Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (836) Info Info
   • Statlig myndighet (78)
   • Gård (1)
   • Förening (11)
   • Övriga (6)
   • Ej fastställd (737)
   • Person (släkt) (3)

 • REGISTER
  • Alla (56)
  • Uppslagsverk (27)
   • Rosenbergs geografiska lexikon (8) Info Info
   • Svenskt biografiskt lexikon (19)
  • Sjukvård (21)
  • Folkräkningar (6) Info Info
  • Brev (2) Info Info

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 892
1. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Daga Elvira

Födelseår: 1899
Län: Norrbottens län
Folkräkningsår: 1900
93,477646
Digitaliserat material finns

2. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Daga Regina

Födelseår: 1907
Län: Göteborgs och Bohus län
Folkräkningsår: 1930
92,945946
Digitaliserat material finns

3. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Daga Edith Maria

Födelseår: 1887
Län: Malmöhus län
Folkräkningsår: 1890
92,11823
Digitaliserat material finns

4. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Hörlin, Daga Maria

Födelseår: 1894
Län: Kalmar län
Folkräkningsår: 1910
91,96224
Digitaliserat material finns

5. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Hörlin, Daga Maria

Födelseår: 1894
Län: Kalmar län
Folkräkningsår: 1930
91,872314
Digitaliserat material finns

6. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Petersson, Rosa Daga

Födelseår: 1914
Län: Kalmar län
Folkräkningsår: 1930
90,96818
Digitaliserat material finns

7. Rosenbergs geografiska lexikon
Plats: Lockvattnet

Församling: Björnlunda
Beskrivning: Lockvattnet. Insjö i Björnlunda sn af mellersta Södermanland, omkring 1/3 mil i längd och bredd, 86 fot ö. h., afrinnande österut till Storsjön och Trosaån.
86,09523

8. Rosenbergs geografiska lexikon
Plats: Hammarbosäter

Församling: Dillnäs
Beskrivning: Hammarbosäter. Gårdar, Lilla H. och Stora H., i Dillnäs sn, Daga hd, Södermanlands län, vid n.v. ändan af sjön Klemmingen.
85,66097

9. Rosenbergs geografiska lexikon
Plats: Klemmingen

Församling: Kattnäs
Beskrivning: Klemmingen. Insjö i Södermanland, inom Kattnäs och Dillnäs snr af Daga hd, 36 fot ö. h. och omkring 1,3 mil i längd, afrinnande söderut genom Sigtunaån och Trosaån till Östersjön.
85,57189

10. Rosenbergs geografiska lexikon
Plats: Klemmingen

Församling: Dillnäs
Beskrivning: Klemmingen. Insjö i Södermanland, inom Kattnäs och Dillnäs snr af Daga hd, 36 fot ö. h. och omkring 1,3 mil i längd, afrinnande söderut genom Sigtunaån och Trosaån till Östersjön.
85,40875

11. Rosenbergs geografiska lexikon
Plats: Mistelen

Församling: Gryt
Beskrivning: Mistelen. Insjö i Gryts sn, Daga hd af Södermanland, 1/2 mil lång och liggande 79 fot ö.h. Afrinner till Båfven.
85,10266

12. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Fersen, von, H Axel

Yrke: Arméofficer, Riksmarskalk
Född: 1755
Död: 1810
83,33225

13. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Matton, Daga Matilda f. 1893

Mottagare: Hoving, Per Folke (Folke) f. 1871 d. 1938
År och antal: 1922 (1)
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket
83,226494

14. Arkiv
Titel: Folktandvården Torkelbergsgatan, Linköping
Tid: 1965 – 1987
Arkivbildare/upphov: Folktandvården Torkelbergsgatan, Linköping (1940)

Förvaras: Regionarkivet i Östergötland
75,746506

15. Arkiv
Titel: Folktandvården Torkelbergsgatan, Linköping
Tid: 1965 – 1987
Arkivbildare/upphov: Folktandvården Torkelbergsgatan, Linköping (1940)

Förvaras: Regionarkivet i Östergötland
75,726814

16. Rosenbergs geografiska lexikon
Plats: Båfven

Beskrivning: Båfven. Betydlig insjö i mellersta Södermanland, inskjutande vikar åt alla håll, omgifven af Rönö, Daga och Villåttinge hd. Vidden är 0,571 qv.-mil, höjden ö. h. 70 fot. Sjön har sitt aflopp åt s. gen...
75,44294

17. Svenskt biografiskt lexikon
75,41423

18. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 40557

Utfärdat: 14510724, Kalmar
Innehåll: Folke Kettilsson och Erik Kettilsson från Mortorps socken i Södra Möre härad kungör att de på inrådan av sina vänner och släktingar Lars Jönsson, Peder Jönsson i Råsbäck, Mårten Knutsson, Jo...
75,27971
Digitaliserat material finns

19. Rosenbergs geografiska lexikon
Plats: Storsjön

Beskrivning: Storsjön. Namn på en mängd insjöar i olika landskap och af vidt vexlande omfång. Betydligast är Storsjön i Jemtland, omgifven af Jemtlands egentliga bygd. Dess ytinnehåll uppgifves till 3,913 qv.-mil,...
75,241776

20. Rosenbergs geografiska lexikon
Plats: Rönö

Beskrivning: Rönö i Södermanlands län. Härad, omgifvet i s. af Östersjön, i v. och n. af Nyköpingsån samt sjöarne Långhalsen, Lidsjön, Båfven, Liksdammen och Sillen. De angränsande häradena äro, från v. räknadt, J...
75,14289