Visar träff 4 av 4

4.
Brev till Lillieborg A - H
Volym, Enskilda arkiv i KA Henrik Henriksson Fattenborg-Lillieborg

 Grunddata 
ReferenskodSE/RA/54312/II/2
ExtraID2
ArkivinstitutionRiksarkivet
 Innehåll 
Allmän anmärkningAalgren, Josef, sekreterare hos Lillieborg, 1674-1679
Abraham, Göransson, se Thauvonius
Abraham, Mattsson, se Ekbohm
Albrekt Gerden, se Gerden
Alexander Morahtt,, se Morahtt
Alhemius, Mattias, befallningsman i Sordavala grevskap, 1667-1668
Alm, Per Larsson, bokhållare, sedermera borgmästare, 1660-1663
Anders Andersson, 1665-1668
Anders Andersson i Väppeby, odat
Anders Andersson, bokhållare i Östergötlands län, penningräknare vid myntet, 1667
Anders Andersson, se Grubb
Anders Appelbom, se Appelbom
Anders Bruun, se Bruun
Anders Bunge, se Bunge
Anders Gisslesson, bokhållare, 1662, odat.
Anders Gran, se Granberg
Anders Granberg, se Granberg
Anders Larsson i Vad, länsman, 1672
Anders Löfgren, se Löfgren
Anders Matsson, skeppare, 1675
Anders Nilsson, se Lilliequist
Anders Pedersson, befallningsman, 1666-1667
Anders Pedersson, se Tegman
Anders Svensson, proviantmästare, 1667
Anders Svensson, kammarskrivare i kammarkollegium1675-1683; odat
Anders Svensson, se Buut
Anders Jakobsson, se Unterberg
Anna Bengtsdotter, 1683
Anna Bungh, se Meissner, D
Anna Jakobsdotter, se Holmbeck
Anthoni Bruijn, se Bruijn
Antoni Burchardt, se Burchardt
Apelberg, Mikal Bengtsson, befallningsman, 1666-1668, odat
Appelbom, Anders, krigskammarråd, 1666-1667
Aron, A. Bergström, se Bergström
Arvid Arvidsson, kammarskrivare, 1675
Arvid Forbus, se Forbus
Arvid Runneberg, se Runneberg
Aschling, Paul J., kammarfiskal, odat
Aureller, Johan, conterfeiare, odat,
Backman, Elisas, 1682-1683
Baltasar Gyldenhoff, se Gyldenhoff
Banér, Gustaf Adam, greve, generalguvernör över Ingermanland, odat
Banér,Gustav Persson, friherre, riksråd, generalguvernör över Skåne och Blekinge, 1663
Bangh, Erik Andersson, 1669
Barbara Möller, se Morahtt
Barnsköld, Lars Persson Barn, major, (adlad 1651), 1664-1666
Be.... (?), Jöran, 1667
Beata, Sesman, se Eklin
Behm, Albrekt, inspektör, 1662-1667
Behm, Hans, faktor, 1662-1672
Benedictus Lundhelius, se Lundhelius
Benedictus, Rudberg, se Rudberg
Bengt, Kroft, se Kroft
Bergström, Aron A. befallningsman, 1681-1682, u.d.
Beufstadius, A,. 1672
Billingh, Lars B., faktor, 1664-1669
Billing, Olof, 1675, odat.
Björckebohm, Erik (Andersson), fogde i Narva län, 1671
Björkman, J(onas), landsbokhållare i Skaraborgs län, 1680
Blanckenhagen, Maria, se Palm, Johan Claesson
Blix, M.I. (Magnus Joensson) landssekreterare i Västernorrlands län och i Uppland, 1665-1672
Borchman, Jöns, 1668
Brandsköld, Carl Magnus, löjtnant, 1675
Brita Claesdotter Palm, se Erik Sigfridsson
Brita Larsdotter, odat
Brita Rothof, se Rothof, Lorens
Bruijn, Anthoni, senior, köpman i Stockholm, 1667-1668
Bruno, Johan, i Lillieborgs tjänst, 1682, u.å., odat.
Bruun, Anders, skaffare i Lillieborgs tjänst, 1672-1675, dat.
