bild
Arkiv

Arkivfragment i Värmlandsarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/VA/50512
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/NWcWxvMOOq6HX4kZXIrhc0
Omfång
9 Hyllmeter 
Datering
1545 – 1985  (Tidsomfång)
ArkivinstitutionVärmlandsarkiv, Region Värmland (depå: Arkivcentrum Värmland, Zakrisdal)
Arkivbildare/upphov
Gullberg, Elsa (1886 – 1984) (Volym 48)
Kategori: Person (släkt). Konstnärligt arbete (Textilkonstnär)
 
Kanalaktiebolaget Stora Lee-Östen (1910) (Volym 152)
Alternativa namn: Kanal AB Stora Lee-Östen
Alternativa namn: Stora Lee-Östen Kanal AB
Kategori: Företag. Transport- och lagringsföretag (Kanalbolag)
 
Lennartsfors bruk (1832) (Volym 152: Aktiebrev för Lennartsfors AB och Lennartsfors Skogs AB.)
Alternativa namn: Lennartsfors AB  (1912 – )
Alternativa namn: AB Lennartsfors Mekaniska Verkstad  (1947 – )
Alternativa namn: Ränkefors bruk
Kategori: Företag. Lantbruk och fiske, ospecificerat (Lantbruksrörelse)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, manufakturverk)
Kategori: Företag. Processindustri (Träsliperi)
Kategori: Företag. Verkstadsindustri (Mekanisk verkstad)
Kategori: Företag. Energi-, vatten- och avloppsverk (Kraftstation)
 
Blomskogs handelsbod (Volym 178.)
Alternativa namn: Blomskogs handel
Kategori: Företag. Handel (Handelsbod)
 
J Dickson & Co (Volym 193)
Kategori: Företag
 
Ullman (Släkt) (1680-talet – 1995) (Volym 130)
Kategori: Person (släkt). Släkter
 
Dalslands Kanal AB (1864) (Volym 152.)
Kategori: Företag. Transport- och lagringsföretag (Kanalbolag)
 
Hedberg, Jonas (Överstelöjtnant) (1903 – 2007) (Volym 53.)
Kategori: Person (släkt). Militärt arbete
 
Gunnarskogs gruvor (Volym 45: Juridiska handlingar och korrespondens 1892-1971.)
Kategori: Övriga. Gruvor och mineralutvinningsindustri (Gruvverksamhet)
 
von Schantz, Viktor Hugo (1860-05-03 – 1949-08-08) (Volym 101.)
Kategori: Person (släkt). Ej klassificerade personer
 
Degerfors Egnahems AB (Volym 104.)
Kategori: Företag. Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare
 
J A Nygren & Son (1838 – 1899) (Volym 76.)
Kategori: Företag. Handel (Järnhandel)
 
Rämmens växelundervisningsskola (1800-tal) (Volym 91)
Kategori: Övriga. Utbildning
Kategori: Övriga. Övriga institutioner
 
Torskebäckshyttan (1540 (före) – 1907) (Volym 68: Protokoll 1868-1905, räkenskaper 1887-1906.)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta, järnbruk)
 
Gjöbel, Christina Elisabeth (1799 – 1872) (Volym 81.)
Alternativa namn: Giöbel, Christina Elisabeth
Kategori: Person (släkt). Ej klassificerade personer
 
Florell (Släkt) (Volym 101.)
Kategori: Person (släkt). Släkter
 
Brand- och livförsäkrings AB Svea (Uddeholmsagentu (Volym 92.)
Alternativa namn: Brand- och lifförsäkrings AB Svea (Uddeholmsagenturen)
Kategori: Företag. Finans- och försäkringsbolag
 
Nyhyttan 1:17 (Färnebo socken) (Volym 147.)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Flottningsföreningen Stora Gla (1900) (Volym 113.)
Alternativa namn: Flottningsföreningen Norra Yxsjön - Stora Gla i Arvika  ( – 1920)
Alternativa namn: Allmänna Flottningsföreningen Stora Gla
Kategori: Förening. Övriga föreningar
Kategori: Förening. Transport- och lagringsföretag
 
