bild
Volym

[Se nedan.]


Grunddata

ReferenskodSE/ÖLA/11148/VOL./13
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/2QxehFT8rH6cxG02H087k3
Datering
1290 – 1919  (Tidsomfång)
ArkivinstitutionRiksarkivet i Östersund

Innehåll

Allmän anmärkningSamlingskapsel.
Inneh.:
13:1. Utdrag ur Offerdals tingslags häradsrätts dombok v.t. 1837, omfattande ) 3 (byordning för Offerdals pastorat). Avskrift, verkställd i ÖLA efter inlånat original (Alsens kyrkoarkiv P:17) av A.-L. Byström april 1959.

13:2. Avskrift av brev från Jöran Persson Skunck till Nils Skunck "Om Skunckarnas familia" dat. "Hackåås och Håff 1675 d. 9 Jan.". Orig. i Uppsala universitetsbibl. Palmsk. saml. 239. (Byström jan. 1962).

13:3. Avskrift av pergamentsbrev 1597 (inl. av disp. Hilding Andersson, Frösön) ang. tvist om gårdsbyte mellan "Mortten Bedtzonn ij Beck och Anders Joensonn ij Veluick". (Byström aug. 1962).

13:4. Avskrift av kopia av brev 1504 (inl. av P. Joel Jönsson, Vigge) rör. försäljning av ängar och slåtter. Troligen Berg. (Byström aug. 1962).

13:5. Avskrift efter fotografi, inl. av P. Joel Jönsson, Vigge, av odat. handling (1500-talet?) rör. vissa avgifter m.m. för Bergs tingslag. (Avskriften utf. i ÖLA 1962).

13:6. Avskrift av pergamentsbrev, dat. 1552, deponerat i ÖLA 1944 av fru Maria Björklund, Tandsbyn, återlevererat till henna i sept. 1962. (Avskriften gjord av O. Svenonius jan. 1958).

13:7. Avskrift av kartbeskrivning, tecknad på en red. P. Hallström, Östersund, tillhörig odaterad karta över Klaxåsen, Näs s:n, som av ägaren inlämnats till landsarkivet för att få texten tolkad. (Byström okt. 1962).

13:8. Avskrift av pergamentsbrev, dat. 6 febr. 1603, tillhörigt rektor Johannes Nahlén, Fåker. Innehåll.: Systrarna Ingeborg och Beret Bårdsdotter överlämnar sin jordpart i Gärde, Näs s:n, Jämtland, till brodern Erik Bårdsson. (Ohlsson o. Byström nov. 1963).

13:9. Avskrift av brev från överste J.F. Boy till major C.G. Beckman, dat. Östersund, Kungsgården, 12/4 1828, ang. en skulds återbetalande. (Orig. hos F 4, avskr. av Ohlsson juli 1964).

13:10. Avskrift av 1700-talsavskrift av brev daterat 1554. Ang. försäljning av ödebölet Gräfsåsen. (Avskriften utförd 1968 av A.-L. Byström). Handlingen inlämnad av Sven Schylberg, Brunflo.

13:11. Kopia av prästerskapets och klockarnas i Jämtland besvär uppå en skrivelse från landshövdingeämbetet ang. uppbörder. 1699 31/8.
På baksidan: landshövdingens resolution 1706 22/1.
Summa 3 defekta blad.
Lev. 13/1955 från lantmäterikontoret.

13:12. Bouppteckning efter bonden Nils Staffansson i Gäle, Näs, 10/1 1826. Xerox-kopia. Lev. 60/1970.

13:13. Xerox-kopia av protokoll vid frivillig auktion i Brattägen på kvarlåtenskapen efter avlidne sockenlappen i Kall Anders Påhlsson och hans likaledes avlidna hustru 14/4 1857. Lev. 59/1970.

13:14. Xerox-kopior av:

13:14.1. Bouppteckning efter Halfwar Olofson i Åtgården, Vemdalen, odat.

13:14.2. Bouppteckning efter pigorna Angnes och Ingeborg Halfwarsdöttrar i Åtgården, Vemdalen 26/5 1773.

13:14.3. Arvskifte efter Jon Halfwarson i Åtgården, Vemdalen 13/5 1788.

13:14.4. Delning av kreatur mellan bröderna Halfward och Pär Jonssöner i Åtgården, Vemdalen, 6/7 1793.

13:14.5. Bouppteckning efter änkan Ingeborg Swensdotter i Åtgården, Vemdalen, 5/10 1835. Lev. 56/1970.

13:15. 7 st. xerox-kopior (jfr Fornvårdaren X:4, s. 319). 7 st xerox-kopior av tiondelängder 1658 (Frösön), 1659, 1670 (Frösön och Sunne). Lev. 66/1970.

