Begränsa ditt sökresultat

Resultatet begränsat på:
  • Ta bort Ej fastställd
Ta bort begränsning
  • ARKIV
    • Typ: Info Info
    • Arkivbildare / upphov: Info Info

  • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-11 av 11
1. Arkiv
Titel: LUNDSTRÖM, CARL. 1835-1924. LÄNSMAN. TUMLEBERG
Arkivbildare/upphov: LUNDSTRÖM, CARL. 1835-1924. LÄNSMAN. TUMLEBERG (1835 – 1924)

Förvaras: Västergötlands museum
79,88623

2. Volym
Allmän anmärkning: Noter. Duetter av I. Pleyer. Handskrift. Inv. nr....
Tid: u.å
Tillhör arkiv: LUNDSTRÖM, CARL. 1835-1924. LÄNSMAN. TUMLEBERG
Arkivbildare/upphov: LUNDSTRÖM, CARL. 1835-1924. LÄNSMAN. TUMLEBERG (1835 – 1924)

Förvaras: Västergötlands museum
5,239023

3. Serie
Titel: MUSIKALIESAMLING
Tillhör arkiv: LUNDSTRÖM, CARL. 1835-1924. LÄNSMAN. TUMLEBERG
Arkivbildare/upphov: LUNDSTRÖM, CARL. 1835-1924. LÄNSMAN. TUMLEBERG (1835 – 1924)

Förvaras: Västergötlands museum
5,008938

4. Serie
Titel: SAMLING
Tillhör arkiv: LUNDSTRÖM, CARL. 1835-1924. LÄNSMAN. TUMLEBERG
Arkivbildare/upphov: LUNDSTRÖM, CARL. 1835-1924. LÄNSMAN. TUMLEBERG (1835 – 1924)

Förvaras: Västergötlands museum
4,769633

5. Volym
Allmän anmärkning: 1 st. Alarm und Feuer Ordonnance gegeb- en Stralsu...
Tid: 1775 – 1801
Tillhör arkiv: Manuskriptsamlingen
Arkivbildare/upphov: Proveniens ej registrerad

Förvaras: Krigsarkivet (depå: Arninge)
0,787436

6. Volym
Allmän anmärkning: Handlingar rörande C. F. Rudbecks tjänstgöring som...
Tid: 1668 – 1792
Tillhör arkiv: Björnståhls och Rudbecks papper
Arkivbildare/upphov: Björnståhl och Rudbeck (1731 – 1814)

Förvaras: ATA/Riksantikvarieämbetet
0,37321743

7. Volym
Allmän anmärkning: T-Ö Tamm, Eva Åkesson Tessin, Carl Gustaf Ge...
Tillhör arkiv: Brevsamlingar.Allmänna Brevsamlingen
Arkivbildare/upphov: Brevsamlingar.Allmänna Brevsamlingen

Förvaras: Nationalmuseum
0,30872834

8. Volym
Allmän anmärkning: L-R Lagerlöf, Hans Folcker Lamm, O. G. Pauli...
Tillhör arkiv: Brevsamlingar.Allmänna Brevsamlingen
Arkivbildare/upphov: Brevsamlingar.Allmänna Brevsamlingen

Förvaras: Nationalmuseum
0,2658658

9. Volym
Allmän anmärkning: G-K Gardell-Ericson, Anna Lindholm Gauffin, Axel ...
Tillhör arkiv: Brevsamlingar.Allmänna Brevsamlingen
Arkivbildare/upphov: Brevsamlingar.Allmänna Brevsamlingen

Förvaras: Nationalmuseum
0,22897303

10. Volym
Allmän anmärkning: F-H Faby, E., Paris 1 brev (2 blad), fotograf...
Tillhör arkiv: Brevsamlingar.Allmänna Brevsamlingen
Arkivbildare/upphov: Brevsamlingar.Allmänna Brevsamlingen

Förvaras: Nationalmuseum
0,14405751

11. Volym
Allmän anmärkning: Bx, FALKENHJELM-JÖNSSON FALKENHJELM, Anund, övers...
Tillhör arkiv: Arkivfragment
Arkivbildare/upphov: Proveniens ej registrerad

Förvaras: Krigsarkivet (depå: Arninge)
0,120981455