Bröms, Karl, bokhållare i Hudiksvalls och Härnösands län, 1661-1670
Bunge, Anders, penningräknare vid myntet (?), 1667-1674
Bungh, Anna, se Meissner
Böril Ivarsson Ruth, se Ruth, (struken)
Buskagria, Margareta, se Rääf
Buut, Anders Svensson, fogde i Linköping, 1665-1672
Böril, Ivarsson, se Ruth
Böös, Knut Johansson, kyrkoskrivare vid S:ta Katarina i Stockholm, sedermera i Lillieborgs tjänst , 1673-1676, odat
C, se även K
Casimir, Johan, notarie i krigskollegium, 1672-1673
Dahl, Erik Andersson, borgare, 1672
Daniel Fernelius, se Fernelius
Daniel Klang, se Klang
Daniel Lader, se Lader
Daniel Lagerlöf, se Lagerlöf
Daniel Larsson, se Larsson 1660-1664
Daniel Meissner, se Meissner
Daniel, Olsson, artilleribokhållare, 1660
Daniel Olsson, 1674
Daniel, Skieff, seSkieff
Daniel, von, 1664
Daniel Wadsteen, se Wadstten
Danie, Wallerius, se Wallerius
David Volker, se Volker
De Besch, Gilius, i Magnus Gabriel De la Gardies tjänst, 1672
De la Gardie, Magnus Gabriel, greve, rikskansler, riksdrots, 1673-1676
Douglitz (Douglisz), Johan, inspektor, 1667-1669
Drake af Hagelrum, Erik, generalmajor, 1662-1678
Drefling, H.E., 1666
Duwall, Gustaf, friherre, landshövding i Stora Kopparbergs län, Ederborg, 1666-1679, odat.
Ehrenskiöld, Erik Nilsson, krigskamrerare över hela Finland, kamrerare i krigskollegium, 1671-1672
Ehrensköld, Johan, räntmästare, odat
Eilking, Henrik, handelsman, rådman, 1672-1675
Ekbohm, Abraham Matsson, skrivare i artillerikontoret, 1675
Ekbohm, Johan Mattsson, kamrerare i krigskollegium, 1670-1674, odat.
Eklin, Erik Andersson, byggnadsskrivare i Katarina församling, Stockholm, kammarskrivare i kammarkollegium (1:a avräkningskontoret), 1673-1674
Hustru: Beata Sesman, 1680
Ekman, Joel, se Gripenstierna
Ekman, Nils, se Gripenmarck
Eld, Samuel, kamrerare, ink. 1681
Elias Backman, se Backman
Elias Isopartius, se Isopartius
Elias Fult, se Fult
Elisabeth Andersdotter Gran, se Katt
Elisabeth Cettge, se Cettge
Elisabeth Christophersdotter, se Zacharis Olsson
Engelbrekt, Fredrik, inspektor över småtullarna i Västergötland, 1664-1673
Erik ..... 1683
Erik Andersson Bangh, se Bangh
Erik (Andersson) Björckebohm, se Björckebohm
Erik Andersson Dahl, se Dahl
Erik Andersson Eklin, se Eklin
Erik Andersson Hara, se Hara
Erik, Carlsson, skeppare, 1680
Erik Danielsson, regementsskrivare, 1662-1668; u.d.
Erik Drake, se Drake
Erik Falck, se Falck
Erik (Hansson) Prytz, se Prytz
Erik Larsson Nerbelius, se Nerbelius
Erik Nilsson, se Ehrenskiöld
Erik A. Rosen ..., se Rosen ...
Erik Sigfridsson, fogde i Koporje (Jama) län, 1667 i Narva län och 1669 ånyo i Koporje (Jama) län; Lillieborgs svåger, odat., u.o., 1659-1678
Hustru: Brita Claesdotter Palm, 1659-1662
Erik Snack, se Snack
Erik Johansson Trippelfuess, se Trippelfuess
Erland Erlandsson Hjärne, se Hjärne
Falck, Erik, 1682
Falck, Johan, kammarskrivare i krigskollegium, 1670
Fatebur, Martinus Henrici, kyrkoherde i Vederlaks socken, Viborgs stift, Lillieborgs broder, 1661
Fattenborg, Gideon, se Ingerman
Fattenborg, Johan Henriksson, 1651
Fernelius, Daniel, praeceptor för Gideon Ingerman, 1676-1677
Ferner, Lars Larsson, befallningsman, 1662-1663
Fleming af Liebelitz, Claes, friherre kungl. råd, riksskattmästare och president i kammar-, kommers- och bergskollegierna samt statskontoret, 1681
Flint, Nils Larsson, överinspektör 1667-1674
Fock, Johan, handelsman, odat.
Folcker, Åke Jöransson, 1665
Forbus, Arvid, rikskråd, general, 1661-1662
Fraser, Anders, major, 1667
Fredrik Engelbrekt, se Engelbrekt
Fredrik Lemke, se Lemke
Fredrik Persson, 1668
Frumerie, Johan, fogde i Västmanland, 1668-1671
Fruest (?), Petter, bokhållare, 1677
Furubom, Samuel Johansson, häradshövding i Sotholms, Värmdö m.fl. härader i Stockholms län och Uppland, 1677-1682, odat., u.o.