13:16. Xerox-kopior (6 blad) av amerikabrev från Sven Olofsson (Swan Swanson), Boxelder, USA till Olof (?) Qvarnström, Nordanhå, Lillhärdal, 1920 23/2. Lev. 2/1971.

13:17. 3 st xerox-kopior: Inventering efter bonden och klockaren Erik Jönsson och hans hustru i Oldberg, Näs, 1781 1/10. Arvsdelning efter Åldermannen Jöns Ersson i Oldberg, Näs, 1832 10/10. Arvskifte efter hustrun Karin Larsdotter i Oldberg, Näs, 1845 25/4. Lev. 4/1971.

13:18. 3 st. xerox-kopior: Fastebrev rör. hemman i Västerkälen, Rödön, 1669 12/10. D:o rör. jordköp i Västerkälen, Rödön, 1669 12/10. D:o å skatterusthåll i Kälen, Rödön, 1759 21/2. Lev. 3/1971.

13:19. 1. Avskrift av Ekdahls regester av brev 1427-1536. 2. Avskrift av Ekdahls avskrift av 5 brev 1506-1509. 3-9. Avskrifter av brev 1551, 1554, 1557, 1581, 1590, 1598, 1599. 10. Fotostatkopia med avskrift av brev 1611. 11-14. Avskrifter av brev 1651, 1652, 1665, 1713, 1489 (ur Festins papper).

13:20. Inneh.

13:20.1. 3 brev från Trång: 1615, (1668), 1669.

13:20.2. Brev Brunflo 1682 (2 avskrifter).

13:20.3. Ragunda 1643, kvitto på kyrktionden.

13:20.4. Avradsbrev 1667 rör. Gamlewiksboderne i Alsens tingslag.

13:20.5. Avradsbrev 1667 rör. Ytterån i Alsens tingslag. (från N.P. Åsling).

13:20.6. Sluträkning på avradspenningar. Ur Västernorrlands landsbok 1698.

13:20.7. Fotostatkopia av brev 1324, evtl. ang. Medelpad.

13:20.8. Odaterat 1600-tals brev rör. Ytterån, Alsen. (orig. N.P. Åsling).

13:20.9. Dombrev 1701 ang. Ytterån, Alsen (N.P. Åsling).

13:20.10. Syneprotokoll 1701 å tullhuset vid gränsen i Duved.

13:20.11 a-b. Syneprotokoll rör. tvist mellan 2 bönder i Mo, Alsen. 1712. (N.P. Åsling).

13:20.12. Arvskifte efter hu. Rakel Nilsdotter i Ede, Alsen, 1740. (N.P. Åsling).

13:20.13. Likpredikan 1766 över Gunilla Olofsdotter i Svegs kyrkby.

13:20.14. Brev 1791 rör. leverans av ved till Ytterå kniphammars behov. (N.P. Åsling).

13:21. Inneh.:

13:21.1. 4 översättningar ang. Stugun 1290-1300 (1303) (JHD I nr. 4,5,13,14).

13:21.2. 2 fotostatkopior ur Registrum Ecclesie Upsaliensis ang. Stugun.

13:21.3. Fotostatkopia av brev 1437 (JHD I, nr. 221).

13:21.4. Fotostatkopia av brev 1440 (JHD I, nr. 237).

13:21.5. Fotostatkopia av brev 1440 (JHD I, nr. 241).

13:21.6 a-b. Fotostatkopia av brev 1445 (JHD I, nr. 263).

13:21.7. Fotostatkopia av brev 1447 (JHD I, nr. 278).

13:22. Ur "Mus-Olles" samling i Ytterån:
Inneh.:

13:22.1. Arvdelning efter Brita Månsdotter i Valne, Alsen 1774.

13:22.2. Arvdelning mellan Erich Gudfastsson och barn i Mo, Alsen 1775.

13:22.3. Avvittring mellan Måns Olofsson och dotter i Valne, Alsen 1779.

13:22.4. Bouppteckning efter Carin Nilsdotter i Valne, Alsen 1785.

13:22.5. Arvskifte efter Gunila Andersdotter i Torvalla, Brunflo 1791.

13:22.6. Arvdelning efter Erich Gudfastsson i Mo, Alsen 1794.

13:22.7. Bouppteckning efter fältjägaren Anders Lant 1813.

13:22.8. Avgångsbetyg från Frösö lärdomsschola för Johan Söderberg 1821.

13:22.9. Förteckning över dagsverken vid brädslagning av prästgårdsbyggningen, sannolikt i Alsen. Odat.

13:22.10. Bernt Wilhlem von Liewen: Wettenskap at döda Wargar etc. 1753. Flyttad till biblioteket.

13:23. Arvskifteshandlingar från 1738 efter Bengt Mårtensson i Vällviken, Sunne. Fotokopior.

