bild
Serie

Konkursakter

Helsingborgs stadsarkiv: Rådhusrättens och Magistratens arkiv


Serien i arkivkartonger, när ej annat angives.

ReferenskodTidAnmärkning 
11704Rådman Fahrenhusens urarva konkurs. Häri handl. mellan Niels Muller och Fahrenhusen 1686-1701.
 
 
- [H0001]1758 – 1759Ingår i E II:6. Konkursakt. 
- [H0002]1759Ingår i F II a:8.
Efter avlidne löjtn. Lars Sivers.
 
- [H0003]1781Ingår i F IV a:1.
Bilaga (kassabok) till konkursakt 1781.
 
- [H0004]1799 – 1800Ingår i F II b:2.
Bil. till konkurs 1799 samt brev ang. en konkursbevakning 1800.
 
- [H0005]1805Ingår i F IV a:1.
Handl. till snickaren
A. Ljunggrens konkurs.
 
- [H0006]1807, odatIngår i F IV a:1.
Utredning i C. N. Arkmans konkurs. Odat. handl. ang. handelsman J. Jeanssons konkurs.
 
- [H0007]1814Ingår i F IV a:1.
Handl. tillhörande
Th. N. Jacobssons konkurs.
 
21828Inb. Handl. O.C. Gjertssons urarva konkurs.
 
 
31832Handelsbolaget A. Olander och Son.
 
 
41832 – 18341832 skepparen A. P. Wiberg, 1834 handl. N. Hedströms urarva konkurs. Ang. Hedström se även F. IV a:5, 6.
 
 
51834Handl. N. Hedströms urarva konkurs /forts./.
 
 
61834 – 1837Inb. 1835 passkrivaren
O. G. Palins urarva konkurs,
1834 skepparen A. P. Wibergs urarva konkurs,
handl. N. Hedströms urarva konkurs,
1836 handl. P. A. Rosenlund,
f. stadsnotarien H. B. Hammars urarva konkurs,
1837 handl. D. Lundgren.
 
 
71837 – 1838Inb. 1837 f. gästgivaren
A. M. von Bergens urarva konkurs, bagaren I. I. Böttcher,
målaren P. Lindquist,
handl. H. P. Carlsson,
kustvakten P. A. Hedenblads urarva konkurs,
1838 f. skollär. J. Scharling.
f. handelsbokhhåll.
C. B. Scarling. Ang. C. B. Scharling se även
F IV a:8.
 
 
81838 – 18501838 f. handelsbokhåll.
C. B. Scharling,
1843 broinspektorn
Th. N. Jacobssons urarva konkurs,
1850 handl. i Båstad
C. J. Petersson.
Ang. C. J. Petersson se även
F IV a:12.
 
 
91839Inb. Handl. i Båstad J.A. Engellau,
handl. L. Hellbergs urarva konkurs,
rådmannen och häradshövd.
N. J. Bergs och h.h.
C. C. Möllerstens urarva konkurs, handl. A. T. Quibelius,
handl. O. Hafström,
handl. C. B. Beén.
 
 
101840 – 1841Inb. 1840 f. ryttm. K. Lundblad,
handelsbokhåll. S. Svensson,
urmakaren A. Liljeströms urarva konkurs,
1841 skräddaren P. Larsson,
handl. O. Hafströms urarva konkurs,
handl. J. P. Romberg.
Ang. A. Liljeström se även
F IV a:11.
 
 
111840 – 1847Inb. 1840 urmakaren A. Liljeströms urarva konkurs,
1841 handl. C. B. Beens urarva konkurs,
1842 bryggaränkan J. Holmgren
(handl. rör. denna konkurs även fel inbundna längre fram i vol.),
1844 handl. H. P Carlsson,
1845 apotekaränkan G. H. Berckenmeijers urarva konkurs,
1847 arbetskarlen A. Dahlöfs urarva konkurs,
handl. C. J. Ågren.
 
 
121848 – 1850Inb. 1848 trumpet. H Hornemans urarva konkurs,
handl. A. H. Rhödins,
stadsläk. A. A. Ohlssons urarva konkurs,
brygggaren J. Hellbergs urarva konkurs,
hökaren C. Peterssons urarva konkurs,
1849 bagaren J. Boreens urarva konkurs,
handl. i Båstad N. P. Blixt,
timmermäst. N. Svensson,
1850 handl. H. J. Beauvén,
handl. i Båstad J. C. Petersson.
Ang. H. J. Beauvén se även
F IV a:13.
 
 
141850 – 1853Inb. 1852 bagaren A. W. Wetterström,
konkursansökan för bryggaren
A. M. Strömberg,
1853 återkallad konkursansökan för C. A. P.../?/,
1852 sadelmakaren G. F. Boklund,
löjtn. I. Been,
f. borgaren J. Nilssons urarva konkurs,
konkursansökan för smedmästaren C. P Billberg,
handl. G. Rosenstråhles urarva konkurs,
handl. K. M. Elfman,
1853 kakelungsmakaren J. E. Böckers konkursansökan
1850 drängen H. Jönssons urarva konkurs,
1851 dr. B. J. Stengrunds urarva konkurs,
bokbindaren H. B. M. Scharling och h.h. P. Grubb,
1850 handl. I. Suell.
Rör. H. B. M. Scharling och
P. Grubb se även F. IV a:15.
 
 
131850 – 18601850 handl. H. J. Beauvén,
1859 handl. A. Pettersson,
1860 handelsbolaget Forthmeüer
et Co.
Rör. Forthmeüer se även
F IV a:17.
 
 
151854 – 1857Inb. 1851 bokbindaren H. B. M. Scharling och h.h. P. Grubb (akten från hovrätten i Kristianstad 1854),
1854 tullförvaltaren P. Hallings urarva konkurs,
1853 fånggevaldigern P. Ekberg,
1854 änkefru C. J. Hultmans urarva konkurs
änkefru D. Aspelins urarva konkurs,
stadsnotarien och häradshövd.
K. L. Gullanders urarva konkurs,
1855 sjökapten Joh. Nilsson Jordbergs urarva konkurs,
handl. i Båstad G. F. Engellaus urarva konkurs,
bagaren N. Murman,
1856 skomakaren A. Brinck,
timmermansgesällen P. Larsson,
1857 skomakaren J. Åhlund.
 
 
161857 – 1859Inb. 1857 handl. i Båstad
Aug. Johansson,
1858 bokhandl. F. A. Ewerlöf,
1857 änkan M. Sandbergs urarva konkurs,
handl. P. Petersson,
1858 f. inspektorn N. J. Nilsson på Fredriksdahl,
handl. C. J. Ifersson,
byggmästaren R. Voss,
1859 bagaren J. C. Kastman.
 
 
171860Inb. handl. P. Persson,
skomakaren Chr. Ahlberg,
bageriarrendatorn O. B. Jönsson,
f. kronofogden J. A. Ewerlöf,
telegrafkommissarien N. F. G. Östbom,
handl. O. Forthmeuer et. Co.
 
 
181861 – 1864Inb. 1861 Målaren
G. Th. Ljungberg,
f. bageriarrendatorn
J. Johansson,
årstämning å avlidne handl.
I. Suells borgenärer,
boskillnads- och urarva tvist efter avlidne handl. i Båstad
J. C. Pettersson,
urmakaren R. F. Snöberg,
1862 fabrikören A. Sandström,
1861 årsstämningsmål efter avlidne assessorn S. Åberg,
1862 instrumentmakaren J. Berlet,
garverigesällen W. Hagman,
timmermäst. J. Andersson,
skomakargesällen G. Cederholm,
handl. A. Pettersson urarva konkurs,
drängen H. Nilsson,
kammakaren L. Andersson,
1863 skomakaren N. P. Öfverbäck,
konditorn J. R. Jansson,
1862 årsstämningsmålet efter avlidne kontrollören
M. Sahlström,
1863 skräddaren J. P. Strömberg,
arbetskarlen P. Bengtsson,
skomakaren J. A. Rosenberg,
tullvaktmäst. E. A. Schreil,
1864 postiljonen O. J. Stolpe,
handelsfirman F. A. Ewerlöf,
1863 mjölnaren H. N. Nordström,
kakelugnsmakaren J. E. Böcker (Böttcher),
1864 serganten G. Wittboldt,
handl. N. Andersson,
änkan Joh. Jönsson.
Rör. postiljonen O. J. Stolpe, handelsfirman F. A. Ewerlöf och serganten G. Wittboldt se även
F IV a:20.
 
 
191864 – 1865Inb. 1864 f. bankkamrern
A. Karlsson,
1865 husägaren A. Torstensson,
målaren J. P. Lundgren,
f. hotellvärden A. Rosenlöf,
årsstämningsmål efter avlidna grevinnan M. S. Bark,
handelsfirman Palmqvist och Hylander,
jordbruk. Joh. Mazir och h. h.
B. Åkesdotter,
murarmäst. A. Lundberg,
målaren J. P. Lutheman,
f. exekutionsförvalt.
P. A. C. Carlstedt.
Ang. A. Torstensson,
A. Rosenlöf,
handelsfirman Palmqvist och Hylander,
A. Lundberg samt J. P. Lutheman se även F IV a:20.
 
 
201864 – 18651864 sergeanten G. Wittboldt,
postiljonen O. J. Stolpe,
handelsfirman F. A. Ewerlöf,
1865 husägaren A. Torstensson,
f. hotellvärden A. Rosenlöf,
handelsfirman Palmqvist och Hylander,
muraren A. Lundberg,
målaren J. P. Lutheman,
muraren E. Nilsson,
smeden C. N. Andersson,
smeden C. J. Andersson, stadsvaktkarlen N. Andersson.
Ang. muraren E. Nilsson se även F. IV a:22.
 
 
211865 – 18661865 Snickaregesällen
P. J. Björklund,
snickarmästaren P. J. Lundgren,
1866 tullvaktmästaren
L. W. Ekborg,
arbetskarlen N. Hansson och h.h.
Joh. Sonesson (dubblett),
arbetskarlen O. Svensson (dubblett).
handelsbolaget S. P. Persson och Co. (dubblett).
Ang. L. W. Ekborg samt N. Hansson
och h. h. Joh. Sonesson se även F. IV a:23.
Ang. O. Svensson samt S. P. Persson och Co se även F IV a:22.
 
 
221865 – 1866Inb. 1866 snickarmästaren
C. P. Wennerberg,
buntmakaren J. K. Lundblad,
hökerihandl. Joh. Nilsson,
skomakarmäst. P. Otterström,
handskmakaren M. Holmgren,
sadelmakaren A. W. Eek,
1865 murargesällen och husägaren
E. Nilsson,
1866 gördelmakaren C. Hallberg,
murarmäst. L. Åkerlund,
handelsbolaget S. P. Persson och Co, arbetskarlen O. Svensson,
smedmäst. J. P. Thelin,
buntmakaren B. Ekström,
stadsvaktkarlen H. Olsson.
Ang. buntmak. J. K. Lundblad,
hökerihandl. Joh. Nilsson,
gördelmak. C. Hallberg,
murarmäst. L. Åkerlund och buntmakaren B. Ekström se även
F IV a:24.
 
 
231866Inb. Arbetskarlen N. Hansson och
h.h. Joh. Sonesson,
mjölnaren H. P. Johansson,
skräddargesällen N. P. Nilsson,
fabrikören A. Sandström,
skräddarmäst. A. M. Lundius,
handelsbolaget S. Strömgren och Co, tullvaktmäst. L. W. Ekborg,
f. polisbetjänten N. Pålsson,
skräddarmäst. J. P. Kamphenborg,
handl. Joh. Henckel.
Ang. skräddargesällen N. P. Nilsson, skräddarmäst. J. P. Kamphenborg och handl. Joh. Henckel se även F IV a:24.
 
 
241866Skräddargesällen N. P. Nilsson,
kustvakten N. J. Nilsson,
snickaren N. P. Schmith,
sadelmakaren N. Berglund,
borgmäst. V. Landegren,
buntmak. J. K. Lundblad,
hökerihandl. Joh. Nilsson,
gördelmak. C. Hallberg,
murarmäst. L. Åkerlund,
buntmakaren B. Ekström,
skräddaren J. P. Kamphenborg,
handl. Joh. Henckel.
 
 
251867Bokhandl. C. A. Kullberg,
handl. Joh. Winqvist,
kontorsskriv. P. E. Andersson.
 
 
261867Handl. Joh. Olsson,
urmakaren C. Gullberg,
f. polisbetjänten f. Friberg,
arbetskarlen L. P. Jönsson,
f. stadsvaktkarlen P. Jönsson (med dubblett),
handl. C. W. Åberg (med dublett),
arbetskarlen N. Persson,
kommissionslantmätaren
C. J. Fernblad,
redaktören O. Klewerström.
 
 
271867 – 18681867 skräddaren S. A. Ljungberg,
muraren P. H. Jacobsson,
telegrafkommissarien C. Wetter,
husägaren J. Persson,
kustvakten C. G. Lindgrens urarva konkurs,
1868 husägaren J. Andersson,
handskmakaren C. L. Kockum,
snickaren N. Christoffersson,
skomakaren S. Kollén,
snickaren A. Westerdahl,
bagaren G. Th. Sjöberg,
postiljonen J. Persson,
ritläraren G. A. Hälström,
bokbindaren H. B. M. Scharling och h.h., korpralen A. Rundquist,
bagaren J. John och h.h., värdshusvärden A. Nilsson.
 
 
281869Husägaren Zack. Larsson,
bagaren J. Wingårdh,
sjötullvaktmäst. P. Svenssons urarva konkurs,
smeden N. P. Hansson,
husägaren A. Johansson,
snickaren N. Wennerberg,
handl. Chr. Höckerts urarva konkurs.
 
 
291869F. husägaren A. Jönsson,
smeden P. J. Petersson,
handl. J. Ek,
arbetskarlen N. Ohlssons urarva konkurs (med dubblett),
skomakaren G. Ridell,
årstämning å Filialbanken i Helsingborg,
barberaren J. Lager,
arbetskarlen Joh. Jönsson och
h. h., skräddaren P. Muntell och h. h.
 
 
301870Handelsbokhåll. M. E. Streyfferts urarva konkurs,
rådhusvaktmäst. C. G. Samuelssons
urarva konkurs,
repslagaren L. P. Fristedts urarva konkurs,
timmerarbetaren P. Magnusson Wahlqvist och h. h.
snickaren P. J. Lundgren och h. h., handl. S. Strömgrens urarva konkurs,
handl. J. Bergman,
extra fånggevaldigern P. Ekbergs och hans avlidna hustrus konkurs,
målaren N. P. Persson.
 
 
311871Målaren E. O. Lundquist,
snickaren S. A. Anderberg,
skvadrontrumpetaren
C. J. Nilsson, (med dubblett),
muraren J. Jönssons och hans avlidna hustrus konkurs,
handl. W. Sjögren,
segelsömmaren A. F. Rydlander,
handl. V. Schult,
f. ladufogden P. Jönsson,
änkan A. Berg.
 
 
- [K0001]1872Saknades 1963. 
321873Sjötullvaktmäst. L. W. Ekborg,
brännvinskontrollören G. Gäddas urarva konkurs,
handl. Joh. Danielsson,
handl. C. A. Kullberg,
skeppsklareraren A. Hörstedts urarva konkurs,
läroverksadj. J. L. Ursells urarva konkurs.
Årsstämningsmålet efter avlidne timmerhandl. Joh. P. Ek.
 
 
331874Handl. O. Netzler,
skräddaren M. Nilsson,
mamsell E. Johansson,
skräddaren J. Löfvall,
vaktmäst. M. Åkesson Sällströms urarva konkurs.
 
 
341874Restauratören H. P. A. Hansen,
handl. S. Gutter,
värdshusvärden G. O. Sjöström,
telegrafdirektören och kamreraren
i drätselkammaren A. Westmans och M. Rambergs konkurs.
 
 
351874Avlidne handl. K. Holmquist och hans firma Holmquist och Andersson.
 
 
361875Handskmak. J. A. Ekwall,
smeden P. Nordström,
f. handl. O. Andersson.
 
 
371875Hökerihandl. C. F. Berg,
muraren P. Nilsson,
lokomotivföraren J. Frosts
urarva konkurs,
avlidne slaktaren J. P. Nielsson
och hans änka,
skräddaren A. N. Lindeberg och hans avlidna hustru M. Lindeberg f. Ljung.
 
 
381876Handl. Th. Westrup,
Helsingborgs glasbruks AB,
förgaren B. W. E. Wahlquist,
handskmakaren H. P. Bergman (dubblett).
handl. A. Holmquist,
bokbind. A. Karlssons urarva konkurs.
 
 
391876Handelsfirman Andersson och Olsson (med dubblett).
 
 
401877Handelsfirman Lindquist och Pettersson,
Nr. 3 skräddarfirman
Joh. Lindberg och Co,
Nr. 5 handl. C. A. Davidsson,
Nr. 6 mamsell Tingberg.
 
 
411877Nr. 7 handl. Johan Winquist,
Nr. 8 bagaren C. F. Landbecker,
Nr. 9 timmermannen A. J. Nilsson,
Nr. 11 skomakaren
G. G. Cederholm,
Nr. 12 sadelmakaren
A. A. Svensson.
 
 
421877Nr. 13 lektorn M. B. Holmgren,
Nr. 14 handl. G. Brovall,
Nr. 15 trädgårdsmästaren J. Dahl
(med dubblett),
Nr. 16 arbetskarlen
N. P. Persson,
Nr. 17 urmakaren A. P. Svensson (med dublett),
Nr. 18 målaren O. J. Gyllenberg.
 
 
431877Nr. 19 handskmakaren
P. B. Winberg,
Nr. 20 handl C. L. Schér,
Nr 21 handl. Joh. Bondesson,
Nr 22 tunnbindaren
S. P. Bernström (med dubblett),
Nr. 23 handelsbolaget Ahlman och Andersson,
Nr. 24 fanjunk. C. M. Björkroths urarva konkurs,
Nr. 25 handskmakaren
A. J. Heddelin och hans firma Helsingborgs Handskfabrik,
Nr. 26 målaren O. H. Rudolfsson,
Nr. 27 hökeriidskaren Joh. Berg.
 
 
441878Nr. 1 buntmakaren L. Johansson och h. h.,
Nr 2 handl. G. Åberg,
Nr. 3 handl. J. V. Öhrvall och
h. h.,
Nr 4 skomakaren A. L. Hyllén.
 
 
451878Nr. 5 handskmakargesällen
A. Nilsson och h. h.,
Nr 6 byggmäst. C. J. Lundbergs och hans avlidna hustru
O. Brandts konkurs,
Nr 7 skräddaren N. Lundin och
h. h., Nr 8 änkan P. Österdahl,
Nr. 9 f. gästgivaren O. Lundbergs och hans avlidna hustru
S. A. Anderssons konkurs,
Nr 10 timmermannen H. Persson (med dubblett),
Nr. 11 handl. M. Ohlsson,
Nr. 12 se F IV a:46,
Nr 13 f. lantbruk.
O. C. F. Nilsson,
Nr. 14 husäg. O. Nilsson och
h. h.
 
 
461878Nr. 12 firman Almgren och Kjellström.
 
 
471878Nr. 15 timmermannen
C. J. Andersson och h. h.
Nr. 16 Ch. Burghen och h. h.,
Nr. 17 handl. N. Hansson och
h. h.,
Nr. 18 handl. L. Ramberg och
h. h.
Nr. 19 sjökapten Th. Lundström och h. h.,
Nr 20 möbelhandl. A. Andersson och h. h.,
Nr. 21 handelsresanden
J. Rossander och h. h.,
Nr. 22 snickaren N. Persson och h. h.,
Nr. 23 bagaren E. V. Dahlin,
Nr. 24 kvarnäg. J. Wessman och
h. h.
 
 
481878Nr. 25 stenhuggaren J. Persson,
Nr. 26 snickaren P. Svensson,
Nr. 27 skeppsklareraren
A. C. Strömberg och h.h.,
Nr. 28 f. husaren N. Alfred och h. h.,
Nr. 29 handl. J. M. Angelins urarva konkurs,
Nr. 30 muraren O. Lundgren,
Nr. 31 restauratören L. Holmström
och h.h.,
Nr. 32 slaktaren N. Olsson Friberg,
Nr, 33 kalkbrännaren
C. Malmquist,
Nr. 34 R. Gunnarsson och h. h.,
Nr. 35 sadelmakaren
A. A. Svensson och h. h.,
Nr. 36 snickaren O. A. Hellman (med dublett),
Nr. 37 arbetskarlen O. Malmquist,
Nr. 38 målaren N. P. Persson.
 
 
491879Nr. 1 konduktören B. R. Sandberg,
Nr. 2 handelsresanden
N. Ahlander och h. h.,
Nr. 3 fabrikören A. Borg och
h. h.,
Nr. 4 husäg. och bagaren
S. A. Hemberg,
Nr. 5 arbetskarlen J. P. Pålsson,
Nr. 6 skomakaren A. T. Sommelius,
Nr. 7 handl. G. Brovall,
Nr. 8 skräddaren J. Larsson,
Nr. 9 bokbindaren W. E. Wessman.
 
 
501879Nr. 10 handl. G. Åberg,
Nr. 11 handl. C. A. Ifversson
och h. h.
 
 
511879Nr. 12 restauratören
C. I. Ifversson,
Nr. 13 bierförsäljaren
E. Bengtssons urarva konkurs,
Nr. 14 handl. Th. Westrup,
Nr. 15 hökerihandl.
A. Pettersson,
Nr. 16 fabriksidkaren
H. Hagelstein,
Nr. 17 mjölnaren N. Falck,
Nr. 18 bagaren M. A. Andersson och h. h. U. Walter,
Nr. 19 handl. I. Petersson,
Nr. 20 handl. O. Johansson,
Nr. 21 f. kamreraren
C. A. Callmer och h. h.
 
 
521879Nr. 22 f. poliskonstapeln
N. Nilsson och h. h.,
Nr. 23 garvaren A. Ljungberg,
Nr. 24 f. hökaren N. Perssons konkurs,
Nr. 25 muraren A. Nordgren,
Nr. 26 skeppstimmermannen
J. Carlsson,
Nr. 27 skräddaren
J. P. Kamphenborg,
Nr. 28 handl. C. J. Wennerholm
och h. h.
 
 
531879Nr. 29 handl. N. Andersson och hans firma N. Andersson och Co,
Nr. 30 husägaren J. P. Sandberg och h. h.,
Nr. 31 bokhandl. G. M. Lembke,
Nr. 32 postkommissarie N. A. C.
Björnmarcks urarva konkurs.
 
 
541880Nr. 1 målaren C. B. Hjort och
h. h.,
Nr. 2 mjölnaren N. Nilsson,
Nr. 3 skomakaren A. P. Jönsson,
Nr. 4 sömmerskan A. Nilsson,
Nr. 5 bleckslagaren
P. T. Mandahl,
Nr. 6 konkursen efter arbets- karlen A. Olssons avlidna hustru
B. Persdotter,
Nr. 7 saknas,
Nr. 8 handl. Ch. Johnssons urarva konkurs,
Nr. 9 järnvägsbokhållaren
N. Nilsson och h. h.,
Nr. 10 husäg. Joh. Persson,
Nr. 11 maskinisten G. W. Ålenius
och h. h. A. Telander,
Nr. 12 snickaren A. Johnsson,
och h. h.,
Nr. 13 handl. Joh. I. Meyer och h. h.,
Nr. 14 saknas,
Nr. 15 Helsingborgs stenkols- gruveaktiebolag (med dublett),
Nr. 16 mjölhandl. P. Olsson,
Nr. 17 saknas,
Nr. 18 hökerihandl. O. Nilsson.
 