Fult, Elisas, junior, 1672
Fyrhake, Olof Eriksson, 1672-1673
Gabriel Kurck, se Kurck
Gadde, Jonas Andersson, bokhållare i krigskollegium 1661-1666
Gadde, Sven Andersson, f.d. regementsskrivare i Lillieborgs tjänst, odat.
Galle, Paul, i Magnus Gabriel De la Gardies tjänst, odat
Georg Hircinius, se Stiernhof
Gerden, Albrekt, befallningsman i Vasa, 1657-1671
Gerhart Skantzenstierna, se Skantzenstierna
Germund Palm, se Palm
Gertten, Peter von, major, 1667
Gideon Joensson (Fattenborg) Ingerman, se Ingerman
Gier, Johan von, artilleribarberare, 1661-1666
Gilius De Besch, se De Besch
Girs, Göran, landskamrerare i Jönköping, 1678
Girs, Johan Eggertsson, kammarskrivare i krigskollegium, odat.
Gislo Joensson, häradsskrivare i Norrköping, 1667
Graan, Johan (befallningsman i Österbotten), fogde i Savolaks nedre del?, 1666-1670
Gran, Anders, se Granberg
Gran, Elisabeth Andersdotter, se Katt
Granberg, Anders Gran, sekreterare i reduktionskollegium, häradshövding i Kinne, Skånings m.fl. härader i Västergötland (adl. 1677) gift med Lillieborgs fosterdotter Sophie Fredriksdotter Lemke, 1673-1683, odat.
Green, Petter, bokhållare, 1673
Gripenberg, Johan Wittman, bokhållare i krigskollegium, sedermera krigskamrerare i Finland (adlad 1678), 1662-1670, odat
Gripenmarck, Nils Ekman, inspektor vid Avesta kronobruk (adlad 1678), 1675
Gripenstierna, Joel Ekman, inspektor vid Avesta kronobruk, kammarråd (adlad 1669), 1666-1672
Grubb, Anders Andersson, borgare, 1667, odat.
Grubb, Jöns, fogde i Lekebergslagen, 1664-1667; odat.
Grönhagen, Claes Henrik, assessor i kammarrevisionen, 1682
Gustaf Adam Banér, se Banér
Gustaf Jönsson, fogde i Salbergs län, 1680-1681
Gustaf Matsson, rådman, 1679-1681
Gustaf Olofsson, kopist i krigskolleg.?, 1666
Gustavus Nicolai Lodigius, se Lodigius
Gyldenhoff, Baltasar Thile, adlad 1662, friherre 1687, krigsråd, landshövding i Västmanland, 1657-1684
Gyllenstierna av Björksund och Helgö, Göran, överståthållare, 1681-1682
Gyllenstierna av Ericsberg, Christoffer, greve, överståthållare, 1683
Göran Girs, se Girs
Hagman, Jöns Algotsson, befallningsman, 1666-1667
Hamilton, Thomas, överstelöjtnant, 1675
Hans J. König, se König
Hans Johansson, 1666
Hans Jonsson, se Lönn
Hans Mårtensson, fogde i Sätergårds län, 1661-1669
Hans. P. 1672
Hans Schmidt, se Schmidt
Hans A. Vighman, se Vighman
Hara, Erik Andersson, befallningsman i Hälsinglands södra prosteri, 1667-1671
Heerdhielm, Henrik Schafer, sekreterare vid flottan, sedermera advokatfiskal i kammar- och krigskollegim (adlad 1693), odat.
Heichij, Jöran, borgare i Keksholm, 1664
Hegers (?), Lars Henriksson, 1669
Helena Rosenberg, se Stegman
Henrik Carstenius, se Schmidt, Henrik
Henrik Schmidt, se Schmidt, Henrik
Henrik Johansson Skruff, se Skruff
Henrik Tavast, se Tavast
Henrik Tiquet, se Tiquet
Henrik Zabel, se Zabel
Hircinius, Georg, se Stiernhoff
Hjärne, Erland Erlandsson, bankosekret., 1676
Hoffman, Lukas, konstapel, 1662
Hoghusen, Johan, friherre, krigsråd, landshövding i Uppland, 1677
Hogstadius, Johannes, bokhållare i Österbottens län, 1665
Holmbeck, Olof, hans änka Anna Jakobsdotter, 1664
Höök, J., 1672
Höök, Jakob Andersson, fogde i Gästrikland, 1669-1675
 Kontroll 
Skapad2010-09-13 09:40:55
Senast ändrad2010-09-13 13:11:48