Kväggeshyttan (1655 – 1899) (Volym 84)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta)
 
Nordqvist, NILS Gustaf (Disponent) (1904-03-10 – 1999-04-08) (Volym 196)
Kategori: Person (släkt). Litterärt och journalistiskt arbete (Skribent)
Kategori: Person (släkt). Företagsadministrativt arbete (Disponent)
 
Östra Värmlands nykterhetsnämnders förbund (Volym 134)
Kategori: Förening. Nykterhetsföreningar
Kategori: Förening. Övriga föreningar
 
Bråten-Arnästorp elektriska andelsförening u p a (Volym 66.)
Kategori: Förening. Övriga föreningar
Kategori: Förening. Energi-, vatten- och avloppsverk
 
Lennartsfors Skogs AB (Volym 152.)
Alternativa namn: Lennartsfors skogsaktiebolag
Kategori: Företag. Skogsbruk
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat
 
Ruds säteri (Ny socken) (Volym 194-195)
Alternativa namn: Rudhs säteri (Ny socken)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Arvika sockens enskilda Brandstodsbolag/Brandstods (Volym 2.)
Kategori: Förening. Övriga föreningar
Kategori: Förening. Finans- och försäkringsbolag
 
Rinnfors bruk (1695 – 1868) (Volym 28: Avräkningsbok 1850 och invägningslängder 1828-1836 för Rinnefors.)
Alternativa namn: Rinnefors bruk
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk, sågverk, kvarnrörelse)
 
Söderman, F (Handlande, Filipstad) (Volym 32.)
Kategori: Person (släkt). Inköpsarbete, varuförsäljning
 
Persbergs gruvor (1413 – 1980) (Volym 26: Kapitalbok för Persbergs arbetares konsumtionsaktiebolag 1872. Volym 27: Utlåningsliggare för Persbergs lånebibliotek 1897.)
Alternativa namn: Persbergs Grufve AB  (1865 – )
Alternativa namn: Persbergs odalfält
Alternativa namn: Persbergs Större Grufve Bolag  (1830 – )
Alternativa namn: Persbergs Allmänna Grufve Bolag  (1854 – 1865)
Kategori: Företag. Gruvor och mineralutvinningsindustri (Gruvverksamhet)
 
Dalbäckens gård (Bjurtjärns socken) (Volym 140.)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Ransätersbruken (1646) (Volym 155: Räkenskapsbok med brukskonto 1791 och personkonton 1843-1879.)
Alternativa namn: Ransäters Nedre bruk
Alternativa namn: Ransäters mellanbruk
Alternativa namn: Ransäters bruk
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Nordqvist, Karl HJALMAR (Bergmästare) (1872-08-05 – 1944-04-03) (Volym 196)
Kategori: Person (släkt). Företagsadministrativt arbete (Bergmästare)
 
Silfvergrufve handel (Volym 181)
Alternativa namn: Silvergruvans handel
Kategori: Företag. Handel
 
Ekström, Hans (Nordmark) (Volym 197.)
Kategori: Person (släkt). Ej klassificerade personer
 
Carlsson, Carl (Nämndeman, Visnums-Kil) (Volym 177.)
Kategori: Person (släkt). Övriga yrken
 
Åsjöhyttebacke gård (Bjurtjärns socken) (Volym 46.)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Mons gård (Nors socken) (Volym 122, 150.)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Hellgren, A C (Affärsidkare, Munkfors) (Volym 11.)
Kategori: Person (släkt). Handel
 
Norra Klässbol (Stavnäs socken) (Volym 23.)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Wermlands Elfdahls telefonförening (Volym 97.)
Alternativa namn: Värmlands Älvdals telefonförening
Kategori: Förening. Övriga föreningar
Kategori: Förening. Post- och telekommunikationsföretag
 
Filipstads Slakteri AB (Volym 99.)
Kategori: Företag. Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri
 
