Begränsa ditt sökresultat

Resultatet begränsat på:
  • Ta bort Person (släkt)
Ta bort begränsning
  • ARKIV
    • Typ: Info Info
    • Arkivbildare / upphov: Info Info

  • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 41
1. Arkiv
Titel: Enskilda arkiv, personarkiv.Hårleman, Carl
Arkivbildare/upphov: Enskilda arkiv, personarkiv.Hårleman, Carl (1700 – 1753)

Förvaras: Nationalmuseum
94,39114

2. Arkiv
Titel: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv -...
Tid: 1632 – 1953
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
76,0656

3. Serie
Titel: Carl Hårneman
Tillhör arkiv: Enskilda arkiv, personarkiv.Hårleman, Carl
Arkivbildare/upphov: Enskilda arkiv, personarkiv.Hårleman, Carl (1700 – 1753)

Förvaras: Nationalmuseum
19,667728

4. Volym
Allmän anmärkning: Avskrifter av korrespondens m.m.
Tid: u.å.
Tillhör arkiv: Enskilda arkiv, personarkiv.Hårleman, Carl
Arkivbildare/upphov: Enskilda arkiv, personarkiv.Hårleman, Carl (1700 – 1753)

Förvaras: Nationalmuseum
18,526

5. Karta/ritning
Titel: Ritn. till Storkyrkotorn 1736. Carl Hårleman. [Fas...
Tid: 1736
Tillhör arkiv: Tessinska samlingen
Arkivbildare/upphov: Tessin, Nicodemus (d.y.) (1654 – 1728) Arkivbildare/upphov: Tessin, Carl Gustaf (1695 – 1770) Arkivbildare/upphov: Tessin, Ulrika Lovisa (1711 – 1768)

Förvaras: Riksarkivet (depå: Marieberg)
11,373044

6. Volym
Allmän anmärkning: "De vittre" 106 Ljungberg - 108 Hårleman.
Tillhör arkiv: Bäckström, Carl A. samlingar
Arkivbildare/upphov: Bäckström, Carl August (1866 – 1947)

Förvaras: Krigsarkivet (depå: Arninge)
7,1561623

7. Volym
Allmän anmärkning: 1.”Egenhändig katalog öfver Gravyrer av Nanteuil”,...
Tillhör arkiv: Enskilda arkiv, personarkiv.Tessin, Carl Gustaf
Arkivbildare/upphov: Enskilda arkiv, personarkiv.Tessin, Carl Gustaf (1695 – 1770)

Förvaras: Nationalmuseum
4,2968464

8. Volym
Allmän anmärkning: Inb. Friherrebrev (på pergament) för överintendent...
Tid: 1746
Tillhör arkiv: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv - GLA/A0487
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
1,8685299

9. Volym
Allmän anmärkning: Handl. rör. släkterna Barts, Hårleman, Schmeer, Hi...
Tid: 1632 – 1847
Tillhör arkiv: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv - GLA/A0487
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
1,4162942

10. Volym
Allmän anmärkning: Brev från Carl H Pfeffer till föräldrarna rådman H...
Tid: 1783 – 1876
Tillhör arkiv: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv - GLA/A0487
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
1,1428778

11. Volym
Allmän anmärkning: "Minne av (hovrättsrådet) C (arl) H. Pfeffer", inb...
Tid: 1815 – 1876
Tillhör arkiv: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv - GLA/A0487
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
1,0979049

12. Volym
Allmän anmärkning: "Minne av H.W. Bredberg", inb. samlingsvolym (förv...
Tid: 1819 – 1912
Tillhör arkiv: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv - GLA/A0487
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
1,09142

13. Volym
Allmän anmärkning: "Wargentins minne" inb. vol. (förv. i kartong) bl....
Tid: 1743 – 1799
Tillhör arkiv: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv - GLA/A0487
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
1,09142

14. Volym
Allmän anmärkning: H.W. Bredbergs utgivna och outgivna dikter i manus...
Tid: 1834 – 1877
Tillhör arkiv: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv - GLA/A0487
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
1,0885283

15. Volym
Allmän anmärkning: Rådman Erik Bredbergs lyriska dikter, tal m. m. 17...
Tid: 1697 – 1869
Tillhör arkiv: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv - GLA/A0487
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
1,0885283

16. Volym
Allmän anmärkning: Tryckta uppsatser av och om Pehr Wargentin.
Tid: 1903 – 1941
Tillhör arkiv: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv - GLA/A0487
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
1,0885283

17. Volym
Allmän anmärkning: Div. inbjudningsbrev från hovet till förste livmed...
Tid: 1876 – 1908
Tillhör arkiv: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv - GLA/A0487
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
1,0821159

18. Volym
Allmän anmärkning: "Minne av (justitierådet) er(ik) Wilh(elm) och Hed...
Tid: 1787 – 1869
Tillhör arkiv: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv - GLA/A0487
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
1,0793389

19. Volym
Allmän anmärkning: Inb. Adelsbrev (på pergament) för intendenten Joha...
Tid: 1698
Tillhör arkiv: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv - GLA/A0487
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
1,0662084

20. Volym
Allmän anmärkning: Tryckta böcker (förv. i kartong). Häri ingår: Gott...
Tid: 1754 – 1953
Tillhör arkiv: Läroverksadjunkten Nils Flensburgs samling arkiv - GLA/A0487
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Nils (1894 – 1966)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
1,0642995