Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (2) Info Info
   • Statlig myndighet (1)
   • Övriga (1)

 • REGISTER
  • Alla (6)
  • Brev (4) Info Info
  • Uppslagsverk (2)

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-15 av 15
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Höpken, Daniel Niclas von

Yrke: Diplomat, Kollegiepresident, Politiker
Född: 1669
Död: 1741
152,98756

2. Svenskt biografiskt lexikon
98,08419

3. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Oldenborgh, Joakim von

Mottagare: Gyllenstierna af Steninge, Carl Gyllenstierna af Ulaborg f. 1649 d. 1723
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar
81,52449

4. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Breithaupt, Johan Henrik von

Mottagare: Gyllenstierna af Steninge, Carl Gyllenstierna af Ulaborg f. 1649 d. 1723
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar
81,04653

5. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Gertten, Hans Christoffer von

Mottagare: Gyllenstierna af Steninge, Carl Gyllenstierna af Ulaborg f. 1649 d. 1723
År och antal: 1695
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar
80,49861

6. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Drakensköld, Carl d. 1703

Mottagare: Gyllenstierna af Steninge, Carl Gyllenstierna af Ulaborg f. 1649 d. 1723
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar
77,20563

7. Karta/ritning
Titel: Kongl. Deputationens Ytterligere Kundgörelse/ Angå...
Tid: 1718
Tillhör arkiv: Landsarkivets i Östersund kart-, ritnings- och planschsamling

Förvaras: Landsarkivet i Östersund (depå: Landsarkivet)
12,6018095

8. Karta/ritning
Titel: Medenstund det utan twifwel redan öfwer alt är bek...
Tid: 1718 10 21
Tillhör arkiv: Landsarkivets i Östersund kart-, ritnings- och planschsamling

Förvaras: Landsarkivet i Östersund (depå: Landsarkivet)
7,413074

9. Karta/ritning
Titel: Såsom redan för detta år wordet kundgiordt/ at sto...
Tid: 1718 10 22
Tillhör arkiv: Landsarkivets i Östersund kart-, ritnings- och planschsamling

Förvaras: Landsarkivet i Östersund (depå: Landsarkivet)
5,6096363

10. Karta/ritning
Titel: Det har den Kongl. Deputationen mot bättre förmoda...
Tid: 1718 10 08
Tillhör arkiv: Landsarkivets i Östersund kart-, ritnings- och planschsamling

Förvaras: Landsarkivet i Östersund (depå: Landsarkivet)
4,684185

11. Karta/ritning
Titel: Emedan Hans Kongl. Maj:ts genom des nådige påbud a...
Tid: 1718
Tillhör arkiv: Landsarkivets i Östersund kart-, ritnings- och planschsamling

Förvaras: Landsarkivet i Östersund (depå: Landsarkivet)
2,394781

12. Karta/ritning
Titel: Det warder här med allom kundgiort/ at den Kongl. ...
Tid: 1718 08 05
Tillhör arkiv: Landsarkivets i Östersund kart-, ritnings- och planschsamling

Förvaras: Landsarkivet i Östersund (depå: Landsarkivet)
2,295545

13. Volym
Titel: Kommissionerna ang. est- och livländska kreditorer...
Tillhör arkiv: Livonica II
Arkivbildare/upphov: [Proveniens ej registrerad]

Förvaras: Riksarkivet
0,99371827

14. Volym
Allmän anmärkning: Höckerstedt, Jacob Höckert, Carl Erik Theodor Höck...
Tillhör arkiv: Biografica

Förvaras: Krigsarkivet (depå: Arninge)
0,95391023

15. Volym
Allmän anmärkning: G (forts) Fredrik Gyllensvaan Göran Fredrik Görans...
Tid: odat
Tillhör arkiv: Svenskt biografiskt lexikon
Arkivbildare/upphov: Svenskt biografiskt lexikon (1962)

Förvaras: Riksarkivet
0,41701174