Roos, Carl (Stöpsjön, Färnebo socken) (Volym 109.)
Kategori: Person (släkt). Ej klassificerade personer
 
Dahlgren, Bror ERIK (Disponent) (1858-03-15 – 1934-07-04) (Volym 120)
Kategori: Person (släkt). Företagsadministrativt arbete (Disponent)
 
von Aken, Frans Mikael (1698 – 1760) (Volym 141.)
Kategori: Person (släkt). Hälso- och sjukvårdsarbete
Kategori: Person (släkt). Apoteksarbete
 
Kväggens gård (Bjurtjärns socken) (Volym 84.)
Kategori: Gård. Gårdar
 
AB Idrottsmagasinet (Karlstad) (Volym 205)
Kategori: Företag. Handel
 
Ottebol-Åmål, intressenter i järnvägsanlägget (Volym 146.)
Kategori: Övriga. Handel och kommunikation, ospecificerat
Kategori: Övriga. Transport- och lagringsföretag
 
Drätselkammaren i Karlstad (1867? – 1946?) (Volym 124)
Kategori: Kommunal myndighet. Kommunala myndigheter
 
Sunne sockens Brandstodsbolag (Volym 30.)
Kategori: Företag. Finans- och försäkringsbolag
 
By sockens brandstodskommitté (Volym 74.)
Kategori: Övriga. Finans- och försäkringsbolag
 
Jonsbols gård (Bäckhammar) (Volym 56.)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Kaldén, Bernhard Julius (Komminister) (1863-12-19 – 1944-06-15) (Volym 180.)
Kategori: Person (släkt). Religiöst arbete
 
Rosenborgs gård (Volym 191)
Kategori: Gård. Gårdar
 
af Robson, Carl Magnus (Volym 68.)
Kategori: Person (släkt). Ej klassificerade personer
 
Öna (Väse socken) (Volym 151)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Haneströms rederiaktiebolag (Volym 9.)
Kategori: Företag. Transport- och lagringsföretag
 
Åsjöhyttan (1638) (Volym 83: Räkenskaper för Åsjöhyttan 1779-1811, brev 1850-1870.)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta)
 
Hindriksson, Anders (Klockare, Hulteby, Nyeds sock (1821-03-15 – 1883-04-30) (Volym 12.)
Kategori: Person (släkt). Övriga yrken (Klockare)
 
Westlin, Harald (Stadskamrer, Karlstad) (1888-07-31 – 1952-11-23) (Volym 37.)
Kategori: Person (släkt). Samhällsadministrativt arbete (Stadskamrer)
 
Karlskoga skogsägarförening (Volym 15.)
Kategori: Förening. Ekonomiska föreningar
Kategori: Förening. Skogsbruk
 
Hörks kanalbolag (1851) (Volym 183)
Kategori: Företag. Transport- och lagringsföretag
 
Sundsbyns Kraft AB (1920 ca – 1941-12-31) (Volym 192)
Alternativa namn: Sundsbyns kraftstation
Kategori: Företag. Energi-, vatten- och avloppsverk (Kraftverk)
 
Olséns tobaksfabrik (Volym 121, 121 a)
Alternativa namn: F. Olséns tobaksfabrik
Kategori: Företag. Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri (Tobaksfabrik)
 
Magnebyn (Gillberga socken) (Volym 194)
Kategori: By. Byar
 
Lundell (Släkt) (Volym 102.)
Kategori: Person (släkt). Släkter
 
Borseruds gård (Nyeds socken) (Volym 101)
Kategori: Gård. Släkter
Kategori: Gård. Gårdar
 
Södra Räverud (Visnums socken) (Volym 33.)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Westlund, Anna (Volym 169.)
Kategori: Person (släkt). Ej klassificerade personer
 
Pettersson, Elna (Karlstad) (Volym 43.)
Kategori: Person (släkt). Ej klassificerade personer
 
Larsdotter, Maria (Maja) (Bråxnäs, Nyeds socken) (1814-12-16 – 1888-10-01) (Volym 138.)
Kategori: Person (släkt). Ej klassificerade personer
 
