Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (2624) Info Info
   • Statlig myndighet (1)
   • Kommunal myndighet (1)
   • Företag (1)
   • Övriga (1)
   • Ej fastställd (2618)
   • Person (släkt) (2)


 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-20 av 2645
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Hammarskjöld, Dag H A C

Yrke: Diplomat, Nationalekonom, Statsråd
Född: 1905
Död: 1961

2. Svenskt biografiskt lexikon

3. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Hammarskjöld, K Hjalmar L

Yrke: Diplomat, Ecklesiastikminister, Hovrättspresident, Justitieminister, Lantförsvarsminister, Statsminister
Född: 1862
Död: 1953

4. Arkiv
Titel: INTENDENTENS ARKIV
Tid: 1919 – 1988
Arkivbildare/upphov: S:TA MARIA SJUKHUS (1919 – 1988)

Förvaras: Regionarkivet i Skåne

5. Arkiv
Titel: DIREKTIONENS ARKIV
Tid: 1919 – 1988
Arkivbildare/upphov: S:TA MARIA SJUKHUS (1919 – 1988)

Förvaras: Regionarkivet i Skåne

6. Arkiv
Titel: PREDIKANTENS ARKIV
Tid: 1919 – 1988
Arkivbildare/upphov: S:TA MARIA SJUKHUS (1919 – 1988)

Förvaras: Regionarkivet i Skåne

7. Arkiv
Titel: SINNESSJUKVÅRDENS HJÄLPFÖRENING (SSHF)
Tid: 1940 – 1950
Arkivbildare/upphov: S:TA MARIA SJUKHUS (1919 – 1988)

Förvaras: Regionarkivet i Skåne

8. Arkiv
Titel: SJUKHUSCHEFENS ARKIV
Tid: 1919 – 1988
Arkivbildare/upphov: S:TA MARIA SJUKHUS (1919 – 1988)

Förvaras: Regionarkivet i Skåne

9. Arkiv
Titel: UTSKRIVNINGSNÄMNDEN
Arkivbildare/upphov: S:TA MARIA SJUKHUS (1919 – 1988)

Förvaras: Regionarkivet i Skåne

10. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1912
Län: Kronobergs län

11. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1908
Län: Gotlands län

12. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1909
Län: Kronobergs län

13. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1913
Län: Kronobergs län

14. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1909
Län: Kalmar län

15. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1910
Län: Gotlands län

16. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1910
Län: Kalmar län

17. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1908
Län: Kalmar län

18. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1914
Län: Kronobergs län

19. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1910
Län: Kalmar län

20. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1912
Län: Kronobergs län