Se: SE/GLA/14773 Älvsborgs läns länsstyrelse, landskansliets arkiv
# Kartor och ritningar från Kartia 
A00263 Karta över alla ägorna till frälseskattehemmanet Nedre Holmen vid laga skifte i Bolstads socken och Sundals härad. 1837
A00264 Karta över alla ägorna till frälseskattehemmanet Nedre Holmen vid laga skifte i Bolstads socken och Sundals härad. 1837
A00265 Karta över 377/11664 mtl Nedre samt 5/64 mtl övre Tillhagen vid laga skifte i Bolstads socken och Sundals härad. 1837
A00266 Karta över alla ägorna till 1/12 mtl av kronoskattehemmanet Nygårdsåker vid laga skifte i Bolstads socken och Sundals härad. 1831
A00267 Karta över inägorna till 1/27 och 7/54 mtl krono skatte Södre Torp vid laga skifte i Bolstads socken och Sundals härad. 1832
A00268 Karta över en odlingslägenhet till 1/24 mtl i frälsehemmanet Södra Ödetorp i Bolstads socken och Sundals härad. 1837
A00269 Karta över alla ägorna till 1/4 mtl av frälseskattehemmanet Övre Holmen vid enskifte i Bolstads socken och Sundals härad. 1824
A00270 Karta över inägorna och framskogen till Övre och Nedre Tillhagen i Bolstads socken och Sundals härad. 1837
A00271 Karta över inägorna och framskogen till Övre och Nedre Tillhagen i Bolstads socken och Sundals härad. 1837
A00272 Karta över inägorna och framskogen till Övre Tillhagen i Bolstads socken och Sundals härad. 1837
A00273 Utdrag av karta över Borås stad. 1830
A00274 Karta över en odlingslägenhet till 1/12-delas mtl av kronoskattehemmanet Assmundebyn beläget i Brålanda socken och Sundals härad. 1834
A00275 Karta över en odlingslägenhet till 1/8-dels mttl av hemmanet Bön vid laga skiftet i Brålanda socken och Sundals härad. 1843
A00276 Karta över den odelbara marken till 1/8- dels mtl av kronoskattehemmanet Bön vid laga skiftet i Brålanda socken och Sundals härad. 1843
A00277 Karta över en odlingslägenhet å ägorna till hemmanet Hälebyn i Brålanda socken och Sundals härad. 1841
A00278 Karta över den odelbara marken till 1/4-dels mtl av frälsehemmanet Lottsbyn vid laga skifte i Brålanda ssocken och Sundals härad. 1842
A00279 kata över en odlingslägenhet å ägorna till ½ mtl av kronoskattehemmanet Rud i Brålanda socken och Sundals härad. 1841
A00280 Karta över odlingslägenheten 1/18 mtl av frälsehemmanet Tweten i Brålanda socken och Sundals härad. 1839
A00281 Karta över alla ägorna till ½ mtl av frälsehemmanet Tweten i Brålanda socken och Sundals härad. 1837
A00282 Karta över en odlingslägenhet å 3/32 mtl av hemmanet Ulfs-bohl i Brålanda socken och Sundals härad. 1829 – 1830
A00287 Karta över alla ägorna till 1/8 mtl av kronoskattehemmanet Berg, upprättad vid laga skifte i Erikstads socken och Sundals härad 1836
A00288 Karta över alla ägorna till 1/10 mtl Göbyn och 2/39 mtl i Hamnekärr i Erikstads socken och Sundals härad. 1840
A00289 Karta över en odlingslägenhet till 1/6 mtl av halva kronoskatteposthemmanet Kuserud, Erikstads socken och Sundals härad. 1842 – 1843
A00290 Karta över alla ägorna till 1/8 mtl av kronoskattehemmanet södre Kjärr i Erikstads socken och Sundals härad. 1842
A00291 Karta över inägorna och hagmarken till indragna fältwäbelbostället Öxnabäck i Fivlereds socken och Redvägs härad. 1893
A00292 Karta över inägorna till ½ mtl tyngerydd nr 1 med 1/4 mtl stäänge nr 1 i Fritsla socken och Marks härad. 1894
A00293 Karta över ägorna till kronoegendomen Berget i Frändefors socken och Sundals härad. 1901
A00294 Karta över alla ägorna till 2/63 mtl av kronoskattehemmanet Enarstaken i Frändefors socken och Sundals härad. 1826
A00295 Karta över Odlings-Lägenhet å 1/56 mtl Litt A i kronoskattehemmanet Kattholmen på Dalhs Land, Sundals härad och Frändefors socken som ägaren därav, Andreas Olofsson, söker få odlingslån uppå. 1839