 
551881Nr. 1 slaktaren P. Bengtsson,
Nr. 2 handelsidkerskan M. Kruse,
Nr. 3 snickaren P. H. R. Jönsson,
Nr. 4 kommissionären
H. Petersson,
Nr. 5 handl. Alex. Westrup och
h. h.,
Nr. 6 stenhuggaren J. P. Pålsson,Nr. 7 bagaren P. Åhrberg och
h. h.,
Nr. 8 f. handl. C. Ph. Anderssons urarva konkurs,
Nr. 9 kyparen O. P. Rosengren.
 
 
561881Nr. 10 änkefru J. M. Krooks urarva konkurs,
Nr. 11 slaktaren A. Nilsson,
Nr. 12 sergeanten
O. G. Lagerstedt (med dublett),
Nr. 13 drängen L. Persson,
Nr. 14 maskinisten
C. A. Bergström,
Nr. 15 hökerihandl. L. Jönsson och h. h. C. Nilsson (med dubblett),
Nr. 16 fanjunkaren G. Landby och h. h.),
Nr. 17 handl. Th. Svensson och hans firma L. Th. Svensson.
 
 
571882Nr. 1 hökeriidskerskan E. Olsson,
Nr. 2 bokhåll. J. A. Lindberg och h. h.,
Nr. 3 sodavattenfabrikören
S. J:son Winslow,
Nr 4 f. handl. C. Olsson,
Nr. 5 vaktmäst. N. Rundqvist och h. h.,
Nr. 6 handl. A. J. Otterström och h. h.,
Nr. 7 änkan A. M. Munthes urarva konkurs,
Nr. 8 änkan J. Nilsson.
 
 
581882Nr. 9 bagaren L. F. Larsson,
Nr. 10 bierhandl. P. Olsson,
Nr. 11 arbetskarlen O. Andersson
och h. h. I. Pettersson,
Nr. 12 sadelmakaren
A. A. Svensson och h. h.,
Nr. 13 sjömannen L. P. Fogelberg och h. h. N. Fogelberg,
Nr. 14 hattmakaren L. Lundgren och h. h.,
Nr. 15 änkan Lundhgren.
 
 
591882Nr. 16 handl. C. Nilsson och
h. h. C. Borgqvist,
Nr. 17 kyparen A. P. Nilsson,
Nr. 18 timmermannen C. Månsson,
Nr. 19 handl. A. Persson,
Nr. 20 fabrikören A. Borg och hans firma J. Schollin-Borg.
 
 
601883Nr. 1 skomakaren N. P. Rosvall,
Nr. 2 snickaren C. A. Franck,
Nr. 3 sjömannen N. Olsson Bruhn,
Nr. 4 skollär. S. P. Wallin,
Nr. 5 änkan Chr. Ekborgs urarva konkurs,
Nr. 6 boktryckaren E. Schmidt.
 
 
611883Nr. 7 kyparen Aug. Svensson,
Nr. 8 snickaren L. Johanssons urarva konkurs,
Nr. 9 byggmäst. J. M. Jönsson och h. h.,
Nr. 10 f. värdshusidkaren
F. Lindberg,
Nr. 11 handl. Wilh. Lundgren och hans firma Bröderna Lundgren,
Nr. 12 f. handl. O. Anderssons urarva konkurs.
 
 
621884Nr. 1 skräddaren J. P. Kamphenborg och h. h.,
Nr. 2 fotografen O. F. Hagman och h. h.,
Nr. 3 f. husäg. J. Asklund,
Nr. 4 serg. J. A. Bäärnhielm,
Nr. 5 handelsidkerskan
N. Torstensson,
Nr. 6 målaren P. Persson (Kjempe),
Nr. 7 f. bokhandl. Jul. Virgin.
 
 
631884Nr. 8 timmerarb. N. Perssons urarva konkurs,
Nr. 9 skomakaren N. Eliasson Nilsson,
Nr. 10 glashandl. C. F. Nordholm (med dubblett),
Nr. 11 kommissionären
Aug. Malmros,
Nr. 12 bageriidkerskan
Joh. Westberg,
Nr. 13 stadsingenjören
Rob. Söderqvist,
Nr. 14 handl. Rud. Herold,
Nr. 15 saknas,
Nr. 16 lokomotivföraren
K. Olsson.
 
 
641885Nr. 1 muraren N. P. Göransson och h. h., E. Rosengren,
Nr. 2 handelsidkerskan
S. Winqvist och hennes man f. handl. Joh. Winqvist,
Nr. 3 barberaren J. A. Joliden och h. h. (med dubblett),
Nr. 4 handelsagenten E. Holmen och h. h.,
Nr. 5 urmakaren P. J. Holm,
Nr. 6 handelsidkerskan N. Hammar,
Nr. 7 kyrkovaktmäst.
C. G. Schmidts urarva konkurs,
Nr. 8 fabrikören C. Rydberg,
Nr. 9 slaktaren J. Björk,
Nr. 10 åkaren C. Rosell,
Nr. 11 handelsagenten
P. Th. Hägglunds urarva konkurs,
Nr. 12 bagaren Leveau.
 
 
651885Nr. 13 kamreraren N. P. Nordin,
Nr. 14 handl. A. Lundgren,
Nr. 15 handl. Aug. Nilssons urarva konkurs,
Nr. 16 handl. handl. Th. P. Petersson och hans firma
Th. Petersson Och Co.
 
 
661886Nr 1 möbelhandl. H. O. Östberg,
Nr 2 buntmakaren G. M. Södergren och h. h.
 
 
671886Nr. 3 brandmästaren N. Backman,
Nr. 4 snickaren N. Andersson,
Nr. 5 handl. T. Malmström,
Nr. 6 J. A. Smidt och h. h.,
Nr. 7 handl. N. S. Lindborg,
Nr. 8 milkontrollören Th. Voss,
Nr. 9 hattmakaren
L. A. Lundgrens urarva konkurs.
 
 
681886Nr. 10 regementssadelmakare
A. Th. Rosendahls urarva konkurs,
Nr. 11 krämaren P. Svensson,
Nr. 12 skomakaren J. C. Follin,
Nr. 13 barberaren J. A. Joliden och h. h.,
Nr. 14 tapetseraren
J. F. Backman,
Nr. 15 se F IV a:69,
Nr. 16 skepparen M. Olsson,
Nr. 17 handl. I. L. Brinck,
Nr. 18 handl. E. T. Bengtsson,
Nr. 19 bryggaren O. Persson,
Nr. 20 åkaren P. Bengtsson,
Nr. 21 litteratören
J. Söderström.
 
 
691886Nr. 15 handl. N. Jacobsson.
 
 
701886Nr. 22 glashandl.
N. P. Anderssons urarva konkurs,
Nr. 23 handl. F. Nilsson,
Nr. 24 tapetseraren J. Persson,
Nr. 25 handl. G. Lückander,
Nr. 26 smeden J. Lundgren,
Nr. 27 boktryckaren
K. W. Appelgren,
Nr. 28 restauratrisen
A. Schweits.
 
 
711886Nr. 29 skeppsredaren
A. Pettersson
 
 
721886Nr. 30 skomakaren
O. F. Appeltofft,
Nr. 31 skomakaren C. A. Löfqvist,
Nr. 32 restauratören A. Jönsson,
Nr. 33 handelsidkerskan
I. Becker,
Nr. 34 f. riksdagsmannen
O. Jönsson och h. h.
Nr. 35 husägaren P. Svensson och h. h.
 
 
731887Nr. 1 åkaren J. Jönsson och
h. h., Nr. 2 skomakaren J. Nilsson,
Nr. 3 husägaren P. Hansson och h. h. Nr. 4 handl. Hj. Lindqvist,
Nr. 5 byggmäst. B. Lundgren och h. h.
Nr. 6 sadelmakaren
P. T. Sandqvist och h. h.
Nr. 7 husägaren Joh. Hansson.
 
 
741887Nr. 8 skräddaren S. Nilsson Hammarlunds urarva konkurs,
Nr. 9 handelsidkerskan
I. Dahlström,
Nr. 10 bagaren C. Carlsson och
h. h.,
Nr. 11 murmästaren
J. C. Lundberg och h. h., Nr. 12 änkan M. Schmidt och hennes firma H. Schmidt.
Nr. 13 handelsidskerskan
N. Hultgren,
Nr. 14 åkaren A. Persson,
Nr. 15 cigarrhandl.
O. F. Johansson,
Nr. 16 husägaren G. P. Landgren,
Nr. 17 skräddaren L. J. Lundgren,
Nr. 18 handl. N. Ask och h. h.
 
 
751887Nr. 19 bryggaren C. E. Grönberg,
Nr. 20 snickaren M. Persson,
Nr. 21 fabrikören A. Schollin Borgs urarva konkurs,
Nr. 22 kyparen A. Åkesson Anhults urarva konkurs,
Nr. 23 sjökaptenen P. Johnssons urarva konkurs,
Nr. 24 lumphandl. Kj. Olssens urarva konkurs,
Nr. 25 lokomotivförare
Chr. Hemberg och h. h.,
Nr. 26 blomsterhandl. N. P. Rasmusson och h. h. M. Mickelsen,
Nr. 27 muraren C. Andersson,
Nr. 28 vagnsmakaren N. Sehrman och h. h.
 
 
761887Nr. 29 handl. N. Christensson,
Nr. 30 f. kyperen A. P. Nilssons urarva konkurs,
Nr. 31 snickaren C. P. Bengtsson,
Nr. 32 svarvaren S. E. Lindgren
(med dubblett),
Nr. 33 sergeanten A. Larsson och h. h.,
Nr. 34 järnvägskonduktören
A. F. Stenkula och h. h.,
Nr. 35 bokbindaren Aug. Löfmark och h. h.,
Nr. 36 snickaren O. Johansson och h. h.
 
 
771888Nr. 1 sadelmakaren
A. A. Svensson och h. h.,
Nr. 2 stenhuggaren G. Eliasson,
Nr. 3 bataljonveterinären
Joh. Schnittger och h. h.,
Nr. 4 cigarrhandl. Fr. Skough,
Nr. 5 verkmäst. F. A. Martinsson,
Nr. 6 kakelugnsmakaren
C. Sjöholm,
Nr. 7 målaren H. Henriksson,
Nr. 8 glashandl. S. A. Andersson,
Nr. 9 järnvägskonduktören
Th. Lilienberg,
Nr. 10 husägaren O. Dahlström,
Nr. 11 tapetseraren
J. J. Sundevall,
Nr. 12 skomakaren H. Larsson Möllers urarva konkurs,
Nr. 13 målaren S. J. Hedlund.
 
 
781888Nr. 14 litteratören
C. G. Tengvall,
Nr. 15 litografen H. Hirschlaff,
Nr. 16 saknas,
Nr. 17 muraren Joh. P. persson,
Nr. 18 järnvägskonduktören
B. L. Berg,
Nr. 19 byggmäst. P. Nilsson,
Nr. 20 snörmakaren C. Rendahl,
Nr. 21 skomakaren A. Söderlunds urarva konkurs,
Nr. 22 toffelmakaren
N. A. Dahlström,
Nr. 23 snickaren A. Holmqvist,
Nr. 24 snickaren L. Nilsson och h. h.
 
 
791888Nr. 25 Barberaren W. Kruse,
Nr. 26 bagaren C. A. Waldt,
Nr. 27 Mathilda Nilsson,
Nr. 28 skeppsklareraren
O. Th. Svenssons urarva konkurs, Nr. 29 muraren P. Jönsson,
Nr. 30 änkan E. Rosengren,
Nr. 31 f. fanjunkaren
A. Karstorp,
Nr. 32 husägaren A. Persson,
Nr. 33 snickaren O. J. Nilsson.
 
 
801889Nr. 1 änkefru Fredr. Lundgren,
Nr. 2 cigarrhandl. C. A. Lindblad,
Nr. 3 målaren J. E. Yckert,
nr. 4 muraren O. Nilsson,
Nr. 5 apotekaren J. F. Meyer,
Nr. 6 handl. E. R. Sangberg,
Nr. 7 f. lantbr. L. P. Olsson,
Nr. 8 handl. N. S. Lindberg.
 
 
811889Nr. 9 toffelmakaren
J. A. Hedström,
Nr. 10 handelsidkerskan
L. Jönsson,
Nr. 11 bierförsäljaren
N. Nilsson,
Nr. 12 saknas,
Nr. 13 skomakaren P. Ask,
Nr. 14 handl. N. Fr. Lundberg och C. H. Lundberg samt deras firma Lundberg och Co.
 
 
821889Nr. 15 målaren F. G. Grönqvist och h. h. handelsidkerskan
B. Sahlin,
Nr. 16 skräddaren
S. M. Fagerström och h. h.,
Nr. 17 byggmäst. N. Ek,
Nr. 18 kommissionären
W. P. B. Jörgensen och h. h.,
Nr. 19 handl. C. Jönsson,
Nr. 20 arbetaren J. Frantz,
Nr. 21 stensättaren
B. L. Frödeberg och h. h.
(med dubblett),
Nr. 22 husägaren J. E. Holmberg,
Nr. 23 f. timmerhandl. F. Bauer
och h. h.,
Nr. 24 bageriidkerskan S. Palm,
Nr. 25 f. gästgivaren
T. N. Wiberg (med dubblett),
Nr. 26 f. handelsidkerskan
U. Andersson.
 
 
831889Nr. 27 sjökaptenen L. E. Wikholm,
Nr. 28 muraren A. Andersson och h. h.,
Nr. 29 C. N. Stenberg,
Nr. 30 apotekaren A. Lundqvist,
Nr. 31 handelsbokhållaren
A. Anderssons urarva konkurs,
Nr. 32 slaktaren Joh. Hansson,
Nr. 33 snickaren J. F. Lindgrens
urarva konkurs,
Nr. 34 handl. P. Qvistgaard,
Nr. 35 skräddaren Joh. Nilsson
Cronzells urarva konkurs.
 
 
841890Nr. 1 hökerihandl. P. Johansson,
Nr. 2 änkan A. C. Lundqvists urarva konkurs,
Nr. 3 skvadrontrumpetaren
J. N. Richter och h. h.,
Nr. 4 varvstimmermannen
L. G. Nilsson,
Nr. 5 f. fanjunkaren
C. Malmström,
Nr. 6 skomakaren
A. D. Hallenborg,
Nr. 7 f. bruksägaren
H. G. Hullegård,
Nr. 8 muraren Aug. Svensson,
Nr. 9 snickaren P. Nilssons urarva konkurs,
Nr. 10 änkan E. Berglund,
Nr. 11 handl. A. P. Jönsson,
Nr. 12 segelsömmaren
A. F. Rylanders urarva konkurs,
Nr. 13 saknas.
 
 
851890Nr. 14 majoren G. Th. A. Nordenstiernas urarva konkurs,
Nr. 15 snickaren A. Eriksson,
Nr. 16 urmakaren Ch. Willumsen,
Nr. 17 f. poliskonstapeln
O. N. Kronqvists urarva konkurs,
Nr. 18 saknas,
Nr. 19 smeden O. Osberg (med dubblett),
Nr. 20 stationskrivare
Ch. Böttcher,
Nr. 21 skomakaren N. J. Nilsson,
Nr. 22 saknas,
Nr. 23 handl. J. A. Wetterlin,
Nr. 24 handelsagenten
M. Haunstrup och h. h.
 
 
861891Nr. 1 hökerihandl. E. S. Norrmans
urarva konkurs,
Nr. 2 buntmakaren
G. M. Södergren och h. h.
A. J. Södergren samt hennes firma
A. J. Södergren,
Nr. 3 f. sjökaptenen
C. O. W. Ottermans urarva konkurs,
Nr. 4 torghandl. A. Persson Nordenstam och hans firma
A. P. Nordenstam,
Nr. 5 handelsidkerskan
Ch. Malmgren,
Nr. 6 sekreteraren
L. Anderssons urarva konkurs,
Nr. 7 snickaren B. G. Ekelunds och h. h.
Nr. 8 bokbind. C. Malmqvist,
Nr. 9 handl. A. Clausen och
h. h. E. Clausen,
Nr. 10 saknas,
Nr. 11 slaktaren P. Bengtssons urarva konkurs,
Nr. 12 f. överstelöjtn.
Fred v. Platen.
 
 
871891Nr. 13 skomakaren P. Carlsson,
Nr. 14 handl. J. Galler och
h. h.,
Nr. 15 skräddaren L. Zelander,
Nr. 16 v. häradshövd.
Joh. Larsson,
Nr. 17 änkan Carolina Molander,
Nr. 18 f. musikdirektören
F. Wegners urarva konkurs,
Nr. 19 saknas,
Nr. 20 urmakaren P. S. Svensson och h. h.
 
 
881891Nr 21 fotografen O. F. Hagman och h. h. I. H. Hagman,
Nr. 22 murarem P. Bergström,
Nr. 23 handelsbokhållaren
M. Jönsson,
Nr. 24 arbetskarlen Joh. Grahn,
Nr. 25 fanjunkaren C. J. M. Malmströms urarva konkurs,
Nr. 26 järnvägskonduktören
C. Grönberg,
Nr. 27 handl. L. Nordström,
Nr. 28 snickaren Joh. Johanssons urarva konkurs.
 
 
891891Nr 29 handl. O. Jönsson,
Nr. 30 handelsagenten
G. Mårtensson och h. h.,
Nr. 31 telegrafassistenten
J. Lundberg och h. h.,
Nr. 32 målaren J. E. Yckert.
 
 
901892Nr. 1 saknas,
Nr 2 arbetskarlen B. Holmström,
Nr. 3 saknas,
Nr 4 urarva konkursen efter bokbind. C. F. Malmqvists avlidna hustru
A. Aug.. Malmqvist,
Nr. 5 snickaren J. A. Smidt och h. h., Nr. 6 husägaren M. Eriksson,
Nr. 7 källarmäst. Joh. Kahl och h. h. E. Kahl,
Nr. 8 handl. A. Andrén.
 
 
911892Nr. 9 handl. G. W. Schulzes urarva konkurs,
Nr. 10 saknas,
Nr. 11 stud. G. Falkenström,
Nr. 12 handelsidkerskan A. Berg
och hennes firma Helsingborgs Utstyrselmagasin Am. Berg,
Nr. 13 muraren Aug. Andersson,
Nr. 14 järnvägskontrollören
A. Roths urarva konkurs,
Nr. 15 f. sjökaptenen N. Olsson,
Nr. 16 handl. A. A. Andersson och h. h. L. Andersson samt den sistnämndes firma
Laura Andersson,
Nr. 17 fröken E. von Platen (med dubblett),
Nr. 18 handl. E. Lagergren.
 
 
921892Nr. 19 bagaren P. Drewe,
Nr. 20 kolhandl. J. P. Andersson,
Nr. 21 postexpeditören J. W. Th. Sjögrens urarva konkurs,
Nr. 22 handelsidkerskan
E. Sjödahl,
Nr. 23 järnvägskonduktören
O. M. Norrman,
Nr. 24 redaktören J. Sellman,
Nr. 25 trädgårdsmästaren
N. O. Lundberg,
Nr. 26 musikdirektören
N. Hagström,
Nr. 27 kontoristen O. Kull,
Nr. 28 eldaren J. Ringdahl och
h. h.
 
 
931893Nr. 1 F. skolläraren
P. M. Lundberg,
Nr. 2 änkefru A. Otterman,
Nr. 3 saknas,
Nr. 4 f. handl. H. Paulsson,
Nr. 5 fotografen H. Söderwall,
Nr. 6 handl. A. Nilssons urarva konkurs,
Nr. 7 slaktaren O. Persson (med dubblett),
Nr. 8 firman Alf. Nilsson och Co.,
Nr. 9 glasmästaren
C. J. Lagerstedt (med dubblett),
Nr. 10 stadsveterinären
F. Sjöstedt.
 
 
941893Nr. 11 F. tullvaktmäst.
N. J. Westergren,
Nr. 12 handl. O. Holmberg,
Nr. 13 handelsidkerskan Elna Olsson och hennes firma
E. Olsson,
Nr. 14 handl. J. R. Andersson,
Nr. 15 handl. P. Johansson och
h. h. samt hans firma
P. Johanssons Frukthandel,
Nr. 16 handl. E. T. Bengtssons urarva konkurs,
Nr. 17 korkskäraren Chr. A. Johnsson samt h. h. och hans firma Helsingborgs Korkfabrik
Ch. A. Johnsson,
Nr. 18 bagaren A. Jönsson samt
h. h. och hans firma
A. Jönssons Bageri.
 
 
951893Nr. 19 gördelmakaren C. Svensson,
Nr. 20 arbetskarlen
C. J. Nilsson,
Nr. 21 lokomotivföraren
Chr. Hemberg,
Nr. 22 änkan Chr.Grönvall,
Nr. 23 skomakaren N. Olsson,
Nr. 24 snickaren P. J. Lundgren,
Nr. 25 snickaren J. W. Lundgrens urarva konkurs, Nr. 26 stadsveterinären
F. Sjöstedts urarva konkurs.
 
 
961894Nr. 1 banktjänsteman C. Olssons urarva konkurs,
Nr. 2 glasmästaren A. Söderberg,
Nr. 3 bagaren M. G. Dahlqvist och h. h. (med dubblett),
Nr. 4 mejeristen A. Z. Hanzon,
Nr. 5 handelsagenten
J. L. Brinck,
Nr. 6 f. lantbrukaren
J. Chr. Jensen och h. h.,
Nr. 7 skomakaren
O. F. Appeltoffts hustru A. M. Appeltofft och hennes firma
A. Appeltofft,
Nr. 8 handelsidkaren A. Nyman och hans firma A. Nyman,
Nr. 9 disponenten Ch. Möller.
 
 
971894Nr. 10 handl. J. A. Elfversson,
Nr. 11 snickaren J. A. Smidt,
Nr. 12 handl. A. Skoglund,
Nr. 13 korgmakaren C. F. Högren,
Nr. 14 barberaren W. kruse,
Nr. 15 f. handl. H. Hansen,
Nr. 16 änkan Helena Bengtssons urarva konkurs,
Nr. 17 packmästaren
C. A. Lindell.
 
 
981894Nr. 18 husaren Joh. Östberg,
Nr. 19 handelsagenten
C. Schröder,
Nr. 20 f. löjtn. greve
A. M. Stenbocks urarva konkurs,
Nr. 21 resehandl.
J. M. Johansson,
Nr. 22 handl. J. Nilsson och hans firma Nilsson och Co.
 
 
991895Nr. 1 O. Persson och hans firma Cigarr- Tobaksfabriken Helsan,
O. Persson,
Nr. 2 fotografen Chr. Håkansson,
Nr. 3 byggmästaren J. A. Sjögren,
Nr. 4 snickaren N. P. Bengtsson,
Nr. 5 muraren A. Florin,
Nr. 6 skeppsklareraren
A. C. Strömberg,
Nr. 7 vice konsuln E. Brink.
 
 
1001895Nr. 8 arbetskarlen S. Andersson
Sonesson (med dublett),
Nr. 9 arbetaren Wilh. Ohlsson (med dubblett),
Nr. 10 skräddaren O. Berger,
Nr. 11 handelsidkerskan
H. Adelson och hennes firma Adelson,
Nr. 12 skräddarna P. J. Malling och A. G. Johansson samt deras firma Malling och Johansson,
Nr. 13 handl. O. Holmberg,
Nr. 14 åkaren P. Svensson,
Nr. 15 restauratören
S. Andersson.
 
 
1011896Nr. 1 cigarrhandl.
A. A. Bengtsson Wiberg,
Nr. 2 bokbindaren
C. F. Malmqvist,
Nr. 3 arbetskarlen
N. D. Göransson,
Nr. 4 handl. J. Nilssons urarva konkurs,
Nr. 5 kontoristen O. Nolleroths urarva konkurs,
Nr. 6 kopparslagaren
A. Olsson Olin,
Nr. 7 brandmästaren
J. N. Backman,
Nr. 8 slaktaren J. A. Olsson,
Nr. 9 korkskäraren P. P. Forsberg och hans firma Korkfabriken Kärnan, P. P. Forsberg,
Nr. 10 handl. G. A. Ljungren,
Nr. 11 vice häradshövdingen
J. Larssons urava konkurs,
Nr. 12 änkan A. Mattson och hennes firma A. Mattsson,
Nr. 13 handl. C. Öhrström.
 