13:24. Kopior av originalhandlingar ägda av kantor Per Olof Millgård, Fack 172, 830 10 Undersåker. (Breven är registrerade).
Inneh.:

13:24.1. Bouppteckning och arvskifte efter bonden Per Olofsson, Edsåsen, Undersåker 1782 7-8/6.

13:24.2. Brev från Mikael Ottin till Hindrick Hindricksson 1758 15/12.

13:24.3. Brev från Mikael Ottin till Hindrick Hindricksson 1759 18/6.

13:24.4. Brev från Henric Ottin till Hemming Hindricksson 1784 6/9.

13:24.5. Brev från Andreas Borgström till kyrkovärd 1787 21/7.

13:24.6. Brev från Henric Hemmingsson till Hemming Henricsson 1790 8/4.

13:24.7. Brev från Olof Hemmingsson till J. Söderberg 1790 24/9.

13:24.8. Räntebok 1751-1771, fullmakt 1828, landbondekontrakt 1819, förening för avradsland 1773 6/11.

13:24.9. Brev från Carl Sparrman till Kerstin Ersdotter 1850 (2), 1860 (1).

Amerikabrev (till släkt i Stamgårde, Undersåker från):

John Södergren med maka Margareta Pettersdotter 1879-1902 (7).

Paul Södergren med maka Kerstin 1883-1911 (6).

Alfred Svensson med maka Brita f. Södergren 1885, 1913 (2).

Olof Pettersson 1873-1887 (3).

Katarina f. Hyttsten (maka till föreg.) 1888-1897 (3).

Anders Andersson med maka Kristina Larsdotter 1891-1899, odat (15).

Oskar Eriksson med maka Anna(-Lisa) f. Andersson, 2:a giftet Mattsson 1880-1929, odat. (11).

Olof Andersson 1883-1895, odat (12).

Lars (Lewis) Andersson 1890-1901, odat (20).

Jonas (John) Andersson 1893-1937, uå (12).

Jonas Pettersson 1878-1914 (8).

Agnis Pettersson 1911 (1).

Lars Pettersson 1873-1878 (6).

Anders Pettersson 1903-1906 (3).

Ida Anderströmer? 1901-1927 (7).

Ada Hedman 1934 (1).

B. Engström 1927 (1).

Anna Dahl 1904-1906 (7).

Peter o Lotta Södergren 1897 (1).

Petter Andersson (Dahlberg) 1893-1900 (2)

3 oidentifierade 1904 (2), 1905 (1).

Släktförklaring:

Petter (Per) Persson (f. 1801, d. 1866) och hans hustru Ingrid Olofsdotter (f. 1807, d. 1889) i Stamgärde, Undersåker hade följande barn, barnbarn m.m.:

1. Margareta f. 1825, d. 1915 g m John Södergren f. 1820.
Barn a: Paul Södergren g m Kerstin:barn Peter, Lotta Södergren.
Barn b: Brita Södergren g m Alfred Svensson.

2. Olof f. 1830, d. 1888 g m Katrina f. Hyttsten.

3. Per f. 1833, d. 1918 (emigrerade ej).

4. Anders f. 1835, d. 1907 g m Kristina Andersdotter f. 1838, d. 1906.
Barn a: Petter (Dahlberg) f. 1860, d. 1934.
Barn b: Anders (Andrew) f. 1864, emigr. 1891, d. 1918 g m Kristina Larsdotter.
Barn c: Anna(-Lisa) f. 1866, emigr. 1890, d. 1947 g m 1. Oskar Eriksson, 2. John Mattsson.
Barn d: Olof f. 1870, emigr. 1881, d. 1897.
Barn e: Lars (Lewis) f. 1874, emigr. 1890, d. 1948.
Barn f: Jonas (John) f. 1875, emigr. 1893, d. 1952.
Barn g: Otto f. 1878, emigr. ej, d. 1895.
Barn h: Ida f. 1881, emigr. 1901, d. 1972.

5. Kerstin f. 1840, d. 1925 (emigrerade ej).

6. Jonas f. 1841, d. 1935, g m Agnis f. Stadig.

7. Ursila f. 1844, d. 1899 (emigrerade ej). Dotter Anna g m John Dahl.

8. Ingrid f. 1847, d. 1935 (emigrerade ej).

9. Lars f. 1851, d. 1878.

13:25.1. Avskrift av rättegångsprotokoll 1520 ang. Ytteråns fiske (Alsen skatteting).

13:25.2. Avskrift av rättegångsprotokoll 1520 ang. Ytteråns fiske (Alsens vapenting).

13:25.3. Avskrift av pergamentbrev 1536.

13:25.4. Avskrift av pappersbrev 1557.

