.

- Gustaf Carlsson Horn af Björneborg: brev från Wilhelm Keldunck 9/5 1646. Från Biographica.

- Arvid Henriksson Horn af Kanckas: brev från proviantmästaren Nils Olofsson 30/12 1588. Från Biographica 1936.

- Carl Henriksson Horn af Kanckas: brev från Anna Jönsdotter Snakenborg 22/8 1632. Från Biographica.

- Henrik Horn af Kanckas: brev från Herman Wrangel 27/5 1618. Från Biographica.

- Christer Horn af Åminne: brev från Brynte Cronsköld 6/4 1681; från Jacob Fleming odat.

- Svante Horn af Åminne: brev från Johan von Fitinghoff 7/9 1640. Acc 34/1950.

- Nils Hultenius: brev från Jonas And. Gadde 10/9 1662. Från Biographica 1934.

- Nils Adolph Humble: brev från Herman af Låstbom 12/8 1809. Från Biographica.

- Samuel von Hylten (Hyltéen): Almanacka 1713. Acc RA 12/1936.

- Gustaf Hård af Segerstad: brev från Andreas Ollonbergh 27/5 1685. Från Kassmans samling 1940.

- Carl Hårleman: brev från Schaur 22/4 1750. Från Biographica.

- Trädgårdsarkitekt Johan Hårleman: kopior av handlingar angående resor till Holland och Frankrike 1699-1700, 1702; kammarrevisionens observationer 1702 över Johan Hårlemans räkning 1699 samt resolution 1703 över Johan Hårlemans räkning 1701; brev från Thomas le Gendre 13/3 1702. Från samlingen Jordbruket och dess binäringar 1940.

- Nils Arvidsson Hägerflycht: brev från Petrus Beeth 25/4 1694. Från Biographica.

- Konstnärinnan Gerda Höglund: brevkoncept till Sam Stadener 24/5, 29/5 och 8/6 1914; brev från Sam Stadener 29/5 och 3/6 1914. Tidningsklipp 1914. Acc 109/52.
.

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Innehåller: [Silhuetter av medlemmar av familjen Hochschild. År 1802.] (SE/RA/721034/AAAA:00001-00009)

Kontroll

Skapad2013-11-22 16:17:28
Senast ändrad2022-08-26 11:30:15