 
1021896Nr. 14 sekreteraren
Nath. Larsson,
Nr. 15 postexpeditören
E. E. Grönvalls urarva konkurs,
Nr. 16 toffelmakaren
N. A. Dahlström,
Nr, 17 änkefru U. J. Bååths urarva konkurs,
Nr. 18 skomakaren J. Bengtsson,
Nr. 19 ingenjören A. Brinks urarva konkurs,
Nr. 20 C. F. Nyman
(med dubblett),
Nr. 21 handl. C. O. Carlsson.
 
 
1031897Nr. 1 handl. C. J. Fröman och
h. h. Lina f. Lind,
Nr. 2 f. handl. Joh. Svensson,
Nr. 3 bryggaren N. Hansson,
Nr. 4 W. Hjertstrand och hennes firma W. Hjertstrand,
Nr. 5 handl. C. Brandberg,
Nr. 6 med. lic. N. H. Protorius
urarva konkurs,
Nr. 7 resehandl. J. A. Jonsson,
Nr. 8 sömmerskan G. Jonsson,
Nr. 9 sömmerskan A. Jonsson
Nr. 10 saknas,
Nr. 11 snickaren D. Th. Engdahl,
Nr. 12 handl. Th. P. Peterssons urarva konkurs.
 
 
1041897Nr. 13 barberaren E. Gärtner,
Nr. 14 löjtnanten C. v. Platens urarva konkurs,
Nr. 15 kvarnmästaren F. H. Groth,
Nr. 16 f. arbetsförmannen
O. P. Olin,
Nr. 17 f. sergeanten
B. L. Wahlqvists urarva konkurs,
Nr. 18 snickeriarbetaren
J. Nilsson,
Nr. 19 handl. A. Svan,
Nr. 20 handl. R. Ewerlöf,
Nr. 21 muraren S. P. Hallberg,
Nr. 22 handl. G. F. Ahlbin.
 
 
1051897Nr. 23 arbet. O. F. Clementz,
Nr. 24 f. skrivaren N. Persson,
Nr. 25 skräddaren J. Ohlsson,
Nr. 26 typografen C. Törner,
nr. 27 sekret. I. N. Larssons urarva konkurs.
 
 
1061898Nr. 1 skräddaren N. Jönsson,
Nr. 2 f. handlanden
J. F. Lundströms urarva konkurs,
Nr. 3 handelsagenten C. L. Borg,
Nr. 4 f. handl. B. G. B. Lückanders urarva konkurs,
Nr. 5 änkan J. Johansson,
Nr. 6 handl. V. Sällström,
Nr. 7 snickaren P. Nilsson.
 
 
1071898Nr. 8 plåtslagaren H. Johnsson,
Nr. 9 handl. J. S. Schelinsky,
Nr. 10 L. Tuveson och hans firma
Nya korkfabriken Ludv. Tuwesson,
Nr. 11 handl. B. J. Pålsson,
Nr. 12 handl. B. J. Pålsson,
Nr. 13 snickaren A. Holmqvist,
Nr. 14 tapetseraren
J. J. Sundewall,
Nr. 15 godsexpeditören
J. Engborg,
Nr. 16 bokförläggaren
J. Gummesson.
 
 
1081898Nr. 17 Helsingborgs Glasbruk AB,
Nr. 18 stationsskrivaren
J. Kullman,
Nr. 19 handl. I. W. Nissalowitz,
Nr. 20 mekanikern G. B. Malm,
Nr. 21 snickaren A. Andersson,
Nr. 22 tapetseraren C. H. Foberg,
Nr. 23 f. stadsingenjören
R. Söderqvist,
Nr. 24 stuvareförmannen
G. Österdahl,
Nr. 25 innehavaren av firman Westerdahl och Christianson handelsidkerskan
K. K. Westerdahl,
Nr. 27 lotsförmannen
H. J. Hansson.
 
 
1091899Nr. 1 f. lantbruk. A. Jönsson,
Nr. 2 saknas,
Nr. 3 handl. Aug. Nilsson,
Nr. 4 änkan K. Magnusson,
Nr. 5 hattmakaren O. Ohlsson,
Nr. 6 handl. G. B. Andersson och hans firma Joh. Liljenström,
Nr. 7 kreaturshandl.
O. Petersson,
Nr. 8 handl. C. Åkerman.
 
 
1101899Nr. 9 handelsresanden
J. Rosvalls urarva konkurs,
Nr. 10 åkaren M. Persson,
Nr. 11 handl. A. J. Andersson,
Nr. 12 byggmäst. F. A. Lundgren,
Nr. 13 änkan G. Bengtssons urarva konkurs,
Nr. 14 husägaren Aug. Björk,
Nr. 15 f. gästgivaren H. Nilsson,
Nr. 16 bagaren A. Pettersson,
Nr. 17 handl. O. Hermansson och hans firma O. Hermansson och Co.
 
 
1111899Nr. 18 bruksäg. Edv. Bocks urarva konkurs,
Nr. 19 innehavaren af firman
H. Sjöholm,
Nr. 20 handl. J. Andersson,
Nr. 21 fotografen C. Hj. Leverin,
Nr. 22 timmermannen Chr. Nilssons
och h. h. Joh. Nilssons urarva konkurs,
Nr. 23 bageriidkerskan
K. A. Pålsson och hennes firma
K. Pålsson,
Nr. 24 handelsidkerskan
E. Johnsson och hennes firma
E. J. Johnsson,
Nr. 25 timmermannen P. Hanssons urarva konkurs.
 
 
1121899Nr. 26 handelsidkerskan
E. Lindberg,
Nr. 27 sömmerskan H. Andersson,
Nr. 28 handelsresanden
P. J. Hallgren,
Nr. 29 handelsidkerskan
G. Persson och hennes firma
Helsingborgs Garn- och Trikotmagasin,
Nr. 30 med. dr. C. Lindman,
Nr. 31, 32 se F IV a:113,
Nr. 33 handelsagenten
O. L. Olsson,
Nr. 34 byggmästaren O. Pehrsson,
Nr. 35 skräddaren J. Jönsson Schönbeck och h. h. A. Schönbeck.
 
 
1131899Nr. 31 handl. O. Olsson,
Nr. 32 Helsingborgs Läder- och Skofabriksaktiebolag.
 
 
1141899Nr. 36 handl. V. Sällström,
Nr. 37 handl. C. Nyrén,
Nr. 38 droskkusken A. Österberg och h. h. H. Österberg,
Nr. 39 arbetskarlen N. Persson
och h. h. M. Nilsson,
Nr. 40 smeden M. Eskilsson Sjölén,
Nr. 41 handl. J. Johansson,
Nr. 42 barberaren G. Rothgardt.
 
 
1151900Nr. 1 smeden Alex. Palms urarva konkurs,
Nr. 2 handelidkerska M. Hallander
och hennes firma Fredrika Forsbergs Eft., Maria Hallander,
Nr. 3 bleckslagaren
J. F. Carlsson,
Nr. 4 handelsidkerskan
S. Simonsson,
Nr. 5 skräddaren C. P. Darell,
Nr. 6 urarva konkursen efter
f. stadsmäklaren J. M. Möllers hustru Ch. E. Möller f. Löfgren,
Nr. 7 tapetseraren G. Larsson,
Nr. 8 skräddaren O. Seger,
Nr. 9 åkaren N. P. Johanssons urarva konkurs,
Nr. 10 veterinären Fr. Siberg,
Nr. 11 handl. O. Johansson,
Nr. 12 husägaren H. Berlin,
Nr. 13 handelsagenten Fr. Wiréen.
 
 
1161900Nr. 14 litteratören Hj. Jönsson,
Nr. 15 häradsskrivaren
F. O. Pettersson,
Nr. 16 handelsidkerskan
A. Schult,
Nr. 17 handl. Aug. Nilsson,
Nr. 18 handl. Alfr. Anderberg,
Nr. 19 handl. N. P. Frey och
h. h. O. M. Frey,
Nr. 20 skomakaren G. Ohlsson.
 
 
1171900Nr. 21 handelsidkerskan
A. Malmström,
Nr. 22 fil. kand. K. A. Vallners urarva konkurs,
Nr. 23 f. jägmästaren
L. Chr. Schröders urarva konkurs,
Nr. 24 poliskonstapeln
N. J. Möller,
Nr. 25 handl. Edv. Ny,
Nr. 26 skomakaren A. P. Widgren.
 
 
1181900Nr. 27 stationskarlsförmannen
C. M. Svensson,
Nr. 28 kontoristen C. Hallberg,
Nr. 29 bokhandl. G. Larsson Tullstorp och h. h. A. Tullstorp,
Nr. 30 drängen O. Jönsson,
Nr. 31 handelsidkerskan
I. Larsson,
Nr. 32 maskinarbet. B. P. L. Lindqvists urarva konkurs,
Nr. 33 V. Brinck.
 
 
1191901Nr 1. Handlanden Peter Österberg
Nr 2. Handlanden Nils Jönsson och hans firma " Jönssons Speceriaffär"
 
 
1201901Nr 3. Innnehavaren av firmorna "Hälsingborgs Typografiska anställt Nat.Jönsson" Typografen Nat. Jönsson
Nr 4. Musikserganten C.F. Lundin.
Nr 5. Hökeriidkerskan Johanna Norrman.
Nr 7. Skomakaren Peter Anderberg
Nr 8. Skräddaren A. Magnusson.
Nr 9. Repslagaren L. Fristedt.
 
 
1211901Nr 6. Handlanden August Hartthamph.
Nr 10. Wallåkra Lerindustri Aktiebolag.
 
 
1221901Nr 11. Svarfaren A.G. Carlsson.
Nr 12. Handlanden Sven Nilsson och hans hustru Anna Nilsson.
Nr 13. Bagaren A. D. Petterssons hustru Amanda Pettersson.
Nr 14. Agenten Bille J. Pålsson.
Nr 15. Maskinisten Frans Johan Randow.
Nr 16. Skomakaren N.J. Norrfält.
Nr 17 Grönsakshandlanden E.E. Pamp.
Nr 19. Handelsagenten Johan August Andersson.
Nr 20. Grosshandlanden George Wilhelm Mårtensson.
Nr 21. Handlanden Edvin Nyrén.
 
 
1231901Nr 18. Handlanden Richard Elmqvist.
Nr 22. Sjökaptenen Anders Persson Borrman.
 
 
1241901Nr 24. Smeden Ivar Palm.
Nr 25. Handlanden Carl Johansson.
Nr 26. Apotekseleven Erik Friberg.
Nr 27. Öfverstelöjtnanten Fredrik Baltzar.
Nr 28. Lantbrukaren M. Alexandersson.
Nr 29. Arbetsförmannen O.P.Ohlin.
Nr 30. Vaktmästaren F. Ek.
Nr 31. Stationskarlen Carl Johansson.
Nr 32. Arbetskarlen N. Nilsson.
Nr 33. Tillskäraren S. Norrman.
Nr 34. Drängen Olof Jönsson.
Nr 35. Husegaren Martin Andersson.
 
 
1251902Nr 1. Skomakaren O. Möller.
Nr 2. Nils Ask och hans firma
Nr 3. Handlanden Otto Herrmansson.
Nr 4. Snickaren Albin Angelin.
 
 
1261902Nr 5. Förre Polisbetjenten Nils Carlsson och hans hustru Olga Carlsson.
Nr 6. Handlanden Karl Blomqvist.
Nr 7. Skräddaren Jöns Jönsson Schönbäcks Skrädderiaffär.
Nr 8. Snickaren Lars Pålsson och hans hustru
Emma Sofia Pålsson samt hennes firma "Emma Pålsson"
Nr 9. Snickaren Kristian Engdahl.
 
 
1271902Nr 10. Snickaren A. Eriksson.
Nr 11. Ritaren Törje Aug. Törjesson.
Nr 12. Handlanden Magnus Andersson.
Nr 13. F.d. Sjökaptenen Nils Olsson.
Nr 14. Sadelmakaren A. Roslund.
Nr 15. Arbetaren Nils Persson.
 
 
1281902Nr 16. Rådhusrätten i Hälsingborg,
Cigarr- och Tobaksfabriken AB
Nr 17. Förgyllaren C. Björklund.
Nr 18. Welocepedreparatören And. Schmith.
 
 
1291903Nr1. Skräddaren Henrik Lindberg.
Nr 2. Handlanden O. A. Ljungfelt.
Nr 3. Arrendatorn Hugo Christell.
Nr 4. Frisören Arnold Andersson.
Nr 5. Skeppsredaren Anton Hulthén.
Nr 6. F.d Lantbrukaren Otto Ludvig Christian Petersén.
 
 
1301903Nr 7. Stationskarlen Nils Nilsson och hans hustru Ellen Nilsson
Nr 8. Handelsidkerskan Anna Grandzenski
med firma " Anna Grandzenskis "Beklädnadsaffär"
Nr 9. Rörrläggaren J.P. Lindqvist.
 
 
1311903Nr 10 Handlanden Ernst Wahlborn
Nr 11. Postexpeditören Tage Granborn.
Nr 12. Skomakarren N. P. Cederholm.
Nr 13 Handlanden Hans Frandsén.
 
 
1321903Nr 14. Gipsgjutaren Gustaf Dahlström med firma "Hälsingborgs Gips- & Cementgjuteri Gustaf Dahlström"
Nr 15. F.d Folkskolläraren S.P. Wallin.
Nr 16. Handlanden P.B. Borgström.
Nr 17. Omyndigförklarade änkan Thilda Eneroth.
 
 
1331903Nr 18. Handlanden Carl Johansson.
Nr 19. Bagaren J. Lundblad.
 
 
1341904Nr 1. Ölhandlaren Olof Olsson.
Nr 2. Kaféidkerskan Karolina Karlsson.
Nr 3. Arbetskarlen J.A. Jakobsson.
Nr 4. Handlanden Eric Lindeborg.
Nr 5. Byggmästaren Johan Ljungberg.
Nr 6. Vedhandlanden Jönsson.
Nr 7. Möbelhandlanden Olof Asklund.
Nr 8. Muraren N.J. Schlyter.
 
 
1351904Nr 9. Musikdirektören Nicolau Haglund.
Nr 10. Rudolf Schlyter.
Nr 11. Kontorsskrifaren C.J. Bjerne och hans hustru Olga Bjerne.
Nr 12. Agenten Hans Paulsson.
Nr 13 Exekutionsbetjänten J.P. Nilsson.
Nr 14. Handelsidkerskan Hilma Jönsson med firma " Hilma Wittbolds Eftr. Hilma Jönsson.
Nr 15. Handlanden N. Åberg.
Nr 16. Brandmästaren J.N. Backman
 
 
1361904Nr 17. Drängen Adolf Andersson.
Nr 18. Folkskollärararen N.W. Mårtensson.
Nr 19. Handelsidkerskan Annie Elisabeth Tullstorp.
Nr 20. Handelsresanden Magnus Lundström.
Nr 21. Enkan Albertina Jacobsson.
Alfred Andersson
 
 
1371905Nr 1. Åkaren N. Jeppsson.
Nr 2. Agenten Robert Borglund.
Nr 3. Byggmästaren Bengt Lundgren.
Nr 5. J.N. Blomqvist.
Nr 6. Ola Johansson Almqvist.
Nr 7. Åkaren Anders Skoglund.
Nr 8. Hofrättsnotarien E. A. Carlsson.
Nr 9. Rörläggaren Anders Olsson.
Nr 10. F.d. Poliskonstapeln A.J. Tillgren.
Nr 11. F.d. Tunnbindaren Nils Hägg.
Nr 12. F.d. Husaren J. Sjöberg.
Nr 13. Slaktaren Gustaf Andersson.
Nr 14. F.d. Handlanden Emil Ericsons boskillda hustru Anna Ericson.
 
 
1381905Nr 15. F.d. Handlanden E. Damberg.
Nr 16. Enkan Josefina Bergström.
Nr 17. Skräddaren Bernhard Paulsson och hans hustru Maria Paulsson.
Nr 19. C. Grönberg.
Nr 20. Literatören J. Almer.
Nr 21. Toffelmakaren O. Wikdahl.
Nr 22. J. Engqvist.
Nr 23. Snickaren P.Nilsson.
Nr 24. Carl Pettersson.
 
 
1391905Nr 25. Medicine licentiaten Joh. Yh. Hegardt.
Nr 26. Baberaren A.W. Lagerström.
Nr 27. Köttmånglaren Per Bengtsson.
Nr 28. Skräddaren M. Olsson.
Nr 29. Skräddaren Aug. Harttramp.
Nr 30. Häradsskrivaren F.O. Pettersson.
Nr 31. Grosshandlanden O.S. Berglund.
Nr 32 Mätelhandlanden J.A. Carlsson.
 
 
1401905Nr 33. Fabrikören Robert Johansson
Nr 34. Jernsvarfare Carl Johan Olsson.
Nr 35. Åkaren Anton Andersson.
Nr 36. F. O. Asplund.
Nr 37. A.P. Nilsson.
Nr 38. Sjukgymnasten G.H. Backman.
 
 
1411906Nr 1. F.d Handlanden August Johansson.
Nr 2. Handlanden H.P. Sörensen.
Nr 3. Änkan Anette Andersson.
Nr 4. Muraren Carl Svensson.
Nr 5. Handlanden C.O. Engdahl.
Nr 6. Maskinisten A.T. Carlsson.
Nr 7. Handelsidkerskan Alma S. Fagerlund.
Nr 8. Skeppsstufvarförmannen P.P. Dahlin.
Nr 9. Trädgårdsmästaren J. Lembke.
Nr10. Stationskarlen Sven Oskar Olsson.
Nr 11. Snickaren Gustav A. M. Oliver.
Nr 12. Handlanden B. Nilsson.
Nr 13. Målarmästaren N.P. Celander.
 
 
1421906Nr 14. Kusken Janne Ljung.
Nr 15. Cigarrhandlanden N. Erlandsson.
Nr 16. Beirhandlanden J. Persson.
Nr 17. Muraren Carl Johansson och hans hustru Valborg Johansson.
Nr 18 Bleckslagaremästaren P. Andersson.
Nr 19. Fältintendenten Emil Rudin.
Nr 20. Kapellmästaren Josef Seabold.
Nr 21. Målaren J.M. Sjölin.
 
 
1431906Nr 22. Snickaren Petter Persson.
Nr 23. Tapetseraren L. Pettersson.
Nr 24. Handelsidkerskan Hulda Kjellén.
Nr 25. Handlanden Frölich Andersén.
 
 
1441906Nr 26. Handelidkerskan Emma Johansson.
Nr 27. Bengt Blomqvist.
Nr 28. Ernst Beauvius.
Nr 29. Hårfrisörskan Carry Nylén.
Nr 30. Möbelhandlanden G.H. Andersson.
Nr 31. Pianofabrikanten C. Christoffersson.
Nr 32. Smeden Leonard Åström.
Nr 33. Kolhandlanden Eskil Jeppsson.
Nr 34. Svenska Buddiseringsaktiebolaget.
Nr 35. Egnahemsföreningen Ramlösa Brunn.
Nr 36. F.d. Åkaren Petter Svensson.
Nr 37. Handlanden Carl Mahren.
 
 
1451907Nr 1. Litteratören K. P. Arnoldsson.
Nr 2. Målaren F. Bergqvist.
Nr 3. Arbetaren Otto Persson.
Nr 4. F.d. Glashandlanden J. Karlsson.
Nr 5. Skräddaren J.A. Jönsson med firma "J. A. Jönsson."
Nr 6. Bokhållaren Erik Magnusson.
Nr 7. Grafassistenten Arthur Ivar Norgren.
Nr 8. Språkläraren Carl Könemann.
Nr 9. Handelsidkerskan Frida Ljungqvist.
Nr 10. Agenten F. Veddelin.
Nr 11. Muraren A. Hallberg.
Nr 12. Snickaren Joel Stenqvist.
 
 
1461907Nr 13. Aktiebolaget Fermia.
Nr 14. Lokomotivföraren Knut Olsson.
Nr 15.Ingeniören George D:son Aschan.

 
 
1471907Nr 16. Lyckttändaren Johan August Lindelöf.
Nr 17. Änkan Kjersti Hansson.
Nr 18. Ingeniören Sigfrid Holmstrand.
Nr 19. Handlanden A. Wiberg.
Nr 20. Målaren Lars Nilsson med firma "Lars Nilssons Skyltfabrik."
Nr 21. Cykelfarikören F.J. Månsson med firma " F.J. Månssons Cykelaffär."
Nr 22. Kungliga Lifmedius J.L. Hafström.

 
 
1481907Nr 23. Målaremästaren Carl Öhrngren med firma " Carl Öhrngren."
Nr 24. Kopparslagaren Anders Olsson Olin med firma " And. Olsson (Olin)."
Nr 25. Buntmakaren G.S.F. Lundqvist med firma " M. A. Nilssons Eftr."

 
 
149 a1907Nr 27. Bryggeriägaren Ernst Dölling.
 
 
149 b1907Nr 26. Bryggeriägaren Ernst Dölling.
 
 
1501907Nr 27. Smedmästaren J.P. Hagberg med firma " J.P. Hagberg ".
Nr 28. Skomakeriarbetaren Karl Alfred Svensson.
Nr 29. Carl Nilsson och hans hustru Sally Nilsson med firma " Sally Nilssons Hökeri- & Diversehandel."
Nr 30. Möbelsnickaren Gottfrid Linder med firma " G. Linder".
 
 
1511907Nr 31. Fru Hulda Hafström.
Nr 32. Källaremästaren Wilhelm Olsson och hans hustru Anna Olsson.
Nr 33. Handelsidkerskan Maria Hallengren med firma " Maria Hallengren "
Nr 34. Inspektören August Christell.
Nr 35. J.A. Andersson och hans hustru Alma Andersson med firma " Alma Anderssons Matvaru- och Diversehandel."
Nr 36. Handlanden N.O.Bergqvist med firma " N. O. Bergqvist."
 
 
1521907Nr 37 Handlanden Anton Larsson med firma
" Anton Larsson."
Nr 38. Handelsidkerskan Annette Constane Bengtsson med firma " Hälsingborgs Nya Slöjdhandel, Anna Bengtsson."
Nr 39. Ingengiören A.W. Caulvine.
Nr 40. Carl Fr. Sundell.

 
 
1531907Nr 41. Gerhard Jönsson (tom akt)
Nr 42. Brandmästaren Nils Forsberg.
Nr 43. Redaktören Erik Gustaf Skjöld.
Nr 44. F.d. Stufveriförmannen P.P.Dahlin.
Nr 45. Drängen Anton Andersson.
Nr 46. Eldaren Alb. Nilsson.
Nr 47. Handelsidkerskan Greta Johansson med firma " Greta Johanssona Ylle-& kortvaruaffär."
Nr 48. Handlanden Ad. Wessman.
Nr 49. Handelsbolaget under firma " Paulin & Synnergren."
 
 
154 b1907Nr 52. Aktiebolaget, Paulin & Synnergren.
 
 
154 c1907Nr 52. Aktiebolaget, Paulin & Synnergren.
 
 
154 a1907Nr 50. Grosshandlanden Roy Paulin.
Nr 51. Grosshandlanden Emil Synnergren.
 
 
1551907Nr 53. Sjökaptenen Magnus Svensson.
Nr 54. Änkan Maria Svensson.
Nr 55. Änkan Elna Olsson med firma " Elna Olsson P-n"
Nr 56. Handelsidkaren Sigfrid Rosenqvist med firma Mode- och Sybehörsaffären. "
Nr 57. Änkan Thilda Nilsson.
 