Bergenhem, C D (Chicago) (Volym 110.)
Kategori: Person (släkt). Ej klassificerade personer
 
Hjellstad (Dalby socken) (Volym 153.)
Kategori: By. Byar
 
Åskags kanalbolag (Volym 39.)
Kategori: Företag. Transport- och lagringsföretag
 
Lönnhöjden (Grythyttans socken) (Volym 111.)
Kategori: By. Byar
 
Andelius, Emma (1862-01-18 – 1956-03-26) (Volym 98.)
Alternativa namn: Bergström, Emma  (Född Bergström)
Kategori: Person (släkt). Ej klassificerade personer
 
Ellström, HENNING Emanuel (1874-03-13 – 1958-01-18) (Volym 132.)
Kategori: Person (släkt). Ej klassificerade personer
 
Västra Tye (Hammarö socken) (Volym 145.)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Ackkärrs kreatursförening (Volym 1.)
Kategori: Förening. Övriga föreningar
 
Färnebo härads vägkassa (Volym 171.)
Kategori: Övriga. Övriga institutioner
 
Ellström, Johan Wilhelm (1877-08-26 – 1963-07-03) (Volym 132)
Kategori: Person (släkt). Ej klassificerade personer
 
Westlind, Per August (1877 – 1933) (Volym 189)
Kategori: Person (släkt)
 
Persbergs arbetares konsumtionsaktiebolag (Volym 26.)
Kategori: Företag. Handel
 
Lanthandlare Johan Svensson (Lysvik) (Volym 31.)
Kategori: Företag. Handel
 
Badaortens skogsägarförening (Volym 3.)
Kategori: Förening. Ekonomiska föreningar
Kategori: Förening. Skogsbruk
 
Bockgruvan (Volym 45)
Kategori: Företag. Gruvor och mineralutvinningsindustri (Gruvverksamhet)
 
Nygren, Anders (Byggmästare, Långseruds socken) (1803-05-29 – 1869-06-13) (Volym 135.)
Kategori: Person (släkt). Trävaruarbete, målningsarbete, bygg- och anläggningsarbete (Byggmästare)
 
Holmsjöhöjdens gruvfält (Volym 13.)
Kategori: Företag. Gruvor och mineralutvinningsindustri
 
Tobol (Gunnarskogs socken) (Volym 160.)
Kategori: By. Byar
 
Jonsbols bruk (1684 – 1886) (Volym 56: Räkenskaper för Jonsbols gård 1921-1922. Volym 86: Avräkningsbok för Östra Jonsbols hammare 1845.)
Alternativa namn: Jonsbols hammare
Alternativa namn: Jonsbols östra hammare
Alternativa namn: Östra Jonsbols hammare
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Kråka (Släkt) (Volym 69.)
Kategori: Person (släkt). Släkter
Kategori: Person (släkt). Gårdar
 
Gunnita (Stora Kils socken) (Volym 73.)
Kategori: By. Byar
 
Bäckström, Carl Reinhold (By socken) (Volym 101.)
Kategori: Person (släkt). Ej klassificerade personer
 
Järnskogsälvens flottningsförening (Volym 14.)
Kategori: Förening. Övriga föreningar
Kategori: Förening. Transport- och lagringsföretag
 
Flottningsrännan Tannsjön-Asksjön (Volym 115.)
Kategori: Företag. Transport- och lagringsföretag
 
Handelsföreningen i Kristinehamn (Volym 70.)
Kategori: Förening. Handel
 
Johansson, Ivan (Säffle) (Volym 123.)
Kategori: Person (släkt). Författare
 
Ransäters brandstodskommitté (Volym 57.)
Kategori: Övriga. Finans- och försäkringsbolag
 
Smedserudstorp (Övre Ulleruds socken) (Volym 139.)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Nilsson, Sven (Bråxnäs, Nyeds socken) (1806-03-15 – 1889-02-22) (Volym 138.)
Kategori: Person (släkt). Ej klassificerade personer
 