A00296 Karta över en odlingslägenhet till 21/216 mtl av kronoskattehemmanet Röshult beläget på Dahls Land, Sundals härad och Frendefors socken. 1840
A00297 Karta över alla ägorna till 5/32 mtl av hemmanet Wästra Ekenäs i Frändefors socken och Sundals härad. 1830 – 1831
A00298 Karta över alla ägorna till 1/8 mtl av hemmanet Östra Ekenäs i Frändefors socken och Sundals härad. 1830 – 1831
A00299 Karta över sågverken vid Lilla Edet. 1851
A00304 Karta över ett odlingsfält till 5/16 Litt L i säteriladugården Åttingsåker i Färgelanda socken och Valbo härad. 1835
A00305 Karta över 1/8 mtl av kronoskattehammanet Böhn i Gestads socken och Sundals härad. 1834 – 1835
A00306 Karta över Johannes Anderssons ägor för 1/4 mtl i kronoskattehemmanet Böhn i Gestads socken och Sundals härad. 1835
A00307 Karta över en odlingslägenhet å 1/8 mtl av frälsehemmanet Norra Bodane i Gestads socken och Sundals härad. 1834
A00308 Karta över alla ägorna till 1/8 mtl kronoskattehemmanet Stora Uleberg i Gestads socken och Sundals härad. 1831
A00308 Karta över alla ägorna till 1/8 mtl kronoskattehemmanet Stora Uleberg i Gestads socken och Sundals härad. 1834
A00309 Karta över alla ägorna till 1/16 mtl Stora Uleberg i Gestads socken och Sundals härad. 1831
A00309 Karta över alla ägorna till 1/16 mtl Stora Uleberg i Gestads socken och Sundals härad. 1834
A00310 Karta över Anders Larssons skifte till 1/4 mantal av Frälsehemmanet Sörbo, extrraherad från kartan över alla ägorna till 1/2 mantal Sörbo på Dals Land i Sundals härad och Gestads socken. 1844
A00311 Karta över alla Ägorne uti Lars Larssons d.y. Skifte för 1/8 och J Sven Gerfs Skifte för 1/8 mtl uti Tobyn. Utdragen av kartan över Knarremyr och Brännet med därå belägna Änghagar och Lägenheter på Dals Land, i Sundals härad och Gestads socken. 1831
A00312 Karta över en odlingslägenhet å ägorna till kronoskattehemmanet Åsteboberg i Gestads socken och Sundals härad. 1839
A00313 Karta över inägorna till 51/240 mtl av hemmanet Åsteboberg i Gestads socken och Sundals härad. 1837
A00314 Karta över alla ägorna till 1/48 mtl och 1/16 mtl av kronoskattehemmanet Berganne i Grinstads socken och Sundals härad. 1837
A00316 Karta över en odlingslägenhet å 1/24 mtl Södre Blixerud i Grinstads socken och Sundals härad. 1840
A00317 Karta över alla ägorna till Jonas Persson ägande 11/48 mtl av hemmanet Södre Mossen i Grinstads socken och Sundals härad. 1841
A00326 Karta över inägorna och en del av utmarken till 1/16 mtl av hemmanet Bön i Jerns Socken och Nordals härad. 1837 – 1838
A00329 Karta över alla ägorna till 95/323 av 1 mtl kronoskatte Rud vid Skiärbo 1/8 del uti Elfsborgs lähn, Nordals härad och Jerns socken. 1826
ladda nästa
Visar träff 2 av 6

2.
Karta över en odlingslägenhet till 21/216 mtl av kronoskattehemmanet Röshult beläget på Dahls Land, Sundals härad och Frendefors socken.
Karta/ritning , Älvsborgs läns landskanslis arkiv

 Grunddata 
ReferenskodSE/GLA/12587/#/A00296
ExtraIDA00296
Omfång
1 Kartor 
Datering
1840 (Upprättandetid)
VillkorJa
ArkivinstitutionLandsarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan)
Arkivbildare/upphov
Svedberg, Joh. A
Höjd30,7 centimeter
Bredd46,6 centimeter
Kvar i aktenNej
Koordinater
FastställdJa
Fysisk formBlad
Material
Papper
 Innehåll 
Allmän anmärkningAvkopierad och rätteligen utdragen från den av Joh. A Svedberg år 1840 upprättade laga skifteskarta år 1840-10-01. På kartans baksida: Åtskilliga verk och direktioner år 1844 169/433. Uttagen ur akt 4013/1843.
Inledning (äldre form)Levererande instans enligt Kartia: Älvsborgs läns landskansli
 Ämnesord 
Handlingstyper
Kartor
Ämnesord, ort
Frändefors församling (Röshult)
 Kontroll 
Senast ändrad1995-12-06 00:00:00