 
1561908Nr 1. Änkan Lovisa Andersson.,
Nr 2. Målaren H. Henricsson.
Nr 3. Trädgårdsmästaren Ludwig Jansson
Borgström.
Nr 4. Grosshandlanden L. Widmark med firma " L. Widmark & co.
Nr 5. Handlanden E. Olsson.
Nr 6. Lagerchefen Erik Johan Strömberg.
 
 
1571908Nr 7. Änkan Christina Borg med firma " Christina Borgs Magasin"
Nr 8. Arbetaren J. Blom.
Nr 9. Lantbrukaren Joh-s. Svensson.
Nr 10. Agenten J.Schlüter.
Nr 11. Kassören P.J.Lindahl.
Nr 12. Aktiebolaget M. Ljunggren.
Nr 13. Hotellägaren J. Bayoud och hans hustru Maria Antoinette Bayoud.
 
 
1581908Nr 14. Änkan Sissa Hansson.
Nr 15. Byggmästaren Svane Jensen.
Nr 16. Byggmästaren N.O. Lindell.
Nr 17. Bryggaren Oscar Hedberg med firma " Svagdrycksbryggeriet Stenbocken Oscar Hedberg."
Nr 18. Helsingborgs Ljusfabrik Aktiebolaget.
Nr 19. Handlanden Ernst W. Pettersson med firma " Nya Herrekiperingensaffären Ernst Pettersson."
Nr 20. Skomakaren A. Hyllén med firma " A. Hylléns Skofabrik".
 
 
1591908Nr 21. Handelsidkerskan Ida Mathilda Nilsson med firma " Nilssons Pappershandel."
Nr 22. Trävaruhandlanden Oscar Wallentin med firma " Oscar Wallentin."
Nr 23. F.d. Regementsintendenten Carl Edvard Petersson.
Nr 24. Skeppsklareraren C.G. Carlström med firma " C.G. Carlström."


 
 
1601908Nr 25. Carl Hammar med firma " Eskilstunaboden, Carl Hammar."
 
 
1611908Nr 26. Slaktaremästaren Albert Olsson.
Nr 27. Målaren Henning Jansson.
Nr 28. Handelsagenten Sven Ericson.
Nr 29. Postbetjänten Sture Lind.
Nr 30. Handlanden John Elias Lundberg med firma "J. Lindbergs Diversehandel."
Nr 31. Kyparen Anders Roman.
Nr 32 Snickaren O.S. Hansson.
Nr 33. Byggmästaren O. Persson.
Nr 34. Skräddaremästaren Ossian Hörberg med firma " Ossian Hörberg."
Nr 35. Byggmästaren P.H. Jacobsson med firma " .H. Jacobsson."
Nr.36. Handlanden T. Ström och hans boskillda hustru Maria Ström.
Nr 37. Arbetaren August Persson.
Nr 38. Ogifta Gunilda Nilsson.
 
 
1621908Nr 39. Skomakaren J.A. Påhlsson med firma
" J.A. Påhlsson."
Nr 40. Handlanden Esaias Tollin med firma
" E. Tollins Cigarr-& Pappershandel."
Nr 41. Kopparslagaren O. Håkansson.
Nr 42 Ingeniören Otto Kull.
Nr 43. Aktiebolaget Mobils.
Nr 44. Plåtslagerifabrikören Herrman Andersson med firma " Herman Andersson."
Nr 45. Handlanden Carl Johansson med firma " Sjöbergs Eftr. Johansson och Stenberg."
 
 
1631908Nr 46. Målaremästaren N.G. Cedergren med firma" N.G. Cedergren."
Nr 47. Handlanden G. Andersson med firma
" G. Anderssons Cigarraffär."
Nr 48. Konditorn Ernst Johansson med firma
" Boulevard Cafée Ernst Johansson."
Nr 49. Folkskolläraren N. Norén.
Nr 50. Handlanden August A. Jansson med firma " August A. Janssons Hökeri- och Diversehandel."
 
 
1641908Nr 51. Byggmästaren Philip Bergmark med firma " Philip Bergmark."
Nr 52. Ogifta Ellen Müntsing.
Nr 53. F.d. Tullkontrollören Carl Engstedt.
Nr 54. Handlanden Peter Nilsson med firma
" Cigarr- och Pappershandel, Peter Nilsson."
Nr 55. O.A. Ekbergs boskillda hustru Amanda Ekberg.
 
 
1651908Nr 56. Skräddaren A. Magnusson.
Nr 57. Arbetaren Nils Wessel.
Nr 58. Medicine doktorn Carl Lindman.
Nr 59. Tapetsören C.H. Foberg med firma
" C.H.Foberg."
Nr 60. Arbetaren J. Bildt.
Nr 61. Byggmästaren Aug. Laufeldt.
Nr 62. Handelsidkerskan Emilia Persson
med firma " Emilia Persson."
Nr 63. Literatören Gösta Westman.
Nr 64. Ogifta Kersti Nilsson.
Nr 65. Målaren P.O. Lindin.
Nr 66. Ingeniören Sture Hafström.
Nr 67. Kontoristen John Dicksson.
Nr 68. Byggmästaren Jöns Svensson.
Nr 69. F.d. Snickaren Jöns Ek.
Nr 70. Målaren Gustaf B. Dahl.
Nr 71. Kusken Olof Andersson och hans hustru Elida Andersson.
Nr 72. Handlanden Lars Alexander Persson Smith med firma "L.A. Smith."
Nr 73. Ärendet ej upptaget till prövning.
 
 
1661908Nr 74. Ingeniören Wictor Hedenberg.
Nr 75. Ingeniören Oskar Svärdh.
Nr 76. Arbetaren K.J. Krantz.
Nr 77. Bagaren B.S. Florin.
Nr 78. Handlanden Harald Hilding Sjöström med firma " Haralds H. Sjöström."
Nr 79. Handlanden Carl August Johansson med firma " C. A. Johansson."
Nr 80. Urmakaren Gerhard Jönsson med firma " Gerhard Jönsson."
Nr 81. Snickaremästaren Magnus Nilén med firma " M. Nilén."
Nr 82. Skomakaren Per Nilsson med firma
" P. Nilssons Skoaffär."
 
 
1671909Nr 1. Grosshandlanden N. Nordström.
Nr 2. Grosshandlanden C. Henckel.
Nr 3. Handelsbolaget under firma " C. Henckel & Co.
Nr 4. Fanns inga handlingar i aktomslaget.
Nr 5. Bildhuggaren Emil Hansson Andersson med firma " Emil H. Andersson ."
Nr 6. Hälsingborgs Snickerifabrik, Aktiebolag."
Nr 7. Kontoristen Erik Jönsson.
Nr 8. Aktiebolaget, Helsingborgs Konfektyr- &
Kaffemagasin.
Nr 9. Handelsidkerskan Eufernia Jacobsson med firma " Södra Hatt- och Mössaffär."
Nr 10. Fanjunkaren Nils Lagerstedt.
Nr 11. Handelsbolaget under firma " Brolin & Ringström."
Nr 12. Målaren Nils Alfred Brolin.
Nr 13. Målaren Johan Olsson Ringström.
Nr 14. Musikern Johannes Pelzer.
Nr 15. Källaremästaren Martin Svensson.
 
 
1681909Nr 16. Handlanden Otto B.Nilsson med firma " Otto B. Nilsson"
Nr 17. Handlanden Axel Fritiof Telenius med firma " A. Telenius."
Nr 18. Poliskonstapeln N.J. Möller.
Nr 19. Handelsbokhållaren Oskar Otterström.
Nr 20. Ingeniören Claes Boria .
 
 
1691909Nr 21. Fanjunkaren Erik Qvist.
Nr 22. Barberaren Nils Bornelius Andersson
och hans hustru Ida Wilhelmina Andersson med firma " Andersson."
Nr 23. Caféidkaren Olof Andersson.
Nr 24. Telegrafisten Rudolf Berg.
Nr 25. Grosshandlanden Frans Aron Hammarberg med firma " F.A. Hammarberg:"
Nr 26. Änkan Albertina Jacobsson.
Nr 27. Redaktören A. Marino.
Nr 28. Kassören Hjalmar Ifversson.
Nr 29. Hembageriidkerskasn Alma Martina
Nilander med firma " Alma Nilander."
Nr 30. Handelsidkerskan Anna Holm.
Nr 31. Handlanden Anders Olsson med firma " Nya Skoaffären, Anna Olsson."
Nr 32. Handelsbolaget under firma
" Hälsingborgs Patent,- Kaffeångrosteri, Jönsson och Nilsson."
Nr 33. handlanden Johan Krister Jönsson.
Nr 34. Handlanden Erik Nilsson.
Nr 35. Handelsidkerskan Anna Persson med firma " Anna Persson."
 
 
1701909Nr 36.Handlanden Peter Nilsson Nihlén med firma " P. Nihlén."
Nr 37. Karl Wallberg.
Nr 38. Banktjänstemannen C. Wahlgren.
Nr 40. Handlanden Nils Josef Hansson med firma " Nils Hanssons Bok- och Pappershandel."
Nr 41. F.d. Godsägaren Knut August Carlheim Gyllensköld.
Nr 42. Handlanden Erik Herman Malm med firma " Konfektionsaffären, Idun, Erik Malm."
Nr 43. Handlanden P. Pehrsson med firma
" Helsingborgs Trävaruexport, P. Hammarberg & Co."
Nr 44. Handlanden Aug. Johansson.
Nr 45. Arbetaren Johan Bengtsson.


 
 
1711909Nr 46. J. Schummels boskillda hustru Erica Dahlström med firma " Anna Håkanssons Eftr. Erica Dahlström."
Nr 47. Förste Lantmätaren Thure Röing.
Nr 48. Rörläggaren Peter Nilsson med firma " C.P. Nilssons Rörläggningsaffär."
Nr 49. Hedvig Larsson.
Nr 50. Snickaren N. Jeppsson.
Nr 52. Aktiebolaget, Södra Kinematografen i Hälsingborg.
 
 
1721909Nr 52. Handlanden Jöns Olsson med firma " J. Olsson."
Nr 53. Änkan Mathilda Nilsson.
Nr 54. Stationskarlen G.H. Letterwall.
Nr 55. Bierhandlanden Petter Nilsson.
Nr 56. Åkaren Emil Hansson.
Nr 57. H.C. Clausen.
Nr 58. Stationskarlen Alfr. Andersson.
Nr 59. Handlanden Nils Petter Jönsson med firma " N. Jönssons Konfektionslager."
Nr 60. Ölutköraren August Lind och hans hustru Maria Lind med firma " Maria Montell."
Nr 61. Ingeiören Wictor Verdenberg.
Nr 62. Handelsbiträdet Oscar Svensson.

 
 
1731910Nr 1 Vagnmakaren P.A. Andersson.
Nr 2. Maskinarbetaren Thure Isacsson.
Nr 3. Målaren Carl A. Sandberg.
Nr 4. Kammarskrifvaren Kurt Höök.
Nr 6. Skräddaren Christian Schönström.
Nr 7. Skräddaren Carl Schöström med firma
" Bröderna Schönström."
Nr 8. Postmästaren O. Schütz
Nr 9. Fastighetsmäklaren H. Finnborg.
Nr 10. Konditor Ernst Johansson.
Nr 11. Målaren N.G. Pettersson.
Nr 12. Handelsidkerskan Gerda Herlin med firma " Gerda Herlins Cigarraffär."
 
 
1741910Nr 13. Polisöferkonstapeln Karl Bernhard Broddén.
Nr 14. Johanna Andersson.
Nr 16. Skeppsbyggmästaren N. Andersson.
 
 
1751910Nr 17. Gosshandlanden Aug Sylvan med firma
" Sylvan & Qvibelius."
 
 
1761910Nr 18. Handlaren Alb. Th. Söderberg.
Nr 19. Handlanden Alfred Wallén med firma
"Eskilstunaboden, Alfred Wallén."
Nr 20. Skräddaren J. Stenberg.
Nr 21. Handlanden C.A. Lundbladh med firma
" J.K. Lundblads söner."
Nr 22. F.d Folkskolläraren Sven Sander.
Nr 23. Änkan Charlotte Hagberg.
 
 
1771910Nr 24. Handlanden Primus Lundborn.
Nr 25. Handelsbolaget under firma Maskincompaniet, Söderberg & Co.
Nr 26. Aktiebolaget, Helsingborgs Gamla Mejeri.
 
 
1781910Nr 27. Handlanden Herman O. Ripa.
Nr 28. Handlanden Axel Gislander.
Nr 29. Helsingborgs Cementgjuteri Aktiebolag.
Nr 30. Vice Häradshövfdingen Sven Hansson.
Nr 31. Agenten Frans Hallberg.
Nr 32. Handlanden C..Hansson.
Nr 33. F.d. Godsägaren Fritiof Sandberg.
Nr 34. Handlanden Samuel Harald Svensson med firma " S.H. Svensson."
Nr 35.Th. Westrup.
 
 
1791910Nr 36. Änkan Malena Borgström
Nr 37 Agenten Arthur Aaris.
Nr 38. Kontorschefen N.J. Hallberg.
Nr 39. Aktiebolaget, William Bergh.
Nr 40. Fabrikören Bernhard Paulsson.
Nr 41. Fabrikören Ernst Julius Johansson Strand.
Nr 42. Vitalius Böcker.
Nr 43. Handelsbolaget under firma " Helsinbgborgs Förnicklingsanstalt, Strand & Paulsson.
Nr 44. Skräddaren H. F. Pålsson.
Nr 45. Handelsagenten Carl Johansson.
Nr 46. Tapetsören Nils Ripa med firma
"Nils Ripa."
Nr 47. F.d. Mejeristen Aug. Andersson.
Nr 48. Stationskarlen Olof Engstedt.
Nr 49. Konsul Hans Wiktor Harmdahl.
 
 
1801910Nr 50. Stationskarlen Alfred Andersson.
Nr 51. Stationsskrifvaren Josef Kullisan.
Nr 52. Baberaren Thor Andersson.
Nr 53. Muraren Anders Persson Thelin och hans hustru Nikoline Gustavine Thelin med firma " Nikoline Thelin."
Nr 54. F.d Konservatorn Harald Muchardt.
Nr 55. Agenten Gustaf Gyllencreutz och hans hustru Thilda Gyllencreutz.
Nr 56.Barberaren Arvid Braun.
Nr 57. Christin Frank ( inga handlingar).
Nr 58. Fotografen Alfred Renström och hans hustru Augusta Lovisa Renström.
Nr 59. Änkan Emma Björklund med firma
" Vattenfabriken, Hälsan, E. Björklund."
Nr 60. Ingeniören Ludwig Sjöberg.
Nr 61. Bankvaktmästaren J. Simonsson.
Nr 62. Sockerbruksarbetaren J. Alexandersson.
Nr 63. Järnarbetaren N.P. Lindskog.
 
 
1811910Nr 64. Grosshandlanden Anders Jönsson Åbron med firma " A. Åbron"
 
 
1821910Nr 65. Handelsbolaget under firma
" Rörledningsaffären Sanitas Andersson och Hammarlund.
Nr 66. Handlanden Fritz Hammarlund.
Nr 67. Rörläggaren C.J. Andersson.
Nr 68. Handlanden Edvin Gustafsson med firma " Edvin Gustafsson."
Nr 69. Urmakaren Gustaf Fagerström med firma " Gustaf Fagerström."
Nr 70. Tapetseraren Christian Almström.
Nr 71. Handelsidkerskan Ida Natalia Nilsson med firma " Helsingborgs Konst- och Pappershandel, Ida Nilsson."
Nr 72. Byggmästaren Albert W. Andersson.
Nr 73. Grofarbetaren P. Kristiansson.
Nr 74. O.J.Olsson.
Nr 75. Snickaren Axel Wahlberg.
Nr 76. Brännmästaren B.P. Bengtsson.
Nr 77. Byggmästaren E. Bromme.
 
 
1831911Nr 1. Målaren And. C.Wollin.
Nr 2. Arbetaren Per Hansson.
Nr 3. Byggmästaren Janne G. Jönsson.
Nr 4. Handlanden Henning Fridolf Åström med firma " Henning Åström."
Nr 5. Muraren Petter Nilsson.
N 6. A. Larsson med firma " Nya Sodavattensfabriken, A. Larsson."
Nr 7. Änkan Maria Rosendahl.
Nr 9. Handelsidkerskan Esther Andersson
med firma " Esther Andersson."
Nr 10. Handlanden Anders Petter Nilsson.
 
 
1841911Nr 11. Handlanden Anton Nilsson med firma
" Anton Nilssons Speceriaffär."
Nr 12. Nordiska Magnesil Aktiebolag.
Nr 13. Byggmästaren Bengt Tellander med firma " B. Tellander."
Nr 14. Handelsbolaget under firma " A. & O.
Nordström.
Nr 15. Plåtslagaren Alfred Nordström.
Nr 16. Plåtslagaren Otto Nordström.
Nr 17. Lokomotiveldaren August Nilsson.
 
 
1851911Nr 18. Aktiebolaget Ernst P. Evans.
 
 
1861911Nr 19. F.d. Brandchefen Gustaf Braun.
Nr 20. Handlanden Larenz Wiberg med firma
" Larentz Wiberg."
Nr 21. Handlanden Olof Olsson.
Nr 22. F.d Sjökaptenen Olof E. Tengwall.
Nr 23. Vaktmästaren A. Hansson.
Nr 24. Handsmakaren Elof Nilsson.
Nr 25. Ogifta Astrid Fagerberg.
 
 
1871911Nr 26. Handlanden Hans Emil Arthur Ripa
med firma " Emil Ripa."
Nr 27. Handelsbolaget under firma
" Helsingborgs Elektriska Byrå, Engberg & Jönsson."
Nr 28. Ingeniören Harald Engberg.
Nr 29. Ingeniören Erik W. Jönsson.
Nr 30. Plåtsagaren Axel Waldemar Flodin med firma " Axel Flodin."
 
 
1881911Nr 31. Handlanden Albin Sigfrid Johansson
med firma " S. Johanssons Maskin- och Belysningsaffär."
Nr 32. Byggmästaren M. Nilsson.
Nr 33. Änkan Augusta Larsson.
Nr 34. Stationskarlen Karl Waldemar Nilsson.
Nr 35. Grosshandlanden Theodor Westrup.
Nr 36. Skräddaremästaren Ola Wikander med firma " O. Wikanders Skrädderiaffär."
Nr 37. Arbetaren C. Holmström.
Nr 38. Förmannen A. Ågren.
 
 
1891911Nr 39. Postexpeditören Tage Fritiof Granbom.
Nr 40. Fiskaren Albert Andersson konkursbo.
Nr 41. Handlanden Johan Anskarius Hillström.
Nr 42. Källarmästaren M. du Puy.
Nr 43. Arbetaren E. Björk.
Nr 44. Slaktaren Olof Nilsson.
Nr 45. Källaremästaren Mauritz du Puy,
boskillda hustru Louisa du Puy.
Nr 46. Skomakaremästaren P. Örja.
 
 
1901911Nr 47. Handlanden August Wiktor Muchardt med firma " August Muchardt.
Nr 48. Handlanden A.W. Liljefeldt.
Nr 49. Handlanden Nils Erlandsson.
Nr 50. Änkan Anna Persson.
Nr 51. Ogifta Emma Persson.
Nr 53. Kontoristen Olof Ljungberg.

 
 
1911911Nr 54. Öfverstelöjtnaten Carl Bendt Edvard Fock.
Nr 55. Hotelldirektören C.G. Skarstedt.
 
 
1921911Nr 56. Skeppsmäklaren W. Bergh.
Nr 57. Agenten Edvin Ekström.
Nr 58. Skomakaren Martin Bengtsson med firma " Martin Bengtssons Skoaffär."
Nr 59. F.d. Källarmästaren Ch. Nielsen Urdahl.
 
 
1931912N1. Handlanden Ernst Edvin Ohlsson med firma" Ernst Ohlsson."
Nr 2. Guldsmeden Pontus Sigfrid Martinsson.
Nr 3. Byggmästaren C.G. Hallberg.
Nr 4. Husägaren U.B. Stenberg.
Nr 5. Snickaren P. Hansson.
Nr 6. Snickaren Nils Ek.
Nr 7. Kontoristen Rybin Johansson.
Nr 8. Bageriarbetaren M. Svensson.
 
 
1941912Nr 9. Trävaruhandlanden Sven Bengtsson med firma " Sv. Bengtsson & son."
Nr 10. Snickaremästaren B. Andersson.
Nr 11. Stationskarlen Jöns Persson.
Nr 12. Maskinarbetaren Albin Malmström.
Nr 13. F.d. Åkaren Sven Bengtsson.
 
 
1951912Nr 14. Byggmästaren Hans Persson.
Nr 15. Sakföraren Joh. Roth.
 
 
1961912Nr 16. Prokuristen Anton Eklund.
Nr 17. Fabrikören A.B. Palm med firma " A.B. Palm."
Nr 18. Axel Schewitz boskillda hustru Anna
Schewitz.
Nr 19. F.d. Byggmästarem Per Larsson.
Nr 20. Kolhandlanden Aug. Håkansson.
Nr 21. F.d. Disponenten O. Holmgren.
Nr 22. Snickaren P. Almqvist.
Nr 23. F.d. Fastighetsägaren P.O. Svensson.
Nr 24. Byggmästaren N. Persson.
 
 
1971912Nr 25. Handlanden Johannes Påhlsson med firma " J. Påhlsson."
Nr 26. Kontorschefen Karl P. Bengtsson.
Nr 27. Hanlanden Theodor Ewert.
Nr 28. Slaktaren Emil Andreasson.
Nr 29. Handlanden Ivar Jepsson boskillda
hustru Ida Fredelina Jepsson med firma
" Jepssons Fisk och Viltaffär."
 
 
1981912Nr 30. Språkläraren Karl Köneman.
Nr 31. Oscar Albin Persson och hans hustru Lydia Annette Persson med firma " Lydia Persson."
Nr 32. Fabriksarbetaren Jöns Johnsson.
Nr 33. Ogifta Ingrid Jönsson.
Nr 34. Handelsresanden Carl Johansson.
Nr 35. Byggmästaren J. Lindstedt.
Nr 36. F.d Husägaren Sven Jönsson.
Nr 37. Ogifta Anna Andersson med firma
" Helsingborgs Kaffemagasin, M. Andersson."
Nr 38. Kassören Peter Johan Lindahl.
Nr 39. Kanslern Claes Peyron.
Nr 40. Målaren J. L. Nygren.
 
 
1991912Nr 41. Fabrikören Olof Björkman.
Nr 42. Fabrikören Olof Björkmans boskillda
hustru Jenny Björkman med firma "
Nr 43. Sjömannen Jöns Petter Nilsson.
Nr 44. Agenten Anton Johansson.
Nr 45. Mauritz Mandahl.
Nr 46. Muraren Oscan Svensson.
Nr 47. Bokföraren Johan Nilsson.
Nr 48. Arbetaren Nils Magnus Hallberg.
Nr 49. Velocipedreparatören Johan Sigfrid
Hultgren.
Nr 50. Velocipedreparatören Karl Einar Johansson.
Nr 51. Cykelreparatören Edvard Persson.
Nr 52. Carl Gunnarsson.
Nr 53. Aktiebolaget Charkuterifabriken.

 
 
2001912Nr 54. August Olsson.
Nr 55. Skohandlanden O. Stenroth.
Nr 56. Handlanden Ernst P. Evens med firma " Ernst P. Evans."
Nr 57. Handelsresanden J. Johnsson.
Nr 58. F.d. Banktjänstemannen Sigfrid Falk.
Nr 59. Hans Emil Arthur Ripas boskillda hustru Anna Pettersson med firma " Ripas Tobaksaffär A. Ripa."
Nr 60. Arbetaren Nils Bengtsson.
Nr 61. F.d. Konsulten Fr. Kaas.
 