Jägmästargruvan (Volym 45)
Alternativa namn: Jägmästaregruvan
Kategori: Företag. Gruvor och mineralutvinningsindustri (Gruvverksamhet)
 
Nedre Fernebo hushållsgille (Volym 65.)
Alternativa namn: Nedre Färnebo Hushållsgille
Kategori: Övriga. Övriga institutioner
 
Långbansändehyttan (1638 – 1812) (Volym 107: Kopior av hyttbrev 1644.)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Hytta)
 
Södra Olsäterstorp (Övre Ulleruds socken) (Volym 139.)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Askersby (Östra Ämterviks socken) (Volym 179.)
Kategori: By. Byar
 
Ångbåts AB Fryksdalen (– 1945 (ca)) (Volym 41.)
Alternativa namn: Ångbåtsbolaget Fryksdalen
Kategori: Företag. Handel och kommunikation, ospecificerat
Kategori: Företag. Transport- och lagringsföretag
 
Karlstads kontrollområdes nykterhetsnämnder (Volym 134)
Kategori: Förening. Nykterhetsföreningar
 
Karlsson, Karl (Volym 177.)
Kategori: Person (släkt). Samlare
Kategori: Person (släkt). Ej klassificerade personer
 
Norra Haltersbol (Stavnäs socken) (Volym 136.)
Kategori: Gård. Gårdar
 
AB J. N. Sanne (1899 – 1939) (Aktiebrev, volym 152.)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat
Kategori: Företag. Processindustri
Kategori: Företag. Handel
Kategori: Företag. Transport- och lagringsföretag (Sjöfrakt och varvsrörelse)
Kategori: Företag. Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare (Skogs- och jordbruksfastigheter)
 
Kristinehamns och Ölme kyrkliga samfällighet (Volym 156)
Kategori: Statlig myndighet. En- och flerförsamlingspastorat, pastoratssamfälligheter
 
Kruckenberg (Släkt) (Volym 101.)
Kategori: Person (släkt). Släkter
 
Åbom (Släkt) (Volym 42.)
Kategori: Person (släkt). Släkter
 
Karlstads industriförening (Volym 62.)
Kategori: Förening. Övriga föreningar
 
Lindekaféet (Volym 106.)
Kategori: Företag. Handel
 
Kristinehamns Enskilda bank (Filipstad) (– 1911) (Volym 114.)
Alternativa namn: Christinehamns Enskilda bank (Filipstad)
Kategori: Företag. Finans- och försäkringsbolag
 
Hane, Edvard (Volym 129.)
Kategori: Person (släkt). Ej klassificerade personer
 
Östra och mellersta Värmlands nykterhetsnämnders f (Volym 134)
Kategori: Förening. Nykterhetsföreningar
Kategori: Förening. Övriga föreningar
 
Berg, Adolf (Karduansmakare, Askersund) (1816-06-20 – 1884-05-12) (Volym 174.)
Kategori: Person (släkt). Textilarbete, sömnadsarbete, sko- och lädervaruarbete
 
Hållunda gård (Volym 148.)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Roth, Hjalmar (Volym 77)
Kategori: Person (släkt). Övriga ej yrkesklassificerade personer
 
Värmlands läns fattigvårdsföreståndareförening (Volym 59 (64).)
Kategori: Förening. Övriga föreningar
 
Krontorps torv AB (Volym 55.)
Alternativa namn: Krontorps AB
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat
 
Norra Myroms gård (Väse församling) (Volym 151.)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Grinsbol (Älgå socken) (Volym 119)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Årsås gård (Segerstads socken) (Volym 89.)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Värmlands-Posten (Volym 61.)
Kategori: Företag. Media, reklam, kultur (Tidning)
 
Färnebo livräntekommitté (Volym 112.)
Kategori: Övriga. Finans- och försäkringsbolag
 
Smedserud (Övre Ulleruds socken) (Volym 139.)
Kategori: By. Byar
 
Laggsundet (Rämmens socken) (Volym 111.)
Kategori: By. Byar
 
Lindberg, Ellen (gift Möller) (Volym 101.)
Kategori: Person (släkt). Ej klassificerade personer
Kategori: Person (släkt). Släkter
 
