bild
Volym

[Personbundna handlingar]

Sophiahemmet

Grunddata

ReferenskodSE/RA/740111/F/F 1/F 1 d/F 1 da/2
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/NwbhshogXaUPExpTo9SU00
Datering
1889 – 1967  (Tidsomfång)
ArkivinstitutionRiksarkivet i Stockholm/Täby

Innehåll

Allmän anmärkningLotten Rignells handlingar överlämnade till SH 1974; Korrespondens med sjuksköterskor i andra länder 1930tal-1960tal. "Likställighet inför lagen " av M. Stael von Holstein u.å. Utdrag ur Sveriges rikes lag med tillägg 1934. Program för Sophiahemmets 60-årsjubileum. "Tillkomsten och utbyggnaden av ett kungligt serafimerlassarett" av Einar Key 1950. "Den invärtes medicinska undervisningsklinikerna i Stockholm genom tiderna" av Nanna Svartz 1940. "Karolinska sjukhuset" av Einar Key 1940. "40 års klinisk oftalmologi" K.O. Granström 1967. "Stadagar för Sophiahemmets sjuksköterske-, ålderdoms- och hvilohem Solhemmet" 1912. "Drottning Sophias filantropiska och sociala verksamhet" 1914. Årsskrift SH 1929. Prospekt 1950. Tal vid SH;s invigning 1907. "Sai raan hojtaja lehti" (Finsk sjukskötersketidning) julen 1944. "Om Charlotte Munch och Sophie Mannereheim" av Gustaf Petren 1941. "Särtryck ur Ord och Bild" 1939. "Några synpunkter på antiseptikens genombrottstid" av Prof. John Berg 1931. "John Wilhelm Berg" Minnesteckning 1946. "Särtryck ur Historisk tidskrift" 1962. Minnesteckning "John Berg" av Einar Key 1931. "Några kirurgiska minnen" av Einar Key 1938. Särtryck ur "Hyllningsskrift till med.dr. Jakob Billström" 1930. " De gamla vice häradshövdingarna - hur många äre de och var" 1931. Särtryck ur "Svensk Juristtidning"1942. "Några ord om tillblivelsen - vart år i januari - av en ny lagbok" 1934. Anteckningar, korrespondens, julbrev 1915 från John Berg. Utkast till gåvobrev. Utredning av dr Odelsberg - SH sjuksköterskeskola - åsikter om 1958. "Husmodern" av Brita Engström. Minnesteckning "Kerstin Nordendahl 1958. "Pons" 1950. "Report from Sweden" 1929 i Montreal. Historia Sophiahemmet 1889. Stadgar för Sophiahemmet 1963. Handbok för Sophiahemmets elever u.å.. "Mitt afsked till släkt och vänner" Arthur FUrstenberg 1934.Kontroll

Skapad2005-09-26 00:00:00
Senast ändrad2005-10-13 00:00:00