 
2011912Nr 62. Handelsbolaget under firma "Björman & Co.
Nr 63. Ingeniören Johannes Harald Björkman.
Nr 64. Ingeniören Johan Olof Waldemar Björkman.
Nr 65. Målaremästaren Carl Öhrngren.
Nr 66. Albin Angelin och hans hustru Signe Mathilda Angelin med firma " S. Angelin .
Nr 67. Handlanden Alfred Anderberg.
Nr 68. Aktiebolaget Bondesson & Jönsson.
Nr 69. Handelsidkerskan Anna Killberg.
Nr 70. Handelsidkerskan Carolina Bernadina Thörngren med firma " Carolina Thörngren."
Nr 71. Slaktaremästaren Waldemar Fredrik Carl Christian Jörgensen.
Nr 72. Bokföraren Johan Nilsson.
N 73. Sigfrid Ålenius.
 
 
2021913N 1. Handlaren J.A. Angantyr med firma
" Joh. Hedbergs Eftr. J.A. Angantyr."
N 2. Handlanden Carl Uhman.
N 3. Handlanden Albin Olsson.
Nr 4. Fabriksarbetaren Nils Persson.
Nr 5. J. Olsson Eklund.
Nr 6. Nils Gustaf Cedergrens boskillda hustru Alma Cedergren med firma " Cedergrens
Måleriaffär, A. Cedergren."
N 7. Målaren Bengt Lovén.
Nr 8. Brandmästaren Nils Forsberg.
Gustaf Björklund och Hj. Larsson s ansökan om Handlanden J. Wahlgrens föresättande i konkurs.
 
 
2031913Nr 9. Sture Petter Sigfrid Larsson med firma
" L & S. Larsson."
Nr 10. Boskillda hustrun Regina Laietz.
Nr 11. Urmakaren Ture Leonard Olin med firma " Ture Olin."
Nr 12. Tunnbindaren Carl Fredrik Sandberg och hans hustru Emma Octavia Sandberg.
Nr 13. Målaren H. Henricsson och hans hustru Alma Henricsson.
Nr 14. Snickaremästaren E. Klein.
Nr 15. Agenten Hans Paulsson.
N 16. F.d. Handlanden Gustaf Sjöbergs avlidna hustru Anna Elisabeth Sjöberg.
Nr 17. N.P. Jensen.
Nr 18. Bror Erik Waldemar Andersson med firma " Bror Andersson."
Nr 19. Handelsidkerskan Anna Åkerman.
Nr 20. Putsaren Fabian Holm.
Nr 21. Axel Felenius.
 
 
2041913Nr 22. Tonsättaren Johan Gustaf Geijers avlida hustru Signe Geijer.
Nr 23. Arbetaren N.R. Wahlén.
Nr 24. Rörläggaren Joel Wahlén.
Nr 25. Aktiebolaget Grand Magasin Johansson.
Nr 26. Handlanden Karl Saietz.
Nr 27. Handlanden A. Möller.
Nr 28. Skohandlanden N.O. Troholm.
Nr 29. Byggmästaren Jöns Persson Lindstedt.
 
 
2051913Nr 30. Handlanden Johan Jönsson.
Nr 31. Stationskarlen Johan Anton Svensson Löfgren.
Nr 32. Tränaren Carl Johan Silferstrand.
Nr 33. Snickaren N.P. Bengtsson.
Nr 34. Peter Herluf Trolle-Henckel.
Nr 35. Mauritz Adolf Mandahl med firma "Havannamagasinet, M. Mandahl och Sydsvenska Reklambyrån.
Nr 36. Handelsresanden Em. Ålenius.
Nr 37. Gustaf Nilsson med firma " Tågaborgs mineralvattenfabrik, G. Nilsson."
Nr 38. Klara Josefina Erlandsson.
Nr 39. Handelsresanden Axel Ernst Carl Schweitz.
Nr 40. Plåtslagaren Lars August Lundström.
 
 
2061913Nr 41. Hanna Maria Andersson med firma " Hanna Andersson."
Nr 42. Agenten Axel Telenius.
Nr 43. Maskintryckaren Ernst Joh. Pålsson.
Nr 44. Stationskarlen Sven Oscar Olsson.
Nr 45. Åkaredrängen August Pettersson.
Nr 46. Fabrikören Adolf Fredrik Åberg.
Nr 47. N. Foberg.
Nr 48. Maskinisten Jean Otto Wilhelm Karlsson.
Nr 49. Restauratören Peter Persson Sandström.
Nr 50. Lokomotiveldaren Thure Isacsson.
Nr 51. Fabriksarbetaren Josef Svensson.
Nr 52. Änkan Emma Maria Holmberg.
Nr 53. Byggnadssnickaren Karl Johan Frank.
Nr 54. Egendomsagenten Hans Paulsson.
Nr 55. F.d. Brandserganten August Olofsson Rosberg och hans hustru Emma Karolina Rosberg med firma " Emma Rosberg.
 
 
2071913Nr 56. Lagerdrängen Axel Elofsson Liljeberg
och hans hustru Betty Agnes Frideborg
Liljeberg med firma "A. Liljebergs Frukt och Grönsaksaffär."
Nr 57. Aktiebolaget Helsingborgs Herrskrädderi.
Nr 58. Journalisten Hjalmar Nils Jönsson.
Nr 59. Änkan Mathilda von Platen.
Nr 60. Grosshandlanden Gustaf Emil Neander med firma " Gustaf Neander."
Nr 61. Journalisten Hjalmar Nils Jönsson.
Nr 62. Smeden Oskar Emil Erlandsson.
 
 
2081914Nr 1. Konsertmästaren Max Teferblum.
Nr 2. Änkan Mathilda Sofia von Platen.
Nr 3. Smedmästaren Carl August Marthinsson med firma "C.A.Marthinsson.
Nr 4. Urmakaren Otto Gottfrid Liljegren.
Nr 5. Kontoristen Otto Edvin Nilsson och hans hustru Agnes Karolina Nilsson .
Nr 6. Handelsidkerskan Hilma Lovisa Jönsson.
Nr 7. Muraren Patrik Palmgren.
Nr 8. Löjtnaten Axel Nordlander.
Nr 9. Arbetsförmannen Elof Bergh.
Nr 10. Maskinarbetaren Alexander Ekenberg.
Nr 11. Målaremästaren Henning Fridolf
Åströms boskillda hustru Gerda Åström, med firma " Åströms måleriaffär."
 
 
2091914Nr 12. Möbelhandlanden Carl Ivar Olausson med firma " J. B. Olaussons Eftr. Carl Olausson."
Nr 13. Kioskaktiebolaget i Helsingborg.
Nr 14. Grovartbetaren Johannes Erlandsson.
Nr 15. Anders Nilsson Landgren med firma "Liljefeldts Skrädderiaffär Eftr."
Nr 16. Underlöjtnanten Viktor Åbron.
Nr 17.Änkan Johanna Maria Johansson.
Nr 19. Fabriksarbetaren Josef Svensson.
Nr 20. Handlanden Anton Hultén .
Nr 21. Handlanden Petrus Olof Emanuel Ålemus.
Nr 22. Biografägaren Olof Andersson.
 
 
2101914Nr 23. Ingeniören Simon Pontus Lundbergs avlidna hustru Anna Lundberg född Ahlstedt.
Nr 24. Lektor Herman Kull.
Nr 25. Målaremästaren H. Henricsson.
Nr 26. Hembageriidkerskan Lilly Fridberg Bengtsson.
Nr 27. Råå Mekaniska Verkstad, Aktiebolag.
Nr 28. Postmästaren Otto Samuel Schütz.
 
 
2111914Nr 29. Handlanden Johan Emil Damberg.
Nr 30. Skomakaren Olof Håkansson.
Nr 31. Dragaren hans Ripa.
Nr 32. Kamreraren Jacob Alfred Johnsson Jacke.
Nr 33. Kustvakten P.O.Svensson.
Nr 34. Jöns Andersson med firma " P. Erikssons Eftr., J. Andersson."
Nr 35. Restauratören Axel Hildning Igelström.
Nr 36. Lokomotivföraren Edvin Johansson.
Nr 37. Skräddaren Petter Nilsson.
Nr 38. M. Niléus.
Nr 39. Doktor Carl Lindman.
Nr 40. Bagaren August Karl Petersen.
Nr 41. Lagerbiträde Viktor Åhman.
Nr 42. Skomakaremästaren Hervid Björkman
med firma "" H. Björkmans Skomakeriaffär."
Nr 43. Skomakarmästaren Petter Paulsson Cederholm.
 
 
2121914Nr 44. Handlanden Gustaf Edvard Johanssons boskillda hustru Hildergard
Kristina Johansson med firma "Hälsingborgs Bleckslageri, H. Johansson.
Nr 45. Kontoristen Ossian Valfrid Mellström
Nr 46. Handlanden Gustaf E. Johansson.
Nr 47. Advokaten och Hofrättsnotarien
Louis Edvard Mathias Marseliez.
Nr 48. Otto Holmgrens omyndige söner Ernst Ottosson och Måns Gösta med uppgiven firma " Maria Hallbergs Eftr.
Anna Hansson."
Nr 49. Postiljonen Carl Ludvig Jönsson
Nr 50. Johan August Johanssons boskillda hustru Maria Johansson med uppgiven firma " Centralmagasinet, M. Johansson i Ängelholm."
 
 
2131914Nr 51. Handelsresanden Carl August Ekberg.
Nr 52. Handlanden Sven Erik Rycén.
Nr 53. Handlanden Joel Berhard Borgman med firma " Joel Borgman."
Nr 54. Lifförsäkringsagenten Gustaf Leonard Emanuelsson.
Nr 55. Otto Holmgren.
Nr 56. S:t Eriks Vatten- och Isaktiebolag Helsingborg.
 
 
2141915N 1. Änkan Andrea Emilia Malm med firma " Andrea Malms Charkuteriaffär."
Nr 2. Byggmästaren Nils Pålsson med firma
" N. Pålsson."
Nr 3. Handlanden Erik Herman Malm med firma " Konfektionsaffären IDUN, Erik Malm.
Nr 4. Konduktören Oskar Wilhelm Olsson.
Nr 5. Alfred Anderbergs boskillda hustru
Augusta Wilhelmina Anderberg med firma
"Proviantmagasinet, A. Anderberg."
Nr 6. Skomakaren Jöns Petter Andersson Hedström med firma "J. A. Hedström."
Nr 7. Handelsidkerskan Irma Sofia Andersson med firma " Irma Andersson"
Nr 8. Kustvakten Petter Olof Svensson.
 
 
2151915N 9. Handlanden Otto Ivar Persson med firma
" Otto Persson."
N 10. Handlanden Carl Leonard Mahrés boskillda hustru Maria Mahrén.
Nr 11. Stationsskrivaren Oscar Hjalmar Hagander.
Nr 12. Bagaren Olof Leonard Ohlsson med firmas " Bageriet "Kärnan", O. Ohlsson."
Nr 13. F.d Lantbrukaren Per Knutsson.
Nr 14. F.d. Livförsäkringsinspektören Carl Gunneson.
Nr 15. Ingeniören George Birger Lundin.
Nr 16. Agenten Hjalmar Johan Ifersson.
Nr 17. Änkan Fanny Mathilda Eriksson.
Nr 18. Målaremästaren Nils Petter Magnusson.
Nr 19. Skofabrikören Anders Hyllén.
Nr 20. Chauffören Sven Martin Nilsson.

 
 
2161915Nr 21. Grovarbetaren Johan Filip William Nilsson.
Nr 22. Chauffören Karl Einar Johansson.
Nr 23. Undelöjtnanten Wiktor Åbron.
Nr 24. F.d.Inspektören August Holmbergs
avlidna hustru Eva Ulrika Holmberg.
Nr 25. Växelkarlen Gustaf Edward Nilsson.
Nr 26. F.d. Exekutionsbetjänten Nils Olsson.
Nr 27. Järnarbetaren Lars August Lundström.
Nr 28. Regementsveteranen O. Sjöberg.
Nr 29. Maskinisten Alfred Theodor Eliasson.
Nr 30. Snickaren Sven Andersson.
Nr 31. Lokomotivputsaren Karl Edvard Olsson.
Nr 32. Stationskarlen Jöns Persson.
Nr 33. Grovarbetaren Henning Jacovinus Severin Åkesson.
Nr 34. Stadsbudet Albin Jakobsson.
Nr 35. Handlanden Sven Nilsson.
Nr 36. Underlöjtnanten Wiktor Åbron.
Nr 37. Arbetaren Carl Oscar Erlandsson.
 
 
217 1915Nr 38. Byggmästaren Anders Jönsson Wilson med firma " A.J. Wilson."
Nr 39. Växelkarlen Gustaf Edvard Nilsson.
Nr 40. Arbetaren Oskar Fritiof Clementz.
Nr 41. Egendomsagenten Johan Ludvig Tuwesson.
Nr 42. Tandläkaren Fritz von Malmborg.
Nr 43. Fabrikören Emil Ferdinand Palm med firma "Ferdinand Palms Maskin- och Welocipedfabrik..
 
 
2181915Nr 44. Erik Lorentz Holm med firma " Erik Holm."
Nr 45. Järnarbetaren Lars August Lundström.
Nr 46. Plåtslagaren Karl Otto Johnsson Smith.
Nr 47. Lokomotivputsaren Karl Edvard Olsson.
Nr 48. Snickaren Anders Holmqvist.
Nr 49. F.d. Serganten Oscar Vilhelm Fridström.
Nr 50. Kontoristen Ossian Valfrid Mellström.
Nr 51. Grovarbetaren John Martin Larsson.
Nr 52. Byggmästaren Sigfrid Julius Sohlberg.
Nr 53. Grovarbetaren Carl Johan Nilsson.
Nr 54. F.d Godsägaren Oscar Wilhelm Winckler.
Nr 55. Lykttändaren Johan August Lindelöv.

 
 
2191916Nr 1. Arbetaren Gustaf Vilhelm Kellgren
Nr 2. Skomakaremästaren Samuel Månsson Hammarlund.
Nr 3. Handlanden Hjalmar Ifversson.
Nr 4. Eneborgs Aktiebolag, Målaren Frans Nilsson.
Nr 5. Direktören Wihelm Berhnard Sigfrid Winckler-Rahtlev.
Nr 6. Egendomsagenten Nils Andersson.
Nr 7. Handelsresanden Carl August Ekberg.
Nr 8. Snickaremästaren Johan Wilhelm Rohman med firma " Rohman & Ingeman."
Nr 9. Egendomsagenten Nils Andersson.
Nr 10. Lagerbiträdet Wiktor Erling.
Nr 11. Maskinisten Carl Fredrik Larsson Löfgren.
Nr 12. Hilding Hedbergs Herrekiperings aktiebolag.
Nr 13. Lokomotivputsaren Karl Edvard Olsson.
Nr 14. Växelkarlen Gustaf Edvard Nilsson.
Nr 15. Disponenten Otto Reinhold Nordberg med firma " Otto Nordberg."
Nr 16. Handlanden Peter Albert. Persson med firma "Palle Persson."
Nr 17. Handelsresanden Johannes Arthur Strömqvist.
Nr 18. Gårdsfariehandlanden Sven Nilsson.
Nr 19. Förmannen Jöns Mårtensson.
Nr 20. Bagaren Wilhelm Wendel.
Nr 21. A. Wallentinsson.
 
 
2201916Nr 22. Regementsauditören Nils Ljungman.
Nr 23. Handelsresanden Axel Ernst Carl Sduveitz.
Nr 24. Målaren Frithiof Bergqvist.
Nr 25. Snickaren Edvard Gottfrid Paulsson.
Nr 26. Löjtnanten Nils Strömberg.
Nr 27. Järnsvarvaren Johan Edvard Liberg.
Nr 28. Handlanden Nils Anton Herman Möller.
Nr 29. Drageriarbetaren Johan Fredrik Carlsson.
Nr 30. Handlanden Anton Hohansson och hans hustru Thyra Johansson.
Nr 31. Handlanden Nils Jönsson Cedeberg
med firma " N.J.Cederberg."
Nr 32. Herluf Trolle-henckel.
Nr 33. Artisten Carl Gustaf Jönsson Ramberg.
 
 
2211916Nr 34. Arbeterskan Anna Amanda Pettersson.
Nr 35. Grovarbetaren Nils Persson Kron.
Nr 36. Elsa Gurli Ingeborg Persson.
Nr 37. Köpmannen Hugo Konstantin Sjögren.
Nr 38. Smeden Johannes Andersson Palm.
Nr 39. Grovarbetaren Carl Edvard Malmqvist.
Nr 40. Frisören Carl Ivar Blomberg med firma "Carl Blomberg"
Nr 41. Snickaren August Larsson Welander.
Nr 42. Målaren Carl August Roland Sandberg.
Nr 43. Handlanden Anton Johansson.
 
 
2221917Nr 1. Direktören Hugo Constantine Sjögren.
Nr 2. Litograftryckaren Sven Josef Svensson.
Nr 3. Handlanden R. Schönström.
Nr 4. Livförsäkringsinspektören Anders Nilsson Brodin.
Nr 5. Stationsskivaren Josef Kullman.
Nr 6. Järnarbetaren Nils Julius Gottfrid Jönsson.
Nr 7. Maskinarbetaren Noak Johansson och hans hustru Gerda Sophie Johansson.
Nr 8. Handelsidkerskan Emmy Maria Persson med firma " Emmy Perssons Chakuteriaffär."
Nr 9. Uppaserskan Anna (Greta) Svensson.
Nr 10. Arbetaren Nils Persson Kron.
Nr 11. Grosshandlanden Erik Ytterholm.
Nr 12. Agenten Anton Johansson.
Nr 13. Skräddaremästaren Johan Johansson med firma "Joh. Perssons Skrädderiaffär."
Nr 14. F.d. Ingeniören August Wilhelm Caullvine.
Nr 15. Grovarbetaren Johan Fredrik Karlsson.
Nr 16. Verkmästaren Hans Åkesson.
Nr 17. Karin Henrietta Ek med firma "Karl Ek."
Nr 18. Handelsbolaget under firma
" Bröderna Flodin."
Nr 19. Plåtslagaren Fritz Leonard Flodin.
Nr 20. Plåtslagaren Gottleib Julius Flodin.
 
 
2231917Nr 21. Fabrikören Gustaf Albert Wall Oliver.
Nr 22. Korgfabrikören Anders Pettersson med firma "And. Pettersson."
Nr 23. Direktören Henry Wilhelm Svensson.
Nr 24. Agenten Carl Ernst Brandberg.
Nr 25. Ingeniören Carl Sture Valdemar Åkerberg.
Nr 26. Bokförläggaren A. Johansson.
Nr 27. Stationsinnehavaren Josef Kullman.
Nr 28. Handelsbolaget under firma
" Hälsingborgs Färg- och Materialhandel, Holm & Danielsson."
 
 
2241917Nr 29.Handlanden August Natanuel Holm.
Nr 30. Handlanden Otto Julius Danielsson.
Nr 31. Didponenten Frans Artur Wallin.
Nr 32. Köpmannen Nils Einar Ekberg.
Nr 33. Hovrättsnotarien Axel Ulrik Ekelöf.
Nr 34. Handlanden Gustaf Emil Ferdinand
Sandbergs boskillda hustru Karolina Sandberg med firma
" Södra Modebazaren; Karolina Sandberg."
Nr 35. Handelsidkerskan Amanda Fredrika Malmström med firma " Frejamagasinet, Amanda Malmström."
 
 
2251917Nr 36. Källaremästaren Carl Bernhard Holm.
Nr 37. Agenten Anton Johansson.
Nr 38. Aktiebolaget, Hugo Sjögren.
Nr 39. Grovarbetaren Per Lundgren.
Nr 40. F.d. Serganten Gustaf Konrad Malmqvist.
Nr 41. Handlanden Gustaf Emil Ferdinand
Sandberg med firma " Södra Kaffemagasinet, Emil Sandberg."
 
 
2261918Nr 1. Disponenten Otto Reinhold Nordberg.
Nr 2. Frisören Karl Oscar Wilding.
Nr 3. Chauffören Carl Hjalmar Gustavsson.
Nr 4. Aktiebolaget Hugo Sjögren.
Nr 5. F.d. Cigarrhandlanden Nils Peter Nilsson.
Nr 6. Plåtslagaren Gustaf Leonard Wiberg.
Nr 7. F.d. Handlanden Gustaf Sjöberg.
Nr 8. Smedmästaren Carl Johan Nilsson.
Nr 9. Glasmästaren Johan Sigfrid Assmundsson.
Nr 10. Skeppsredaren Thure Gustaf Hultén.
Nr 11. Handelsträdgårdsmästaren Nils Sigurd Olsson med firma " Sigurd Olssons Frukt- och Grönsaksaffär."
Nr 12. Skeppshandlanden Agne Wilhelm Oskar Gunter med firma " Agne Gunters Skeppshandel och Mäkleri och Agentaffär."
Nr 13. Direktören Ferdinand Hislop Pelotence Andersson med firma " Fabriken Prime, Pelotence Andersson.
 
 
2271918Nr 14. Tandläkaren Martin Hansson.
Nr 15. Aktiebolaget, Hugo Sjögren.
Nr 16. Handlanden Erik Ytterholm.
Nr 17.Skräddaren Anders Nilsson Landgren.
Nr 18. Agenten Carl Adolf Gustaf Gyllenereutz.
Nr 19. Kamreraren Oskar Heile.
Nr 20. Tullvaktmästaren Nils Albert Nilsson.
nr 21. Fiskaren Johan Petter Juhlin.
Nr 22. Kemisten Henning John Hammarlund.
Nr 23. F.d. Handlanden Olof Persson.
Nr 24. Trävaruhandlanden Sven Bengtsson.
Nr 25. Ölutköraren Nils Bengtsson.
Nr 26. Änkan Carolina Nilsson med firma
" Carolina Nilsson."
Nr 27. Köpmannen Martin Jönsson .
Nr 28. Banktjänstemannen Nils Svensson.
Nr 29 Köpmannen Martin Jönsson.
Nr 30. Maskinisten Alfred Theodor Eliasson.
 
 
2281919Nr 1. Aktiebolaget Helsingborgs Oljeslageri.
Nr 2. Målaren Ernst Svensson.
Nr 3. Köpmannen Erik Malm.
Nr 4. Rörläggaren Nils Ragnar Wahlgren med firma " Wahlgrens Nya Rörläggningsaffär."
Nr 5. Målaremästaren Axel Johan Lindskog.
Nr 6. Bagaren Nils Jönsson Ekelund.
Nr 7. Ryske undersåten, Köpmannen Joe Rosenstein.
Nr 8. Aktiebolaget P.H. Hedenblad.
Nr 9. Ingeniören Nils Filip Enninger med firma
" Oljeraffenaderiet Oleum, P.H. Enninger."
Nr 10. Fabriksföreståndaren Richard Ficher.
Nr 11. Egendomsagenten Gustaf Gottfrid Wiktor Wiktorsson med firma " Gustaf Wiktorsson."
Nr 12. Fosfatfabriksarbetaren Albin Green.
Nr 13. Agenten Ernst Nissen med firma "Ernst Nissen."
Nr 14. Konoristen Anders Harry Andersson.
Nr 15. Frisörmästaren John Arthur Berger med firma "J.A. Berger."
Nr 16. Ölutköraren Karl Jönsson Lindén.
Nr 17. Handlanden Johannes Andersson och hans hustru Alma Andersson.
 
 
2291919Nr 18. Direktören Knut Olof Stenström.
Nr 19. Fiskehandlanden Bernhard Pettersson.
Nr 20. Byggmästaren N.B. Bentz med firma
"N.B. Bentz."
Nr 21. Handelsbolaget under firma "Andersson & Bengtsson.
 
 
2301919Nr 22. Byggmästaren Sven Andersson.
Nr 23. Byggmästaren Magnus Bengtsson med firma "Kalkslageriet M. Bengtsson.
 
 
2311919Nr 24. Skeppsmäklaren Johan Gotthard Waldemar Dunker.
Nr 25. Arbetaren Gustaf Adolf Holmberg.
Nr 26. Filosofie kandidaten Anton Leonard
Wieden.
Nr 27. Kaptenen Per Henrik Hedenblad.
 