Kattviken (Karlstad) (Volym 201)
Alternativa namn: Bergviks gård (Karlstad)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Kvarteret Klockan (Karlstad) (Volym 128.)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Hane, Fritiof Edvin (Volym 129.)
Kategori: Person (släkt). Ej klassificerade personer
 
Schröder (Släkt) (Volym 101.)
Kategori: Person (släkt). Släkter
 
Carlstads-Gillet (1944) (Volym 158 a-c.)
Kategori: Förening
 
Olsäter (Övre Ulleruds socken) (Volym 139.)
Kategori: By. Byar
 
Haneströms tomtaktiebolag (Volym 10.)
Kategori: Företag. Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare
 
Segerfors bruk (1839 – 1868) (Volym 190)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Färnebo härads brandstodskassa (Volym 49)
Kategori: Övriga. Finans- och försäkringsbolag
 
Värmlands Idrottshistoriska Sällskap (1984) (Volym 161.)
Alternativa namn: VIS
Kategori: Övriga. Övriga institutioner
 
Klockargården (Millesviks socken) (Volym 163.)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Omsjön (Rämmens socken) (Volym 111.)
Kategori: By. Byar
 
Kristinehamns stads fastighets AB (Volym 18.)
Kategori: Företag. Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare
 
Danielsson, Carl A (Jägmästare) (Volym 118)
Kategori: Person (släkt). Jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksledning (Jägmästare)
 
Bortans gruva (Volym 45)
Kategori: Företag. Gruvor och mineralutvinningsindustri (Gruvverksamhet)
 
Olgéus manufakturaffär (Karlstad) (Volym 72.)
Kategori: Företag. Handel
 
Fryksände skogsägarförening (Volym 7.)
Kategori: Förening. Ekonomiska föreningar
Kategori: Förening. Skogsbruk
 
Nors brandstodskommitté (Volym 24.)
Kategori: Övriga. Finans- och försäkringsbolag
 
Gyllström, J L (Volym 116.)
Kategori: Person (släkt). Ej klassificerade personer
 
Lyreds bruk (1838 – 1879) (Volym 87: Kopior av handlingar 1834-1874.)
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Näshammars bruk (1639 – 1856) (Volym 25: Kapital- och avräkningsbok för Näshammar 1838.)
Alternativa namn: Näs hammare
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruk)
 
Nylander, Arvid (Karlstad) (Volym 44.)
Kategori: Person (släkt). Ej klassificerade personer
 
Gummerud (Väse socken) (Volym 151)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Bergens elektriska förening (Volym 4.)
Kategori: Förening. Övriga föreningar
Kategori: Förening. Energi-, vatten- och avloppsverk
 
Söderberg, Fredrik Emanuel (Målare) (1816-05-09 – 1881-10-22) (Volym 120 a)
Kategori: Person (släkt). Trävaruarbete, målningsarbete, bygg- och anläggningsarbete (Målargesäll)
 
Forshaga luftskyddsförening (Volym 67.)
Kategori: Förening. Övriga föreningar
 
Franstorp-Långbansände Järnvägs AB (1867/68 – 1890) (Volym 90.)
Alternativa namn: Franstorp-Långbansände Järnvägsbolag
Kategori: Företag. Transport- och lagringsföretag
 
Hållunda (Nysunds socken) (Volym 148.)
Kategori: By. Byar
 
Östra Olsäterstorp (Övre Ulleruds socken) (Volym 139.)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Hasselbolfalla (Alsters socken) (Volym 85.)
Alternativa namn: Hasselbolfallet (Alsters socken)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Lilliehöök, G (Kapten) (Volym 20.)
Kategori: Person (släkt). Militärt arbete
Kategori: Person (släkt). Släkter
 
Johansson, Johan Oscar (Garvare, Filipstad) (Volym 173.)
Kategori: Person (släkt). Textilarbete, sömnadsarbete, sko- och lädervaruarbete (Garvare)
 