13:25.5. Avskrift av rättegångsprotokoll 1576 ang. Ytteråns fiske (Alsens skatteting).

13:25.6 Avskrift av privatbrev av Oluf Nilsson i Åse, Alsen 1637, 6/2.

13:25.7. 3 avskrifter av avskrift rör. överstelöjtnantbostället Vången, Alsen, 1713:
a) brev av Carl G. Hammarskiöld till häradsrätten,
b) intyg av häradsrätten,
c) Hammarskiölds skrivelse till översten.
(Från N.P. Åsling, Trångsviken, 1942-1951).

13:25.8. Släktkrönika på Mo, by i Alsen. (Från N.P. Åsling Trångsviken).

13:25.9. Herr Ola släkten i Trång. (Från N.P. Åsling, Trångsviken).

13:25.10. Öppet brev 1714 ang. försäljn. av Ytterå avradsfiske. (Från N.P. Åsling, Trångsviken).

13:26. I ÖLA gjorda kopior av avskrifter, ägda av Edvin Ljung, Västeråsen, Fors, (förvärvet förmedlat av Jean Forsström). Lev. 60/1973.
Avskrift av brev:
1. Åsen 1485 (5/1?).
2. Ragunda skatteting 1531 (20/1?)
3. U.o. 1597 2/1.
4. Ragunda 1608 15/2 (två avskrifter).
5. Fors 163(4?) 11/8.
6. Ragunda 1637 16/12.

13:27. I ÖLA gjord avskrift av pergamentbrev. "Sunne laga ting 1704 20/9". Fastebrev för Erich Holgersson å hemmanet Rise. (Originalet, som tidigare förvarades i ÖLA men återtogs 1974-02-22, ägs av fru Ellen Andréhn, Stapelmohrsvägen 20, Östersund).

13:28. Amerikabrev, dat. Fertile den 24 feb. 1882, från Nils Lindström, Tand till hans svärfar. - X-kopia av orig. tillhörande Lockne hembygdsförening.

13:29. Amerikabrev Ellis, Ontario 1918 30/8, 1919 29/12. Brev från E M Andersson till moder, Lycktorpet 1909 7/2. Diverse handlingar rör. Flykälen och Lorås. Originalen tillhör fru Stina Wiktorsson, Pl 2222, 830 70 Hammerdal.

13:30. Brev till Karl Långström, Sollefteå från Mattias Långström Storsjö by 1889 29/9, Funäsdalen 1889 26/12, Ljungdalen 1890 2/11, från Ragnild Persdotter, Funäsdalen 1890 27/5. Originalen tillhör herr Rikard Långström, Sollefteå.

13:31. Köpebrev 1694 och 1699 rör. Matnäs, Myssjö. Originalen tillhör herr Carl Ericsson, Kövra.

13:32. 1633 24/9 Revsunds ting. Avskrift av köpebrev. Bröderna Olof och Sven Trundsson s
älja all sin arvejord i Stavre till sin farbror, Olof Eriksson i Stavre. Originalet tillhör Erik Rodling, Stavre.

13:33. Brev till hemmansägaren och fru Jon Hansson, Bränna, Hackås från landstingsmannen m.m. O. Olsson, Bränna, Hackås. Daterat Gällö 1884 18/6. Originalet tillhör herr Arne Skoog, Ridvägen 14, Danderyd.

13:34. Begåvningslistor (förteckningar över gåvor vid bröllop).
a. till brudgummen Anders Ersson i Storgården, Näs 1842 10/4.
b. vid Eric Erssons och Märtha Olofsdotters bröllop i Näs (?) 1876 12/4.
Originalet till a. tillhör Anna och Gustaf Ekström, Bjärme, Fåker.
Originalet till b. tillhör Elma Eriksson, Wij, Fåker.

13:35. Utdrag ur överste Gustaf Adolf von Siegroths dagbok 1770.
Se Swedlunds artikel i Festskrift till Iwan Wikström.

13:36. Kopior av handlingar rör. Överstebostället Kungsgården, Frösön 1690. (Original i Gävleborgs landskontors arkiv, serie GVIIb).

13:37. Kopior av rapport till K Maj:t 20/9 1770 ang. generalmunstringen. (Orig. i KrA Jämtl. fältjägarreg:s arkiv, del II, bunt nr 70).

13:38. Kopior av arvskifte, bouppteckning m.m. rör. Lockne 1753, 1789, 1791, 1810.
(Orig. i Änge gårdsarkiv, Lockne - jfr avleverans 1/1975).

Tillgänglighet

SekretessNej

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se-hänvisning från: Handlingar angående kyrklig mark, prästgårdar och löneboställen (SE/ÖLA/11039/O II a)

Kontroll

Senast ändrad2008-12-09 15:20:56