 
2321919Nr 28. Kommissionären Jacob Henrik Kristian Teisner Bagge.
Nr 29. Grovarbetaren Karl Hilding Karlsson.
Nr 30. Aktiebolaget , Skånska Elektrostålverken.
Nr 31. Direktören Oskar Sylvan.
Nr 32. Aktiebolaget P.H. Hedenblad.
Nr 33. Järnsvarvaren August Olsson.
 
 
2331919Nr 34. Bankdiretören Holger Johan Fogelklou.
Nr 35. Köpmannen Sven Johan Svanfeldr.
Nr 36. Direktören Nils Johan Lönneroth.
Nr 37. Hemskillda hustrun Elin Engström.
Nr 38. Kamreraren Albin Robert Persson med firma "Helsingborgs Bokföreningsbyrå, Albin Robert Persson."
Nr 39.Fabrikören Carl Albert Lundbladh.
Nr 40. Handlanden Nils Emil Nilsson.
 
 
2341919Nr 41. Direktören Emil Olof Waldemar Olsson.
Nr 42. Ryttmästaren Evald Gustaf Axel Fock och hans hustru Elisabeth Fock.
Nr 43. Änkan Malin Wilhelmina Bagge.
Nr 44. Aktiebolaget P.H. Hedenblad.
Nr 45. Lådfabrikören O. Hansén .
Nr 46. F.d. Banktjänstemannen Helge Bertil Ohlsson.
Nr 48. Skeppsmäklaren Otto Åkerman.
Nr 49. Köpmannen Per Axel Gustafsson Åkerman.
 
 
2351919Nr 50. Serganten Herman Albert Nordström.
Nr 51. Åkeriarbetaren Sven Anderberg.
Nr 52. Dykaren Karl Sigfrid Jönsson.
Nr 53. Korrenspondenten Otto Ture Magnus Åkerman.
Nr 54. Åkaren Petter Jönsson.
Nr 55. Direktören Oscar Sylvan.
Nr 56. Handelsresanden Carsten Asping.
 
 
2361920Nr 1. Byggmästaren Anders Nilsson.
Nr 2. F.d. Järnvägstjänstemannen Carl August Grönberg.
Nr 3. Grosshandlanden Hjalmar Johan Ifversson med firma "Hj. Ifversson."
Nr 4. Kamreraren Oscar Carl Esais Olin.
Nr 5. Handelsaktiebolaget Nilsson & Johansson i Hälsingborg.
Nr 6. Anton Johansson.
Nr 7. Skeppsmäklaren Einar Mauritz Sjöbeck.
 
 
2371920Nr 8. Aktiebolaget Hyberg & Bokelund.
 
 
2381920Nr 9. Handlanden Hohannes Pålsson.
Nr 10. Smedmästaren Nils Johansson.
Nr 11. Kontoristen Fredrik Nilsson.
Nr 12. Lagerchefen Fritz Emanuel Nilsson.
Nr 13. Handlanden Anton Johansson.
Nr 14. Handlanden Hilding Conrad Truedsson med firma " Hälsingborgs Nya Cigarr- och Kortvaruaffär."
Nr 15. Lagerchefen Johan Gustaf Andersson.
Nr 16. Åkaren Eric Charles Hallenborg.
 
 
2391920Nr 17. Carl Henckels avlidna hustru Hanna Hilda Ulrika Henckel med firma " Henckels Spannmåls- och Foderämnes affär."
Nr 18. Ingeniören Adolf Torsten Albert Carlheim - Gyllensköld.
Nr 18½ Olof Svensson.
Nr 19. Överläraren Herman Anton Ingvarsson.
Nr 20. Ingeniören Torsten Albert Carlheim- Gyllensköld.
Nr 21. Änkan Nelly Walborg Persson med firma " Walborg Perssons Frukt- och Grönsaksaffär."
Nr 22. Musikern Olof Ferdinand Paradis.
Nr 23. Agenten Lars Andersson Freij.
Nr 24. Arbetarern Erik Svensson.
Nr 25. Änkan Ingrid Malmqvist.
Nr 26. Handlanden Albert Elofsson med firma " Andersson & Co."
Nr 27. Jur. stud. Joh. Harry Kalling.
Nr 28. Brunngrävaren Bengt Olsson Blomqvist.
Nr 29. Boskillda hustrun Kersti Nihlén med firma "Kersti Nihlén."
Nr 30-31. Alb. E. Andersson och Joh. Aug. Lindén.
 
 
2401920Nr 33. Aktiebolaget Edv. Kleine.
Nr 34. Aktiebolaget William Bergh.
Nr 34. Smedmästaren Nils Johansson.
Nr 35. Köpmannen Martin Jönsson.
Nr 36. Köpmannen Hugo Sjögren.
 
 
2411920Nr 37. Handlanden Albert Emanuel Andersson med firma " Alb. E. Andersson."
Nr 38. Kontoristen Johan Ljunggren.
Nr 39. Frisörmästaren John Irvin Lejonard Braun med firma " John Braun."
Nr 40. Hovmästaren Ernst Henning Johansson.
Nr 41. Målaren John Oskar Ivar Damberg.
 
 
2421920Nr 42. Gustaf Adolf Ström med firma " Gustaf Ströms Agentaffär."
 
 
2431920Nr 43. Handelsresanden Nils Bengtsson.
Nr 44. Änkan Maria Lovisa Nilsson född Persson.
Nr 45. Järnarbetaren Nils Olof Sigfrid Funder med firma " Funders Cykel- och Motorreparationsverkstad."
Nr 46. Änkan Sigrid Axelina Marianne Andersson med firma " Hj. Jönssons Eftr. Sigrid Anderssons Frukt- och Grönsaksaffär."
 
 
2441921Nr 1. Handelsresanden Carl Nilsson.
Nr 2. Änkan Nelly Pettersson med firma " N. Petterssons Modeaffär."
Nr 3. Butiksbiträdet Olga Johansson.
Nr 4. Chauffören Nils Rudolf Jönsson Wahlén med firma " N.R. Wahlén"
Nr 5. Handlanden Axel Adrian Håkansson med firma " Axel Håkanssons Skepps- och Speceriaffär."
Nr 6. Handlanden Thure Algot Andersson med firma " Thure Andersson."
Nr 7. Köpmannen Johan Mattsson.
Nr 8. Ingeniören Idar Valter Sjöberg.
Nr 9. Köpmannen Gustaf Theodor Lindström.
 
 
2451921Nr 10. Bankdiretören Johan Hilding Hedberg.
Nr 11. Ingeniören Axel Ragnar Gistedt med firma " Kem.Teckn. Fabr. "Ragnar " Ragnar Gistedt."
Nr 12. Rederiaktiebolaget Vala.
 
 
2461921Nr 13. Aktiebolaget Rååverken Hälsingborg.
 
 
2471921Nr 14. Kamreraren Lars Andersson Freijs boskillda hustru Oliva Freij.
Nr 15. Fil.kand. Viktor Åbron.
Nr 16. Köpmannen Marcus Matskelewitz Kahn.
Nr 17. Affärsmedlaren Johan Ludvig Tuvesson.
Nr 18. Disponenten Oscar Sjunne Svensson med firma " Blomsterhandeln, Primula, Oscar Svensson."
Nr 19. Handlanden Emil Bengtsson.
Nr 20. Köpmannen David Lexenberg med firma " Hälsingboregs Realisationsaffär,
D. Lexenberg."
Nr 21. Rederiaktiebolaget " Amaryllus."
Nr 22. Köpmannen Oscar Wilhelm Ericsson med firma "Svensson & Ericsson."
 
 
2481921Nr 23. Fiskhandlanden Alfrid Holmström.
Nr 24. Bagerimästaren Karl Ivar Fristedt med firma " Ivar Fridstedt."
Nr 25. Direktören Johan Oscar Mattsson med firma " Mattssons Maskinaffär."
Nr 26. Korrenspondenten George Bergengren.
Nr 27. Handlanden Carl Saiertz med firma
" Carl Saiertz."
Nr 28. Köpmannen Anders Nilsson.
 
 
2491921Nr 29. Handelsbolaget G. Ström & C:is.
Nr 30. Handlanden Karl Johan Arthur Holm med firma " Ax. Holms Eftr."
Nr 31. Faktor Johannes Isidor Svahns boskillda hustru Hilda Sofia Svahn med firma " Boktryckeriet Skåne, H. Svahn."
Nr 32. Köpmannen Nathaniel John Hussey.
 
 
2501921Nr 33. Snickaren Gösta Fredrik Rosendahl och hans hustru Anna Kristina Rosendahl med firma " Anna Rosendahl."
Nr 34. Grosshandlanden Carl Johan Henckel.
Nr 35. Peter Wilhelm Trolle-Henckel.
Nr 36. Banktjänstemannen Carl Gustaf Gerhard Lundberg.
Nr 37. Kontoristen Ivar Leonard Nilsson.
Nr 38. Köpmannen Joe Rosenstein.
Nr 39. Överstelöjtnant Sten Filip Kalling.
 
 
2511921Nr 40. Brandsoldaten Bror Edvard Andersson.
Nr 41. Kontoristen Johan Jönsson.
Nr 42. Änkan Annette Svensson med firma
" Annette Svenssons Speceriaffär."
Nr 43. Margarinfabriksaktiebolaget Fenix.
Nr 44. Helsingborgs Talgraffenaderi, Aktiebolag.
 
 
2521921Nr 45. Tapetseraren Svante Julius Jönsson.
Nr 46. Chauffören Johan Alfrid Johansson.
Nr 47. F.d. Handlanden Hans Paulsson.
Nr 48. Järnarbetaren Nils Petter Nilsson.
Nr 49. Skeppsmäklaren Karl Ludvig Holmström.
Nr 50. Köpmannen Joe Rosenstein.
Nr 51. Chauffören Bror Einar Tiliander Nyberg och hans hustru Linnéa med firma " Linnéa Nyberg.
Nr 52. Grosshandlanden Gottfrid Albin Svensson Widnertz.
Nr 53. Gymnastikdiretören Carl Nyström.
Nr 54. Järnarbetaren Johan Rudolf Olsson.
Nr 55. Kontorschefen Anders William Andersson.
Nr 56. Direktören John Martin Ingvaldsson med firma " Biografteatern Kvarnen, M. Ingvaldsson och hans hustru Antoinette Henriette Ingvaldsson."
Nr 57. Hulda Magdalena Karlsson med firma " Slöjdmagasinet, Hulda Karlsson."
 
 
2531921Nr 58. Aktiebolaget Ragnar Liedgren.
Nr 59. Köpmannen Hugo Sjögren.
Nt 60. Ingeniören Arvid Andersson i Råå.
Nr 61. Aktiebolaget Gynters Skeppshandel.
Nr 62. Kontorschefen Carl Gunnar Larsson Leide.
Nr 63. Ryske undersåten, Handlanden Elias Judelowitz Slonimsky.
Nr 64. Anna Jönsson O.D.
Nr 65. Rederiaktiebolagewt " Fortuna."
Nr 66. Rederibolaget "Triangeln."
Nr 67. Disponenten Frans Anton Wallius.
Nr 68. Handelsbiträdet Sigrid Hultman.
 
 
2541921Nr 69. Chauffören bror Einar Tiliander Nyberg och hans hustru Linnéa Nyberg
med firma " Linnéa Nyberg."
Nr 70. Fabrikören Peter August Olsson Strandber med firma " Helsingborgs Margarinfabrik, Aug. Stranberg" och Helsingborgs Ostnederlag, Aug Strandberg."
Nr 71. Frisörmästaren Nils waldeman Klitten med firma " Waldemar Klitten och hans hustru Emma Klitten "
Nr 72. Inspektören August Leonard Chritell med firma " Aug. Christell" och Hälsingborgs Konservfabrik, Aug. Christell."
Nr 73. Trädgårdsmästaren Adolf Hillerup.
Nr 74. Köpmannen Edvard Johan Heinrich Kleine.
 
 
2551921Nr 75. Tandläkaren Nils Eric Söderberg.
Nr 76. F.d. Tågmästaren Johan Alfred Ljunggren.
Nr 77. Hamnbokhållaren Ivar Åbron.
Nr 78. Filosofie Kandidaten Vicxtor Åbron.
Nr 79. Änkan Ingrid Hultman.
Nr 80. Kolhandlanden Axel Jönsson med firma " Ax. Jönsson."
Nr 81. Köpmannen Robeth Henning Persson.
Nr 82. F.d. Fabriksförmannen Janne Persson Wothran.
Nr 83. Byggmästaren Sigfrid Julius Scholberg Elgström med firma " Elgström & Co.
Nr 84. Handlanden Edvard Johan Henrich Kleine.
 
 
2561921Nr 85. Byggmästaren Magnus Bengtssons boskillda hustru Hilma Elvira Bengtsson med firma " Kalkslageriet, H. Bengtsson."
Nr 86. Köpmannen Eric Ytterholm med firma " Eric Ytterholm."
Nr 87. Handelsbolaget under firma " Handelsbolaget Arco, Ytterholm & Co."
 
 
2571922Nr 1. Bagaren Johan Henrik Nihlén med firma "J.H.Nihlén."
Nr 2. Anna Maria Geise.
Nr 3. Fabrikören Hilbert Hjalmar Olsson med firma "Hjalmars Velociped-
och Automobilverkstaden."
Nr 4. Aktiebolaget Hälsingborgs Kabelfarik.
Nr 5. Änkan Agneta Josefina Lüthie.
Nr 6. Montören Nils Persson Dahlberg och hans hustru Kristina Dahlberg.

 
 
2581922Nr 7. Stadsvärderingmannen Johannes Ericsson.
Nr 8. Handlanden Johan Wilhelm Berg med firmorna " J.W.Berg." och Skofabriken Norden , J:W. Berg."
Nr 9. Aktiebolaget Svensk Speceriindustri.
Nr 10. F.d. Lantbrukaren Per Bengtsson.
Nr 11. Kontoristen Gustaf Elis Olsson Hillerström.
Nr 12. F.d. Bagaremästaren Elias Paulsson.
 
 
2591922Nr 13. Aktiebolaget Chr. Segerfeldt.
 
 
2601922Nr 13. Forts. Aktiebolaget Chr.Segerfeldt.
 
 
2611922Nr 14. Byggmästaren Nils Perssons boskillda hustru Hildur Elisabeth Persson med firma " H.E. Persson."
Nr 15. Direktören Fritz Norrby.
Nr 16. Handelsidkerskan Elna Olsson med firma " Maria Hallbergs Eftr., Elna Olsson."
 
 
2621922Nr 17. Biografaktiebolagget Kullen.
Nr 18. Byggmästaren Carl Gustaf Hallberg med firma " C.G. Hallberg."
Nr 19. Köpmannen Axel Ivar Ek med firma
" Axel Ek."
Nr 20. F.d Lantbrukaren Per Svensson.
Nr 21. Disponenten George Richard Henrik Fromm.
Nr 22. Direktören Emil Hultén.
 
 
2631922Nr 23. Handlanden Hilding Wilhelm Jepson med firma " Carl P. Svenssons Eftr. H.W. Jepson."
Nr 24. E.O. Hovrättsnotarien Sigfrid Lundh.
Nr 25. Redaktören Sven Wilhelm Åkerberg.
Nr 26. F.d. Lantbrukaren Sven Mårtensson i Ramlösa.
 
 
2641922Nr 27. Aktiebolaget Rentzer.
Nr 28 Chauffören Nils Edvin Persson.
Nr 29. Rederiaktiebolaget Södra Sverige.
 
 
2651922Nr 30. Tunnbindaren Nils Hansson Holmqvist med firma " N.H. Holmqvists Tunnbinderi." och hans hustru Maria Holmqvist.
Nr 31. Tullvaktmästaren Nils Olof Olofsson.
Nr 32. Cykelreparatören Ernst Gottfrid Persson Wihlborg med firma " E. G. Wihlborgs Montör- och Cykelverkstad."
Nr 33. Revisorn Svend Fredrik William Rude med firma " William Rude."
Nr 34. Handlanden Jöns Johansson.
Nr 35. Slaktaremästaren Anders Jönsson.
 
 
2661922Nr 36. Skeppsmäklaren Carl Gustaf Carlström med firma " C.G. Carlström.
Nr 37. Aktiebolaget Torvströ- och Foderämnescentralen.
 
 
2671922Nr 38. Linjeingeniören Karl Johan Lindahl.
Nr 39. Handlanden John Filibert Håkansson med firma " Helsingborgs Stuv- och Trikåmagasin, Clara Thörnblad."
Nr 40. Handelsidkerskan Ida Sofia Svensson med firma " Paul V. Svensson."
 
 
2681922Nr 41. Ingeniören Birger Fredrik August von der Burg.
Nr 42. Aktiebolaget Nordiska Korvfabriken.
Nr 43. Journalisten Daniel Wilhelm Valentin.
Nr 44. F.d. Lantbrukaren Lars Pettersson Dahlbo.
Nr 45. Brandsoldaten Bror Edvard Andersson.
Nr 46. Kontoristen Carl Adolf Sterner.
Nr 47. Kamreren Nils Johan Hallberg.
Nr 48. Kontoristen Martin Jönsson.
 
 
2691923Nr 1. Köpmannen Carl Albin Stoltz med firmorna " A. Stoltz Beklädnadsaffär." och
" A. Stoltz Partiaffär."
Nr 2. Stationskarlen Eric Fabian Folke.
Nr 3. Snickaren Nils Jeppsson.
Nr 4. Rederiaktiebolaget , Skogland.
 
 
2701923Nr 5. Postexpeditören Sigfrid Nilsson Lilje och hans hustru Gerdsa Ida Maria Lilje med firma " Linnemagasinet Gerda Lilje."
Nr 6. Handlanden Justus Filip Svensson med firma " Justus Svensson."
Nr 7. Handlanden Adam Reinhold Ekman med firma " Nya Diversehandlen, Reinhold Ekman."
 
 
2711923Nr 8. Köpmannen Johan Magnus Hilleström.
Nr 9. Källaremästaren Martin Johansson.
Nr 10. Bankkamreren Oscar Wahlberg.
Nr 11. Handlanden Hans Alfred Hansson.
 
 
2721923Nr 12. Aktiebolaget Elektricitetsbyrån.
Nr 13. Ingeniören Valfrid Ingvarsson.
Nr 14. Aktiebolaget Holmström & Co.
 
 
2731923Nr 15. Grosshandlanden Gottfrid Magnus Nordling med firma G.M. Nordlings" och "Musikaffären Cresendo. G.M. Nordling."
Nr 16. Handlanden Axel Ivar Ek med firma " Axel Ek."
Nr 17. Ingeniören Idar Valter Sjöberg.
Nr 18. Änkan Nelly Valborg Persson med firma Valborg Perssons Frukt - och Grönsaksaffär."
Nr 19. Byggmästaren Karl Hugo Sebastian Holm.
Nr 20. F.d. Bagaremästaren Elias Pålsson.
Nr 21. Byggmästaren Martin Nilsson med firma "Tågaborgs Byggsnickeriaffär, M. Nilsson."
Nr 22. Brandsoldaten Bror Edvard Andersson.
 
 
2741923Nr 23. Rörledningentrepenören Gustaf Albin Paulsson med firma " Albin Paulssons Rörläggningsaffär."
 
 
2751923Nr 24. Svenska Elektromekaniska Industriaktiebolaget.
 
 
2761923Nr 24. Svenska Elektromekaniska Industriaktiebolaget.
 
 
2771923Nr 24. Svenska Elektromekaniska Industriaktiebolaget.
 
 
2781923Nr 25. Disponenten Ernst Alfred Nilsson.
Nr 26. Lantbrukaren Elof Lundin.
Nr 27. E.O. Hovrättsnotarie Einar Pehrsson.
Nr 28. Målaremästaren Ernst Fritiof Svensson.
Nr 29. Vaktmästaren Jöns Eskilsson.
Nr 30. Handlanden Ernst Wilhelm Bergman med firma " Ernst Bergman."
Nr 31. Gustaf Albert Wall Olivers boskillda hustru Ida Ofemia Oliver med firma
"Olivers Möbleringsaffär, I. Oliver."
 
 
2791923Nr 32. Handlanden Uno Esaias Ohlsson med firma " Uno Ohlsson."
Nr 33. Brandlöjtnanten Herbert Gustaf Fabian Otto Nordström.
Nr 34. "Hälsingborgs Kooperativa Byggnadsförening U.P.A."
Nr 35. Arkitekten Elvin Leonard Mårtensson.
 
 
2801923Nr 36. Skeppsmäklaren Ernfrid Osvald Ohlsson.
Nr 37. Journalisten Karl Fredrik George Holm
Nr 38. F.d. Folkskolläraren Frits Hjalmar Bergendorff.
Nr 39. Skrädderimästarren Otto Albin Hallsten med firma " Otto Hallsten."
Nr 40. Lokputsare Karl Magnusson med firma " Södra Beklädnadsaffären, Karl Hagnusson."
Nr 41. Möbelsnickaren Carl Johan Alfrid Andersson.
Nr 42. Löjtnanten August Theodor Stenström.
Nr 43. Grosshandlanden Martin Leonard Bengtsson.
Nr 44. Maskiningeiören Thure Fredrik Annerstedt.
 
 
2811923Nr 45. Chauffören Otto Svensson.
Nr 46. F.d. Arrendatorn Peter Olsson.
 
 
2821924Nr 1. Direktören Edvin Ewald .
Nr 2. Bankkamreren Axel Harald Wilhelm Falk.
Nr 3. Tullkontrollören Curt Henning Leonard Höök.
Nr 4. Juveleraren Gustaf Caleb Gustafsson med firma " C.A. Sandbergs Eftr. G.C.
Gustafsson."
 
 
2831924Nr 5. Handelsidkerskan Ida Eva Benedikta Kjellman med firma " Ida Kjellmans Sybehörsaffär."
Nr 6. Bokhandelsmedhjälparen Johan Evald Johansson.
Nr 7. Elektrikern Martin Nilsson.
Nr 8. Handlanden Per Abrehamsson med firma " Industriboden P. Abrahamsson."
Nr 9. Aktiebolaget Nya Kol- och Vedaffären.
Nr 10. Vaktmästaren Jöns Eskilsson
Nr 11. Änkan Anna Cecilia Ohlsson med firma Anna C. Ohlsson."
Nr 12. Boskillda hustru Kersti Nihlén med firma " K. Nihlén."
Nr 13. Skeppmäklaren Harald Ragnar Lilja.
 
 
2841924Nr 14. Handlanden Martin Lundh med firma
" M. Lundh."
Nr 15. Målaren Edvard Albin Crossby med firma " Öresund, Edvard Crossby."
Nr 16. Stationskarlen Eric Fabian Folke.
Nr 17. Handlanden Olof Olssons boskillda hustru Kristina Olsson.
Nr 18. Skräddaren Gustaf Wilhelm Lindskog med firma " Persson & Lindskog."
 
 
2851924Nr 19. Bankmannen Eskil Holmstrand.
Nr 20. F.d. Lantbrukaren Janne Jönsson.
 
 
2861924Nr 21. Handlanden Jarl Olof Sigge Jönsson med firma " Frans Krönleins Eftr." och Bya Konditoriet, Jarl Jönsson."
Nr 22. Handelsbolaget under firma
" Modeaffär Elegance, Astrid Nilsson och Olga Nilsson."
 
 
2871924Nr 25. Direktören Ernst Bernhard Carl Dölling.
Nr 26. Kommisionären Knut Axel Knutsson.
Nr 27. Freja Kompaniet i Hälsingborg, Aktiebolag.
 
 
2881924Nr 28. Lantbrukaren Nils Emanuel Jönsson f. Brandt.
 