Brunsbergsverken (Värmland) (Volym 28: Avräkningsbok 1850 och invigningslängder 1828-1826 för Rinnefors.)
Alternativa namn: De Brunsbergske Werken
Kategori: Företag. Utvinnings- och tillverkningsindustri, ospecificerat (Järnbruksbolag)
 
Ångbåten Anders Fryxell (– 1905) (Volym 41.)
Kategori: Företag. Transport- och lagringsföretag
 
Hultsbergs gård (Väse församling) (Volym 117.)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Storfors hingstförening (Volym 29.)
Kategori: Förening. Övriga föreningar
Kategori: Förening. Finans- och försäkringsbolag
 
Ångbåtsaktiebolaget Freja (Volym 152.)
Kategori: Företag. Handel och kommunikation, ospecificerat
Kategori: Företag. Transport- och lagringsföretag
 
Backa (Dalby socken) (Volym 153.)
Kategori: By. Byar
 
Stiftelsen Norra Värmlands gåvomedelsfond (Volym 182.)
Kategori: Övriga. Stiftelser
 
Borregaards Försäljningskontor AB (Volym 100.)
Kategori: Företag. Handel
 
Fernlöf (Släkt) (Volym 101.)
Kategori: Person (släkt). Släkter
 
Wadström, Jeanna Christina Lovisa (1829 – 1899) (Volym 81.)
Kategori: Person (släkt). Ej klassificerade personer
 
Lilljebjörn (Släkt, Gillberga socken) (Volym 144.)
Kategori: Person (släkt). Släkter
 
Björkman, Magnus (Kakelugnsmakare, Karlstad) (Volym 149.)
Kategori: Person (släkt). Trävaruarbete, målningsarbete, bygg- och anläggningsarbete (Kakelugnsmakare)
 
Dalkarlsjöhyttan (By, Nordmarks socken) (Volym 142.)
Kategori: By. Byar
 
Kalhytte brunns- och badhusaktiebolag (1800-tal) (Volym 95, 152)
Alternativa namn: Kalhytte Brunn
Kategori: Företag. Sport, rekreation och andra tjänster
 
Lindström (Smedsläkt, Ekshärad) (Volym 101.)
Kategori: Person (släkt). Släkter
 
Kooperativa förbundet, grönsakscentralen (Karlstad (Volym 17.)
Alternativa namn: KF, grönsakscentralen (Karlstad)
Kategori: Förening. Ekonomiska föreningar
Kategori: Förening. Handel
 
Åsen (Väse socken) (Volym 151)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Värmlands läns vägstyrelseförening (Volym 36.)
Kategori: Förening. Övriga föreningar
 
Averstads gård (Östra Fågelviks församling) (Volym 88.)
Kategori: Gård. Gårdar
 
Håkanbol (Nysunds socken) (Volym 148.)
Kategori: By. Byar
 
Flatvik by (Östra Fågelviks socken) (Volym 108.)
Alternativa namn: Flatvika by
Alternativa namn: Flatvik
Kategori: By. Byar
 
Pfeiffer, Josefina Fredrika (Gräsås, Alsters socke (1824 – 1888) (Volym 105.)
Kategori: Person (släkt). Ej klassificerade personer
 
Stålhandske (Smedsläkt) (Volym 101.)
Kategori: Person (släkt). Släkter
 
Östmark sockens Brandstodsbolag (Volym 40.)
Alternativa namn: Östmark sockens Brandstodskommitté
Kategori: Övriga. Finans- och försäkringsbolag
 
Hedetången (Väse socken) (Volym 151)
Kategori: Gård. Gårdar

Innehåll

Allmän anmärkningFörteckningsnummer 44/78

Innehåller handlingar av enskild proveniens, som dels är att betrakta som ofullständiga rester, dels omfattar endast en enhet (volym).
Inledning (äldre form)

Kontroll

Skapad2001-04-03 00:00:00
Senast ändrad2021-10-19 10:39:06