 
2891924Nr 29. Bankvaktmästaren Birger Mårtensson.
Nr 30. Disponenten Otto Reinhold Nordberg med firma " Otto Nordberg."
Nr 31. Rörledningsinspektören Gunnar Birger Hellgren.
Nr 32. Boskillda hustrun Ester Svedberg med firma " E. Svedbergs Bageri."
Nr 33. Skeppsmäklaren Karl Ludvig Holmström.
Nr 34. Byggmästaren Nils Persson med firma " Nils Persson."
Nr 35. Urmakaren Sven Albert Björkeroth med firma " S. Björkeroth."
 
 
2901924Nr 36. Fotografen Herman Erik Gustaf Hjalmar Andersson med firma " Södra Fotomagasinet, Herman Andersson."
Nr 37. Gravören Ernst Vihelm Andersson.
Nr 38. Chauffören Victor Weberg.
Nr 39. Ringtorp, Sjunnesson & Co.
Kommanditbolag.
Nr 40. Källaremästaren Johannes Jönssons änka Alms Jönsson.
Nr 41. Vaktmästaren Jöns Eskilsson.
 
 
2911925Nr 1. Byggmästaren Nils Persson med firma
" Nils Persson."
Nr 2. Frånskillda hustrun Anna Cecilia Ohlsson med firma " Anna C. Ohlsson."
Nr 3. Köpmannen Ossian Carl Gustaf Schlyter med firma Importnederlaget O. Schlyter."
Nr 34. Byggmästaren Nils Person med firma " Nils Persson."
Nr 5. Hamnkassören Arthur Henning Larsson.
Nr 6. Handelsresanden Arthur William Wendel.
Nr 7. Skohandlanden Nils Fredrik Westrberg med firma " Skohuset, N. Westerberg."
 
 
2921925Nr 8. Handlanden Axel Wilhelm Jansson med firma " Axel Jansson."
Nr 9. Handlanden Hjalmar Theodor Ferdinando Olsson Thengnéll med firma
" Beklädnadshuset, Hjalmar Thengnéll och S.P. Schuldén.
 
 
2931925Nr 10. F.d. Kassören Hilding Emil Nyberg.
Nr 11. F.d. Kamreraren Karl Erik Ullström.
Nr 12. Inspektören Anders Nilsson Brodins boskillda hustru Selma Kristina Brodin med firma " S. Brodin."
Nr 13. Gravören Ernst Wilhelm Andersson.
Nr 14. Handlanden Nils Petter Olsson.
Nr 15. Aktiebolaget, Sigfrid Johansson.
Nr 16. Fabrikören Gustaf Emil Lilja.
 
 
2941925Nr 17. Tapetserare Harald Eugén Adelborg.
Nr 18. Avdelningschefen Carl Gösta Thompson.
Nr 19. Statinsskrivaren Erik Gideon Gabrielsson.
 
 
2951925Nr 20. Aktiebolaget L. Johansson.
 
 
2961925Nr 21. Handlanden Johan Strandsén .
Nr 22. Caféidkaren Johan Mattias Gogoll.
Nr 23. Sjökaptenen Per Yngve Knut Pettersson Pyk.
Nr 24. Tullupplysningsmannen Oscar Edvard Andersson och hans hustru Cecilia Andersson
Nr 25. Handelsidkerskan Johanna Fredrika
Buttler med firma " Fredrika Buttler."
 
 
2971925Nr 26. Urmakaren Johannes Eric Tobias Johansson Thobias med firma " Eric Thobias."
Nr 27. Grovarbetaren Arvid Krister Jönssons boskillda hustru Karin Otilda Jönsson med firma "Jönssons Barnbeklädnads- och Sybehörsaffär."
 
 
2981925Nr 28. Tapetseraren Petrus Herman Johansson Dahlin med firma " Enock Sunds Efttr. Herman Dahlin."
Nr 29. Ingeniören Albreckt Charles Josef Godderidge.
Nr 30. Ryttmästaren Axel Nordlander.
 
 
2991926Nr 1. Korrenspondenten Hans Otto Jönsson och hans hustru Lilli Bengta Maria Jönsson med firma " Axel Holmgrens Eftr. Handelsbolaget under firma " Fritz Murmans Eftr.
Nr 2. Urmakaren Malte Botolf Öberg.
Nr 3. Filmindustriaktiebolaget Kärnan.
 
 
3001926Nr 4. Byggmästaren Sven Andersson.
Nr 5. Köpmannen John Richard Fogelberg med firma John Fogelberg.
 
 
3011926Nr 6. Millidénfabriken Aktiebolag
 
 
3021926Nr 7. Snickaren Nils Olsson.
Nr 8. Bilägaren Samuel Svensson.
Nr 9. Kemisten Gustaf Bruno Nylander.
Nr 10. Hustrun Emelie Pehrsson Memsell med firma "Liily Schultz Eftr.
 
 
3031926N 11. Snickaremästaren Karl Bernhard Jönsson Kåbe med firma " Karl Kåbe."
Nr 12. Cykelreparatören Lars Algot Nilsson med firma "Ramlösa Motovagn- och Cykelverkstad, L.A. Nilsson."
Nr 13. Redaktören Kjell Andersson Karl Wollters hemskilklda hustru Anna Kristina Woltlter.
Nr 14. Överstelöjtnanten Sten Philip Kalling.
Nr 15. Kassören John William Påhlsson.
Nr 16. F.d. Slaktaremästaren Anders Petter Åkesson.
 
 
3041926Nr 17. Handelsaktiebolaget Varukompaniet i Helsingborg.
Nr 18. Trädgårdsmästaren Henning Peter Justus Hansson.
Nr 19. Fabrikören Johan Rassmusson Weimarks boskillda hustru Ingar Weimark med firma " Weimarks Skofabrik."
 
 
3051926Nr 20. Köpmannen Nils Svensson Rycén.
Nr 21. Rörläggaren Erik Birger John Andersson.
Nr 22. Telefonarbetaren Nils Magnusson.
Nr 23. Handlanden Bror Martin Harald Muchardt.
Nr 24. Handlanden Martin Alfred John Rosberg.
Nr 25. Instrumentmakaren Gustaf Samuel Eriksson.
Nr 26. Agenten Johan Emil Bergström
Nr 27. Advokaten Gustaf Richard August Ullberg.

 
 
3061926Nr 28. Hamnkamreraren Harald August Thornberg.
Nr 29. Kommunalarbetaren Knut Harald Nilsson.
Nr 30.Handlanden Edard Justinius Larsson med firma " Gösta Larssons Beklädnadsaffär."
 
 
3071926Nr 31. Restautionsförestångerskan Hilma
Alfrida Malmiö.
 
 
3081926Nr 32. Köpmannen Sven Folke Andersson med firma " Folke Andersson."
Nr 33. F.d. Postexpeditören Tage Fritiof Granbom.
 
 
3091926Nr 34. F.d. Postexpeditören Tage Fritiof Granboms boskillda hustru Ebba Kristina Granbom.
Nr 35.Transportarbetaren Jöns Persson
Herrman och hans hustru Petronella Herrman.
Nr 36. Skoarbetaren Nils Frid.
Nr 37. Muraren Johan Ludvig Tapper med firma "Johan Tapper."
 
 
3101926Nr 38. Handlanden Nils Daniel Hammar.
Nr 39. Målaremästaren Fritiof Bergqvist.
Nr 40. Grosshandlanden Hjalmar Johan Ifversson med firma " Hjalmar Ifversson.
 
 
3111926Nr 41. Svetsaren Axel Fossander och hans hustru Agda Teresia Martina Fossander.
Nr 42. Änkan Nelly Valborg Persson med firma " Valborg Persson Frukt- och Grönsaksaffär."
Nr 43. Bryggeriarbetaren Ernst Julius Anderssons hustru Annette Cornelia Andersson.
 
 
3121927Nr 1. Fabrikören Gustaf Leonard Leander-Lundström med firma "Gustaf Leander- Lundström."
Nr 2. Bagarmästaren Axel Julius Lindqvist med firma "Axel Lindqvist."
 
 
3131927Nr 3. Maskinisten Jöns Peter Jönsson.
Nr 4. Masinisten Gunnar Otto Hansson.
Nr 5. F.d. Överkonuktören Carl Grönberg.
Nr 6. Trädgårdsmästaren Charles Waldemar Linde.
Nr 7. Redaktören Kjell Anders Karl Wolter.
Nr 8. Förmannen Carl Herman Johansson.
Nr 9. Verkmästaren Karl Fredrich Albert Panzenhage.
 
 
3141927Nr 10. Folkskolläraren Johan Magnus Holmgren.
Nr 11. Handlanden Nils Danielsson Hammar med firma " Nils Hammar."
Nr 12. Köpmannen Carl Eberhard Zickerman med firma " Stattena Materialhandel, Carl Zickerman och" Handelsfirman Cezäta, Carl Zickerman."

 
 
3151927Nr 13. Lantbrukaren Aron Nilsson å Brohults Gård.
Nr 14. Slaktmästaren Johan Albert Åkesson.
Nr 15. Disponent Ernst Ferdinand Borgström.
Nr 16. Fabrikören Slaktaren och Lantbrukaren Anton Bengtsson.
Nr 17. Fabrikören Carl Wilhelm Sigismund
Sandahl.
Nr 18. Sömmerska Elsa Maria Bernhardina Ekstrand f. Paulsson.
Nr 19. Grosshandlanden Per Hammarberg.
 
 
3161927Nr 20. Aktiebolaget Bilfourneringen.
Nr 21. Skräddaremästaren Carl Gustaf Malmberg med firma "Tågaborgs Herrekiperings- och Skädderiaffär, Carl G. Malmberg" och " Martin Rosberg och Co."
 
 
3171927Nr 22. Folkskolläraren Johan Magnus Holmgren.
Nr 23. Änkefrun Emma Amalia Sylvan f. Lindström.
Nr 25. Byggmästaren Sven Andersson.
Nr 26. Handelsidkerskan Hedvig Elvira Bruhn med firma " E. Bruhns Pälsaffär."
Nr 27. Lokputsaren Karl Magnusson med firma "Karl Magnusson."
 
 
3181927Nr 28. Handlanden Elias Fridman med firma Konfektionsbolaget " Special" Eli Gridman och Berka Garellick"
Nr 29. Aktiebolaget Damernas Magasin.
Nr 30. Brandmannen Nils Ernfrid Andreasson.
Nr 31. F.d. Handlanden Fredrik Pamp.
 
 
3191927Nr 32. Änkenfrun Christine Margareta Lamberg.
Nr 33.Handelsträdgårdsmästaren Jöns Peter Svensson med firma " Fredriksdahls Handelsträdgård, J. P. Svensson.
Nr 34. Boskillda hustrun Sally Betty Ström med firma " Gustaf Ströms Manufakturaffär, Sally Ström."
Nr 35. Boskillda hustrun Ellen Charlotta Olsson .
Nr 36. Verkmästaren Amadeus Konstantin Löfgren.
Nr 37. Byggmästaren Nils Oskar Kastberg.
Nr 38. Gymnastikdiretören Ellen Margareta Hellichius.
Nr 39. Inspektören Nils Petter Sonesson.
 
 
3201927Nr 41. Spårvagnsföraren Werner Waldemar Persson.
Nr 42. Grosshandlanden Artur Aaris.
Nr 43. Ingeniören Ernst John Fredrik Leveau.
Nr 44. Handelsresanden Claes Fritiof Andersson.
Nr 45. Kontoristen Morten Svensson.
Nr 46. Aktiebolaget C. Nilsson & Co.
Nr 47. Stuveriförmannen Edvard Wendel.
Nr 48. Arbetaren Nils Jönssons avlidan hustru Anna Christina Jönsson.
Nr 49. Styrmannen Carl Zackarias Foberg.
Nr 50. Handelsidkerskan Ottie Ingeborg Sjöblom med firma " Mårtenssons Eftr. Ottie
Sjöblom."
 
 
3211928Nr 1. Handelsresanden Aron Johannesson med firma " Nordiska Reklambyrån "Kärnan"
Aron Johannesson.
Nr 2. Lantbrukaren Nils Matthiasson.
Nr 3. Sjukvårdaren Karl Leonard Johansson.
Nr 5. Trädgårdsmästaren Nils Sigurd Olsson.
Nr 6. Trävaruhandlanden Frans Rudolf Larsson med firma " Frans Larsson."
Nr 7. Handelsidkerskan Ida Olina Svensson.

 
 
3221928Nr 8. Kontoristen Nils Bengtsson.
Nr 9. Köpmannen Einar Thorsten Nelson med firma " Automobilfirman Torsten Nelson."
Nr 10. Sjökaptenen Carl Albert Fridolf Berg.
Nr 11. Filaren Carl Gottfrid Gyllenberg.
Nr 12. Linjeingeniören Karl Johan Lindahl.
Nr 13. Kapellmästaren Johannes Tijlken
Nr 14. Bagaremästaren Elias Pålssons avlidna änka Elna Pålsson.
Nr 15. Arbetaren Henning Palm.
Nr 16. Servitören Gustaf Carlsson med firma
" Smörgåsbuffé, G. M. Carlsson."
Nr 17. Kopparverksarbetaren Magni Verner Karlsson.
Nr 18. Åkeriägaren Per August Pettersson.
Nr 19. Åkaren Karl August Nilsson.
Nr 20. Chauffören Nils Robert Sjöberg.
Nr 21. Änkan Maria Dahlgren f. Forsberg.
Nr 22. Postassistenten Fredrik Johan Magnus Nissen.
 
 
3231928Nr 23. Målaren Nils Gustaf Thylander med firma "N. Thylander."
Nr 24. Handlanden Ivald Hugo Valdemar Schuler.
Nr 25. Bokhandlanden Birger Hedén.
Nr 26. Handelsidkerskan Edith Maria Andersson med firma " Nya Fruktaffären, Edith Andersson."
Nr 27. Pensionatinnehaverskan Mathilda
Nygren f. Svensson.
Nr 28. Hustrun Johanna Maria Ahlström f. Nilsson.
Nr 29. F.d. Lantbrukaren Per Svensson.
Nr 30. Handelsidkerskan Hilda Cecilia Magnusson f. Schweding.
Nr 31. Handelsresanden Ernst Rudolf Johansson.
 
 
3241928N 32-33. Trädgårdsmästaren Albert Leonard Björck.
 
 
3251928Nr 34. Byggmästaren Klaes Julius Lundqvist med firma " Klaes Lundqvist."
Nr 35. F.d. Banktjänstemannen Fritiof Bengtsson.
Nr 36. Hemmskillda hustrun Anna Ingrid
Persson f. Strutzenblad med firma " Beklädnadstelieren, A. Persson."
 
 
3261928Nr 37. Tågmästaren Nils August Möllerström.
Nr 38. Kommissionären Knut Axel Knutsson.
Nr 39. Änkefrun Sophie Elisabeth Cedervall f. Hedström.
Nr 40. Agenten Erik Robert Mattsson.
 
 
3271929Nr 1. Hustrun Elsa Regina Ingeborg Stenström f. Larsson med firma " Barnbeklädnads- och Vävnadshandeln, Elsa Larsson."
Nr 2. Köpmannen Petri Albert Persson med firma " P. Alb. Persson."

 
 
3281929Nr 3. Aktiebolaget under firma " Birger Schrams, Ingeniörsbyrå."
 
 
3291929Nr 4. Ingeniören Birger Schram.
Nr 5. Civilingeniören Gustaf Richard Daniel
Dahlin.
Nr 6. Handlanden Nils Peter Svensson
Sjöholm med firma " N.P.S. Sjöholm."
Nr 7. F.d. Direktören Karl Ludvig Holmström.
Nr 8. Poliskonstapeln Per Persson.
Nr 9. Handlanden Ivar Albin Ferdinand
Skahlman med firma "Ivar Skahlmans Grönsaks- och Konfektyraffär."
Nr 10. Konsulenten Gösta Hylten Cavallius
avlidna hustru Gunhild Hyltén. Cavallius f.
Åkerman.
 
 
3301929Nr 11. Köpmannen Arvid John Harald Meijer med firma "Tricotmagasinet Westra , H. Meijer."
Nr 12. Boskillda hustrun Johanna Mathiasson.
Nr 13. Änkefrun Amanda Malmberg f. Olsson.
Nr 14. Köpmannen Otto Konelius Larsson.
Nr 15. Aktiebolaget Magnetelektra.
 
 
3311929Nr 16. Advokaten Olof Theodor Wiebe.
Nr 17. Handelsbolaget under firma " Erik Malm & Co."
Nr 18. Tapetseraren Ivar Ferdinand Holmqvist.
Nr 19. Svetsaren Oscar Julius Brommesson.
Nr 20. Handlanden Oscar Arvid Jönssons hustru Hilma/ Hilda Jönsson.
Nr 21. Hustrun Astrid Jenny Elvira Hedvall f.
Tinnerholm.
Nr 22. Köpmannen Ernst Leonard Jönsson med firma " Franska Våffelbageriet, Ernst L. Jönsson" och "Läder & Skoutensiliet, Ernst L. Jönsson.
Nr 23. Spårvagnsföraren Carl Axel Jacobsson Johansson.
Nr 24. Handelsresanden Gustaf Alexander Rosén.
Nr 25. Fabrikören Lars Pette Rosén .
Nr 26. F.d. Lantbrukaren Hans Larsson med firma " Hälsingborgs Trikåmagasin, H. Larsson."
Nr 27. Ogifta Hilda Maria Möller.
 
 
3321929Nr 28. F.d. Förmannen Janne Persson Wolthran.
Nr 29. Skomakaren Johan Larsson Björklund.
Nr 30 Åkaren Karl Oskar Julius Karlsson.
Nr 31. Eldaren Oscar Olofssons avlidna hustru Hilma Olofsson.
Nr 32. Gummifariksarbetaren Eufrosyne Andersson.
Nr 33. Rentieren Frans Oskar Arnell.
Nr 34. F.d. Musikfanjunkaren Nils Axel Nilsson.
Nr 35. Änkan Bothilda Eneroth.
Nr 36. Handlanden Karl Andersén med firma " K. Anderséns Chakuteriaffär."
 
 
3331929Nr 37. Sadelmakaren Johan Fredrik Andersson med firma " O. Holmgrens Efter.
J. Andersson.
Nr 38. Köpmannen Anders Edvin Palm.
Nr 39. F.d. Handelsidkerskan Karin Dagmar Persson f. Wedin.
Nr 40. Råå Oljeimport Aktiebolag.
Nr 41. Chauffören Ludvig Oskar Lindholm.
 
 
3341930Nr 1. Handlanden Karl Persson med firma
" Miatorps Speceriaffär, Karl Persson."
Nr 2. Köpmannen Ragnar Cedervall med icke registrerad firma " Aktiebolaget Ragnar Cedevall."
Nr 3. F.d. Köpmannen Gustaf Edvin Jacobsson.
Nr 4. Folkskolläraren John Gunnar Hellsten.
Nr 5. Kamreraren Arvid Larsson.
Nr 6. Husägaren Emil Leonard Persson och hans hustru Syster Sylvia Persson med firma " Sylvia Perssons Sybehör- och Tricotaffär."
Nr 7. Grosshandlanden Hjalmar Ifversson med firma " Hj. Ifversson."

 
 
3351930Nr 8. Handelsidkerskan Karolina Amalia
Andersson med firma "Beklädnadshuset,
K.A. Andersson."
Nr 9. Majoren Iwar Axell.
Nr 10. Gummifabriksarbetaren Anton Charles Fritiof Ahlbin.
Nr 11. Snickaren Sven Andeersson.
Nr 12. Handlanden Ernst Leonard Andersson
med firma "Ernst Anderssons Kött, Fläsk och
Chakuteriaffär." och Alb. Åkessons Eftr."
 
 
3361930Nr 13. Målaren Bror Waldemar Jönsson med firma " O.W. Jönssons Måleriaffär."
Nr 14., Hovmästaren Emanuel Westlund.
Nr 15. F.d. Trävaruhandlanden Johan Henrik Nilsson.
Nr 16. Bagaremästaren Fredrik Nilsson Linfeldt.
Nr 17. Målaren Evald Robert Andersson.
Nr 18. Egendomsmäklaren Nils Thomas Winhberg.
Nr 19. Handlanden Olof Olsson med firma
" Olof Olssons Speceri- och Diversehandel."
Nr 20. Muraren Oscar Karlsson.

 
 
3371930Nr 21. Köpmannen Karl Arvid Thulin.
Nr 22. Chauffören Richard Leonard Andersson med firma " Mohawk, Richard Andersson."
Nr 23. Bagaren Carl Sigurd Persson Jansson med firma " C. Janssons Café- och Conditori."
Nr 24. Köpmannen Eric Ericsson.
 
 
3381930Nr 25. Byggmästaren Harry William Mortimer Wernersson.
Nr 26. Egendomsmäklaren Otto Bernhard Lindaus .
Nr 27. Johanna Larsson med firma " Johanna Larsson."
Nr 28. Hamnbokhållaren Carl Ivar Pettersson.
Nr 29. Handlanden Henning Valdemar Pettersson.
Nr 30. Affärsidkerskan Sofia Hägg f. Johansson med firma " Sofia Hägg."
 
 
3391930Nr 31. Direktören Carl Oscar Ivar Ferdinad Trapp med firma "Ivar Trapp."
 
 
3401930Nr 32. Byggmästaren Oscar Karlsson.
Nr 33. Fabrikören Axel Rudolf Sjögren med firma " Axel Sjögrens Cykelaffär."
Nr 34. Egendomsmäklaren Nils Thomas Wihlborg.
Nr 35. Grovarbetaren John Ivar Valdemar
Lindberg.
Nr 36. Slaktaremästaren Edvin Joel Bengtsson.
 
 
3411930Nr 37. Aktiebolaget Nils Hultgren.
 
 
3421930Nr 38. Direktören Karl Blomqvist.
Nr 39. Handlanden Bror Sigfrid Svensson.
Nr 40. Handelsresanden Olof Birger Malms hustru Alma Malm f. Nordström med firma " Pyamasmagasinet, A. Nordström."
Nr 41. Fänrik Arvid Fredrik Stenström med firma " De ungas magasin, A. F. Stenström. Nr 42. Arrendator Oscar Pontin Olsson.
 
 
3431930Nr 43. Möbelsnickaren Albrekt Salomon Nilsson med firma " Södra Möbelaffären, A. Nilsson."
Nr 44. Byggmästaren Edvard Mauritz Ferdinand Lindskog.
Nr 45. Åkaren Algot Gottfrid Andersson.
 
 
3441930Nr 46. Köpmannen John Mauritz Eriksson med firma " John Erikssons Kappaffär."
Nr 47. Handlanden Eric Sigvard Evelius Magnusson med firma " Högaborgs Frukt- och Konfektyraffär, E. Magnusson."
 
 
3451931Nr 1. Änkefrun Syster Dagmar Larsson f. Bengtsson.
Nr 2. Grosshandlanden Hjalmar Johan Ifverssons boskillda hustru Elsa Elisabeth Ifversson.
Nr 3. Fabrikören Alfonze Leonard Svensson med firma " Hälsingborgs Skyltfabrik, Alfonze Svensson."
Nr 4. Fabrikören Hans Fredrik Jörgensen med firma " Skandinaviska Glasböjeriet, H. Jörgensen."
Nr 5. Slaktarmästaren Anders Jönson Borgelin.
Nr 6. Fabriksarbetaren Algot Larsson.
Nr 7. Änkefrun Anna Georgina Karolina Månsson f. Pettersson med firma " A. Månssons Smidesverkstad."
Nr 8. Verkmästaren August Törnqvists avlidna hustru Anna Mathilda Törnqvist, f. Karlsson.
 
 
3461931Nr 9. Handlanden Christian Persson med firma " Persson & Sällfors."
Nr 10. Juveleraren Joel Efraim Mauritz Ahlström med firma "Juveleraren Joel Efraim K. Sövstedts Eftr."
 
 
3471931Nr 11. Kakelugnsmakaren Karl Gotthard Andersson med firma " K. G. Anderssons Kakelugnsaffär."
Nr 12. Arbetaren Gustaf Jönsson .
Nr 13. Byggnadssnickaren Sven Svensson.
Nr 14. Bygtgnadsarbetaren Johan Hallberg med firma " Råå Skomagasin, Johan Hallberg."
Nr 15.Pappershandlanden Folke Georg Bergholtz Widell med firma "Axel Martins Eftr."
Nr 16. F.d. Husägaren Sven Nilsson.
 
 
3481931Nr 17. Cykelhandlanden Malte Gösta Sandberg med firma "Cykel- och Sportaffären, M. Sandberg."
Nr 18. Byggmästaren Sture Herman Sonesson.
 
 
3491931Nr 19. Handelsbolaget under firma "Modesalon Madelene Pärsson & Delén."
Nr 20. Aktiebolaget Hälsingborgs Kalkindustri.
Nr 21. Målaremästarren Edvard Albjörn Crossby med firma " Öresund , Edvard Crossby."
Nr 22. F.d Lantbrukaren Hans Tellander.
Nr 23. Badmästaren Edvin Gustaf Pettersson och hans hustru Selma Ottolina Pettersson med firma " S.O. Petterssons Finbager."
Nr 34. Aktiebolaget, Bröderna Mattsson.
 
 
3501931Nr 25. Byggmästaren Harald Bernhard Andersson med firma " Harald Andersson."
Nr 26. Handlanden Thure Albin Jönsson med firma "Thure A. Jönsson."
Nr 27. Köpmannen Harald Ragnar Lilja.
 
 
3511931Nr 28. Slaktaremästaren Johan Albin Åkesson.
Nr 29. Affärsinnehavaren Albin Johansson med firma "Albin Johansson."
Nr 30. Conditori & Restaurangaktiebolaget
"Centrum."
 
 
3521931Nr 31 F.d. Sjökaptenen Emil Enock Norrman.
Nr 32. Handelsresanden Carl Arthur Andersson.
Nr 33. Tryckaren Mauritz Waldemar Jansson.
Nr 34. Petronella Pålsson f. Johansson.
Nr 35. Redaktören Sven Wilhelm Åkerberg.
Nr 36. Lokföraren Reinhold S. Ohlin.
Nr 37. Köpmannen Wilhelm Persson med firma " Idunmagasinet, Wilhelm Persson."
Nr 38. F.d. Folkskolläraren Nils Vilhelm Mårtensson.
Nr 39. Urmakaren Hugo Viktor Pehrsson med firma " Ur-Pehrsson."
 
 
3531931Nr 40. Billackeraren Ernst Fritiof Svensson.
Nr 41. Hovjuveleraren Carl Axel Ludvig Larsson med firma " Axel Larsson."
Nr 42. Reparatören Karl Edvin Lindqvist.
Nr 43. Cigarrhandlanden Albin Mauritz Angelin med firma " Albin Angelins Cigarraffär."
Nr 44. F.d. Lantbrukaren Carl Johan Andreasson/ Andersson.
 
 
3541931Nr 45. Husägaren Anton Fredrik Andersson och hans hustru Gerda Charlotta Andersson.
Nr 46. Bagerimästaren Gustaf Jonasson Wallin och hans hustru Ellen Maria Wallin.
Nr 47. F.d. Mjölnaren Per Jönsson.
Nr 49. Resanden Ragnar Waldemar Jönsson.
Nr 50. Aktiebolaget Tula Skomagasin.
 
 
3551931Nr 51. Direktören Gottfrid Magnus Nordling med firma " G.M. Nordling." och "Musikaffären "Crescendo", G.M. Nordling."
Nr 52. Kolhandlanden Carl Johan Friberg med firma " Karl Fribergs Kol och vedaffär.
Nr 53. Försäkringsinspektören Elof Waldemar Persson.
Nr 54. F.d. Kvarnmästaren Johan Alfred Gustafsson.
Nr 55. Änkan Gisela Maria Theresia Österberg.
Nr 57. Handelsidkerskan Hilda Persson med firma " Vitvaru och Tricotmagasinet, Hilda Persson."
Nr 58. Fotografen Henry William Österlund med firma " Henry Österlund."
Nr 59. Ombudsmannen Johan Ferdinad Eriksson.


 
 
3561931Nr 60. Köpmannen Johan Robert Sture Landgren.
Nr 61. F.d. Ryktaren Nils Peter Kristoffersson.
Nr 62. Handelsbolaget under firma " Hälsingborgs Färg och Materialhandel, Holm & Kjellström.
 
 
3571931Nr 63. Möbelhandlanden Alfred Nilsson Lindstrand med firma " Bodafors Nederlag, Alfred N. Lindstrand."
 
 
3581931Nr 64. Ingeniören Gustaf Johan Brostedt.
Nr 65. Musikern Sven Gustaf Andersson.
Nr 66. Åkeriägaren Alfred Emil Lundgren.
Nr 67. Slöjdhandlanden Sigfrid Mankell Strid med firma " S.M. Strid."
 
 
3591932Nr 1. Handelsidkerskan Britta Ulla Filippa
Forsberg med firma " Forsbergs & Blomgrens Beställningsateljé."
Nr 2. Boskillda hustrun Olly Elfrida Andersson.
Nr 3. Skådespelaren Robert Mauritz Emanuel Johnsson.
Nr 4. Handlanden Martin Conrad Blomqvist med firma " Martin Blomqvist."
Nr 5. Stuckatören Oscar Johan Waldemar Lundgren.
Nr 6. Stuckatören Olof Edvard Olsson Lindén.
Nr 7. Elektrikern Martin Göran Gundell med firma " M.G. Gundells Elektromekanisk verkstad."
Nr 8. Handelsbolaget under firma
" Otterberg & Jannessons Snickerifabrik."
 
 
3601932Nr 9. Änkan Maria Elise Flygare.
Nr 10 Rörentrepenören Adolf Louis Lundqvist med firma "Adolf L. Lundqvist."
 
 
3611932Nr 11. Aktiebolaget Kappmagasinet Svea.
Nr 12. Guldsmeden Erik Lorentz Holm med firma "Erik Holm."
Nr 13. Löjtnanten Ernst Henrik Holger Rosencrantz.
Nr 14. Direktören Carl Herman Lindberg.
 
 
3621932Nr 15. Köpmannen Gustaf Adolf Linde med firma " Ohlin & Lichts Eftr. Bror Linde."
Nr 16. Handlanden Gustaf Adolf Hansson med firma " Gustaf Hanssons Matvaru- och Diversehandel."
Nr 17. Konditor Heinrich Wilhelm Casparis med firma " Fabriken Konfektyr H. W. Caspari."
Nr 18. Musikdirektören Filip Nataniel Åberg.
Nr 19. Direktören Carl Berggren.
 
 
3631932Nr 20. Arbetaren Frans Edvard Hansson med firma "Frans Hansson."
Nr 21. Änkan Gerd Maria Rössel.
Nr 22. Bokföraren Joel Rudolf Olander.
Nr 23. Hedvig Amalia Molander f. Andersson.
Nr 24. Glasmästaren Sture Ernfrid Ohlsson med firma " Sture Ohlssons Glasmästeriaffär."
 
 
3641932Nr 25. Aktiebolaget Ax. Holm.
 
 
3651932Nr 26. Handlanden Thure Harald Pehrsson med firma " Thure Pehrsson" och "Sport- och Vapenmagasinet, Thure Pehrsson."
Nr 27. Arkitekten Aksel William Nilsson.
Nr 28. Inga Maria Wingårhd f. Hörberg.
Nr 29. Caféinnehavaren Oskar Henning Ljungqvist.
Nr 30. Köpmannen Johan Albert Borgström med firma "Johan Borgströms Herr- och Gosskonfektion."
 
 
3661932Nr 31. Direktören Oscar Bernhard Bengtsson.
Nr 32. Ida Charlotta Magnusson f. Jönsson med firma " Ramiemagasinet, Ida Magnusson."
 
 
3671932Nr 33. Köpmannen Hugo Evald Nilsson med firma " Hugo Ev. Nilsson."
Nr 34. Wiktoria Josefina Eriksson f. Åström med firma " Wiktoria Erikssons Diversehandel."
 
 
3681932Nr 35. Handelsidkerskan Elsa Linnea Troholm med firma " E. Troholms Skoaffär."
Nr 36. F.d. Byggmästaren Nils Bengtsson Bentz med firma " N.B.Bentz."
Nr 37. Skeppshandlanden Henning Edvard Gunnar Edling.
 
 
3691932Nr 38. Bankkamreren Adolf Lundh.
Nr 39. Verkmästaren Bertil Bengtsson Embe med firma " Kalkslageriet, Bertil Embre" och "Bertil Embre."
Nr 40. Disponenten Axel Alarik Lundberg.
Nr 41. Byggnadsarbetaren Bramwell Arthur Carl Heinrich Sundin.
Nr 43. Fabrikören Carl Victor Jannesson.
Nr 43. Johanna Nilsson f. Larsson.
Nr 44. Lagerchefen Adolf Birger Cederberg.
Nr 45. Slaktaremästaren Anders Jönsson
Nr 46. F.d Handlanden Christian Paulsson.
Nr 47. Arbetaren Edvin Alfred Jansson.
 
 
3701932Nr 48. Köpmannen Sigurd Gustaf Nordvall med firma "Eskilstunamagasinet, S.G.Nordvall" och "Sigges Skomagasin, S.G.Nordvall"
Nr 49. F.d. Handlanden Fredrik Pamp.
Nr 50. Målaremästaren August Lars Mårtensson.
Nr 51. Kaptenen Friherren Lars Wilhelm Casimir Fägerskiöld.
Nr 52. Byggmästaren Paulus Gottlieb Heddelin.
Nr 53. Handlanden Carl Emil Nilsson med firma "Täckförsäljningen , Carl Nilsson."
Nr 54. Disponenten August Herman Andersson Berghammar och hans hustru Gerda Josefina Andersson Berghammar.
 
 
3711932Nr 55. Fabrikören Carl August Larsson Åkerberg med firma " Carl Åkerberg."
Nr 56. Ogifta Augusta Lovisa Andersson.
Nr 57. Agenten Gustaf Henning Hansson.
Nr 58. Yrkesläraren Leonard Larsson.
Nr 59.Köpmannen Folke George Bergenholtz Widell med firma " Axel Martins Eftr.."
Nr 60. Titan Company Aktiebolag.
 
 
3721932Nr 61. Omyndigeförklarade Handlanden Ivar Valfrid Hällqvist med firma med firma " Ivar Hällqvist."
Nr 62. Lantbrukaren Olof Persson Nordström.
Nr 63. Disponenten Alexander Zander Alfred Hanzon.
Nr 64. Handlanden Hjalmar Teodor Fernando Olsson Thengnell med firma
" Billighetsboden, Hjalmar Thengnell."
 
 
3731932Nr 65. Handelsidkerskan Beata Gustafsson f. Persson- Gärtze med firma " Patric Gustafsson."
Nr 66. Handelsidkerskan Klara Elvira Ernfrid J. Johansson med firma " Emma Engborgs Eftr., Klara Ernfrid."
Nr 67. F.d. Dragaren Hans Jönsson Ripa.
Nr 68. Verkstadsinnehavaren Bror Anton Gösta Lundström med firma "Förnicklingsverket, Galvano , Hälsingborg,
G. Lundström."
 
 
3741932Nr 1. Akordsakter.
 
 
3751933Nr.1. Vagnmakaren Olof Andersson.
Nr 2. Trädarbetaren Sture Sigurd Andersson.
Nr 3. Elin Augusta Johanna Westelius f. Johansson.
N3. Färghandlanden Gustaf Ferdinand Edvin Warnö med firma " E. Warnö."
Nr 5. Änkan Elisa Alfrida Charlotta Nilsson f. Strömberg med firma " Elisa Nilssons Speceri- och Charkuteriaffär."
Nr 6. Aktiebolaget Hälsingborgs Armaturfabrik.
Nr 7. Maria Åkerberg.
Nr 8. Åkeriägaren Nils Johan Elias Carlsson. Nr 9. Bageridkaren Sven Oskar Svensson med firma " Sven Svenssons Hembageri och Konditori."

 
 
3761933Nr 10. Muraren Nils Olsson.
Nr 11. Handlanden Ander Walfridsson.
Nr 12. Åkeriägaren Martin Ragnar Junggren.
Nr 13. Handlanden Carl Otto Torsten Trapp.
Nr 14. Trikåhuset, Hälsingborgsfilialen Aktiebolag.
Nr 15. Köpmannen Lipa Feldbaum med firma
" L. Feldbaum."
Nr 16. Målaremästaren Tage Lorentz Ludwig med firma " T. Ludwigs Måleriverkstad."
Nr 17. Änkan Nicolina Möller f. Pettersson.
 
 
3771933Nr 18. Kaffekompaniet, Elin Birke Aktiebolag.
 
 
3781933Nr 19. Revisor Gustaf Emanuel Hallström.
Nr 20. Postassistenten Magnus Alfred Mårtensson.
Nr 21. Direktören Carl Joel Svensson.
Nr 22. Hustrun Margareta Theresia Svensson f. Stenström.
Nr 23. Grosshandlanden Axel Arthur Leonard Strömer.
Nr 24. Handelidkerskan Elin Karolina Birke Lokrantz med firma " Kaffekompaniet E. Birke."
 
 
3791933Nr 25. Aktiebolaget, Ringstorps Chokladfabrik.
 
 
3801933Nr 26. F.d Kammarskrivaren Per Larsson.
Nr 27. Handelsidkerskan Marta Elisabet Mårtensson f. Lindqvist med firma " Hörnet Marta Mårtensson."
Nr 28. Köpmannen Emil Olaus Fridstedt med firma " E. Fridstedt."
Nr 29. Köpmannen Viktor Brink.
Nr 30. Övermaskinisten Bror Lars Gustaf Lagström .
Nr 31. Exekutionsbiträdet August Lindh.
 
 
3811933Nr 32. Viktor Månssons Ekiperingsaktiebolag
 
 
3821933Nr 33. Hustrun Augusta Victoria Leander-
Lundström f. Hultberg med firma
" Hälsingborgs Mekaniska Verkstad, A, Hultberg."
Nr 34. Rederiaktiebolaget Cargos.
Nr 35. Montören Carl Hoff och hans hustru Anna Mathilda Hoff med firma " Stattena Charkuteriaffärn Anna Hoff."
 
 
3831933Nr 36. Aktiebolaget Axel Carstorp.
 
 
3841933Nr 37. Bokföraren Carl Olof Ferdinand Tellberg.
Nr 38. Handelsbolaget under firma "Butiks och Skyltreklam, Berholtz & Persson.
Nr 39. Ingeniören Gustaf Theodor Larsson med firma " G. Larssons Elektrotekniska Byrå."
 
 
3851933Nr 40. Frisörsmästaren Bror Oskar Edvin Johansson Hegelund med firma
" Damfrisérsalongen Charmen, Edvin Hegelund."
Nr 41. Köpmannen Edvin Evald Ewald.
Nr 42. Boskillda hustrun Ester Maria Ewald f. Nordlund.
Nr 43. Direktören Victor Månsson.
 
 
3861933Nr 44. Köpmannen Erik Alfons Ljunggren med firma " E.A. Ljunggren."
Nr 45. F.d. Musikfanjunkare Nils Axel Nilsson.
Nr 46. Konitorn Albert Gustaf Månsson med firma " Gustaf Månssons Hembageri och konditori."
Nr 47. Husägaren Carl Johan Johannesson
Johansson.
Nr 48. Köpmannen Axel Olof Nils Rosenqvist med firma " A. Rosenqvist."
Nr 49. Boktryckaren Oscar Wilhelm Martin med firma "Oscar Martins Accidenstryckeri."
Nr 50. Handlanden Janne Bernhard Gustavsson med firma " Janne Gustavsson."
 
 
3871933Nr 51. Kyrkoherden Johannes Vilhelm Conelius Sivardsson.
Nr 52. Änkan Sofia Hägg f. Johansson med firma " Sofia Hägg."
Nr 53. Fanjunkaren Robet Fredrik Såndberg.
Nr 54. Grosshandlanden Nils Fredrik Wiréen med firma " F. Wiréen."
Nr 55. Hustrun Johanna Svensson.
 
 
3881933Nr 56. Aktiebolaget A. Johanssons Konfektionsaffär.
Nr 57. Köpmannen Axel Olof Nils Rosenqvist med firma "A. Rosenqvist."
Nr 58. Handelsresanden Fredrik Laurentius Ahllén / Allén/.
Nr 59. F.d. Direktören Carl Arvid Wennerström.
Nr 60. Hustrun Betty Wennerström f. Svensson.
Nr 61. Handelsbolaget under firma "Boni, Frukt- och Konfetyraffär."
Nr 62. Änkan Thilda Bruhn f. Skog med firma " Bruhns Pälsvaruaffär, T. Bruhn."
 
 
3891933Nr 63. Hälsingborgs Marage, Aktiebolag.
Nr 64. Målaremästaren Gustaf Alfred Jönsson med firma " G.A. Jönsson."
Nr 65. Textil- Manufaktur- och Konfetionsaktiebolaget "Direct."
 
 
3901933Nr 66. Byggnadsaktiebolaget " Myran."
Nr 67. Kontoristen Wiktor Ragnar Horndahl.
Nr 68. F.d Hovmästaren Carl Arvid Wennerström.
Nr 69. Guldsmeden Carl Gustav Andersson Beng med firma " Gustav Bengs Gravör och Guldsmed."
 
 
3911933Nr 70. Ingeniören Axel Edvin Nilsson med firma " Laddnings- och Reparationsverkstad " Mega, Axel E. Nilsson."
Nr 71. Överstelöjtnanten Frans Bror Daniel Salmson med firma " Bror Salmson."
Nr 72. Expeditionschefen Hans Otto Jönsson.
 
 
3921933Nr 73. Köpmannen Knut Malte Albertsson med firma " Knut Albertsson."
Nr 74. Byggnadsarbetaren Albert Kristian Gustafsson Stenberg.
Nr 75. Lagerbiträdet Erik Wilhelm Svensson.
Nr 76. Assuranstjänstemannen Gustaf Ragnar Liedgren.
Nr 77. Cykelreparatören Elis Emanuel Johnsson.
 
 
3931934Nr 1. Aktiebolaget "Price of Wales´."
Nr 2. Hustru Ruth Florens Ingeborg Persson f. Wahlberg med firma " Båstads Thebrödsbageri, Ruth Wahlberg.
Nr 3. Köpmannen Leopold Jacobsohn.
Nr 4. Kokerskan Alma Kristina Andersson.
Nr 5. Byggmästaren Oscar Ohlsson.
 
 
3941934Nr 6. Handelsbolaget under firma " K.O. Klintman."
Nr 7. Snickaren Per Larsson med firma
" P. Larsson."
Nr 8. Fru Petréa Elisabeth Leander- Lundström f. Larsson.
Nr 9. Kontoristen Bo Leckard Hegardt.
Nr 10. F.d Lantbrukaren Anton Bengtsson.
Nr 11. Änkan Maria Rothman f. Jönsson.
Nr 12. Målaremästaren Tage Lorentz Ludwig med firma "T. Ludwigs Måleriverkstad."
Nr 13. Agronomen Bo Lennart af Petersen.
Nr 14. Köpmannen Karl Eugén Pahlberg.
Nr 15. Fröken Margaretha Charlotta Uggla.
Nr 16. Grosshandlanden Nils Fredrik Wiréen med firma " Fr. Wiréen."
Nr 17. Köpmannen Sven Folke Andersson.
Nr 18. Handelsidkerskan Birgit Sofia Hjort med firma " Specialaffären Bovinator, mjölk och grädde, Birgit Hjort."
 
 
395 1934Nr 19. Direktören Carl Henning Henningsson.
 
 
396 1934Nr 19. Direktören Carl Henning Henningsson.
 
 
397 1934Nr 19. Direktören Carl Henning Henningsson.
 
 
3981934Nr 19. Direktören Carl Henning Henningsson.
 
 
3991934Nr 20. Handlanden Gunnar Lorentz Viktor Möller med firma " G. Möllers Herrekipering."
Nr 21. Rentieren Frans Oskar Arnell.
Nr 22. Fastighetmäklaren Oscar Henning Wiktorsson med firma " Södra Sveriges Egendomsaffär, H. Wiktorsson."
Nr 23. Byggmästaren Nils Petter Herrström med firma " N. Herström."
Nr 24. Målaremästaren Arthur Uno Persson med firma " Uno Persson."
 
 
4001934Nr 29. Änkan Johanna Sofia Nilsson.
Nr 30. Maskinarbetaren Martin Berg.
Nr 31. Fabrikören Viktor Sigfrid Skantz med
firma " Bröderna Skantz Metallgjuteri och Masinverken."
Nr 32. Handlanden Albin Mauritz Angelin med firma " Albin Angelins Cigarraffär."
Nr 33. Hustrun Elin Maria Lundström f. Sahlin.
Nr 34. Köpmannen Bror Axel Andersson.
Nr 35. Frisörsmästaren Carl Henrik Julius Hermansson med firma "Hermanssons Damfrisering."
Nr 36. Boktryckaren Erik Waldemar Magnusson med firma "Erik W. Magnussons Tryckeri- och Pappershandel.
Nr. 37. hustrun Eiwor Anna Mathilda Johnell- Meckelsen med firma "Hälsingborgs Kappmagasin, Eiwor Johnell-Meckelsen.
Nr 38. Handlanden Nils Knut Edvin Nilsson med firma "Kaffemagasinet Mocca, Nila Nilsson."
Nr 39. Slaktaren Carl Magnus Wahlberg.
 
 
4011934Nr 40. Köpmannen Karl Owe Lindgren med firma "Möbelkompaniet Owe Lindgren."
Nr 41. Skomakaremästaren Frans Gösta Bernhard Ohrberg.
Nr 42. Skeppsredaren Holger Juul Pettersen.
Nr 43. Kommunalarbetaren Gustaf Hjalmar Olsson.
Nr 44. Fabrikören Carl August Larsson Åkerberg. med firma " Carl Åkerberg."
Nr 45. Hustrun Anna Cecilia Larsson f. Hammarlund med firma " Anna Hammarlunds Modeaffär."
Nr 46. Hovmästaren Åke Åkesson.
 
 
402193440
 
 
403193441-46
 
 
40419351-3
 
 
40519354-19
 
 
406193520-31
 
 
407193532-36
 
 
408193537-40
 
 
409193541-45
 
 
41019361-2
 
 
41119363
 
 
41219364-11
 
 
413193612-17
 
 
414193618-23
 
 
415193624-35
 
 
41619371-7
 
 
41719378-11
 
 
418193712-14
 
 
419193715-17
 
 
420193718-23
 
 
421193724-26
 
 
422193727-35
 
 
423193736-41
 
 
42419381-3
 
 
42519384-10
 
 
426193811-15
 
 
427193816-18
 
 
428193819-28
 
 
42919391-6
 
 
43019397
 
 
43119398-12
 
 
432193913
 
 
433193914-18
 
 
434193919-25
 
 
435193926-29
 
 
436193930
 
 
437193930
 
 
43819401-9
 
 
439194010
 
 
440194011-19
 
 
441194020-26
 
 
44219411-8
 
 
44319419-12
 
 
444194113
 
 
44519421-4
 
 
44619425-12
 
 
44719431-4
 
 
44819435-11
 
 
44919441-8
 
 
45019451-9
 
 
45119461-4
 
 
45219465-14
 
 
45319471-8 
45419479-11 
45519481-10 
45619487-13 
4571949 
4581949 
45919501-14 
46019511-3 
46119514-9 
462195110-14 
463195115 
46419521-11 
46519531-4 
46619535-19 
46719541-13 
46819551-6 
46919557-10 
470195511 
471195512-14 
47219561-7 
47319568-11 
474195612-17 
475195618-26 
47619571-6 
47719577-13 
47819581-8 
4791958